Ben je een deelnemer?

Samenwerking en teaming | Sleutels tot een succesvolle bedrijfscultuur | 2024 onthult

Samenwerking en teaming | Sleutels tot een succesvolle bedrijfscultuur | 2024 onthult

Mijn werk

Astrid Trans Februari 05 2024 7 min gelezen

Twee cruciale componenten die organisatorische procedures en cultuur creëren en verbeteren zijn: Samenwerking en Teaming. Teaming is spontaan teamwerk dat wordt bepaald door de mentaliteit en praktijken van samenspel, terwijl samenwerking de nadruk legt op het werkproces en de coördinatie tussen partijen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.

Wat zijn dus de essentiële elementen bij het creëren van een geweldige bedrijfscultuur tegenwoordig?

Er is geen nauwkeurige berekening gemaakt.

Elk bedrijf kan teaming en samenwerking in tandem implementeren om een ​​efficiënte organisatie te creëren werkplekcultuur en werkstroom. Wat zijn dan de verschillen en specifieke toepassingen van elk van deze factoren? Hoe u optimaal gebruik kunt maken van de voordelen ervan. Bekijk het nu in dit artikel.

Samenwerking en teaming – Afbeelding: Freepik

F

Inhoudsopgave:

alternatieve tekst


Betrek uw team erbij

Start een zinvolle discussie, krijg nuttige feedback en informeer uw teamleden. Meld u aan om de gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

De belangrijkste overeenkomst en verschil tussen samenwerking en teaming

Om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken, moet een groep mensen samenwerken, zowel in teamverband als in samenwerking. Wanneer mensen samenwerken aan een plan, werken ze als gelijken om een ​​taak te voltooien.

 • Wanneer twee groepen – klanten of bedrijven – samenwerken, werken ze doorgaans samen en ontbreekt het aan een verenigende leider. Ze stellen concepten vast of maken keuzes om duidelijke doelstellingen en voorwaarden te bereiken.
 • Hoewel “teaming” een dynamische activiteit is, wordt er actief en flexibel gewerkt aan het bouwen en ontwikkelen van teams. De teamleider controleert doorgaans de voltooiing van individuele taken die aan teamleden worden gegeven om voortgang te boeken teamdoelstellingen.

Het belangrijkste onderscheid tussen samenwerking en samenwerking wordt hieronder beschreven:

Voorbeelden van samenwerking en teamwerk op de werkvloer
Verschillen tussen samenwerking en teaming

Voorbeelden Samenwerking versus teaming

Volgens een onderzoek van Stanford konden individuen die individueel aan dezelfde taak werkten deze 64% niet langer volhouden dan degenen die samenwerkten. Bovendien blijkt het een belangrijke factor te zijn die de mate van vermoeidheid vermindert en de mate van succes en betrokkenheid vergroot. Uitstekend interpersoonlijke vaardigheden zijn essentieel voor samenwerking omdat elk lid zijn ideeën, meningen en kennis moet bijdragen.

Bovendien bespreekt Edmondson een ander soort teamwerk dat bekend staat als teaming. “In de meest innovatieve bedrijven is teaming de cultuur”, zei Edmondson. In tegenstelling tot samenwerking verwijst teaming naar individuen die in een team samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Teaming omvat het identificeren van de belangrijkste medewerkers en het snel assimileren van hun kennis om samen te werken aan gedeelde doelen. In het teamingconcept staat leren centraal, waarbij teams zich aanpassen op basis van inzichten die zijn verkregen uit elke tijdelijke samenwerking.

Bijvoorbeeld:

 • Ideeën genereren of brainstormen.
 • Project delen
 • Groepsdiscussies.
 • Consensus bereiken over processen.
 • Crises analyseren en oplossingen ontdekken.

Dan komt er een nieuwe term: ‘Samenwerkend teamwerk’. De groep engageert zich om expertise te combineren en samen problemen op te lossen, terwijl ze ook individuele taken en rollen toewijst aan autonomie. Dit soort groepswerk is een opzettelijke coördinatie van hoe en wanneer deelnemers handelen om efficiëntie te bereiken.

