Ben je een deelnemer?

Coachende Leiderschapsstijl anno 2024 | Een ultieme gids met voorbeelden

Presenteren

Astrid Trans 22 april, 2024 11 min gelezen

Wat is coachende stijl van leidinggeven? Leiderschap maakt een enorme transformatie door, aangezien het aantal baanverlaters en jobhoppers exponentieel groeit, evenals de participatie van jongere generaties zoals Gen Y en Z op de arbeidsmarkt. 

Terwijl deze levendige en dynamische generatie hun unieke perspectieven, waarden en verwachtingen naar voren brengt, worden de traditionele opvattingen over leiderschap uitgedaagd en opnieuw gedefinieerd. Ze hebben leiders nodig die bereid zijn om werknemers in hun kracht te zetten, hun talent te koesteren en een gevoel van doelgerichtheid aan te wakkeren, waardoor de voorkeur voor een coachende leiderschapsstijl steeds duidelijker wordt.

Ga met ons mee als we de toekomst van leiderschap betreden, waar coaching de weg vrijmaakt voor succes. Laten we eens kijken wat Coachende leiderschapsstijl is, hoe het een verschil maakt en tips om een ​​goede coachende leider te worden. 

Coachende stijl van leidinggeven
Een excellente Coachende stijl van leidinggeven begint met één op één gesprek | Bron: Shutterstock

Inhoudsopgave

Wat is een coachende stijl van leidinggeven?

De coachende leiderschapsstijl is een benadering waarbij leiders hun teamleden actief betrekken en in staat stellen hun potentieel te maximaliseren. In plaats van simpelweg te instrueren of te sturen, treden leiders die de coachingstijl aannemen op als mentoren en begeleiden ze individuen bij het stellen en bereiken van hun doelen. Het wordt het beste beschreven in het boek van Daniel Goleman's boek met andere 5 leiderschapsstijlen.

Zie ook:

Wat zijn de voor- en nadelen van het coachen van leiderschapsstijlen?

De voordelen van coachende leiderschapsstijl en de nadelen ervan als volgt:

Voordelen Coachende stijl van leidinggevenNadelen van Coachende stijl van leidinggeven
Bevordert individuele groei, verbetert vaardigheden en vergroot het zelfvertrouwen, wat leidt tot betere prestaties en werkplezier.Zonder de juiste training of ervaring kunnen leiders moeite hebben om zinvolle begeleiding te bieden, waardoor de potentiële voordelen van coachend leiderschap worden beperkt.
Creëert een collaboratieve en inclusieve omgeving waar teamleden zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemotiveerd voelen om hun beste ideeën en inspanningen bij te dragen.Verhoogt de afhankelijkheid van teamleden van hun leider voor begeleiding en besluitvorming, waardoor hun onafhankelijkheid en probleemoplossend vermogen wordt belemmerd.
Geef constructieve feedback, bevorder zelfreflectie en bevorder een cultuur van continu leren, innovatie en aanpassingsvermogen.Vereist een aanzienlijke investering van tijd en moeite.
Creëer een samenhangend en goed presterend team dat de sterke punten van elk individu benut, een gedeelde visie promoot en collectieve doelen bereikt.Is misschien niet de meest efficiënte of effectieve aanpak in situaties die onmiddellijke beslissingen of acties vereisen.
Wat zijn voor- en nadelen van coachende leiderschapsstijl
voordelen van coachende leiderschapsstijl
Een juiste coachende stijl van leidinggeven kan de loopbaangroei van een medewerker snel verbeteren | Bron: Shutterstock

6 Coachingsstijlen in leiderschap en voorbeelden

Effectieve leiders beschikken over het vermogen om hun coachingstijl flexibel aan te passen aan de omstandigheden en de personen met wie ze werken. Leiders kunnen dus verschillende stijlen van coaching in leiderschap gebruiken om het juiste niveau van ondersteuning en uitdaging te bieden op basis van de ontwikkelingsbehoeften van hun team. En hier zijn de 6 meest voorkomende coachingstijlen van leiderschap en voorbeelden.

Democratische Coachende stijl van leidinggeven

Het is een participatieve benadering waarbij leiders teamleden betrekken bij besluitvorming, het stellen van doelen en het oplossen van problemen. Het legt de nadruk op samenwerking, open communicatie en gedeeld eigenaarschap van de resultaten.

Steve Kerr, beroemd om zijn ondersteunende leiderschap, voert bijvoorbeeld een opendeurbeleid, verwelkomt suggesties, feedback en voortdurende communicatie van het team. 

Autocratisch Coachend Leiderschapsstijl

De leiders benaderen de directieve en gezaghebbende stijl wanneer ze de volledige controle willen behouden en taken en verantwoordelijkheden willen toewijzen aan teamleden zonder hun mening te raadplegen of te overwegen. Ze nemen beslissingen op basis van hun eigen oordelen en expertise, zonder input of feedback van het team te zoeken.

