AhaSlides chung tay cùng các thầy cô giáo và học sinh Việt Nam bước vào năm học mới

Nm học mới 2021-2022 tại Việt Nam đã maar je bent sterk in de buurt van cả nước chống i dịch Covid. Lees meer

  • Tặng tài khoản AhaSlides Pro (€ 49.95 USD/dag) min cho tất cả các thầy cô giáo, giảng viên, sinh viên, học sinh (không phân biệt quốc tịch) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Tặng tài khoản AhaSlides Team Pro miễn phí cho tất cả các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Dit is wat je zegt:

  • Dit is waar het is, maar het is op 07/09/2021 op de weg naar 01/10/2021.
  • Tài khoản AhaSlides Pro sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng.

ng ký:

Thông tin hỗ trợ: Các câu hỏi khác, vui lòng email cho chúng tôi theo a chỉ hallo@ahaslides.com.


AhaSlides waar je naartoe gaat?

  • AhaSlides met een web waar u kunt zien, geef dit aan om het te doen wat u wilt weten over 100% waar u naar op zoek bent, wat u wilt weten, zo tưởng, bốc thăm may mắn...
  • AhaSlides ang c sử dụng rộng rãi tại Anh, Đức, Hà Lan, Mỹ, Brazil và nhiều nước khác trên thế giới.
  • Tại Đan Mạch, 90% học sinh các trường phổ thông toàn quốc được sử dụng AhaSlides thông qua đối tác Skoletube.
  • 19 trên 20 tng i học tốt nhất thế giới đang sử dụng AhaSlides (xem thêm).
  • Trang string blikje in AhaSlides: tiếng Việt, Engels.

Chúc các thầy cô và các bạn bước vào năm học mới thành công rực rỡ!

- Team AhaSlides