Predstavljanje

Naučite kako savladati prezentacije na poslu i u školi uz korisne savjete o tome kako ih prezentirati ili napraviti interaktivne prezentacije koristeći korisne alate kao što su kvizovi, ankete, oblaci riječi uživo, ankete i sesije pitanja i odgovora. Ovdje također otkrivamo alate, funkcije i teme kako bismo napravili zanimljivu prezentaciju i povećali angažman publike.