Ets participant?

Exemples d'equips directius per a un millor rendiment de l'equip el 2024

Exemples d'equips directius per a un millor rendiment de l'equip el 2024

treball

Astrid Tran 29 2024 Gen 7 min llegit

Què és l'equip directiu superior?

Necessitat efectiva Exemples d'equip directiu i estudis de casos?

Els bons líders i executius són elements clau per gestionar una organització amb èxit. El paper de l'equip directiu és innegable a l'hora de prendre decisions estratègiques importants, així com d'augmentar l'eficàcia i la cohesió dels empleats, doncs, qui són? Què poden fer?, i com esdevenir un "equip directiu superior"?

En aquest article, aprendràs el millor exemple d'equip directiu i descobriràs una manera útil de mantenir un equip directiu superior per a un negoci pròsper.

Taules de continguts

Descripció

Quin estil de gestió fa servir un gerent que implica els membres de l'equip en les decisions?Gestor Participatiu
Què no està inclòs en el procés de gestió estratègica?Gestionar les tasques d'administració
Sóc massa gran per ser gerent?Sense edat concreta
Quin estil de gestió fa servir un directiu que implica els membres de l'equip en les decisions?Participatiu o democràtic
Descripció

Consells per a una millor implicació

Text alternatiu


Busques una eina per implicar el teu equip?

Reuneix els membres del teu equip mitjançant un divertit concurs a AhaSlides. Registra't per fer un qüestionari gratuït de la biblioteca de plantilles AhaSlides!


🚀 Fes una prova gratuïta☁️

El paper de l'equip directiu

Quan es tracta de l'equip directiu, la gent pensa en la col·lecció dels màxims líders, que són les persones més poderoses de l'empresa. És cert, però no tan senzill. Són els responsables de dirigir, planificar, organitzar i controlar els recursos i activitats de l'organització per assolir les seves metes i objectius d'acord amb la definició i l'enfortiment de la cultura d'una organització.

Aquí hi ha una descripció de la responsabilitat de l'equip directiu:

Establiment de metes i objectius

L'equip directiu és responsable d'establir les metes i objectius generals de l'organització. Aquestes metes i objectius han de ser específics, mesurables, assolibles, rellevants i amb un termini de temps (SMART).

Planificació i organització

Un cop fixats les metes i objectius, l'equip directiu ha d'elaborar un pla per assolir-los. Això inclou identificar els recursos necessaris, establir terminis i terminis i delegar tasques als membres individuals de l'equip.

Liderar i motivar

L'equip directiu ha de liderar i motivar els empleats per assolir els objectius de l'organització. Això implica comunicar-se de manera eficaç, proporcionar orientació i suport, i reconèixer i recompensar els empleats pels seus esforços.

Seguiment i control

L'equip directiu ha de supervisar el progrés de l'organització cap a les seves metes i objectius i fer els ajustos necessaris per garantir que l'organització es mantingui en el bon camí. També han de garantir que l'organització compleix els requisits legals i reglamentaris.

Presa de decisions

L'equip directiu és responsable de prendre decisions importants que afecten l'organització. Això inclou decidir sobre pressupostos, assignació de recursos, contractació i acomiadament i direcció estratègica.

El millor exemple d'equip directiu - Font: Adobe.stock

Característiques de l'Alta Direcció

El concepte d'equip directiu superior (TMT) no és nou, és l'objectiu principal de gairebé totes les empreses ser pròspers en el mercat competitiu com l'actual. Hi ha hagut moltes investigacions que estudien com les característiques dels directius afecten el rendiment de les empreses (Cor, 2003, Hambrick i Mason, 1984; Pahos i Galanaki, 2019). 

L'excel·lent equip directiu té qualitats úniques que els ajuden a treballar de manera independent i col·laborativa alhora, especialment en moments difícils. I aquí hi ha alguns imprescindibles:

No culpes mai l'equip

Un equip d'alta direcció eficaç assumeix la responsabilitat de l'èxit i els fracassos de l'organització, i mai culpa l'equip de les mancances.

Alta intel·ligència emocional

Un equip d'alta direcció amb alta intel·ligència emocional pot crear un entorn de treball positiu i col·laboratiu on els empleats estiguin compromesos, motivats i compromesos per assolir objectius comuns.

Flexibilitat i adaptabilitat

Els equips directius d'èxit són capaços d'adaptar-se a les condicions canviants del mercat i a les necessitats dels clients, prenent decisions ràpides i prenent accions decisives quan sigui necessari.

