Ben je een deelnemer?

Hoe u buigpunten in het bedrijfsleven kunt vinden | 2024 onthult

Hoe u buigpunten in het bedrijfsleven kunt vinden | 2024 onthult

Mijn werk

Astrid Trans Februari 05 2024 6 min gelezen

Hoe vindt u buigpunten in het bedrijfsleven?

Rita Macgrath, een expert in bedrijfsontwikkeling, in haar boek “Om de hoek kijken: hoe u buigpunten in het bedrijfsleven kunt ontdekken Voordat ze gebeuren” stelt dat wanneer een bedrijf dat is “gewapend met de juiste strategieën en hulpmiddelen kunnen ze buigpunten als een concurrentievoordeel zien”.

Het bedrijf kan op geen enkele manier omslagpunten vermijden, maar het is wel mogelijk om te voorspellen wanneer deze zich zullen voordoen en deze als een kans te benutten. In dit artikel wordt besproken hoe u keerpunten in het bedrijfsleven kunt vinden en waarom dit belangrijk is groei van het bedrijf.

Inhoudsopgave

alternatieve tekst


Zorg dat uw medewerkers betrokken zijn

Start een zinvolle discussie, krijg nuttige feedback en informeer uw medewerkers. Meld u aan om de gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is het keerpunt in het bedrijfsleven?

Omslagpunten, ook wel paradigmatische verschuivingen genoemd, verwijzen naar een cruciale gebeurtenis die leidt tot een significante verschuiving in de vooruitgang van een bedrijf, industrie, sector, economie of geopolitieke situatie. Het kan gezien worden als een keerpunt in de evolutie van een bedrijf.”waar groei, verandering, nieuwe mogelijkheden, nieuwe eisen of andere veranderingen het heroverwegen en herwerken dicteren van hoe een bedrijf moet opereren“. Deze veranderingen kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

Het identificeren van een keerpunt in een sector is een cruciale erkenning dat er aanzienlijke veranderingen aan de horizon staan. Een keerpunt dient als keerpunt en signaleert de noodzaak van aanpassing en transformatie om blijvende relevantie en succes te garanderen.

Terwijl een bedrijf evolueert van een start-up naar een middelgrote of grote onderneming, doorloopt het verschillende fasen waarin oude modellen en methoden innovatie, groei en verandering kunnen belemmeren. Deze fasen, ook wel omslagpunten genoemd, vereisen de adoptie van nieuwe manieren van werken om voortdurende vooruitgang en succes te garanderen.

Hoe je buigpunten kunt vinden
Hoe u buigpunten kunt vinden – Afbeelding: Medium

Waarom moeten bedrijven infectiepunten opsporen?

Inflection Point maakt deel uit van het besluitvormingsproces. Het feit is "Inflection Point is zelf geen beslispunt, het helpt besluitvormers om naar de veranderingen te kijken en daarna de uitkomst te voorspellen.'Beslissers moeten deze identificeren en keuzes maken over welke kansen ze willen nastreven hoe u potentiële risico’s kunt beperken.

Houd er rekening mee dat proactief zijn en zich tijdig aanpassen aan veranderingen in de concurrentieomgeving van cruciaal belang zijn. Als bedrijven de omslagpunten en de onwil om te veranderen niet onderkennen, kan dit leiden tot onomkeerbare bedrijfsachteruitgang. Aan de andere kant signaleren buigpunten vaak kansen voor innovatie. Bedrijven die deze kansen benutten en innoveren als reactie op de veranderende marktdynamiek kunnen een concurrentievoordeel behalen.

Het is de moeite waard om op te merken dat omslagpunten geen eenmalige gebeurtenissen zijn; ze maken deel uit van een voortdurende conjunctuurcyclus. Beslissers moeten een aanpak van continu leren hanteren, waarbij ze inzichten uit eerdere keerpunten benutten om toekomstige strategieën te onderbouwen. Regelmatige herbeoordeling van de marktdynamiek en het streven om op de hoogte te blijven dragen bij aan een veerkrachtige en proactieve organisatorische mentaliteit.