Bijvoorbeeld:

 • Om een ​​project uit te voeren.
 • Om doelen te raken.
 • Groepseducatie met persoonlijke verkenning en teamdiscussie.
 • Training en ontwikkeling.
 • Teambuilding dagen

Leiderschap in Samenwerking versus teaming

Terwijl zowel samenwerking als teamvorming dit vereisen effectief leiderschapDe verschillen liggen in het niveau van structuur, stabiliteit en aanpassingsvermogen. Leiders in samenwerking kunnen een optionele rol hebben, omdat iedereen vaak binnen gevestigde teamstructuren werkt. Het belangrijkste is dus het bevorderen van stabiliteit en het opbouwen van langetermijnrelaties. Dit gebeurt omdat teams in een samenwerkingsomgeving vaak al bestaan, waarbij de leden worden gekozen vanwege hun specifieke rol binnen de organisatie.

Aan de andere kant navigeren leiders in teaming door meer dynamische en snel veranderende omgevingen, waarbij ze de nadruk leggen op aanpassingsvermogen en snelle besluitvorming om onmiddellijke uitdagingen aan te pakken. Dit komt omdat teaming de vorming van teams inhoudt op basis van de onmiddellijke behoeften van een project of taak. Teamleden kunnen verschillende achtergronden hebben en hebben mogelijk geen geschiedenis van samenwerken.

Voorbeelden van samenwerking en teaming – Afbeelding: Freepik

Voordelen van Samenwerking en Teaming

Zowel samenwerking als teaming dragen aanzienlijk bij aan het succes van een team bij het voltooien van taken, het bereiken van organisatiedoelstellingen en het behouden van een positieve cultuur.

 • Samenwerking en teaming bevorderen a diversiteit aan ideeën en perspectieven. Door individuen met verschillende achtergronden en expertises samen te brengen, kunnen teams innovatieve oplossingen voor uitdagingen genereren.
 • Beide benaderingen stimuleren collectieve probleemoplossing. Samenwerkingsinspanningen stellen teamleden in staat hun sterke punten te bundelen, terwijl teaming de nadruk legt op aanpassingsvermogen probleemoplossing in dynamische en veranderende contexten.
 • Samenwerking en teaming bieden waardevolle kansen voor continu lerende. In samenwerkingsomgevingen leren individuen van elkaars expertise, terwijl teamvorming de nadruk legt op het leren van diverse ervaringen en het aanpassen aan nieuwe uitdagingen.
 • Samenwerken bevordert de efficiënt van middelen en vermindert dubbel werk. Dit geldt voor zowel doorlopende samenwerking als tijdelijke teamscenario's.
 • Zowel samenwerking als teaming dragen bij aan de ontwikkeling van een positieve teamcultuur. Open communicatiewederzijds respect en een focus op gemeenschappelijke doelen creëren een ondersteunende omgeving voor teamleden.

Hoe u samenwerking en teaming op het werk kunt stimuleren

Afbeelding: Shutterstock

Verbeter samenwerkingstips

Gebruik samenwerkingssoftware en -tools

Berichten, cloudgebaseerde platforms en videoconferenties zijn enkele voorbeelden. Ongeacht hun locatie of tijdzone kunnen deze helpen bij het vergemakkelijken van de communicatie en het delen van informatie tussen teamleden.

💡AhaSlides is een intelligente en realtime tool die verbinding maakt, engageert en een efficiënte werkplek creëert, deelt en meewerken aan brainstormenen presentaties, waarbij medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. 

Teamsamenwerking
Verbetering van teamsamenwerking en teaming met AhaSlides

Stel duidelijke doelen, verwachtingen en een strategisch plan voor samenwerking vast

Om vanaf het begin effectief samen te kunnen werken, moeten beide partijen het eens zijn over de specifieke doelstelling, het productieproces, de deadlines voor de fases en de contractvoorwaarden. Omdat elke partij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden binnen het project, zal de samenwerking des te gunstiger zijn naarmate deze kwesties beter geregeld zijn.

Vier en erken de gezamenlijke inspanningen en successen

Door de bijdrage van elk teamlid te prijzen, het effect van hun werk op het bedrijf te benadrukken en teamleden de kans te bieden hun expertise en ideeën met anderen te delen, kunnen we onze gezamenlijke inspanningen en prestaties vieren en erkennen.

Delen, samenwerken en vertrouwen

Als geen van beide partijen bereid is de huidige kwesties te bespreken, hoe dubbelzinnig ze ook zijn of hoe ze de negatieve dingen die zich voordoen verbergen, zal het project nooit van de grond komen. Er ontstaat efficiëntie voor de klant of andere afdelingen wanneer er enthousiasme is voor het delen van data. De klant moet moeite doen om de benodigde informatie te verzamelen, en het team en het bedrijf moeten deze met fatsoen behandelen en zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor het omgaan met gevoelige gegevens.

