Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van ultieme scenarioplanning | 5 eenvoudige stappen om resultaten te behalen

Presenteren

Lea Nguyen 17 september, 2023 11 min gelezen

Heb je ooit het gevoel gehad dat de toekomst volledig onvoorspelbaar is?

Zoals iedereen die Back to the Future II heeft gezien je kan vertellen, is anticiperen op wat er om de hoek gaat geen gemakkelijke taak. Maar sommige vooruitstrevende bedrijven hebben een truc in petto: scenarioplanning.

Op zoek naar voorbeelden van scenarioplanning? Vandaag nemen we een kijkje achter de schermen om te zien hoe scenarioplanning zijn magische werking heeft, en gaan we op verkenning voorbeelden van scenarioplanning om te gedijen in onvoorspelbare tijden.

Inhoudsopgave

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is scenarioplanning?

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Stel je voor dat je een filmregisseur bent en je volgende blockbuster probeert te plannen. Er zijn zoveel variabelen die van invloed kunnen zijn op hoe de zaken zullen aflopen. Zal uw hoofdrolspeler gewond raken? Wat als er op het budget voor speciale effecten wordt gesneden? Je wilt dat de film slaagt, ongeacht wat het leven je te bieden heeft.

Dit is waar scenarioplanning om de hoek komt kijken. In plaats van er alleen maar van uit te gaan dat alles perfect zal verlopen, stel je je een paar verschillende mogelijke versies voor van hoe de dingen zouden kunnen verlopen.

Misschien verdraait je ster in één film zijn enkel in de eerste filmweek. In een ander geval wordt het effectenbudget gehalveerd. Door duidelijkere beelden van deze alternatieve realiteiten te krijgen, kunt u zich beter voorbereiden.

Je bedenkt een strategie voor hoe je met elk scenario omgaat. Als de lead uitvalt met een blessure, heb je reservefilmschema's en understudy-arrangementen klaar.

Scenario-planning geeft u dezelfde vooruitziende blik en flexibiliteit in het bedrijfsleven. Door verschillende plausibele toekomsten uit te spelen, kun je strategieën ontwikkelen die veerkracht opbouwen, wat er ook op je pad komt.

Soorten scenarioplanning

Er zijn een aantal soorten benaderingen die organisaties kunnen gebruiken voor scenarioplanning:

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Kwantitatieve scenario's: Financiële modellen die best- en worst-case versies mogelijk maken door een beperkt aantal variabelen/factoren te veranderen. Ze worden gebruikt voor jaarlijkse prognoses. Bijvoorbeeld een omzetprognose met best/worst case gebaseerd op +/- 10% omzetgroei of kostenprognoses op basis van variabele kosten zoals materialen tegen hoge/lage prijzen

Normatieve scenario's: Beschrijf een gewenste of haalbare eindtoestand, meer gericht op doelen dan op objectieve planning. Het kan worden gecombineerd met andere soorten. Bijvoorbeeld een vijfjarig scenario voor het bereiken van marktleiderschap in een nieuwe productcategorie of een scenario voor naleving van de regelgeving waarin de stappen worden beschreven om aan nieuwe normen te voldoen.

Strategische managementscenario's: Deze 'alternatieve toekomsten' richten zich op de omgeving waarin producten/diensten worden geconsumeerd en vereisen een brede kijk op de industrie, de economie en de wereld. Bijvoorbeeld een volwassen industriescenario van ontwrichtende nieuwe technologie die de behoeften van klanten transformeert, een mondiaal recessiescenario met een verminderde vraag op grote markten of een energiecrisisscenario dat alternatieve bronnen en behoud vereist.

Operationele scenario's: Onderzoek de onmiddellijke impact van een gebeurtenis en geef strategische implicaties op de korte termijn weer. Bijvoorbeeld een scenario voor de sluiting van een fabriek waarin de productieoverdracht/-vertragingen worden gepland, of een scenario voor een natuurramp waarin IT/Ops-herstelstrategieën worden gepland.

Scenarioplanningsproces en voorbeelden

Hoe kunnen organisaties hun eigen scenarioplan maken? Ontdek het in deze eenvoudige stappen:

#1. Brainstorm over toekomstscenario’s

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Bij de eerste stap bij het identificeren van de centrale kwestie/beslissing moet u duidelijk de centrale vraag of beslissingsscenario's definiëren die u zullen helpen bij het informeren.

