Ben je een deelnemer?

Stresstest op zelfbeoordelingsniveau | Hoe gestrest bent u | 2024 onthult

Presenteren

Thorin Tran 05 februari, 2024 7 min gelezen

Wanneer er niets aan wordt gedaan, kan chronische stress negatieve gevolgen hebben voor uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het identificeren van het stressniveau helpt het managementproces te begeleiden door geschikte verlichtingsmethoden toe te wijzen. Zodra het stressniveau is bepaald, kunt u de coping-strategieën afstemmen op uw specifieke behoeften, waardoor een effectiever stressmanagement wordt gegarandeerd.

Rond de onderstaande niveaustresstest af om uw volgende aanpak te plannen.

Inhoudsopgave

Wat is een stressniveautest?

Een stressniveautest is een hulpmiddel of vragenlijst die is ontworpen om de hoeveelheid stress te beoordelen die een individu momenteel ervaart. Het wordt gebruikt om de intensiteit van iemands stress te meten, de belangrijkste bronnen van stress te identificeren en te begrijpen hoe stress iemands dagelijks leven en algemeen welzijn beïnvloedt.

niveau stresstest meetlint gele achtergrond
Een stressniveautest is bedoeld om te bepalen hoe gestrest iemand is.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een stresstest:

 • Formaat: Deze tests bestaan ​​vaak uit een reeks vragen of uitspraken die respondenten beantwoorden of beoordelen op basis van hun recente ervaringen. Het format kan variëren van eenvoudige vragenlijsten tot uitgebreidere onderzoeken.
 • Content: De vragen hebben doorgaans betrekking op verschillende aspecten van het leven, waaronder werk, persoonlijke relaties, gezondheid en dagelijkse routines. Ze kunnen vragen stellen over fysieke symptomen van stress (zoals hoofdpijn of slaapproblemen), emotionele signalen (zoals zich overweldigd of angstig voelen) en gedragsindicatoren (zoals veranderingen in eet- of slaapgewoonten).
 • Scoren: Reacties worden gewoonlijk gescoord op een manier die de stressniveaus kwantificeert. Dit kan een numerieke schaal zijn of een systeem dat stress in verschillende niveaus categoriseert, zoals lage, matige of hoge stress.
 • Doel: Het primaire doel is om individuen te helpen hun huidige stressniveau te herkennen. Dit bewustzijn is cruciaal voor het nemen van stappen om stress effectief te beheersen. Het kan ook een startpunt zijn voor gesprekken met zorgprofessionals of therapeuten.
 • Toepassingen: Stressniveautests worden in verschillende omgevingen gebruikt, waaronder de gezondheidszorg, counseling, welzijnsprogramma's op de werkplek en persoonlijke zelfevaluatie.

De waargenomen stressschaal (PSS)

De Waargenomen Stress Schaal (PSS) is een veelgebruikt psychologisch instrument voor het meten van de perceptie van stress. Het werd begin jaren tachtig ontwikkeld door psychologen Sheldon Cohen, Tom Kamarck en Robin Mermelstein. De PSS is ontworpen om te beoordelen in welke mate situaties in iemands leven als stressvol worden beoordeeld.

Belangrijkste kenmerken van de PSS

De PSS bevat doorgaans een reeks vragen (items) over gevoelens en gedachten gedurende de afgelopen maand. Respondenten beoordelen elk item op een schaal (bijvoorbeeld 0 = nooit tot 4 = heel vaak), waarbij hogere scores duiden op een hogere waargenomen stress. Er zijn verschillende versies van de PSS met verschillende aantallen items. De meest voorkomende zijn de schalen met 14 items, 10 items en 4 items.

zorgen minder papier
De PPS is een populaire schaal om waargenomen stress te meten.

In tegenstelling tot andere instrumenten die specifieke stressfactoren meten, meet de PSS de mate waarin individuen denken dat hun leven onvoorspelbaar, oncontroleerbaar en overbelast is geweest. De schaal omvat vragen over gevoelens van nervositeit, mate van irritatie, vertrouwen in het omgaan met persoonlijke problemen, het gevoel alles onder controle te hebben en het vermogen om irritaties in het leven onder controle te houden.

Toepassingen

De PSS wordt in onderzoek gebruikt om de relatie tussen stress en gezondheidsresultaten te begrijpen. Het wordt ook klinisch gebruikt om stressniveaus te screenen en te meten voor de behandelplanning.

 • Gezondheidsonderzoek: De PSS helpt bij het bestuderen van het verband tussen stress en lichamelijke gezondheid, zoals hartziekten, of geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie.
 • Levensveranderingen evalueren: Het wordt gebruikt om te beoordelen hoe veranderingen in levensomstandigheden, zoals een nieuwe baan of het verlies van een dierbare, het waargenomen stressniveau van een individu beïnvloeden.
 • Stress meten in de loop van de tijd: De PSS kan met verschillende intervallen worden gebruikt om veranderingen in stressniveaus in de loop van de tijd te meten.