Een goed voorbeeld is dat tijdens teamvergaderingen de leider de neiging heeft om discussies te domineren en het gesprek zo leidt dat het aansluit bij hun eigen ideeën en voorkeuren.

Zie ook: Wat is autocratisch leiderschap? Manieren om het te verbeteren in 2023!

Holistische coachende stijl van leidinggeven

Deze stijl richt zich op het algehele welzijn en de ontwikkeling van individuen, rekening houdend met hun persoonlijke, professionele en emotionele aspecten. Hun prioriteit ligt bij het benadrukken van de balans tussen werk en privéleven, persoonlijke voldoening en het creëren van een positieve en inclusieve cultuur.

Een voorbeeld is een leider die probeert de professionele doelen van zijn teamleden te ondersteunen, terwijl hij ook initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid promoot en zelfzorgpraktijken aanmoedigt.

Mindful Coachende stijl van leidinggeven

Als de leider deze eigenschappen benadrukt: zelfbewustzijn, aanwezigheid en mededogen in leiderschapsinteracties, volgt hij waarschijnlijk mindful coachend leiderschap.

Wanneer er bijvoorbeeld conflicten ontstaan ​​binnen het team, blijft de leider kalm en moedigt hij een open dialoog aan, waardoor een veilige ruimte ontstaat voor teamleden om hun zorgen te uiten.

Groepscoaching Stijl van leidinggeven

Het is gebouwd rond het idee dat een bank verantwoordelijk is voor een groep individuen tegelijk, gericht op collectieve groei, samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Ze bevorderen een leeromgeving waarin individuen leren van elkaars perspectieven en uitdagingen.

Een goed voorbeeld van een groepscoachende leider vind je bij een marketingbureau. De leider zal waarschijnlijk regelmatig groepscoachingsessies houden waarbij teamleden samenkomen om trends in de branche te bespreken, succesvolle strategieën te delen en gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Transformationele Coachende Leiderstijl

Deze stijl richt zich op het inspireren en empoweren van teamleden om hun volledige potentieel te bereiken. Leiders die de transformationele coachingstijl gebruiken, motiveren hun team door middel van visie, aanmoediging en het creëren van een gevoel van doelgerichtheid. Ze bevorderen een cultuur van groei en ontwikkeling en moedigen individuen aan om hun waargenomen grenzen te verleggen.

De leiderschapsstijl van Ted Lasso past bijvoorbeeld bij een consistente, aanhoudende stijl van positief, huiselijk, mensgericht leiderschap.

Zie ook: 5 voorbeelden van succesvol transformationeel leiderschap

7 Stappen van Coaching Leiderschapsstijl

Hoewel coachingleiders hun aanpak gewoonlijk aanpassen op basis van het individu, de situatie en de gewenste resultaten, zijn er gemeenschappelijke principes en processen om op te merken. Hier is een uitleg van elke stap:

Maak kennis met je team

Het eerste waar elke leider goed op moet letten, is het gedrag, de prestaties en de interacties van elk teamlid. Probeer hun sterke punten, verbeterpunten en eventuele patronen of problemen die zich kunnen voordoen tijdens de eerste personeelsvergaderingen of tijdens teamwerk te observeren. Deze stap omvat het verzamelen van objectieve gegevens en informatie om het coachingproces te ondersteunen.

Uitvoeren van een analyse

Om bij de tweede stap te komen, moeten alle relevante gegevens uit de vorige stap worden geanalyseerd. Deze stap omvat het beoordelen van individuele en teamprestaties, het identificeren van sterke punten en verbeterpunten en het begrijpen van eventuele uitdagingen of obstakels.

Feedback geven

Voor een effectieve coachende stijl van leidinggeven is het belangrijk om regelmatig constructieve en gerichte feedback te geven aan teamleden op basis van de gemaakte observaties. Een goede tip is om zowel op positieve aspecten als op verbeterpunten te focussen en tijdig en respectvol feedback te geven. Gebruik actieve luistervaardigheden om ervoor te zorgen dat teamleden zich gehoord en begrepen voelen.

coachen van leiderschapsvaardigheden
Effectieve coachende leider geeft teamlid real-time feedback

Betrokken bij onderzoek

De leider houdt zich bezig met open vragen en actief luisteren om het individu aan te moedigen na te denken over zijn eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. Dit onderzoek helpt het individu zelfbewustzijn te verwerven, mogelijkheden te verkennen en zijn eigen oplossingen te ontdekken.

Doelen stellen

In samenwerking met het individu helpt de coachende leider duidelijke en zinvolle doelen te definiëren. Deze doelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Het stellen van doelen zorgt voor een duidelijke richting en focus voor het coachingsproces.