De kwestie moet specifiek genoeg zijn om de ontwikkeling van scenario's te begeleiden, maar toch breed genoeg om de verkenning van diverse toekomsten mogelijk te maken.

Veelvoorkomende aandachtspunten zijn onder meer concurrentiebedreigingen, veranderingen in de regelgeving, marktverschuivingen, technologische verstoringen, beschikbaarheid van hulpbronnen, de levenscyclus van uw product en dergelijke. brainstorm met je team om zoveel mogelijk ideeën naar buiten te brengen.

Ontdek grenzeloze ideeën met AhaDia's

De brainstormfunctie van AhaSlides helpt teams ideeën om te zetten in acties.

De brainstormfunctie van AhaSlides kan teams helpen de problemen bij scenarioplanning te identificeren

Evalueer wat het meest onzeker en impactvol is strategische planning over de beoogde tijdshorizon. Krijg input van verschillende functies, zodat de kwestie verschillende perspectieven binnen de organisatie belicht.

Stel parameters in zoals de primaire uitkomsten die van belang zijn, de grenzen van de analyse en hoe scenario's beslissingen kunnen beïnvloeden.

Herzie en verfijn de vraag indien nodig op basis van vroeg onderzoek om ervoor te zorgen dat scenario's nuttige richtlijnen bieden.

💡 Voorbeelden van specifieke aandachtspunten:

 • Strategie voor omzetgroei – Op welke markten/producten moeten we ons concentreren om de komende vijf jaar een jaarlijkse omzetgroei van 15-20% te realiseren?
 • Veerkracht van de toeleveringsketen – Hoe kunnen we verstoringen verminderen en een consistente bevoorrading garanderen tijdens economische recessies of nationale noodsituaties?
 • Technologie-adoptie – Welke invloed kunnen de veranderende voorkeuren van klanten voor digitale diensten hebben op ons bedrijfsmodel in de komende tien jaar?
 • Personeelsbestand van de toekomst – Welke vaardigheden en organisatiestructuren hebben we nodig om toptalent de komende tien jaar aan te trekken en te behouden?
 • Duurzaamheidsdoelstellingen – Welke scenario's zouden ons in staat stellen om in 2035 een netto nuluitstoot te bereiken met behoud van de winstgevendheid?
 • Fusies en overnames – Welke complementaire bedrijven moeten we overwegen over te nemen om de inkomstenstromen tot 2025 te diversifiëren?
 • Geografische expansie – Welke twee tot drie internationale markten bieden de beste kansen voor winstgevende groei in 2?
 • Veranderingen in de regelgeving – Welke invloed kunnen nieuwe privacywetten of koolstofbeprijzingen hebben op onze strategische opties in de komende vijf jaar?
 • Ontwrichting van de sector – Wat als goedkope concurrenten of vervangende technologieën het marktaandeel in vijf jaar aanzienlijk zouden hebben uitgehold?

#2.Analyseer scenario's

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

U zult de implicaties van elk scenario voor alle afdelingen/functies over het hoofd moeten zien, en hoe dit de bedrijfsvoering, financiën, HR en dergelijke zou beïnvloeden.

Beoordeel de kansen en uitdagingen die elk scenario voor het bedrijf kan opleveren. Welke strategische opties kunnen risico's beperken of kansen benutten?

Identificeer onder elk scenario beslissingspunten waarop een koerscorrectie nodig kan zijn. Welke signalen duiden op een verschuiving naar een ander traject?

Breng scenario's in kaart aan de hand van belangrijke prestatie-indicatoren om waar mogelijk de financiële en operationele impact kwantitatief te begrijpen.

Brainstorm over potentiële tweede-orde- en trapsgewijze effecten binnen scenario's. Hoe kunnen deze effecten in de loop van de tijd doorwerken in het zakelijke ecosysteem?

Gedrag stresstests en gevoeligheids analyse om de kwetsbaarheden van scenario's te evalueren. Welke interne/externe factoren kunnen een scenario aanzienlijk veranderen?

Bespreek de waarschijnlijkheidsbeoordelingen van elk scenario op basis van de huidige kennis. Wat lijkt relatief meer of minder waarschijnlijk?

