Er du en deltager?

10 typer møder i erhvervslivet med bedste praksis

præsentere

Jane Ng 30 November, 2023 10 min læs

Møder i erhvervslivet er velkendte for dem i lederstillinger som projektledere eller ledende roller i en virksomhed. Disse sammenkomster er afgørende for at forbedre kommunikationen, tilskynde til samarbejde og fremme succes i organisationen. 

Det er dog ikke alle, der er klar over disse møders definitioner, typer og formål. Denne artikel fungerer som en omfattende guide og giver tips til at afholde produktive møder i erhvervslivet.

Hvad er forretningsmøde?

Et forretningsmøde er et møde mellem enkeltpersoner, der mødes for at diskutere og træffe beslutninger om specifikke emner relateret til erhvervslivet. Formålet med dette møde kan omfatte opdatering af teammedlemmer om aktuelle projekter, planlægning af fremtidige indsatser, løsning af problemer eller at træffe beslutninger, der påvirker hele virksomheden. 

Møder i erhvervslivet kan afholdes personligt, virtuelt, eller en kombination af begge og kan være formel eller uformel.

Målet med et forretningsmøde er at udveksle information, tilpasse teammedlemmer og træffe beslutninger, der hjælper virksomheden med at nå sine mål.

Møder er en uundværlig del af virksomheder. Foto: Freepik

Typer af møder i erhvervslivet

Der er flere typer møder i erhvervslivet, men de 10 almindelige typer inkluderer:

1/ Månedlige Teammøder

Månedlige teammøder er regelmæssige møder mellem en virksomheds teammedlemmer for at diskutere igangværende projekter, tildele opgaver og holde folk informeret og tilpasset. Disse møder finder typisk sted månedligt, samme dag, og varer fra 30 minutter til flere timer (afhængigt af gruppens størrelse og mængden af ​​information, der dækkes).

Månedlige teammøder giver en mulighed og vejledning for teammedlemmer til at udveksle information og ideer, diskutere projektfremskridt og sikre, at alle arbejder hen imod det samme mål. 

Disse møder kan også bruges til at løse eventuelle udfordringer eller problemer, som teamet står over for, identificere løsninger og træffe beslutninger, der påvirker retningen af ​​projektet eller teamets arbejde.

An møde på alle hænder er simpelthen et møde, der involverer alle medarbejdere i en virksomhed, med andre ord et månedligt teammøde. Det er et almindeligt møde – måske en gang om måneden – og ledes normalt af virksomhedens ledere.

2/ Stand Up møder

stand-up møde, også kendt som dagligt stand-up eller dagligt scrum møde, er en form for kort møde, der normalt ikke varer mere end 15 minutter, og som afholdes dagligt for at give teamet hurtige opdateringer om projektets fremskridt eller afsluttet arbejdsbyrde, planlægge at arbejde på i dag.

Samtidig er det med til at identificere og løse de forhindringer, som teammedlemmerne står over for, og hvordan de påvirker teamets fælles mål. 

3/ Statusopdateringsmøder

Statusopdateringsmøder fokuserer på at give opdateringer fra teammedlemmer om fremskridt i deres projekter og opgaver. De kan forekomme hyppigere end månedlige møder, såsom ugentlige. 

Formålet med statusopdateringsmøder er selvfølgelig at give et gennemsigtigt overblik over hvert projekts fremskridt og at identificere eventuelle udfordringer, der kan påvirke projektets succes. Disse møder vil ikke blive fanget af spørgsmål som diskussion eller problemløsning.

For et større møde kan statusopdateringsmødet også kaldes et 'Byrådsmøde', Et rådhusmøde er simpelthen et planlagt virksomhedsmøde, hvor fokus er på, at ledelsen besvarer spørgsmål fra medarbejderne. Derfor indebar dette møde en Q&A-session, hvilket gjorde det mere åbent og mindre formelt end nogen anden form for møde!

4/ Problemløsningsmøder

Det er møder, der kredser om at identificere og løse de udfordringer, kriser eller problemer, en organisation står over for. De er ofte uventede og har brug for at bringe personer fra forskellige afdelinger eller teams til at samarbejde og finde løsninger på specifikke problemer.

På dette møde vil disse deltagere dele deres synspunkter, i fællesskab identificere de grundlæggende årsager til problemer og tilbyde potentielle løsninger. For at dette møde skal være effektivt, bør de opmuntres til at diskutere åbent og ærligt, undgå bebrejdelser og fokusere på at finde svar.

Møder i erhvervslivet | Billede: freepik

5/ Beslutningsmøder

Disse møder har som mål at træffe vigtige beslutninger, der påvirker retningen af ​​projektet, teamet eller hele organisationen. Deltagerne er normalt personer med den nødvendige beslutningsbeføjelse og ekspertise.

