Ets participant?

Aprenentatge en equip | Una guia integral per a l'ensenyament

Presentació

Jane Ng 10 May, 2024 7 min llegit

Aprenentatge basat en equip (TBL) has become an important part of today's education. It encourages students to work together, share ideas, and solve problems collectively.

In this blog post, we'll take a look into what team based learning is, what makes it so effective, when and where to use TBL, and practical tips on how to integrate it into your teaching strategies. 

Taula de continguts 

Aprenentatge en equip
Definició d'aprenentatge basat en equip

Consells per a una millor implicació

Text alternatiu


Registreu-vos per obtenir un compte d'Edu gratuït avui!.

Obteniu qualsevol dels exemples següents com a plantilles. Registra't de manera gratuïta i agafa el que vulguis de la biblioteca de plantilles!


Aconsegueix-los gratis

Què és l'aprenentatge basat en equip?

L'aprenentatge basat en equip s'utilitza habitualment a les universitats i col·legis, incloses les empreses, la salut, l'enginyeria, les ciències socials i les humanitats, per millorar la participació dels estudiants i el pensament crític, i la integració. DAM per a l'educació racionalitza aquest procés permetent als educadors i als estudiants gestionar, compartir i utilitzar fàcilment els actius digitals de manera eficient, fomentant un entorn d'aprenentatge més col·laboratiu i interactiu.

Team Based Learning is an active learning and small-group teaching strategy that involves organizing students into teams (5 - 7 students per team) to work together on various academic tasks and challenges. 

L'objectiu principal de TBL és millorar l'experiència d'aprenentatge mitjançant la promoció del pensament crític, la resolució de problemes, la col·laboració i les habilitats de comunicació entre els estudiants.

A TBL, cada equip d'estudiants té oportunitats de participar amb el material del curs mitjançant una seqüència estructurada d'activitats. Aquestes activitats solen incloure:

 • Lectures o treballs previs a classe
 • Avaluacions individuals
 • Debats en equip 
 • Exercicis de resolució de problemes
 • Avaluacions entre iguals

Per què és eficaç l'aprenentatge basat en equip?

L'aprenentatge en equip ha demostrat ser un enfocament educatiu eficaç a causa de diversos factors clau. Aquests són alguns dels avantatges comuns de l'aprenentatge basat en equip: 

 • Implica activament l'alumnat en el procés d'aprenentatge, promovent nivells més alts d'implicació i interacció en comparació amb els enfocaments tradicionals basats en conferències.
 • Anima els estudiants a pensar de manera crítica, analitzar la informació i arribar a conclusions ben informades mitjançant debats col·laboratius i activitats de resolució de problemes.
 • Treballar en equip en Team Based Learning cultiva les habilitats essencials com ara la col·laboració, la comunicació eficaç i l'aprofitament de les fortaleses col·lectives, preparant els estudiants per a entorns de treball col·laboratiu.
 • TBL sovint incorpora escenaris del món real i estudis de casos, permetre als estudiants aplicar els coneixements teòrics a situacions pràctiques, i reforçar la comprensió i la retenció.
 • Impulsa un sentit de responsabilitat i responsabilitat entre els estudiants tant per a la preparació individual com per a la contribució activa dins de l'equip, contribuint a un ambient d'aprenentatge positiu.
Per què és eficaç l'aprenentatge basat en equip?
Per què és eficaç l'aprenentatge basat en equip? | Imatge: freepik

Quan i on es pot utilitzar l'aprenentatge basat en equip?

1/ Institucions d'ensenyament superior:

L'aprenentatge basat en equip s'utilitza habitualment a les universitats i col·legis, com ara negocis, sanitat, enginyeria, ciències socials i humanitats, per millorar la participació dels estudiants i el pensament crític.

2/ Educació K-12 (Secundària):

Els professors de secundària poden utilitzar TBL per fomentar el treball en equip, el pensament crític i la participació activa entre els estudiants, ajudant-los a entendre conceptes complexos mitjançant discussions en grup i activitats de resolució de problemes.

3/ Plataformes d'aprenentatge en línia:

TBL es pot adaptar per a cursos en línia, fent ús d'eines de col·laboració virtual i fòrums de discussió per facilitar les activitats d'equip i l'aprenentatge entre iguals fins i tot en un entorn digital.

4/ Model d'aula invertida:

TBL complementa el model d'aula invertida, on els estudiants primer aprenen el contingut de manera independent i després participen en activitats col·laboratives, debats i aplicacions del coneixement durant la classe.

5/ Classes magistrals:

En cursos grans basats en conferències, TBL es pot utilitzar per dividir els estudiants en equips més petits, fomentant la interacció entre iguals, la participació activa i la comprensió millorada del material.

Imatge: freepik

Com integrar l'aprenentatge basat en equip a les estratègies d'ensenyament?

