Ben je een deelnemer?

Bedrijfsherstructureringen | Hoe ze werknemers beïnvloeden | 2024 onthult

Bedrijfsherstructureringen | Hoe ze werknemers beïnvloeden | 2024 onthult

Mijn werk

Astrid Trans Februari 05 2024 7 min gelezen

Wat zijn bedrijfsherstructureringen en wanneer zijn ze nodig? Het herstructureren van een organisatie is een onvermijdelijk proces dat wordt beschouwd als een primaire bijdrage aan hoge prestaties en productiviteit.

Veranderingen in de markttrends en de opkomst van het concurrentievermogen leiden vaak tot keerpunten in het bedrijfsleven, en veel bedrijven beschouwen herstructureringen op het gebied van management, financiën en bedrijfsvoering als een oplossing. Het klinkt mogelijk, maar is het echt effectief? Is het een must-do-strategie in de hedendaagse bedrijfsvoering en wie zal er het meest door getroffen worden?

Laten we eens kijken naar dit onderwerp in het algemeen, en nog belangrijker, hoe bedrijven hun werknemers beheren en ondersteunen tijdens bedrijfsherstructureringen.

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave:

alternatieve tekst


Zorg dat uw medewerkers betrokken zijn

Start een zinvolle discussie, krijg nuttige feedback en informeer uw medewerkers. Meld u aan om de gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat betekenen bedrijfsherstructureringen?

Bedrijfsherstructureringen verwijzen naar een proces waarbij belangrijke veranderingen worden aangebracht in de organisatiestructuur, de activiteiten en het financiële management van een bedrijf. Deze veranderingen kunnen inkrimpingen, fusies en overnames, desinvesteringen en de oprichting van nieuwe bedrijfseenheden omvatten.

Het doel van bedrijfsherstructureringen is het verbeteren van de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf, vaak door het verlagen van de kosten, het verhogen van de inkomsten, het verbeteren van de toewijzing van middelen, het competitiever worden of effectiever reageren op veranderingen in de markt.

Bedrijfsherstructureringen
Wat zijn bedrijfsherstructureringen?

Wat zijn de belangrijkste categorieën van bedrijfsherstructureringen?

Bedrijfsherstructureringen is een brede term, die is onderverdeeld in twee hoofdtypen: operationele en financiële herstructureringen, en faillissement is de laatste fase. Bij elke categorie gaat het dan om een ​​andere herstructureringsvorm, die hieronder wordt toegelicht:

Operationele herstructurering

Operationele herstructurering verwijst naar het proces van het veranderen van de activiteiten of structuur van een organisatie. Het doel van operationele herstructurering is het creëren van een meer gestroomlijnde en effectieve organisatie die beter is toegerust om te slagen in de branche.

 • Fusie en overname (M&A) – omvat de consolidatie van twee bedrijven, hetzij door een fusie (twee bedrijven die samenkomen om een ​​nieuwe entiteit te vormen) of door een overname (het ene bedrijf koopt het andere).
 • desinvestering – is het proces waarbij een deel van de activa, bedrijfseenheden of dochterondernemingen van een bedrijf wordt verkocht of afgestoten.
 • Joint Venture – verwijst naar een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer bedrijven om een ​​specifiek project uit te voeren, middelen te delen of een nieuwe bedrijfsentiteit te creëren.
 • Strategische samenwerking – omvat een bredere samenwerking tussen bedrijven die onafhankelijk blijven, maar overeenkomen samen te werken aan specifieke projecten, initiatieven of gedeelde doelen.
 • Vermindering van het personeelsbestand – ook wel downsizing of rightsizing genoemd, houdt in dat het aantal werknemers binnen een organisatie wordt verminderd.

Financiële herstructurering

Financiële herstructurering richt zich op het proces van het reorganiseren van de financiële structuur van een bedrijf om de financiële positie en prestaties ervan te verbeteren. Het heeft tot doel de liquiditeit, winstgevendheid en algehele financiële stabiliteit van een bedrijf te verbeteren, vaak als reactie op financiële moeilijkheden of veranderende marktomstandigheden.