Beperkingen

De PSS meet de stressperceptie, die inherent subjectief is. Verschillende individuen kunnen dezelfde situatie anders waarnemen, en reacties kunnen worden beïnvloed door persoonlijke attitudes, ervaringen uit het verleden en coping-vaardigheden. Deze subjectiviteit kan het een uitdaging maken om de stressniveaus van verschillende individuen objectief te vergelijken.

Het kan zijn dat de schaal onvoldoende rekening houdt met culturele verschillen in de manier waarop stress wordt waargenomen en uitgedrukt. Wat als stressvol wordt beschouwd of hoe stress wordt gerapporteerd, kan aanzienlijk variëren tussen culturen, wat mogelijk de nauwkeurigheid van de schaal in diverse populaties kan beïnvloeden.

Stresstest op zelfbeoordelingsniveau met behulp van PSS

Doe deze niveaustresstest om uw stressniveaus te evalueren.

Methodologie

Geef bij elke stelling aan hoe vaak u zich de afgelopen maand op een bepaalde manier voelde of dacht. Gebruik de volgende schaal:

 • 0 = Nooit
 • 1 = Bijna nooit
 • 2 = Soms
 • 3 = Redelijk vaak
 • 4 = Heel vaak

verklaringen

Hoe vaak heeft u de afgelopen maand...

 1. van streek geweest vanwege iets dat onverwachts gebeurde?
 2. het gevoel gehad dat u de belangrijke dingen in uw leven niet onder controle had?
 3. voelde je je nerveus en gestrest?
 4. had u vertrouwen in uw vermogen om met uw persoonlijke problemen om te gaan?
 5. het gevoel dat de dingen naar jouw zin gingen?
 6. merkte dat u niet alle dingen aankon die u moest doen?
 7. Heb je irritaties in je leven onder controle kunnen houden?
 8. had u het gevoel dat u er bovenop zat?
 9. boos geworden vanwege zaken waar u geen controle over had?
 10. voelde je dat de moeilijkheden zich zo hoog opstapelden dat je ze niet kon overwinnen?

Scoren

Om uw score op basis van de niveaustresstest te berekenen, telt u de cijfers op die overeenkomen met uw antwoorden voor elk item.

Uw score interpreteren:

 • 0-13: Lage waargenomen stress.
 • 14-26: Matige waargenomen stress. Het kan zijn dat u zich af en toe overweldigd voelt, maar dat u over het algemeen goed met stress om kunt gaan.
 • 27-40: Hoge waargenomen stress. U ervaart regelmatig stress die uw dagelijks leven kan beïnvloeden.

Ideaal stressniveau

Het is belangrijk op te merken dat enige stress normaal is en gunstig kan zijn, omdat het de prestaties kan motiveren en verbeteren. Het ideale stressniveau is echter matig, tussen 0 en 26, waarbij het uw copingvermogen niet overweldigt. Hoge niveaus van waargenomen stress kunnen aandacht vereisen en mogelijk de ontwikkeling van betere stressmanagementstrategieën of het zoeken naar professionele hulp.

Is deze test nauwkeurig?

Deze test geeft een algemeen beeld van uw waargenomen stressniveau en is geen diagnostisch hulpmiddel. Het is ontworpen om u een ruw resultaat te geven dat laat zien hoe gestrest u bent. Het geeft niet weer hoe stressniveaus uw welzijn beïnvloeden.

Als uw stress onbeheersbaar aanvoelt, kunt u altijd het beste een zorgverlener raadplegen.

Wie moet deze test afleggen?

Deze beknopte enquête is bedoeld voor personen die een beter inzicht willen krijgen in hun huidige stressniveau op het moment dat ze de test afleggen.

De vragen in deze vragenlijst zijn bedoeld om u te helpen bij het bepalen van de omvang van uw stress en om te beoordelen of er behoefte is om uw stress te verlichten of om de hulp van een deskundige op het gebied van de gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg te overwegen.

Afsluiten

Een niveaustresstest kan een waardevol onderdeel zijn van uw stressmanagementtoolkit. Het kwantificeren en categoriseren van uw stress biedt een duidelijk startpunt voor het effectief aanpakken en beheersen van uw stress. De inzichten die u uit een dergelijke test haalt, kunnen u begeleiden bij het implementeren van specifieke strategieën die zijn afgestemd op uw behoeften.

Het opnemen van een niveau-stresstest in uw routine, naast andere welzijn praktijken, creëert een alomvattende aanpak voor het omgaan met stress. Het is een proactieve maatregel die niet alleen helpt bij het verlichten van de huidige stress, maar ook bij het opbouwen van veerkracht tegen toekomstige stressfactoren. Bedenk dat effectief stressmanagement geen eenmalige taak is, maar een continu proces van zelfbewustzijn en aanpassing aan de uiteenlopende uitdagingen en eisen van het leven.