Pensament estratègic

L'equip directiu superior ha de ser capaç de pensar estratègicament, identificant tendències, oportunitats i amenaces per a l'èxit de l'organització i desenvolupant plans i objectius a llarg termini.

Orientat a resultats

Els millors equips de direcció se centren a assolir resultats, establir objectius i mètriques clars i fer-se responsables del seu rendiment.

Innovació i creativitat

Equip directiu fort que fomenta innovació i creativitat És més probable que identifiquin noves oportunitats i desenvolupin solucions innovadores que impulsin l'organització.

Integritat i ètica

Els millors equips de direcció prioritzen el comportament ètic i la integritat, donant exemple positiu per als empleats i guanyant-se la confiança i el respecte dels grups d'interès.

Exemple d'equip directiu - Font: Shutterstock

5 exemples d'equip directiu

Equip directiu heterogeni exemple

Un dels exemples habituals de gestió és la gestió heterogènia, que està formada per persones amb antecedents, habilitats i perspectives diverses. Per construir un equip directiu heterogeni, és important tenir en compte la diversitat en les seves múltiples formes, com ara el gènere, la raça, l'ètnia, l'edat i l'educació. També és important assegurar-se que els membres de l'equip tinguin habilitats complementàries i puguin treballar bé junts.

Equip directiu autodirigit exemple

La gestió autodirigida també és un bon exemple de gestió si una empresa vol seguir l'autonomia i la responsabilitat que pretén tractar amb un equip autogestionat i assolir els seus objectius sense una supervisió o direcció constant per part de l'alta direcció. La gestió autodirigida pot ser més flexible en el seu enfocament de treball, adaptant-se a les circumstàncies canviants i trobant noves solucions segons sigui necessari.

Equip directiu transversal exemple

Un equip de gestió multifuncional és un exemple d'equip directiu que inclou membres de diferents àrees funcionals d'una organització, com ara màrqueting, finances, operacions i recursos humans. L'objectiu d'un equip de gestió multifuncional és reunir diverses perspectives i experiència per resoldre problemes complexos i prendre decisions que beneficiïn l'organització en el seu conjunt.

Equip de gestió de Matrix exemple

Un equip de gestió matricial és un dels exemples de bona gestió en què els empleats informen tant als gestors funcionals com als gestors de projectes alhora. En aquest tipus d'estructura de gestió, els empleats disposen de dues línies de reporting, i el procés de presa de decisions implica tant equips funcionals com de gestió de projectes.

Equip directiu de la divisió exemple

Un exemple d'estructura basada en divisió d'equip directiu és un grup d'executius i directius que són responsables de supervisar una unitat o divisió de negoci en particular dins d'una empresa. Aquest tipus d'excample d'equip directiu normalment està encapçalat per un gerent o executiu de la division, que és responsable d'establir la direcció estratègica i els objectius de la divisió i assegurar-se que estiguin alineats amb els objectius generals de l'empresa.

Exemple de l'equip directiu de la divisió

Com crear un equip directiu superior

  1. Definir els rols i responsabilitats: Comenceu definint els rols i les responsabilitats de cada membre de l'equip directiu. Això garantirà que tots els membres de l'equip directiu sàpiguen què s'espera d'ells i com poden contribuir a l'èxit de l'organització.
  2. Identificar les habilitats i experiència necessàries: Determineu les habilitats i l'experiència necessàries per a cada rol. Busqueu candidats que tinguin la combinació adequada d'habilitats tècniques, de lideratge i interpersonals.
  3. Dur a terme un procés de contractació exhaustiu: Desenvolupeu un procés de contractació que inclogui diverses rondes d'entrevistes, comprovacions de referències i altres avaluacions rellevants. Això us ajudarà a trobar els millors candidats per al treball.
  4. Fomentar una cultura de treball col·laboratiu: Fomentar una cultura de treball col·laboratiu on tots els membres de l'equip directiu puguin treballar junts per aconseguir objectius comuns. Això ajudarà a generar confiança i millorar la comunicació entre els membres de l'equip.
  5. Proporcionar formació i desenvolupament permanent: Invertir en la formació i el desenvolupament permanents de l'equip directiu. Això ajudarà a millorar les seves habilitats, coneixements i habilitats, i els permetrà afrontar nous reptes i oportunitats.
  6. Definir mètriques de rendiment: exemples de bona gestió inclouen establir mètriques de rendiment clares per a l'equip directiu i fer-los responsables d'assolir-los. Això ajudarà a garantir que tothom estigui centrat en les metes i objectius de l'organització.
L'escolta activa és una part crucial dels exemples d'habilitats de gestió d'equips que contribueixen a l'èxit del treball en equip. Recolliu les opinions i els pensaments dels empleats amb els consells "Comentaris anònims" d'AhaSlides.