Buigpunten begrijpen met voorbeelden uit de echte wereld

Bedrijven beginnen, net als mensen, klein en doorlopen meerdere groeifasen naarmate ze evolueren. Tijdens deze fasen vinden er buigpunten plaats. Het kunnen zowel kansen als uitdagingen zijn, afhankelijk van hoe goed het bedrijf ermee omgaat.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zakelijke buigpunten van bedrijven die extreem succes boekten door een goede strategie te implementeren nadat ze buigpunten hadden geïdentificeerd. Ze anticiperen met succes ontwrichting, bouw veerkracht van de organisatie op en gedijen wanneer concurrenten overrompeld worden.

Apple inc.:

 • Buigpunt: Introductie van de iPhone in 2007.
 • Natuur: Transitie van een computergericht bedrijf naar een krachtpatser op het gebied van consumentenelektronica en -diensten.
 • Resultaat: Apple maakte gebruik van het succes van de iPhone om een ​​belangrijke speler in de smartphone-industrie te worden, wat een revolutie teweegbracht op het gebied van communicatie en entertainment.

Netflix:

 • Buigpunt: Verschuiving van dvd-verhuur naar streaming in 2007.
 • Natuur: Aanpassing aan veranderingen in consumentengedrag en technologie.
 • Resultaat: Netflix is ​​overgestapt van een dvd-per-mail-service naar een streamingplatform, waardoor de traditionele tv- en filmindustrie werd ontwricht en een wereldwijde streaminggigant werd.

Amazon:

 • Buigpunt: Introductie van Amazon Web Services (AWS) in 2006.
 • Natuur: Diversificatie van inkomstenstromen buiten e-commerce.
 • Resultaat: AWS transformeerde Amazon tot een toonaangevende aanbieder van cloudcomputing en droeg aanzienlijk bij aan de algehele winstgevendheid en marktwaarde.

Google:

 • Buigpunt: Introductie van AdWords in 2000.
 • Natuur: Inkomsten genereren uit zoekopdrachten via gerichte advertenties.
 • Resultaat: Het advertentieplatform van Google werd een belangrijke inkomstenbron, waardoor het bedrijf gratis zoekdiensten kon aanbieden en kon uitbreiden naar verschillende andere producten en diensten.
Voorbeelden van buigpunten
Hoe u buigpunten kunt vinden – Afbeelding: Het Medialab

Zeker, niet alle bedrijven kunnen met succes omslagpunten overwinnen, en sommige kunnen met uitdagingen worden geconfronteerd of zelfs achteruitgaan vanwege hun onvermogen om zich aan te passen. Hier zijn enkele voorbeelden van bedrijven die het moeilijk hadden tijdens cruciale keerpunten:

Kassucces:

 • Buigpunt: Opkomst van online streaming.
 • Resultaat: Blockbuster, een gigant in de videoverhuursector, slaagde er niet in zich aan te passen aan de verschuiving naar online streaming en op abonnementen gebaseerde modellen. Het bedrijf verklaarde ten onder te gaan toen concurrenten als Netflix op de voorgrond kwamen, en in 2010 vroeg Blockbuster faillissement aan.

Nokia:

 • Buigpunt: Komst van smartphones.
 • Resultaat: Nokia, ooit een leider op het gebied van mobiele telefoons, had moeite om te concurreren met de opkomst van smartphones. De trage reactie van het bedrijf op de veranderende voorkeuren van de consument en het vasthouden aan het behoud van het Symbian-besturingssysteem leidden tot de achteruitgang en gingen in 2014 failliet.

Kodak:

 • Buigpunt: Opkomst van digitale fotografie.
 • Resultaat: Kodak, ooit een dominante speler in de filmfotografie-industrie, had moeite om zich aan te passen aan het digitale tijdperk. Ondanks dat het bedrijf al vroege patenten had voor digitale cameratechnologie, slaagde het bedrijf er niet in de verschuiving volledig te omarmen, wat leidde tot een daling van het marktaandeel en het faillissement in 2012.

Hoe vind je buigpunten?