Verbeter teamingtips

De moeilijkheid bij het werken in een team is dat de leden verschillende niveaus van ervaring en begrip hebben, wat de puinhoop alleen maar vergroot. Wij geloven dat er vier dingen zijn die iedereen, maar vooral leiders, kunnen doen om ‘team on the fly’ succesvoller te maken.

Geef de behoefte op om alles te weten

Niemand is het middelpunt van het universum in teamwerk. Laten we anderen aanmoedigen om bij te dragen aan het oplossen van groepsproblemen en ervoor zorgen dat iedereen zijn waarde en verantwoordelijkheid begrijpt bij het beheersen van de situatie.

Begrijp het potentieel, de sterke en zwakke punten van elk individu

Besteed wat tijd aan het leren kennen van je nieuwe teamgenoten, ook al is het maar voor even. Je weet nooit wat ze te bieden hebben of hoe ze kunnen helpen; je zult misschien verrast zijn. Als u hun sterke en zwakke punten begrijpt, kunt u kansen en bedreigingen identificeren en strategieën ontwikkelen om teams beter te positioneren.

Creëert een klimaat van openheid, veiligheid

Om anderen aan te moedigen hun gedachten en zorgen te delen, toon zelf nieuwsgierigheid en accepteer de nieuwsgierigheid van anderen. Je moet ook je zorgen over de sociale hiërarchie en over wat andere mensen van je zouden kunnen denken, loslaten.

Cruciaal is dat u de psychologische veiligheid van uw team waarborgt; anders wordt het werk eerder een probleem van verwerking dan van het uitvoeren van acties.

Teamingvaardigheden en -karakteristieken opbouwen

Je moet de volgende persoonlijkheidskenmerken behouden, vooral als je een leiderschapsrol op je neemt in projecten (drie pijlers in navolging van Edmondson):

 • Wees nieuwsgierig: Leer van de mensen om je heen
 • Passie: Doe de nodige moeite en toon zorgzaamheid
 • Empathie: Dingen waarnemen vanuit het perspectief van iemand anders

Leiders moeten ook gedreven worden om doelstellingen te verwezenlijken, situationeel bewustzijn te verwerven en gevoelig te zijn voor de behoeften en gevoelens van de mensen om hen heen.

Key Takeaways

Samenwerking en teaming zijn de gouden sleutels tot een succesvol team en samenwerking in diversiteit. Leer hoe u samenwerkingstools en projectmanagementtools kunt gebruiken om de focus, productiviteit en effectieve communicatie van uw team te verbeteren.

👏 AhaDia's is er trots op duizenden visueel aantrekkelijke en unieke sjablonen aan te bieden voor professionele teampresentaties, leiderschapsrapporten en klantevaluaties. Registreer nu en ontvang een gratis sjabloon!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is samenwerkend teamwerk?

Samenwerkend teamwerk moedigt de groep aan om hun expertise te bundelen en samen problemen op te lossen, terwijl ze ook individuele taken en rollen toewijzen voor autonomie. Bij dit soort groepswerk wordt doelbewust gecoördineerd hoe en wanneer deelnemers handelen om de efficiëntie te maximaliseren.

Wat is het verschil tussen team- en groepssamenwerking op de werkplek?

Hoewel ze vergelijkbaar zijn, verschillen de twee in hun benadering van besluitvorming en teamwerk. Leden van een werkgroep zijn onafhankelijk van elkaar en worden individueel verantwoordelijk gehouden. Teamleden daarentegen zijn tegenover elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om problemen op te lossen.

Wat zijn samenwerkingsvaardigheden?

Het vermogen om effectief met anderen samen te werken en gedeelde doelstellingen te bereiken is een waardevol bezit. Maar het gaat om meer dan alleen samenwerken om een ​​project af te ronden. De beste aanpak is het opbouwen van een goede verstandhouding met uw team, het beslechten van geschillen en het bevorderen van een sfeer op het werk waarin iedereen gewaardeerd wordt en zich betrokken voelt. Om effectief samen te werken moeten beide partijen bovendien tot overeenstemming komen en hun respectieve rollen, doelstellingen, budgetten en andere details begrijpen.