Actiestappen plannen

Zodra de doelen zijn vastgesteld, helpt de leider het individu bij het maken van een actieplan. Dit plan schetst de specifieke stappen en strategieën die het individu zal nemen om zijn doelen te bereiken. Het kan activiteiten voor het opbouwen van vaardigheden, leermogelijkheden of gedragsveranderingen omvatten.

Belonende verbeteringen

Gedurende het coachingstijl van het leiderschapsproces erkent en viert de leider de vooruitgang en prestaties van het individu. Het herkennen van verbeteringen verhoogt de motivatie, bouwt vertrouwen op en versterkt positief gedrag.

8 tips om een ​​goede coachende leider te worden

Een leider als coach, het is een dramatische en fundamentele verandering. Als leider wil je er alles aan doen om je medewerkers te inspireren en te motiveren. Met de juiste technieken en ondersteuning kan bijna iedereen een betere coachende leider worden. U kunt onderstaande tips volgen om uw aanhoudende problemen in uw leiderschapsstijl aan te pakken en uw teamprestaties en teamwerk te verbeteren.

  1. Als je wilt dat je medewerkers met respect werken en je coaching volgen, moet je het eerst zelf omarmen, worden Gedragsmodel. Het goede voorbeeld geven is de snelste manier om de toon te zetten voor de rest van de organisatie.
  2. Bepaal de aandachtsgebieden Het GROW-model, die helpt bij het identificeren van doelen, het beoordelen van de huidige realiteit, het verkennen van opties en het bepalen van de inzet van het individu om actie te ondernemen.
  3. Een van de beste coachende leiderschapskwaliteiten is Continu lerende. Het omvat actief zoeken naar kennis, op de hoogte blijven van trends in de branche, trainingsprogramma's bijwonen, feedback zoeken en reflecteren op coachingervaringen.
  4. De beste coachende leiders begrijpen het belang van balans tussen lof en kritiek. Het betekent dat de leider oprechte en specifieke complimenten moet geven en tegelijkertijd opbouwende kritiek moet geven.
  5. Vergeet niet om Maak van coaching een organisatorisch vermogen. Het gaat om het bevorderen van een coachingscultuur en -mindset in de hele organisatie.
  6. Verwijder de barrières veranderen als onderdeel van de verschuiving naar een lerende cultuur. In het voordeel van een meer op coaching gerichte aanpak, kunnen leiders open en ondersteunende gesprekken faciliteren in plaats van nauwkeurige vragen te stellen, realtime feedback geven in plaats van tussentijdse functioneringsgesprekken.
  7. Bereid zijn om Pas uw strategie zo nodig aan is cruciaal om concurrerend te blijven, innovatie te bevorderen en succes op de lange termijn te behalen, gevolgd door het beperken van risico's en het voldoen aan de veranderende behoeften van uw belanghebbenden.
  8. Een ander essentieel ding om te doen is vragen 360-graden feedback. Door input te zoeken van collega's, ondergeschikten en superieuren, krijgen leiders een uitgebreid inzicht in hun sterke punten en verbeterpunten. Deze feedback vergroot het zelfbewustzijn en maakt gerichte persoonlijke en professionele groei mogelijk.

Zie ook:

Veelgestelde vragen

Veelgestelde Vragen / FAQ


Heb je een vraag? We hebben antwoorden.

Een goed voorbeeld van een coachende leider is Bill Campbell, die talloze succesvolle technologiemanagers heeft gecoacht, waaronder Steve Jobs en Eric Schmidt.
Coachende managementstijl omvat het begeleiden en ontwikkelen van individuen om hun volledige potentieel te bereiken. Een voorbeeld van coachend leiderschap is Satya Nadella, CEO van Microsoft, die zich heeft gericht op het empoweren van werknemers, het bevorderen van een groeimindset en het stimuleren van innovatie in de hele organisatie.
Een coachingsmentaliteit omvat het geloven in het potentieel van anderen, het waarderen van continu leren en het bevorderen van een cultuur van samenwerking en persoonlijke groei binnen de organisatie.
Dit zijn: Directieve, Niet-directieve, Situationele en Laissez-faire coaching.
Het CLEAR Coaching Model is een coaching raamwerk dat coaches een gestructureerde aanpak biedt om zinvolle en impactvolle coachinggesprekken te faciliteren.
Emotionele intelligentie, communicatie, lerend vermogen, scherpe focus en groeimindset zijn enkele voorbeelden.

Tot slot

We leven in een wereld van beweging en verandering, leiders spelen een cruciale rol bij het begeleiden van individuen en organisaties door onzekerheid en culturele transformatie is nodig om de traditionele managementstijl te vervangen. Er is dus geen betere manier dan te starten met een coachende stijl van leidinggeven. En vergeet niet te gebruiken AhaDia's om feedback te sturen naar uw medewerkers en vice versa.

ref: HBR | Forbes