Ets participant?

Aprenentatge en equip | Una guia completa per a principiants

Aprenentatge en equip | Una guia completa per a principiants

Educació

Jane Ng 29 Set 2023 6 min llegit

Aprenentatge basat en equip (TBL) s'ha convertit en una part important de l'educació actual. Anima els estudiants a treballar junts, compartir idees i resoldre problemes col·lectivament. Per tant, en aquesta entrada del bloc, aprofundirem en què és l'aprenentatge basat en equip, què el fa tan efectiu, quan i on utilitzar TBL, i consells pràctics sobre com integrar-lo a les vostres estratègies d'ensenyament, juntament amb exemples. 

Taula de continguts 

Aprenentatge en equip
Aprenentatge en equip

Consells per a una millor implicació

Text alternatiu


Registreu-vos per obtenir un compte d'Edu gratuït avui!.

Obteniu qualsevol dels exemples següents com a plantilles. Registra't de manera gratuïta i agafa el que vulguis de la biblioteca de plantilles!


Aconsegueix-los gratis

Què és l'aprenentatge basat en equip?

L'aprenentatge basat en equip és una estratègia d'aprenentatge actiu i d'ensenyament en grups reduïts que consisteix a organitzar els estudiants en equips (de 5 a 7 estudiants per equip) per treballar junts en diferents tasques i reptes acadèmics. 

L'objectiu principal de TBL és millorar l'experiència d'aprenentatge mitjançant la promoció del pensament crític, la resolució de problemes, la col·laboració i les habilitats de comunicació entre els estudiants.

A TBL, cada equip d'estudiants té oportunitats de participar amb el material del curs mitjançant una seqüència estructurada d'activitats. Aquestes activitats solen incloure:

 • Lectures o treballs previs a classe
 • Avaluacions individuals
 • Debats en equip 
 • Exercicis de resolució de problemes
 • Avaluacions entre iguals

Per què és eficaç l'aprenentatge basat en equip?

L'aprenentatge basat en equip ha demostrat ser un enfocament educatiu eficaç a causa de diversos factors clau. Aquests són alguns dels avantatges comuns de l'aprenentatge basat en equip: 

 • Implica activament l'alumnat en el procés d'aprenentatge, promovent nivells més alts d'implicació i interacció en comparació amb els enfocaments tradicionals basats en conferències.
 • Anima els estudiants a pensar de manera crítica, analitzar la informació i arribar a conclusions ben informades mitjançant debats col·laboratius i activitats de resolució de problemes.
 • Treballar en equip en Team Based Learning cultiva les habilitats essencials com ara la col·laboració, la comunicació eficaç i l'aprofitament de les fortaleses col·lectives, preparant els estudiants per a entorns de treball col·laboratiu.
 • TBL sovint incorpora escenaris del món real i estudis de casos, permetre als estudiants aplicar els coneixements teòrics a situacions pràctiques, i reforçar la comprensió i la retenció.
 • Inculca un sentit de responsabilitat i responsabilitat entre els estudiants tant per a la preparació individual com per a la contribució activa dins de l'equip, contribuint a un ambient d'aprenentatge positiu.
Imatge: freepik

Quan i on es pot utilitzar l'aprenentatge basat en equip?

1/ Institucions d'ensenyament superior:

L'aprenentatge basat en equip s'utilitza habitualment a les universitats i col·legis, com ara negocis, sanitat, enginyeria, ciències socials i humanitats, per millorar la participació dels estudiants i el pensament crític.

2/ Educació K-12 (Secundària):

Els professors de secundària poden utilitzar TBL per fomentar el treball en equip, el pensament crític i la participació activa entre els estudiants, ajudant-los a entendre conceptes complexos mitjançant discussions en grup i activitats de resolució de problemes.

3/ Plataformes d'aprenentatge en línia:

TBL es pot adaptar per a cursos en línia, fent ús d'eines de col·laboració virtual i fòrums de discussió per facilitar les activitats d'equip i l'aprenentatge entre iguals fins i tot en un entorn digital.

4/ Model d'aula invertida:

TBL complementa el model d'aula invertida, on els estudiants primer aprenen el contingut de manera independent i després participen en activitats col·laboratives, debats i aplicacions del coneixement durant la classe.

5/ Classes magistrals:

En cursos grans basats en conferències, TBL es pot utilitzar per dividir els estudiants en equips més petits, fomentant la interacció entre iguals, la participació activa i la comprensió millorada del material.

Imatge: freepik

Com integrar l'aprenentatge basat en equip a les estratègies d'ensenyament?

