Ets participant?

Format de presentació: com fer una presentació excepcional (amb consells + exemples)

Presentació

Jane Ng 30 May, 2023 11 min llegit

Estàs preparat per captivar el teu públic i deixar un impacte durador amb les teves presentacions? El primer i més important pas cap a aquest objectiu és dissenyar una presentació ben estructurada. En altres paraules, l'escollit format de presentació té un paper fonamental a l'hora de preparar l'escenari per a l'èxit, ja que guia el vostre públic a través d'un viatge d'informació i idees.

En aquest bloc, desbloquejarem el poder d'un format de presentació, explorarem tres tipus de format diferents amb exemples i compartirem consells valuosos per transformar les vostres presentacions en experiències atractives i inoblidables.

Prepareu-vos per captar l'atenció del vostre públic com mai abans!

Taula de continguts

Què és el format de presentació?

Un format de presentació és l'estructura i l'organització d'una presentació. Inclou la manera com s'organitza la informació, així com l'estil general i la presentació de la presentació. 

Un format de presentació és l'estructura i l'organització d'una presentació. Imatge: freepik

Per què és important el format de presentació?

Un gran format de presentació pot millorar significativament la participació del públic. Ajuda a captar l'atenció de l'audiència, mantenir l'interès i garantir que es mantingui concentrat durant tota la presentació. 

A més, ajuda el presentador a transmetre idees en una seqüència lògica, facilitant la comprensió i la conservació de la informació per part de l'audiència. Un format ben organitzat permet transicions fluides entre temes, evitant confusions i assegurant un flux cohesionat d'idees.

Finalment, el format de presentació reflecteix la professionalitat i l'atenció al detall del presentador. Una ben executada demostra que el presentador s'ha esforçat a elaborar una presentació polida i reflexiva, que pot influir positivament en la percepció i receptivitat de l'audiència.

Format de presentació

3 Tipus de Formats de Presentació + Exemples

1/ El format lineal 

El format lineal és un dels formats de presentació més comuns i senzills. En aquest format, el presentador segueix una progressió seqüencial, presentant el contingut en un ordre lògic que sigui fàcil de seguir per l'audiència. La informació normalment es divideix en seccions, que inclouen la introducció, el cos i la conclusió, i es presenta en conseqüència.

Introducció: 

Introduïu el tema i proporcioneu una visió general del que es tractarà a la presentació. 

Cos: 

El cos de la presentació inclou els punts principals o idees clau que el presentador vol transmetre. 

 • Cada punt es presenta de manera clara i estructurada, sovint acompanyat d'ajudes visuals com ara diapositives o fitxes. 
 • Utilitzeu subpunts, exemples o proves de suport per reforçar les idees principals i millorar la comprensió.

Conclusió

Conclou la presentació resumint els punts principals, reforçant els punts clau i donant una sensació de tancament. 

La conclusió també pot incloure una crida a l'acció, animant l'audiència a aplicar la informació presentada o a explorar més el tema.

Exemple de format de presentació lineal: 

Tema: Els beneficis de l'exercici regular. 

introduccióLa visió general del tema: 
 • La importància de mantenir un estil de vida saludable

 • El paper de l'exercici en el benestar general.
 • Cos
 • Beneficis per a la salut física: Expliqueu els diferents beneficis per a la salut física de l'exercici, com ara la gestió del pes, la millora de la salut cardiovascular, l'augment de la força i la flexibilitat i la reducció del risc de malalties cròniques.

 • Beneficis per a la salut mental: Destaqueu l'impacte positiu de l'exercici en la salut mental, com ara la reducció de l'estrès, la millora de l'estat d'ànim, l'augment de la funció cognitiva i el benestar general.

 • Beneficis socials: Discutiu com l'exercici pot fomentar les connexions socials i crear oportunitats per a la participació de la comunitat, els esports d'equip o les activitats de grup.
 • ConclusióResumeix els beneficis clau de l'exercici, destacant el seu impacte positiu en el benestar físic i mental.
  Animeu l'audiència a incorporar exercici regular a les seves vides i a buscar més informació o suport per assolir els seus objectius de salut.

  2/ El format del problema-solució

  El format de solució de problemes és un format de presentació eficaç que s'utilitza habitualment per abordar un problema o repte específic. 

  Segueix un enfocament estructurat on el presentador primer identifica i destaca el problema o repte, i després dóna possibles solucions o estratègies per superar-lo.

  Aquí teniu un desglossament del format de solució de problemes:

  Identificació del problema: 

  • Definir i explicar clarament el problema o repte que es planteja.
  • Proporcioneu context, estadístiques o exemples rellevants per emfatitzar la importància del problema per ajudar l'audiència a entendre el problema i les seves implicacions.