 • Schuldvermindering – verwijst naar de strategische inspanning om het totale schuldenniveau binnen de kapitaalstructuur van een bedrijf te verminderen. Dit kan het afbetalen van bestaande schulden inhouden, het herfinancieren tegen gunstiger voorwaarden, of het actief beheren en controleren van de schuldenniveaus in de loop van de tijd.
 • Stijgende schulden om de WACC te verlagen (Weighted Average Cost of Capital) – suggereert dat het aandeel van de schulden in de kapitaalstructuur opzettelijk wordt verhoogd om de totale WACC te verlagen. Er wordt van uitgegaan dat de voordelen van lagere financieringskosten opwegen tegen de risico's die gepaard gaan met hogere schuldenniveaus.
 • Terugkoop van aandelen – ook wel aandeleninkoop genoemd, is een corporate action waarbij een bedrijf zijn eigen aandelen terugkoopt op de open markt of rechtstreeks van aandeelhouders. Dit resulteert in een vermindering van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Faillissement

De laatste fase van bedrijfsherstructureringen is faillissement. Dit gebeurt wanneer:

 • Een bedrijf verkeert in financiële wanhoop en heeft moeite om aan zijn schulden te voldoen (rente of hoofdsombetalingen)
 • Wanneer de marktwaarde van zijn verplichtingen groter is dan die van zijn activa

In feite wordt een bedrijf pas als failliet beschouwd als het faillissement aanvraagt ​​of als zijn schuldeisers een reorganisatie- of liquidatieverzoek indienen.

Voorbeelden uit de praktijk van bedrijfsherstructureringen

Tesla

Tesla is een van de meest prominente voorbeelden van bedrijfsherstructureringen met voortdurende ontslagen. In 2018 kondigde de CEO, Elon Musk, een ontslag aan van 9% van het personeelsbestand – 3500 werknemers – in een poging de winstgevendheid te vergroten. Begin 2019 ontsloeg Tesla 7% van zijn personeel tijdens de tweede ontslagronde in slechts zeven maanden. Vervolgens ontsloeg het 10% van de werknemers en voerde het in juni 2022 een aanwervingsstop uit. De reorganisatie van het bedrijf blijkt succesvol. De aandelenkoers herstelt zich en marktanalisten voorspellen dat het bedrijf binnenkort de productie- en cashflowdoelstellingen zal halen.

voorbeelden van bedrijfsherstructureringen
77 procent van Tesla Medewerkers maken zich zorgen over lozingen bij hun bedrijf, waardoor de fabrikant van elektrische auto's koploper is in deze ongewenste categorie - Bron: Statista

Spaarders Inc

In maart 2019 onderging Savers Inc., de grootste kringloopwinkelketen met winstoogmerk in de Verenigde Staten, een herstructureringsovereenkomst die de schuldenlast met 40% verminderde. Het bedrijf werd overgenomen door Ares Management Corp. en Crescent Capital Group LP. De buitengerechtelijke herstructurering werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het bedrijf en omvat de herfinanciering van een eerste pandrechtlening van $ 700 miljoen om de rentekosten van de detailhandelaar te verlagen. Volgens de overeenkomst ontvingen de bestaande houders van termijnleningen van het bedrijf de volledige betaling, terwijl senior noteholders hun schulden inwisselden voor eigen vermogen.

Kopen Google Reviews

Bij het noemen van succesvolle voorbeelden van operationele herstructureringen zijn de Google en Android overnamezaak uit 2005 kan als de grootste worden beschouwd. De overname werd door Google gezien als een briljante strategische zet om voor het eerst de mobiele markt te betreden. In 2022 is Android wereldwijd het dominante mobiele besturingssysteem geworden, dat meer dan 70% van de mobiele technologie ter wereld voor verschillende merken aanstuurt.

FIC-restaurants

Toen Covid-19 in 2019 crashte, ontstond er een golf van financiële problemen in dienstverlenende sectoren zoals restaurants en horeca. Veel bedrijven hebben hun faillissement aangekondigd, en ook grote bedrijven als FIC Restaurants kunnen daar niet omheen. Friendly's werd voor iets minder dan $ 2 miljoen verkocht aan Amici Partners Group, hoewel ze de afgelopen twee jaar vóór de pandemie vooruitgang hebben geboekt in een ommekeer. 

Waarom zijn bedrijfsherstructureringen belangrijk?

Waarom zijn bedrijfsherstructureringen belangrijk?
Ontslag: onzekerheid en angst voor ontslag vergroten de stress- en angstniveaus van tech-professionals – Afbeelding: iStock

Bedrijfsherstructureringen hebben zowel positieve als negatieve gevolgen voor de algehele bedrijfsvoering, maar in dit deel zullen we meer over werknemers praten.