Documenteer alle analyses en implicaties om een ​​gedeeld begrip voor besluitvormers te creëren.

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

💡 Voorbeelden van scenarioanalyse:

Scenario 1: De vraag neemt toe door nieuwkomers op de markt

 • Omzetpotentieel per regio/klantsegment
 • Extra behoefte aan productie-/fulfilmentcapaciteit
 • Werkkapitaalvereisten
 • Betrouwbaarheid van de toeleveringsketen
 • Aanwervingsbehoeften per functie
 • Risico op overproductie/overaanbod

Scenario 2: De kosten van sleutelmateriaal verdubbelen in 2 jaar

 • Haalbare prijsverhogingen per productlijn
 • Effectiviteit van kostenbesparende strategie
 • Risico's voor klantenbehoud
 • Opties voor diversificatie van de toeleveringsketen
 • R&D-prioriteiten om alternatieven te vinden
 • Liquiditeits-/financieringsstrategie

Scenario 3: Industrieverstoring door nieuwe technologie

 • Impact op product-/dienstenportfolio
 • Vereiste investeringen in technologie/talent
 • Competitieve reactiestrategieën
 • Prijsmodelinnovaties
 • Partnerschap/M&A-opties om capaciteiten te verwerven
 • Octrooien/IP-risico's door verstoring

#3. Selecteer voorlopende indicatoren

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Voorlopende indicatoren zijn maatstaven die kunnen aangeven of een scenario zich eerder dan verwacht ontvouwt.

U moet indicatoren selecteren die op betrouwbare wijze van richting veranderen voordat de algehele uitkomst van het scenario duidelijk wordt.

Houd rekening met zowel interne statistieken zoals verkoopprognoses als externe gegevens zoals economische rapporten.

Stel drempels of bereiken in voor indicatoren die tot meer monitoring zouden leiden.

Wijs verantwoordelijkheid toe om de indicatorwaarden regelmatig te vergelijken met de scenario-aannames.

Bepaal de juiste doorlooptijd tussen het indicatorsignaal en de verwachte impact van het scenario.

Ontwikkel processen om indicatoren gezamenlijk te beoordelen ter bevestiging van scenario's. Afzonderlijke statistieken zijn mogelijk niet doorslaggevend.

Voer testruns uit voor het volgen van indicatoren om te verfijnen welke de meest bruikbare waarschuwingssignalen opleveren, en balanceer het verlangen naar vroegtijdige waarschuwing met potentiële “vals alarm”-percentages van indicatoren.

💡Voorbeelden van leidende indicatoren:

 • Economische indicatoren – Bbp-groeicijfers, werkloosheidsniveaus, inflatie, rentetarieven, start van de woningbouw, productieproductie
 • Trends in de sector – Marktaandelenverschuivingen, curven voor de adoptie van nieuwe producten, input-/materiaalprijzen, enquêtes over het klantensentiment
 • Concurrentiebewegingen – Toetreding van nieuwe concurrenten, fusies/overnames, prijswijzigingen, marketingcampagnes
 • Regelgeving/beleid – Voortgang van nieuwe wetgeving, regelgevingsvoorstellen/wijzigingen, handelsbeleid

#4. Ontwikkel reactiestrategieën

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Zoek uit wat u in elk toekomstscenario wilt bereiken op basis van een implicatieanalyse.

Brainstorm over veel verschillende opties voor acties die u kunt ondernemen, zoals groeien op nieuwe gebieden, kosten besparen, samenwerken met anderen, innoveren en dergelijke.

Kies de meest praktische opties en kijk hoe goed ze aansluiten bij elk toekomstscenario.

Maak gedetailleerde plannen voor uw top 3-5 beste reacties voor de korte en lange termijn voor elk scenario. Voeg ook back-upopties toe voor het geval een scenario niet precies verloopt zoals verwacht.

Bepaal precies welke signalen u vertellen dat het tijd is om elke reactie in actie te brengen. Schat voor elk toekomstscenario in of de reacties financieel de moeite waard zullen zijn en controleer of je hebt wat je nodig hebt om de reacties succesvol uit te voeren.