  Anàlisi de problemes: 

  • Aprofundir en el problema, analitzant les seves causes arrel i els factors que contribueixen a la seva existència. 
  • Discutiu els reptes i les barreres associades a abordar el problema de manera eficaç. 

  Aquesta anàlisi ajuda l'audiència a obtenir una comprensió completa de la complexitat del problema.

  Presentació de la solució: 

  • Introduir possibles solucions o estratègies per abordar el problema identificat. 
  • Expliqueu cada solució en detall, inclosos els seus beneficis, viabilitat i impacte potencial. 
  • Utilitzeu visuals, casos pràctics o exemples per il·lustrar l'eficàcia de les solucions proposades.

  Avaluació de la solució:

  • Avaluar i comparar les solucions proposades, ponderant els seus pros i contres.
  • Discutiu els possibles reptes o limitacions associades a cada solució. 

  Conclusió: 

  • Resumeix el problema i les possibles solucions presentades.  
  • Proporcioneu una crida a l'acció o recomanacions per a més accions.

  Exemple d'aquest format de presentació: 

  Tema: L'augment dels nivells de contaminació a una ciutat

  identificació del problema
 • Presentar dades i fets sobre l'augment de la contaminació de l'aire i l'aigua.

 • L'impacte negatiu sobre la salut pública i les conseqüències ecològiques.
 • Anàlisi de problemesEn l'escenari de contaminació, discutiu factors com les emissions industrials, la contaminació vehicular, els sistemes de gestió de residus inadequats i la manca de regulacions ambientals.
  Presentació de la solucióPer a la contaminació, presenteu solucions com 
 • Normes d'emissions més estrictes per a les indústries

 • Foment de les energies renovables

 • Millora del transport públic

 • Implementació de programes de reciclatge de residus

 • Sensibilitzar la ciutadania sobre les pràctiques sostenibles
 • Avaluació de la solució
 • Discutiu les implicacions de costos, els reptes reguladors i l'acceptació pública de les solucions proposades. 

 • Abordar els possibles conflictes d'interessos i la necessitat d'esforços col·laboratius de diferents parts interessades.
 • ConclusióDestaca la urgència d'abordar la contaminació i anima l'audiència a prendre accions individuals i col·lectives, com ara l'adopció d'hàbits ecològics, el suport a polítiques respectuoses amb el medi ambient i la participació activa en iniciatives comunitàries.

  3/ El format de narració 

  El format de narració de històries és un format de presentació potent que aprofita l'art de la narració per atraure l'audiència i transmetre informació d'una manera memorable i impactant. Implica estructurar la presentació com una narració, incorporant elements de la narració com una obertura convincent, una sèrie d'esdeveniments relacionats i una resolució o conclusió.

  Obertura convincent: 

  Comenceu amb una obertura que crida l'atenció que enganxa el públic i prepara l'escenari per a la història. Pot ser una anècdota captivadora, una pregunta que incita a la reflexió o una descripció vívida que desperta la curiositat del públic.

  Introducció a la història:

  Presenta els personatges principals, l'escenari i el tema central de la història. Això ajuda l'audiència a connectar amb la narració i estableix el context per a la presentació.

  Sèrie d'esdeveniments relacionats:

  • Porta l'audiència a través d'una sèrie d'esdeveniments interconnectats, il·lustrant punts clau o lliçons dins de la narració. 
  • Cada esdeveniment es basa en l'anterior, creant una sensació de progressió i creant tensió o anticipació.

  Clímax i resolució: 

  • La història arriba al clímax, un moment crucial on el protagonista s'enfronta a un repte crític o pren una decisió significativa. 
  • El presentador genera suspens i implica emocionalment l'audiència. 
  • Finalment, la història arriba a una resolució o conclusió, on el protagonista supera els obstacles o aconsegueix el seu objectiu.

  Key Takeaways: 

  • Establiu connexions entre la narració i el missatge principal o els punts clau que volen que el públic recordi. 
  • Ressalteu les idees, les lliçons o els principis incrustats a la història i relacioneu-los amb el context o el tema més ampli de la presentació.

  Conclusió: 

  • Conclou la presentació resumint la història i els seus punts clau, reiterant el missatge principal i donant una sensació de tancament.  
  • Animeu el públic a reflexionar sobre la història i aplicar les lliçons apreses a la seva pròpia vida o treball.

