Ets participant?

Més de 65 temes en intel·ligència artificial: una guia completa per al camp

Més de 65 temes en intel·ligència artificial: una guia completa per al camp

Característiques

Jane Ng 24 juliol 2023 6 min llegit

Benvinguts al món de la IA. Estàs preparat per submergir-te al Més de 65 millors temes en intel·ligència artificiali tenir un impacte amb les teves investigacions, presentacions, assaigs o debats que incitan a la reflexió?

En aquesta publicació del bloc, presentem una llista curada de temes d'avantguarda en IA que són perfectes per a l'exploració. Des de les implicacions ètiques dels algorismes d'IA fins al futur de la IA en l'assistència sanitària i l'impacte social dels vehicles autònoms, aquesta col·lecció de "temes en intel·ligència artificial" us proporcionarà idees interessants per captivar el vostre públic i navegar per l'avantguarda de la investigació de la IA.  

Taula de continguts

Temes d'Intel·ligència Artificial. Imatge: freepik

Temes de recerca en intel·ligència artificial

Aquests són temes d'intel·ligència artificial que cobreixen diversos subcamps i àrees emergents:

 1. IA a l'assistència sanitària: aplicacions de la IA en el diagnòstic mèdic, la recomanació de tractament i la gestió sanitària.
 2. IA en el descobriment de drogues: Aplicació de mètodes d'IA per accelerar el procés de descobriment de fàrmacs, inclosa la identificació d'objectius i la selecció de candidats a fàrmacs.
 3. Transferència d'aprenentatge: mètodes d'investigació per transferir el coneixement après d'una tasca o domini per millorar el rendiment en un altre.
 4. Consideracions ètiques en IA: examinant les implicacions ètiques i els reptes associats amb el desplegament de sistemes d'IA.
 5. Processament del llenguatge natural: desenvolupament de models d'IA per a la comprensió del llenguatge, l'anàlisi de sentiments i la generació del llenguatge.
 6. Equitat i biaix en la IA: examinant els enfocaments per mitigar els biaixos i garantir l'equitat en els processos de presa de decisions en IA.
 7. Aplicacions d'IA per abordar els reptes de la societat.
 8. Aprenentatge multimodal: explorant tècniques per integrar i aprendre de múltiples modalitats, com ara text, imatges i àudio.
 9. Arquitectures d'aprenentatge profund: avenços en arquitectures de xarxes neuronals, com ara xarxes neuronals convolucionals (CNN) i xarxes neuronals recurrents (RNN).

Temes d'intel·ligència artificial per a la presentació

Aquests són els temes d'intel·ligència artificial adequats per a presentacions:

 1. Tecnologia Deepfake: discutint les conseqüències ètiques i socials dels mitjans sintètics generats per IA i el seu potencial per a la desinformació i la manipulació.
 2. Ciberseguretat: Presentació de les aplicacions de la IA per detectar i mitigar amenaces i atacs de ciberseguretat.
 3. La IA en el desenvolupament de jocs: discuteix com s'utilitzen els algorismes d'IA per crear comportaments intel·ligents i realistes als videojocs.
 4. IA per a l'aprenentatge personalitzat: presenta com la IA pot personalitzar experiències educatives, adaptar el contingut i oferir una tutoria intel·ligent.
 5. Ciutats intel·ligents: discuteix com la IA pot optimitzar la planificació urbana, els sistemes de transport, el consum d'energia i la gestió de residus a les ciutats.
 6. Anàlisi de xarxes socials: utilitzant tècniques d'IA per a l'anàlisi de sentiments, recomanacions de contingut i modelització del comportament dels usuaris a les plataformes de xarxes socials.
 7. Màrqueting personalitzat: presentar com els enfocaments basats en IA milloren la publicitat dirigida, la segmentació de clients i l'optimització de campanyes.
 8. IA i propietat de les dades: destacant els debats sobre la propietat, el control i l'accés a les dades utilitzades pels sistemes d'IA i les implicacions per a la privadesa i els drets de les dades.
Temes d'Intel·ligència Artificial. Imatge: freepik