💡Voorbeelden van responsstrategieën:

Scenario: Economische neergang vermindert de vraag

 • Verlaag de variabele kosten door tijdelijke ontslagen en bevriezing van de discretionaire uitgaven
 • Verplaats promoties naar bundels met toegevoegde waarde om de marges te behouden
 • Onderhandel over betalingsvoorwaarden met leveranciers voor voorraadflexibiliteit
 • Cross-train personeel voor flexibele rekrutering tussen bedrijfseenheden

Scenario: Disruptieve technologie wint snel marktaandeel

 • Acquisitie van opkomende startups met complementaire capaciteiten
 • Lanceer een intern incubatorprogramma om eigen disruptieve oplossingen te ontwikkelen
 • Herverdeel de investeringen in de richting van digitale productisering en platforms
 • Streef naar nieuwe partnerschapsmodellen om op technologie gebaseerde diensten uit te breiden

Scenario: Concurrent betreedt de markt met een lagere kostenstructuur

 • Herstructureer de toeleveringsketen om regio's met de laagste kosten te bevoorraden
 • Implementeer een continu procesverbeteringsprogramma
 • Richt u op nichemarktsegmenten met een overtuigende waardepropositie
 • Bundel serviceaanbiedingen voor vaste klanten die minder prijsgevoelig zijn

#5. Voer het plan uit

Voorbeelden van scenarioplanning
Voorbeelden van scenarioplanning

Om de ontwikkelde responsstrategieën effectief uit te voeren, begint u met het definiëren van verantwoordelijkheden en tijdlijnen voor het uitvoeren van elke actie.

Stel budget/middelen veilig en neem eventuele belemmeringen voor de implementatie weg.

Ontwikkel draaiboeken voor onvoorziene opties die meer versnelde actie vereisen.

Voer het bijhouden van prestaties in om de responsvoortgang en KPI's te monitoren.

Ontwikkel capaciteiten door middel van werving, training en veranderingen in het organisatieontwerp.

Communiceer scenarioresultaten en bijbehorende strategische reacties over verschillende functies heen.

Zorg voor voldoende voortdurende scenariomonitoring en herevaluatie van responsstrategieën, terwijl de lessen en kennis die is opgedaan door ervaringen met responsimplementatie worden gedocumenteerd.

💡Voorbeelden van scenarioplanning:

 • Een technologiebedrijf lanceerde een interne incubator (toegekend budget, toegewezen leiders) om oplossingen te ontwikkelen die waren afgestemd op een mogelijk verstoringsscenario. In zes maanden tijd werden drie startups getest.
 • Een detailhandelaar trainde winkelmanagers in een noodplanningsproces voor het personeelsbestand, zodat ze snel personeel konden inkrimpen of toevoegen als de vraag veranderde, zoals in een recessiescenario. Dit werd getest door verschillende simulaties van vraagdaling te modelleren.
 • Een industriële fabrikant integreerde beoordelingen van kapitaaluitgaven in hun maandelijkse rapportagecyclus. Budgetten voor projecten in de pijplijn werden toegewezen op basis van scenariotijdlijnen en triggerpoints.

Key Takeaways

Hoewel de toekomst inherent onzeker is, helpt scenarioplanning organisaties strategisch door verschillende mogelijke uitkomsten te navigeren.

Door diverse maar intern consistente verhalen te ontwikkelen over hoe externe factoren zich zouden kunnen ontvouwen, en door de reacties te identificeren om in elk daarvan te gedijen, kunnen bedrijven hun lot proactief vormgeven in plaats van het slachtoffer te worden van onbekende wendingen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de 5 stappen van het scenarioplanningsproces?

De 5 stappen van het scenarioplanningsproces zijn 1. Brainstormen over toekomstige scenario’s – 2.

Scenario's analyseren – 3. Voorlopende indicatoren selecteren – 4. Reactiestrategieën ontwikkelen – 5. Het plan implementeren.

Wat is het voorbeeld van scenarioplanning?

Een voorbeeld van scenarioplanning: in de publieke sector gebruiken instanties als CDC, FEMA en WHO scenario's om reacties op pandemieën, natuurrampen, veiligheidsbedreigingen en andere crises te plannen.

Wat zijn de 3 soorten scenario's?

De drie belangrijkste typen scenario’s zijn verkennende, normatieve en voorspellende scenario’s.