Hoe vind je buigpunten? Buigpunten zijn er in veel verschillende vormen en maten, die worden beïnvloed door zowel interne als externe factoren. Het identificeren van buigpunten in een zakelijke context impliceert het herkennen van kritieke momenten of veranderingen in de situatie het traject van het bedrijf. Hier zijn enkele tips om buigpunten te herkennen voordat ze zich voordoen.

Hoe vind je buigpunten?
Hoe vind je buigpunten?

Begrijp de zakelijke context

Hoe je in de eerste stap buigpunten kunt vinden – is het vinden van buigpunten, het diepgaand begrijpen van de zakelijke context. Dit houdt in dat u zich bewust bent van de sectordynamiek, het regelgevingsklimaat en interne factoren die het traject van het bedrijf kunnen beïnvloeden. Het gaat ook om een ​​goed inzicht in de concurrenten, die werkelijk de concurrenten van het bedrijf zijn, en welke factoren de verandering beïnvloeden. Nieuwkomers of verschuivingen in marktaandeel kunnen bijvoorbeeld wijzen op keerpunten die strategische reacties vereisen.

Competentie in data-analyse

In het huidige digitale tijdperk moeten bedrijven datagestuurde inzichten gebruiken om beslissingen te nemen. Het analyseren van belangrijke prestatie-indicatoren, klantgedrag en andere relevante gegevens helpt bij het identificeren van patronen en potentiële buigpunten. Als een bedrijf bijvoorbeeld KPI's gebruikt om prestaties te meten en op veranderingen te anticiperen, kunnen plotselinge veranderingen in de kosten voor klantenwerving of conversiepercentages verschuivingen in de marktdynamiek signaleren.

Wees op de hoogte van de markttrends

Leiders moeten de markttrends in de gaten houden en daarbij de ontwikkelingen in de sector, opkomende technologieën en veranderingen in het consumentengedrag in de gaten houden. Door zich bewust te zijn van markttrends kunnen bedrijven anticiperen op veranderingen en zichzelf strategisch positioneren als reactie op de veranderende marktdynamiek. Ze kunnen profiteren van kansen die voortkomen uit opkomende trends en de concurrentie voor blijven. Duurzaamheid is nu bijvoorbeeld een trend; bedrijven kunnen zichzelf positioneren als een early adopter van milieuvriendelijke praktijken om meer klanten aan te trekken.

Bouw een sterk team

Als je nauwkeurig wilt anticiperen op de verandering, is er geen betere manier dan het hebben van sterke en bekwame medewerkers en experts. Deze diversiteit vergroot het vermogen om complexe situaties vanuit meerdere invalshoeken te analyseren. Bovendien kan een goed functionerend team tijdens periodes van verandering gezamenlijk situaties analyseren, innovatieve oplossingen genereren en strategische veranderingen effectief implementeren.

Key Takeaways

Het is voor bedrijven van cruciaal belang om te weten hoe ze buigpunten kunnen vinden. Begrijpen wanneer uw bedrijf een keerpunt nadert en uw team de nodige vaardigheden en kennis geven om klaar te zijn om veranderingen het hoofd te bieden, is essentieel voor voortdurende groei. 

💡 Rust uw medewerkers uit met belangrijke vaardigheden en inzichten door ze te stimuleren deel te nemen aan trainingen en workshops is een mooie oplossing. Als u op zoek bent naar een aantrekkelijke manier om uw bedrijfsopleiding, AhaDia's met geavanceerde interactieve tools kan u helpen uw doelen op een kosteneffectieve manier te bereiken.

Veelgestelde vragen

Wat is een voorbeeld van een buigpunt?

Een voorbeeld van een stationair buigpunt kan worden waargenomen op het punt (0, 0) in de grafiek van y = x^3. Op dit punt is de raaklijn de x-as die de grafiek snijdt. Aan de andere kant is een voorbeeld van een niet-stationair buigpunt het punt (0, 0) op de grafiek van y = x^3 + ax, waarbij a een willekeurig getal is dat niet nul is.

Hoe vind je een keerpunt in de economie?

Het buigpunt van een functie kan worden gevonden door de tweede afgeleide [f”(x)] te nemen. Het buigpunt is waar de tweede afgeleide gelijk is aan nul [f”(x) = 0] en de raaklijn van teken verandert.