Dette møde skal på forhånd være forsynet med alle relevante oplysninger, der kræver interessenter. Derefter, for at sikre, at de beslutninger, der er truffet under mødet, bliver gennemført, etableres opfølgningshandlingerne med en afslutningstid. 

6/ Brainstormmøder

Brainstorming-møder fokuserer på at generere nye og innovative ideer til din virksomhed. 

Den bedste del af en brainstormsession er, hvordan den fremmer teamwork og opfindelser, mens den trækker på gruppens kollektive intelligens og fantasi. Alle har lov til at udtrykke deres meninger, trække på hinandens ideer og komme med originale og banebrydende løsninger.

7/ Strategiske Ledelsesmøder

Strategiske ledelsesmøder er møder på højt niveau, der fokuserer på at gennemgå, analysere og træffe beslutninger vedrørende en organisations langsigtede mål, retning og præstationer. Seniorledere og ledelsesteamet deltager i disse møder, som afholdes kvartalsvis eller årligt.

Under disse møder gennemgås og evalueres organisationen, samt konkurrenceevne eller identificere nye muligheder for vækst og forbedring.

8/ Projekt Kickoff-møder

A projekt kickoff-møde er et møde, der markerer den officielle start på et nyt projekt. Det samler nøglepersoner fra projektteamet, herunder projektledere, teammedlemmer og interessenter fra andre afdelinger, for at diskutere mål, målsætninger, tidslinjer og budgetter.

Det giver også en mulighed for projektlederen til at etablere klare kommunikationskanaler, sætte forventninger og sikre, at teammedlemmer forstår deres roller og ansvar.

Det er nogle af de mest almindelige møder i erhvervslivet, og formatet og strukturen kan ændre sig afhængigt af organisationens størrelse og type.

9/ Introduktionsmøder

An indledende møde er første gang teammedlemmer og deres ledere møder hinanden officielt for at afgøre, om de involverede personer ønsker at opbygge et arbejdsforhold og forpligte sig til teamet i fremtiden.

Dette møde har til formål at give teammedlemmer tid til at blive sammen for at lære hver enkelt deltagers baggrund, interesser og mål at kende. Afhængigt af dine og dit teams præferencer, kan du oprette introduktionsmøder formelle eller uformelle, afhængigt af forskellige sammenhænge.

10/ Rådhusmøder

Dette koncept stammer fra lokale New England-bymøder, hvor politikere mødte vælgere for at diskutere spørgsmål og lovgivning.

I dag a byrådsmøde er et planlagt virksomhedsmøde, hvor ledelsen besvarer spørgsmål direkte fra medarbejderne. Det giver mulighed for åben kommunikation og gennemsigtighed mellem ledelse og personale. Medarbejderne kan stille spørgsmål og få øjeblikkelig feedback.

Svar alle de vigtige spørgsmål

Gå ikke glip af et beat med AhaSlides' gratis Q&A værktøj. Vær organiseret, gennemsigtig og en god leder.

GIF af en oplægsholder, der er vært for et eksternt rådhusmøde ved hjælp af AhaSlides Q&A-software.

Sådan gennemfører du møder i erhvervslivet

For at have et godt møde, for det første skal du sende en e-mail med mødeinvitation.

At afholde effektive møder i erhvervslivet kræver omhyggelig planlægning og forberedelse for at sikre, at mødet er produktivt og når de tilsigtede mål. Følgende råd kan hjælpe dig med at afvikle produktive forretningsmøder:

1/ Definer formålet og målene

At definere formålet og målene for et forretningsmøde er afgørende for at sikre, at mødet er produktivt og producerer det tilsigtede resultat. De skal sikre følgende:

  • Formålet. Sørg for, at mødet har et formål med at diskutere specifikke emner, træffe beslutninger eller give opdateringer. Du skal definere, hvorfor mødet er nødvendigt, og det forventede resultat.
  • Mål. Målene for et forretningsmøde er specifikke, målbare resultater, du ønsker at opnå ved mødets afslutning. De bør stemme overens med det overordnede formål med mødet med tidslinjen, KPI osv.

For eksempel bør et møde for at diskutere en ny produktlancering have mål, der stemmer overens med det overordnede mål om at øge salget eller forbedre markedsandelen.

2/ Udarbejde en mødedagsorden

A Møde agenda fungerer som en køreplan for mødet og hjælper med at holde diskussionen fokuseret og på sporet.

Derfor kan du ved at udarbejde en effektiv dagsorden sikre, at forretningsmøder er produktive og fokuserede, og at alle er klar over, hvad de skal diskutere, hvad de kan forvente, og hvad der skal opnås. 