Projectes d'IA per a l'últim any

 1. Chatbot amb IA per a l'assistència al client: creació d'un chatbot que utilitzi el processament del llenguatge natural i l'aprenentatge automàtic per oferir assistència al client en un domini o indústria específics.
 2. Assistent personal virtual impulsat per IA: un assistent virtual que utilitza el processament del llenguatge natural i l'aprenentatge automàtic per realitzar tasques, respondre preguntes i oferir recomanacions.
 3. Reconeixement de les emocions: un sistema d'IA que pot reconèixer i interpretar amb precisió les emocions humanes a partir de les expressions facials o la parla.
 4. Predicció del mercat financer basat en IA: creació d'un sistema d'IA que analitzi les dades financeres i les tendències del mercat per predir els preus de les accions o els moviments del mercat.
 5. Optimització del flux de trànsit: desenvolupament d'un sistema d'IA que analitzi les dades de trànsit en temps real per optimitzar els temps dels senyals de trànsit i millorar el flux de trànsit a les zones urbanes.
 6. Estilista de moda virtual: un estilista virtual impulsat per IA que ofereix recomanacions de moda personalitzades i ajuda els usuaris a seleccionar vestits.

Temes del Seminari d'Intel·ligència Artificial

Aquests són els temes en intel·ligència artificial per al seminari:

 1. Com pot ajudar la intel·ligència artificial en la predicció i gestió de desastres naturals?
 2. IA a l'assistència sanitària: aplicacions de la intel·ligència artificial en el diagnòstic mèdic, la recomanació de tractament i l'atenció al pacient.
 3. Implicacions ètiques de la IA: examinant les consideracions ètiques i el desenvolupament responsable dels sistemes d'IA.
 4. IA en vehicles autònoms: el paper de la IA en els cotxes autònoms, inclosa la percepció, la presa de decisions i la seguretat.
 5. AI a l'agricultura: discussió d'aplicacions d'IA en agricultura de precisió, seguiment de cultius i predicció de rendiment.
 6. Com pot ajudar la intel·ligència artificial a detectar i prevenir els atacs de ciberseguretat?
 7. La intel·ligència artificial pot ajudar a afrontar els reptes del canvi climàtic?
 8. Com afecta la intel·ligència artificial a l'ocupació i al futur del treball?
 9. Quines preocupacions ètiques sorgeixen amb l'ús de la intel·ligència artificial en armes autònomes?

Temes de debat sobre intel·ligència artificial

A continuació es mostren temes d'intel·ligència artificial que poden generar debats estimulants i permeten als participants analitzar de manera crítica diferents perspectives sobre el tema.

 1. La IA pot entendre i tenir consciència realment?
 2. Els algorismes d'intel·ligència artificial poden ser imparcials i justos en la presa de decisions?
 3. És ètic utilitzar la IA per al reconeixement facial i la vigilància?
 4. Pot la IA replicar eficaçment la creativitat humana i l'expressió artística?
 5. La IA representa una amenaça per a la seguretat laboral i el futur de l'ocupació?
 6. Hi hauria d'haver responsabilitat legal per errors o accidents d'IA causats per sistemes autònoms?
 7. És ètic utilitzar la IA per a la manipulació de les xarxes socials i la publicitat personalitzada?
 8. Hi hauria d'haver un codi ètic universal per als desenvolupadors i investigadors d'IA?
 9. Hi hauria d'haver regulacions estrictes sobre el desenvolupament i el desplegament de tecnologies d'IA?
 10. La intel·ligència general artificial (AGI) és una possibilitat realista en un futur proper?
 11. Els algorismes d'IA han de ser transparents i explicables en els seus processos de presa de decisions?
 12. La IA té el potencial de resoldre reptes globals, com ara el canvi climàtic i la pobresa?
 13. La IA té el potencial de superar la intel·ligència humana i, si és així, quines són les implicacions?
 14. S'ha d'utilitzar la intel·ligència artificial per a la policia predictiva i la presa de decisions de l'aplicació de la llei?
Temes d'Intel·ligència Artificial. Imatge: freepik

Temes d'assaig d'intel·ligència artificial

Aquí teniu 30 temes d'assaig sobre intel·ligència artificial:

 1. La IA i el futur del treball: remodelar les indústries i les habilitats
 2. IA i creativitat humana: companys o competidors?
 3. IA a l'agricultura: transformant les pràctiques agrícoles per a la producció d'aliments sostenibles
 4. Intel·ligència artificial als mercats financers: oportunitats i riscos
 5. L'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació i la força de treball
 6. IA en salut mental: oportunitats, reptes i consideracions ètiques
 7. L'auge de la IA explicable: necessitat, reptes i impactes
 8. Les implicacions ètiques dels robots humanoides basats en IA en l'atenció a la gent gran
 9. La intersecció de la intel·ligència artificial i la ciberseguretat: reptes i solucions
 10. Intel·ligència artificial i paradoxa de la privadesa: equilibrar la innovació amb la protecció de dades
 11. El futur dels vehicles autònoms i el paper de la IA en el transport

Temes interessants en intel·ligència artificial

Aquí els temes d'intel·ligència artificial cobreixen un ampli espectre d'aplicacions d'IA i àrees de recerca, oferint àmplies oportunitats per a l'exploració, la innovació i l'estudi posterior.

 1. Quines són les consideracions ètiques per utilitzar la IA en les avaluacions educatives?
 2. Quins són els biaixos potencials i els problemes d'equitat en els algorismes d'IA per a condemnes penals?
 3. S'han d'utilitzar algorismes d'IA per influir en les decisions de votació o els processos electorals?
 4. S'han d'utilitzar models d'IA per a l'anàlisi predictiva per determinar la solvència?
 5. Quins són els reptes d'integrar la IA amb la realitat augmentada (RA) i la realitat virtual (VR)?
 6. Quins són els reptes de desplegar la IA als països en desenvolupament?
 7. Quins són els riscos i els beneficis de la IA a l'atenció sanitària?
 8. La IA és una solució o un obstacle per afrontar els reptes socials?
 9. Com podem abordar el problema del biaix algorítmic en els sistemes d'IA?
 10. Quines són les limitacions dels models actuals d'aprenentatge profund?
 11. Els algorismes d'IA poden ser completament imparcials i lliures de biaix humà?
 12. Com pot contribuir la IA als esforços de conservació de la vida salvatge?
Temes d'Intel·ligència Artificial. Imatge: freepik

Sortides de claus 

El camp de la intel·ligència artificial abasta una àmplia gamma de temes que continuen configurant i redefinint el nostre món. A més, AhaSlides ofereix una manera dinàmica i atractiva d'explorar aquests temes. Amb AhaSlides, els presentadors poden captivar el seu públic mitjançant una diapositiva interactiva plantilles, enquestes en viu, qüestionaris, i altres funcions que permeten la participació i comentaris en temps real. Aprofitant el poder d'AhaSlides, els presentadors poden millorar les seves discussions sobre intel·ligència artificial i crear presentacions memorables i impactants. 

A mesura que la IA continua evolucionant, l'exploració d'aquests temes es fa encara més crítica i AhaSlides ofereix una plataforma per a converses significatives i interactives en aquest camp apassionant.

Preguntes freqüents sobre temes d'intel·ligència artificial

Quins són els 8 tipus d'intel·ligència artificial?

Aquests són alguns tipus d'intel·ligència artificial comunament reconeguts:

 • Màquines reactives
 • IA de memòria limitada
 • Teoria de la ment AI
 • IA autoconscient
 • IA estreta
 • IA general
 • IA superintel·ligent
 • Superintel·ligència artificial

Quines són les cinc grans idees de la intel·ligència artificial?

Les cinc grans idees en intel·ligència artificial, tal com es descriu al llibre "Intel·ligència artificial: un enfocament modern” de Stuart Russell i Peter Norvig, són els següents:

 • Els agents són sistemes d'IA que interactuen amb el món i impacten. 
 • La incertesa tracta la informació incompleta mitjançant models probabilístics. 
 • L'aprenentatge permet als sistemes d'IA millorar el rendiment mitjançant dades i experiència. 
 • El raonament implica inferència lògica per obtenir coneixement. 
 • La percepció implica interpretar inputs sensorials com la visió i el llenguatge.

Hi ha 4 conceptes bàsics d'IA?

Els quatre conceptes fonamentals de la intel·ligència artificial són la resolució de problemes, la representació del coneixement, l'aprenentatge i la percepció. 

Aquests conceptes constitueixen la base per desenvolupar sistemes d'IA que poden resoldre problemes, emmagatzemar i raonar amb informació, millorar el rendiment mitjançant l'aprenentatge i interpretar les entrades sensorials. Són essencials per construir sistemes intel·ligents i avançar en el camp de la intel·ligència artificial.