Per integrar eficaçment l'aprenentatge basat en equip (TBL) a les vostres estratègies d'ensenyament, seguiu aquests passos:

1/ Comença per triar les activitats adequades:

Les activitats que trieu dependran de la matèria i dels objectius de la lliçó. Algunes activitats comunes de TBL inclouen:

 • Proves de garantia de preparació individual (RAT): Els RAT són proves breus que els estudiants fan abans de la lliçó per avaluar la seva comprensió del material.
 • Proves d'equip: Els qüestionaris d'equip són qüestions qualificades que es fan per equips d'estudiants.
 • Treball en equip i discussió: Els alumnes treballen junts per discutir el material i resoldre problemes.
 • Informes: Els equips presenten les seves conclusions a la classe.
 • Avaluacions entre iguals: Students evaluate each other's work.

2/ Assegurar la preparació dels estudiants:

Abans de començar a utilitzar TBL, assegureu-vos que els estudiants entenguin les expectatives i com funcionaran les activitats. Això pot implicar donar-los instruccions, modelar les activitats o fer-los exercicis de pràctica.

3/ Ofereix comentaris:

És important proporcionar als estudiants comentaris sobre el seu treball al llarg del procés TBL. Això es pot fer mitjançant els RAT, proves d'equip i avaluacions entre iguals. 

Els comentaris poden ajudar els estudiants a identificar àrees on necessiten millorar i a aprendre de manera més eficaç.

4/ Sigues flexible:

L'aprenentatge basat en equip és adaptable. Experimenta amb diferents activitats i enfocaments per trobar allò que s'adapta millor als teus alumnes i s'adapta a l'entorn d'aprenentatge.

5/ Busqueu orientació:

If you're new to TBL, seek help from experienced teachers, read about TBL, or attend workshops. There's a wealth of resources to guide you.

Imatge: freepik

6/ Integrar amb altres mètodes:

Combina TBL amb conferències, debats o exercicis de resolució de problemes per a una experiència d'aprenentatge completa.

7/ Formar equips diversos:

Crear equips amb una barreja d'habilitats i experiències (equips heterogenis). Això promou la col·laboració i garanteix que tots els estudiants contribueixin de manera eficaç.

8/ Establiu expectatives clares:

Establiu directrius i expectatives clares a l'inici del procés de TBL per ajudar els estudiants a entendre les seves funcions i com es desenvoluparan les activitats.

9/ Exercita la paciència:

Entendre que els estudiants necessiten temps per adaptar-se a TBL. Sigueu pacients i recolzeu-los mentre aprenen a treballar junts i a participar en activitats.

Exemples d'aprenentatge bàsic d'equip 

Exemple: A classe de ciències

 • Els estudiants es divideixen en equips per dissenyar i realitzar experiments.
 • A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, col·laboren per dissenyar l'experiment, recopilar dades i analitzar els resultats.
 • Finalment, presenten les seves conclusions a la classe.

Exemple: classe de matemàtiques

 • Els alumnes es divideixen en equips per resoldre un problema complex.
 • A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, treballen junts per plantejar solucions al problema.
 • Finalment, presenten les seves solucions a la classe.

Exemple: Business Class

 • Alumnes dividits en equips per desenvolupar un pla de màrqueting per a un nou producte.
 • Llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, col·laboren per investigar el mercat, identificar clients objectiu i desenvolupar una estratègia de màrqueting.
 • Finalment, presenten el seu pla a la classe.

Exemple: Escola K-12

 • Els estudiants es divideixen en equips per investigar un fet històric.
 • Llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • Després, treballen junts per recopilar informació sobre l'esdeveniment, crear una línia de temps i escriure un informe.
 • Finalment, presenten el seu informe a la classe.

Sortides de claus

En fomentar la participació activa i la interacció entre iguals, l'aprenentatge en equip crea un entorn educatiu atractiu que transcendeix els mètodes tradicionals basats en conferències.

A més, AhaSlides us pot ajudar a millorar l'experiència TBL. Els educadors poden aprofitar les seves característiques per a la conducta qüestionaris, enquestesi núvol de paraules, que permet un procés de TBL enriquit que s'alinea amb les necessitats d'aprenentatge modernes. La incorporació d'AhaSlides a TBL no només fomenta la participació dels estudiants, sinó que també permet un ensenyament creatiu i interactiu, maximitzant finalment els beneficis d'aquesta potent estratègia educativa.

Preguntes freqüents

Quin és un exemple d'aprenentatge basat en grup?

Els estudiants es divideixen en equips per dissenyar i realitzar experiments. A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT). A continuació, col·laboren per dissenyar l'experiment, recopilar dades i analitzar els resultats. Finalment, presenten les seves conclusions a la classe.

Què és l'aprenentatge basat en problemes i en equip?

Aprenentatge basat en problemes: Se centra a resoldre un problema individualment i després a compartir solucions. Aprenentatge en equip: Implica aprenentatge col·laboratiu en equip per resoldre problemes col·lectivament.

Quin és un exemple d'aprenentatge basat en tasques?

Els estudiants treballen per parelles per planificar un viatge, incloent l'itinerari, el pressupost i la presentació del seu pla a la classe.

Ref: Feedback Fruits | Universitat Vanderbilt