Per integrar eficaçment l'aprenentatge basat en equip (TBL) a les vostres estratègies d'ensenyament, seguiu aquests passos:

1/ Comença per triar les activitats adequades:

Les activitats que trieu dependran de la matèria i dels objectius de la lliçó. Algunes activitats comunes de TBL inclouen:

 • Proves de garantia de preparació individual (RAT): Els RAT són proves breus que els estudiants fan abans de la lliçó per avaluar la seva comprensió del material.
 • Proves d'equip: Els qüestionaris d'equip són qüestions qualificades que es fan per equips d'estudiants.
 • Treball en equip i discussió: Els alumnes treballen junts per discutir el material i resoldre problemes.
 • Informes: Els equips presenten les seves conclusions a la classe.
 • Avaluacions entre iguals: Els alumnes avaluen el treball dels altres.

2/ Assegurar la preparació dels estudiants:

Abans de començar a utilitzar TBL, assegureu-vos que els estudiants entenguin les expectatives i com funcionaran les activitats. Això pot implicar donar-los instruccions, modelar les activitats o fer-los exercicis de pràctica.

3/ Ofereix comentaris:

És important proporcionar als estudiants comentaris sobre el seu treball al llarg del procés TBL. Això es pot fer mitjançant els RAT, proves d'equip i avaluacions entre iguals. 

Els comentaris poden ajudar els estudiants a identificar àrees on necessiten millorar i a aprendre de manera més eficaç.

4/ Sigues flexible:

L'aprenentatge basat en equip és adaptable. Experimenta amb diferents activitats i enfocaments per trobar allò que s'adapta millor als teus alumnes i s'adapta a l'entorn d'aprenentatge.

5/ Busqueu orientació:

Si sou nou a TBL, busqueu ajuda de professors experimentats, llegiu sobre TBL o assistiu a tallers. Hi ha una gran quantitat de recursos per guiar-te.

Imatge: freepik

6/ Integrar amb altres mètodes:

Combina TBL amb conferències, debats o exercicis de resolució de problemes per a una experiència d'aprenentatge completa.

7/ Formar equips diversos:

Crear equips amb una barreja d'habilitats i experiències (equips heterogenis). Això promou la col·laboració i garanteix que tots els estudiants contribueixin de manera eficaç.

8/ Establiu expectatives clares:

Establiu directrius i expectatives clares a l'inici del procés de TBL per ajudar els estudiants a entendre les seves funcions i com es desenvoluparan les activitats.

9/ Exercici de paciència:

Entendre que els estudiants necessiten temps per adaptar-se a TBL. Sigueu pacients i recolzeu-los mentre aprenen a treballar junts i a participar en activitats.

Exemples d'aprenentatge bàsic d'equip 

Exemple: A classe de ciències

 • Els estudiants es divideixen en equips per dissenyar i realitzar experiments.
 • A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, col·laboren per dissenyar l'experiment, recopilar dades i analitzar els resultats.
 • Finalment, presenten les seves conclusions a la classe.

Exemple: classe de matemàtiques

 • Els alumnes es divideixen en equips per resoldre un problema complex.
 • A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, treballen junts per plantejar solucions al problema.
 • Finalment, presenten les seves solucions a la classe.

Exemple: Business Class

 • Alumnes dividits en equips per desenvolupar un pla de màrqueting per a un nou producte.
 • Llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • A continuació, col·laboren per investigar el mercat, identificar clients objectiu i desenvolupar una estratègia de màrqueting.
 • Finalment, presenten el seu pla a la classe.

Exemple: Escola K-12

 • Els estudiants es divideixen en equips per investigar un fet històric.
 • Llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT).
 • Després, treballen junts per recopilar informació sobre l'esdeveniment, crear una línia de temps i escriure un informe.
 • Finalment, presenten el seu informe a la classe.

Sortides de claus

En fomentar la participació activa i la interacció entre iguals, l'aprenentatge basat en equip crea un entorn educatiu atractiu que transcendeix els mètodes tradicionals basats en conferències.

A més, AhaSlides us pot ajudar a millorar l'experiència TBL. Els educadors poden aprofitar les seves característiques per a la conducta qüestionaris, enquestesi núvol de paraules, que permet un procés de TBL enriquit que s'alinea amb les necessitats d'aprenentatge modernes. La incorporació d'AhaSlides a TBL no només fomenta la participació dels estudiants, sinó que també permet un ensenyament creatiu i interactiu, maximitzant finalment els beneficis d'aquesta potent estratègia educativa.

Preguntes freqüents

Quin és un exemple d'aprenentatge basat en grup?

Els estudiants es divideixen en equips per dissenyar i realitzar experiments. A continuació, llegeixen el material assignat i completen una prova individual de garantia de preparació (RAT). A continuació, col·laboren per dissenyar l'experiment, recopilar dades i analitzar els resultats. Finalment, presenten les seves conclusions a la classe.

Què és l'aprenentatge basat en problemes i en equip?

Aprenentatge basat en problemes: Se centra a resoldre un problema individualment i després a compartir solucions. Aprenentatge en equip: Implica aprenentatge col·laboratiu en equip per resoldre problemes col·lectivament.

Quin és un exemple d'aprenentatge basat en tasques?

Els estudiants treballen per parelles per planificar un viatge, incloent l'itinerari, el pressupost i la presentació del seu pla a la classe.