Ets participant?

Ètica i lloc de treball | Revelació 2024

treball

Astrid Tran 21 2024 Gen 6 min llegit

Són Ètica i lloc de treball Rellevant? Molta gent pensa que l'ètica en el lloc de treball consisteix simplement en seguir normes i regulacions. Tanmateix, va molt més enllà del simple compliment.

El veritable comportament ètic es basa en un profund compromís amb la integritat, l'honestedat i el sentit de la responsabilitat cap a totes les parts interessades. En el món empresarial, fomentar una cultura ètica no només contribueix a a ambient de treball positiu però també té implicacions importants per a l'èxit a llarg termini.

Quins són els exemples comuns d'ètica i de lloc de treball? Voleu saber més sobre els problemes ètics i laborals que estan passant en els negocis actuals? Llegiu aquest article i apreneu dels nostres experts.

Taula de continguts:

Text alternatiu


Implica els teus empleats

Inicieu una discussió significativa, obteniu comentaris útils i eduqueu els vostres empleats. Registra't per agafar una plantilla gratuïta d'AhaSlides


🚀 Fes una prova gratuïta☁️

Ètica i lloc de treball: per què rellevant?

Hi ha una forta relació entre l'ètica i el lloc de treball. L'ètica en el lloc de treball, també coneguda com a ètica empresarial, indica els principis morals i els valors que guien el comportament i les decisions de les persones i les organitzacions dins de l'entorn professional.

Aquesta relació és crucial per crear una cultura laboral positiva i sostenible. A continuació s'explica la importància de l'ètica en el lloc de treball:

Ètica i lloc de treball
Ètica i lloc de treball

Augmenta la productivitat

Sudarso explica: “L'ètica en el lloc de treball és molt important perquè una bona ètica promou una major productivitat i benestar en els empleats”. Això és totalment cert. Quan els empleats se senten valorats, respectats i tractats de manera justa, és més probable que estiguin motivats i compromesos amb la seva feina. Aquesta cultura laboral positiva, al seu torn, fomenta nivells més alts de productivitat. És probable que els empleats estiguin més compromesos amb les seves tasques, col·laborin eficaçment amb els companys i s'enorgullin de la seva feina, la qual cosa augmentarà l'eficiència general.

Mantenir una bona reputació

L'ètica és bona per a l'empresa per nodrir una imatge de marca positiva desenvolupament sostenible fins i tot quan hi ha un canvi al mercat. En una època en què la informació és fàcilment disponible i compartida, una reputació positiva és un actiu valuós.

 • Les empreses que operen de manera ètica poden atraure i retenir inversors. Qui vol cooperar amb algú que un dia et trairà?
 • Els consumidors, els clients i els socis tenen més probabilitats de relacionar-se, confiar i donar suport a un negoci conegut per les seves pràctiques ètiques.
 • Les organitzacions ètiques són inherentment més resilients davant el canvi. Aquesta percepció positiva contribueix a l'èxit a llarg termini ia l'avantatge competitiu al mercat.

Millorar la satisfacció dels empleats

És innegable que el negoci ètic millora el nivell de satisfacció dels empleats. L'ètica empresarial pot estar subjecta als valors que segueix una empresa. El fet és que els empleats volen unir-se a la cultura de l'empresa que s'ajusti als seus valors. Les empreses ètiques solen tenir millors compensacions i incentius dels empleats i entorns de treball més saludables, on els empleats tenen menys probabilitats de patir estrès i esgotament.

Guia de presa de decisions

Quan una empresa promou l'ètica, els seus empleats estan més motivats per prendre decisions en funció de l'ètica. Especialment quan es tracta de conflictes d'interessos, disciplines i dilemes potencials, un marc ètic guia els empleats a navegar per aquestes situacions amb integritat i equitat. A més, és més probable que els empleats empoderats actuïn en el millor interès de l'empresa i dels seus grups d'interès.

8 ètica popular i exemples de lloc de treball

Quins són els problemes ètics habituals en el lloc de treball? Aquests són els 12 exemples ètics i poc ètics en el lloc de treball.

Ètica i exemples laborals
Exemples d'ètica i lloc de treball - Imatge: Management

Lleialtat

La lleialtat en els negocis es pot aplicar als empleats, consumidors i socis comercials. Per exemple, un gerent descobreix que un empleat està compartint informació confidencial de l'empresa amb un competidor. Un altre exemple d'ètica empresarial en la lleialtat és quan sovint les empreses contracten internament per a promocions i disposen d'un generós sistema de compensació per recompensar les aportacions dels empleats.

 "El 70% del robatori de propietat intel·lectual es produeix dins dels 90 dies anteriors a l'anunci de renúncia d'un empleat".

Conflicte d'interessos

Té lloc quan les persones o entitats s'enfronten a una situació en què els seus interessos o relacions podrien comprometre la seva capacitat d'actuar objectivament i prendre decisions en el millor interès de l'organització o els grups d'interès als quals serveixen. Per exemple, un empleat, en una posició d'autoritat, atorga un contracte a una empresa propietat del seu familiar o amic proper per obtenir guanys econòmics.