5 Eines del projecte per donar suport a l'equip directiu

Gestió de projectes Asana

Asana és una potent eina de gestió de projectes que pot ajudar els equips a organitzar-se, col·laborar de manera eficaç i fer un seguiment del progrés cap als objectius del projecte. Permet als equips crear tasques, assignar-les als membres de l'equip, establir dates de venciment i fer un seguiment del progrés fins a la seva finalització. La seva interfície intuïtiva i una àmplia gamma de funcions el converteixen en una opció popular per a equips de totes les mides i indústries.

Gestió àgil de productes

Els beneficis de la Gestió àgil de productes inclouen un temps de comercialització més ràpid, una millor col·laboració i comunicació, una major flexibilitat i una major capacitat de resposta al canvi. Pot ser especialment eficaç en entorns de ritme ràpid i canviant ràpid on la capacitat d'adaptar-se ràpidament és essencial per a l'èxit.

Slack gestió de projectes

Mentre que Slack està dissenyat principalment com a eina de comunicació, pot ser una plataforma útil per a la gestió de projectes, especialment per a projectes de mida petita i mitjana. Tanmateix, pot ser que no sigui tan robust com les eines de gestió de projectes dedicades per a projectes més grans o complexos, i és possible que els equips hagin de complementar Slack amb eines o processos addicionals per gestionar els projectes de manera eficaç.

Gestió de projectes d'equips de Microsoft

Microsoft Teams ofereix una plataforma central per a la comunicació de l'equip, que permet als membres de l'equip compartir fàcilment missatges, fitxers i actualitzacions. Microsoft Teams permet als equips crear canals per a projectes o temes específics, de manera que és fàcil organitzar converses i fitxers. Això pot ajudar a reduir el desordre i millorar l'organització, convertint-lo en una eina versàtil i útil per gestionar projectes de totes les mides i nivells de complexitat.

Gràfics de Gantt

Els diagrames de Gantt són una eina popular per a la gestió de projectes que mostren visualment la programació i el progrés d'un projecte. Van ser desenvolupats per primera vegada per Henry Gantt a principis de la dècada de 1900 i des de llavors s'han convertit en un mètode àmpliament utilitzat per a la planificació, la programació i el seguiment de projectes.

Un diagrama de Gantt típic consisteix en un diagrama de barres horitzontals que mostra la programació del projecte al llarg del temps. El gràfic també inclou fites, que són esdeveniments o assoliments significatius del projecte que estan marcats per una línia vertical.

Sortides de claus

Fins i tot l'equip directiu s'enfronta als punts forts i febles de cada membre, als conflictes i a la combinació adequada d'habilitats. Es necessita temps per construir un equip directiu sòlid.

A més de la presa de decisions estratègiques i l'experiència, tenint en compte un equip directiu excel·lent, també cal tenir cura dels seus empleats pel que fa a la seva salut mental i la conciliació de la vida laboral i familiar.

No oblidis organitzar activitats divertides per millorar el rendiment del teu equip AhaSlides pel que fa a la formació d'equips, reunions en línia per substituir la mort per PowerPoint per implicar els vostres empleats en diferents esdeveniments.

Preguntes freqüents

Els millors exemples d'equip directiu?

Apple Inc, Google (Alphabet Inc.), Amazon, Telsa Inc. i Microsoft són un exemple perfecte d'equip directiu eficaç.

Què és un equip i les seves característiques?

Un equip és un grup d'individus que s'uneixen per col·laborar i treballar per aconseguir un objectiu o objectiu comú. Els equips es poden trobar en diversos entorns, com ara llocs de treball, esports, institucions educatives i organitzacions comunitàries. Les característiques clau de l'equip poden incloure: es reuneixen per uns propòsits comuns amb rols i responsabilitats clars. Treballen i col·laboren junts bé, amb confiança i respecte mutu, per aconseguir un resultat final.