Thư viện video

Tìm hiểu cách tạo sự kiện tốt hơn với các video hướng dẫn của AhaSlides. Tham gia bất cứ nơi nào bạn cần.

Bản trình bày PowerPoint tương tác: Cách thêm cuộc thăm dò, đám mây từ và câu đố (miễn phí!)

Làm thế nào để tạo một câu đố trực tiếp với AhaSlides (miễn phí!)

Cách thực hiện một cuộc thăm dò nhiều lựa chọn (Trong 1 phút!)

Làm thế nào để chạy một câu hỏi và trả lời trực tiếp (và thực sự nhận câu hỏi!)

Cách tạo đám mây Word trực tiếp (& Nhận phản hồi đẹp mắt!)

Danh sách phát: Video được tạo bởi Người dùng AhaSlides trên khắp thế giới