Responsabilitat

Quan un equip no aconsegueix els objectius de l'empresa o té un mal rendiment, qui és el responsable? Culpar als membres de l'equip en lloc d'admetre errors i prendre mesures per reduir els resultats negatius, és un exemple de lideratge poc ètic.

L’assetjament

Aquest problema passa cada hora a gairebé totes les empreses, des de petites empreses fins a grans corporacions. Un bon lloc de treball ha d'estar lliure d'assetjament de tot tipus. En particular, molta gent pensa que xafardejar sobre els altres és un tema menor, però és una forma d'assetjament i assetjament, que afecta molt el treball en equip i la cultura de l'empresa.

Ètica i exemples de lloc de treball al lloc de treball – Imatge: Shutterstock

Transparència

Què tan transparent és la teva empresa? La transparència és més que una paraula de moda; és un aspecte vital de l'organització integritat i confiança. Per exemple, les empreses solen celebrar reunions de l'ajuntament on el lideratge comparteix informació sobre la direcció estratègica de l'empresa, el rendiment financer i les properes iniciatives.

Disciplina

Una forta ètica de treball es basa en una disciplina estricta. Els empleats que mostren disciplina no es veuen influenciats fàcilment pels seus desitjos. En canvi, persisteixen en fer el que haurien de fer fins que ho hagin aconseguit. A més, els treballadors que mostren un alt grau de disciplina demostren el seu compromís i dedicació al seu treball.

Protecció de Dades

La protecció de dades és un dels exemples més importants d'ètica i de lloc de treball en els negocis. Amb l'ús creixent de la tecnologia i les dades als negocis avui en dia, moltes organitzacions corren el risc de robar o filtrar informació dels clients, com ara dades de clients, per a la seva utilització pels competidors. La pràctica poc ètica de vendre informació personal dels clients s'ha convertit en una preocupació important en el panorama empresarial actual.

Equifax va compensar fins a 425 milions de dòlars per ajudar les persones afectades per la violació de dades

Honestedat

L'honestedat és, sens dubte, l'ètica laboral més crítica. Com mantenir l'honestedat quan ningú et mira o cap empresari et supervisa? Sobretot quan es tracta del treball a distància, la qüestió de la conducta ètica es fa més pronunciada.

"La investigació d'un banc important indica que els empleats remots tenien un 7.3% de possibilitats de conducta indeguda."

Construcció de l'ètica laboral

Com construir un lloc de treball amb ètica i confiança? Seguiu aquesta regla d'or de l'ètica: "Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin".

"Fes als altres com vols que et facin a tu".

Jesús de Natzaret

Alguns consells per enfortir els comportaments ètics en el lloc de treball inclouen:

 • Establir estàndards personals: Establir estàndards personals clars d'honestedat i comportament ètic. Definiu què significa ser honest en diverses situacions i compliu aquests estàndards de manera coherent, independentment de la supervisió externa.
 • Busca comentaris: Demaneu comentaris dels companys o dels empresaris sobre el vostre comportament. Retroalimentació constructiva, com ara Feedback de 360 ​​graus pot proporcionar informació valuosa sobre àrees on l'empresa pot millorar encara més el compromís dels empleats amb l'honestedat i la conducta ètica.
 • Invertir en desenvolupament professional: És crucial mantenir els empleats actualitzats sobre els estàndards ètics del sector desenvolupament professional continu. Les empreses haurien de promoure sessions de formació i tallers que millorin la comprensió dels empleats de les consideracions ètiques tant en la normalitat com en la treball remot.
 • Establir una cultura de l'ètica: Desenvolupar una cultura corporativa ètica implica més que implementar polítiques i procediments. Requereix demostrar constantment bons valors, tractar els altres amb respecte i guiar les accions amb principis de confidencialitat, honestedat i transparència. Líders organitzatius són crucials en aquest procés, ja que han de modelar els comportaments desitjats.

Sortides de claus

💡No és fàcil mantenir l'ètica i el lloc de treball, i els esforços haurien de venir d'ambdues parts: persones i organitzacions. Si esteu buscant una manera innovadora de crear atractiu i interessant reunions virtuals, creació d'equips i formació, consulta AhaSlides ara per obtenir les millors ofertes. Ofertes limitades!

Preguntes freqüents

Què és l'ètica en el lloc de treball?

L'ètica del lloc de treball es refereix als principis morals, valors i estàndards que tant les persones com les organitzacions segueixen en el panorama empresarial. El seu nucli se centra a guiar la gent perquè diferenciï allò que està malament i allò correcte a l'hora de prendre decisions.

Quins són els quatre tipus d'ètica laboral?

Els quatre tipus principals d'ètica laboral inclouen:

 • Ètica empresarial legal
 • Responsabilitat ètica corporativa
 • Responsabilitat ètica personal
 • Responsabilitat ètica oficial

Quins són els 5 principis ètics bàsics?

Els cinc principis de l'ètica en el lloc de treball són l'autonomia, la justícia, la beneficència, la no maleficència i la fidelitat, que tenen les seves arrels en l'assistència sanitària. Aquests principis s'atribueixen habitualment als experts en ètica Tom Beauchamp i James Childress, que els van introduir en el seu treball influent titulat "Principis d'ètica biomèdica", publicat per primera vegada el 1979.