Mødetyper i erhvervslivet

3/ Inviter de rigtige deltagere

Overvej, hvem der skal deltage i mødet ud fra deres rolle og de emner, der skal diskuteres. Inviter kun dem, der skal være til stede for at sikre, at mødet forløber gnidningsløst. Nogle faktorer at overveje for at hjælpe med at vælge de rigtige deltagere inkluderer egnethed, ekspertiseniveau og autoritet.

4/ Tildel tid effektivt

Sørg for, at du afsætter nok tid til hvert emne i din dagsorden, idet du tager højde for vigtigheden og kompleksiteten af ​​hvert emne. Dette vil være med til at sikre, at alle emner får fuld opmærksomhed, og at mødet ikke går på overarbejde.

Du bør også holde dig til tidsplanen så meget som muligt, men også være fleksibel nok til at foretage ændringer, hvis det er nødvendigt. Du kan også overveje at holde korte pauser for at hjælpe deltagerne med at genoplade og fokusere. Dette kan fastholde mødets energi og interesse.

5/ Gør møderne mere interaktive og engagerende

Gør forretningsmøder mere interaktive og engagerende ved at opmuntre alle deltagere til at tale og dele deres tanker og ideer. Samt at bruge interaktive aktiviteter, som f.eks levende afstemninger or brainstorming sessioner og spinnerhjul hjælper med at holde deltagerne engagerede og fokuserede på diskussionen.

Møder i erhvervslivet

Eller brug AhaSlides færdiglavet skabelonbibliotek at sige farvel til kedelige møder og glaserede øjne.

Tjek ud: 20+ Online Sjov Icebreaker spil for bedre engagement eller 14 inspirerende Spil til virtuelle møder, med de bedste 6 møde hacks du kan finde i 2024!

6/ Mødereferat

tager mødereferat under et forretningsmøde er en vigtig opgave, der hjælper med at dokumentere de vigtigste diskussioner og beslutninger, der er truffet under mødet. Det hjælper også med at forbedre gennemsigtigheden og sikrer, at alle er på samme side, før de går til næste møde.

7/ Følg op på handlingspunkter

Ved at følge op på indsatspunkter kan du sikre, at de beslutninger, der er truffet under mødet, bliver sat i værk, og at alle er tydelige i deres ansvar.

Og indsaml ALTID feedback fra deltagerne for at gøre kommende forretningsmøder endnu bedre - du kan dele feedbacken efter afslutningen, via e-mails eller præsentationsdias. Det gør møder ikke kedelige, og alle har det sjovt💪

Alternativ tekst


Få gratis undersøgelsesskabeloner til dine møder!

Tilmeld dig gratis, og tag hvad du vil have fra skabelonbiblioteket!


🚀 Gratis skabeloner ☁️

Nøgleforsøg 

Forhåbentlig, med denne artikel af AhaSlides, kan du skelne mellem typerne af møder i erhvervslivet og deres formål. Også ved at følge disse trin og bedste praksis kan du hjælpe med at sikre, at dine forretningsmøder er effektive, fokuserede og producerer de ønskede resultater.

Effektiv afholdelse af forretningsmøder kan hjælpe med at forbedre kommunikation, samarbejde og succes i en organisation og er en nøglekomponent i succesfuld virksomhedsledelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er møder vigtige i erhvervslivet?

Møder giver mulighed for effektiv kommunikation både nedad og opad i en organisation. Vigtige opdateringer, ideer og feedback kan deles.

Hvilke møder skal en virksomhed have?

- Møder for alle hænder/medarbejdere: Møder for hele virksomheden for at dele opdateringer, meddelelser og fremme kommunikation på tværs af afdelinger.
- Executive/Lederskabsmøder: For den øverste ledelse til at diskutere strategi på højt niveau, planer og træffe vigtige beslutninger.
- Afdelings-/teammøder: For individuelle afdelinger/teams til at synkronisere, diskutere opgaver og løse problemer inden for deres område.
- Projektmøder: At planlægge, spore fremskridt og løse blokeringer for individuelle projekter.
- En-til-én: Individuelle check-in mellem ledere og direkte rapporter for at diskutere arbejde, prioriteringer og faglig udvikling.
- Salgsmøder: For at salgsteamet skal gennemgå præstationer, identificere muligheder og planlægge salgsstrategier.
- Marketingmøder: Bruges af marketingteamet til planlægning af kampagner, indholdskalender og måling af succes.
- Budget-/økonomimøder: Til økonomisk gennemgang af udgifter vs. budget, prognoser og investeringsdiskussioner.
- Ansættelsesmøder: At screene CV'er, gennemføre samtaler og træffe beslutninger om nye jobåbninger.
- Træningsmøder: At planlægge og levere onboarding, kompetenceudviklingssessioner for medarbejdere.
- Klientmøder: For at administrere kunderelationer, feedback og omfang af fremtidigt arbejde.