  Aquí teniu un exemple d'una xerrada TED que utilitza de manera efectiva el format de narració:

  • Títol: "El poder de la vulnerabilidad" 
  • Ponent: Brené Brown
  oberturaBrené Brown comença amb una història personal sobre la seva experiència com a professora d'investigació, compartint la seva reticència inicial a explorar la vulnerabilitat a causa de la por i la vergonya. Aquesta captivadora obertura capta immediatament l'atenció del públic i prepara l'escenari per al viatge narratiu que segueix.
  Sèrie d'esdeveniments relacionats
 • Porta l'audiència a través d'una sèrie d'històries relacionables i carregades d'emocions, compartint moments vulnerables de la seva pròpia vida i trobades amb persones que ha entrevistat.

 • Introdueix el concepte de vulnerabilitat a través de narracions personals i transmet les lliçons que va aprendre d'aquestes experiències.

 • Aquestes històries estan dissenyades amb cura per connectar amb el públic a nivell emocional i proporcionar exemples reals del poder de la vulnerabilitat.
 • Clímax i resolució
 • El clímax de la presentació es produeix quan Brown comparteix un moment vulnerable propi, destacant l'efecte transformador que va tenir en la seva vida. 

 • Explica una història personal que il·lustra la importància d'acceptar la vulnerabilitat, trencar barreres i fomentar les connexions. 

 • Aquest moment clau genera expectació i implica emocionalment l'audiència.
  Sortides de clausAl llarg de la presentació, Brown teixeix a la perfecció conclusions i idees clau. 
 • Parla de l'impacte de la vulnerabilitat en el creixement personal, les relacions i la resiliència. 

 • Subratlla que la vulnerabilitat no és una debilitat sinó una fortalesa que permet als individus portar vides autèntiques i de tot cor. 

 • Aquests punts per emportar s'entrellacen amb les històries, fent-les relacionables i accionables per al públic.
  ConclusióBrown conclou la seva xerrada resumint els punts principals i reforçant el missatge del poder transformador de la vulnerabilitat.
  Deixa al públic amb una crida a l'acció, animant-los a acceptar la vulnerabilitat, conrear l'empatia i portar vides amb més coratge i connexió.

  Consells per fer una presentació excepcional

  • Fes-ho simple: Eviteu diapositives desordenades amb text o gràfics excessius. Mantingueu el disseny net i ordenat per assegurar-vos que el vostre públic pugui comprendre ràpidament els punts clau. 
  • Utilitzeu visuals: Incorporeu elements visuals rellevants com ara imatges, gràfics i gràfics per millorar la comprensió i el compromís. Els elements visuals poden ajudar a dividir el text i fer que la vostra presentació sigui més atractiva. Assegureu-vos que les imatges siguin d'alta qualitat, siguin fàcils de llegir i donen suport al vostre missatge. 
  • Limitar el text: Minimitza la quantitat de text a cada diapositiva. Podeu aplicar el Regla 7×7, i utilitzeu paraules clau o frases curtes en lloc de frases llargues. Mantingueu el text concís i fàcil de llegir. 
  Imatge: Dominik Tomaszewski/Foundry
  • Disseny coherent: Utilitzeu un tema de disseny coherent al llarg de la vostra presentació per mantenir un aspecte professional i cohesionat. Trieu colors, tipus de lletra i dissenys complementaris que s'alineen amb el vostre tema i públic. La coherència en el disseny ajuda a crear harmonia visual i manté l'audiència centrada en el vostre contingut. 
  • Pràctica, pràctica, pràctica: Assaja la teva presentació diverses vegades per familiaritzar-te amb el flux, el temps i les transicions. La pràctica us ajuda a oferir el contingut amb confiança i sense problemes. També permet identificar les àrees que necessiten millores o ajustos.
  • Interacciona amb el públic: Recordeu mantenir el contacte visual amb el vostre públic i utilitzar les funcions interactives d'AhaSlides Polls a mesura que s'afegeix PowerPoint. Amb funcions com ara enquestes en viu, podeu interactuar fàcilment amb el vostre públic i obtenir més informació i comentaris per a la vostra presentació. 

  >> Pot ser que necessiteu: AhaSlides 2023 - Extensió per a PowerPoint

  Sortides de claus 

  La clau per a una presentació d'èxit és triar un format que s'alinea amb el contingut, el públic i els objectius. Combina un format ben estructurat amb imatges atractives, text concís i tècniques de lliurament efectives per crear una presentació memorable i impactant.

  I això no ho oblidis AhaSlides és una plataforma robusta que permet als presentadors crear presentacions interactives i dinàmiques. El nostre plantilles fetes prèviament i característiques com les enquestes en directe, els qüestionaris i les sessions interactives de preguntes i respostes, us ajudaran a implicar activament l'audiència i a recollir informació valuosa.