Baan verlies

Een van de belangrijkste negatieve gevolgen is het potentieel voor banenverlies. Herstructureringen gaan vaak gepaard met inkrimping, zoals in het bovenstaande voorbeeld, of sommige afdelingen worden vaak samengevoegd, afgeslankt of geëlimineerd, wat tot ontslagen leidt. Iedereen, zelfs de getalenteerde, kan in aanmerking komen. Omdat het bedrijf geschikte mensen nodig heeft die beter aansluiten bij de nieuw gedefinieerde strategische doelstellingen en organisatorische behoeften.

💡Je weet nooit wanneer je de volgende keer op de ontslaglijst komt te staan, of gedwongen wordt te verhuizen naar een nieuw kantoor. Verandering is onvoorspelbaar en voorbereiding is de sleutel. Onderzoeken in een persoonlijk en Professionele ontwikkeling programma kan een geweldig idee zijn.

Stress en onzekerheid

Bedrijfsherstructureringen veroorzaken vaak stress en onzekerheid bij werknemers. De angst voor baanonzekerheid, veranderingen in rollen of een verschuiving in het organisatielandschap kunnen bijdragen aan verhoogde stressniveaus. Werknemers kunnen zich zorgen maken over hun toekomst binnen het bedrijf, wat hun welzijn aantast en mogelijk ook het algemene moreel beïnvloedt.

Verstoring van de teamdynamiek

Veranderingen in rapportagestructuren, teamsamenstellingen en rollen kunnen een periode van aanpassing creëren waarin teams de werkrelaties moeten herstellen. Deze verstoring kan tijdelijk van invloed zijn op de productiviteit en samenwerking terwijl werknemers door het veranderende organisatielandschap navigeren.

Nieuwe kansen

Te midden van de uitdagingen die de herstructurering van bedrijven met zich meebrengt, kunnen er ook kansen liggen voor werknemers. Het creëren van nieuwe rollen, de introductie van innovatieve projecten en de behoefte aan gespecialiseerde vaardigheden kunnen wegen openen voor loopbaangroei en -ontwikkeling. De eerste aanpassingsperiode kan uitdagingen met zich meebrengen als werknemers zich op onbekend terrein begeven, maar organisaties kunnen deze kansen effectief communiceren en ondersteuning en middelen bieden om werknemers te helpen profiteren van de positieve aspecten van verandering.

Hoe gaat een bedrijf om met de gevolgen voor werknemers tijdens een herstructurering?

Wanneer een bedrijf een herstructurering ondergaat, is het beheersen van de gevolgen voor de werknemers van cruciaal belang om een ​​soepele overgang te garanderen en een positieve werkomgeving te behouden. Hier volgen enkele suggesties die werkgevers kunnen doen om de negatieve gevolgen van herstructureringen voor hun personeel aan te pakken:

 • Voer een open en transparante communicatie: Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en leiders om werknemers op de hoogte te houden van de veranderingen, inclusief hun impact op functies en verantwoordelijkheden, en het verwachte tijdsbestek voor implementatie.
 • Feedback en ondersteuning: Creëer mogelijkheden voor werknemers om hun zorgen te uiten, vragen te stellen en feedback te geven, om te bespreken hoe individuen een succesvolle overgang naar hun nieuwe functie kunnen maken.

💡 Hefboomeffect AhaDia's om in realtime een anonieme feedbackenquête onder medewerkers te creëren, voor, tijdens en na de training.

Omgaan met bedrijfsherstructureringen
Omgaan met bedrijfsherstructureringen
 • Interne training: Medewerkers crosstrainen het uitvoeren van diverse taken binnen de organisatie. Dit vergroot niet alleen hun vaardigheden, maar zorgt ook voor flexibiliteit in de personeelsregelingen.
 • Hulpprogramma's voor medewerkers (EAP): Implementeer EAP's om emotionele en geestelijke gezondheidsondersteuning. Herstructureren kan een emotionele uitdaging zijn voor werknemers, en EAP's bieden vertrouwelijke adviesdiensten om hen te helpen omgaan met stress en angst.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een herstructureringsstrategie op bedrijfsniveau?

De meest voorkomende strategieën voor bedrijfsherstructurering zijn onder meer:

 • Fusies en overnames
 • Keer om
 • Herpositionering
 • Kostenherstructurering
 • Desinvestering/afstoting
 • Herstructurering van schulden
 • Juridische herstructurering
 • Spin-off

Wat is het verschil tussen fusies en overnames en herstructurering?

M&A (fusie en overname) maakt deel uit van de herstructurering, waarbij groeiende bedrijven op zoek zijn naar uitbreidingsmogelijkheden met behulp van kapitaal (leningen, terugkopen, aandelenverkoop, enz.) en het veranderen van de fundamentele bedrijfsactiviteiten.