Er du en deltager?

Eksempler på strategisk plan | Bedste 11 værktøjer til effektiv strategisk planlægning | Opdateret i 2024

præsentere

Jane Ng 14 januar, 2024 16 min læs

Leder du efter eksempler på strategiske planer? At have en strategisk plan er afgørende for enhver virksomheds eller organisations vækst. En veludformet plan kan gøre hele forskellen for dit projekts succes. Det hjælper dig med at have en realistisk vision for fremtiden og maksimere virksomhedens potentiale.

Så hvis du kæmper for at udvikle en strategisk plan for din virksomhed eller organisation. I dette blogindlæg vil vi diskutere en eksempel på strategisk plan sammen med få sjove ideer til strategisk planlægning og værktøjer, der kan tjene som en guide til at hjælpe dig med at skabe en vellykket plan.

Indholdsfortegnelse

Tips til bedre engagement

Alternativ tekst


Leder du efter et værktøj til at engagere dit team?

Saml dine teammedlemmer ved en sjov quiz på AhaSlides. Tilmeld dig for at tage gratis quiz fra AhaSlides skabelonbibliotek!


🚀 Snup gratis quiz☁️

Hvad er en strategisk plan?

En strategisk plan er en plan, der skitserer en organisations langsigtede mål, mål og strategier for at nå dem. 

Det er en køreplan, der hjælper din organisation med at forberede og allokere ressourcer, indsatser og handlinger for at nå sin vision og mission.

Eksempel på strategisk plan
Eksempel på strategisk plan

Specifikt varer en strategisk plan normalt 3-5 år og kan kræve, at organisationen evaluerer sin nuværende position med dens styrker, svagheder, potentiale og konkurrenceniveau. Ud fra denne analyse vil organisationen definere sine strategiske mål og målsætninger (de skal være SMARTE: specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte).

Herefter vil planen angive de nødvendige trin og handlinger for at nå disse mål, såvel som de nødvendige ressourcer, tidslinjer og præstationsmål for at spore fremskridt og succes.

For at garantere succes har din strategiske plan brug for værktøjer, der hjælper med planlægning, ledelse, kommunikation, samarbejde og ansvarlighed for at hjælpe organisationen med at holde fokus og holde fast i arbejdsgangen.

Eksempler på strategisk plan

Her er nogle strategiske planlægningsmodeller, som din virksomhed kan bruge:

1/ SWOT Analyse – Strategisk Plan Eksempel 

SWOT-analysemodellen er udviklet af Albert Humphrey. Denne model er en velkendt forretningsanalysemodel for organisationer, der ønsker at lave en strategisk plan ved at evaluere fire faktorer:

 • S – Styrker
 • W – Svagheder
 • O – Muligheder
 • T – Trusler
Billede: freepik

Med disse faktorer kan din organisation forstå dens nuværende situation, fordele og områder, hvor der skal forbedres. Derudover kan din organisation identificere de eksterne trusler, der kan påvirke den og mulighederne for at gribe i nutiden eller fremtiden.

Efter at have haft et sådant overblik vil organisationer have et solidt grundlag for effektiv planlægning og undgå risici senere.

Eksempel på strategisk plan: For at hjælpe dig med bedre at forstå, hvordan du bruger SWOT-analyse til at udvikle en strategisk plan, vil vi give et eksempel.

Du har en lille virksomhed, der sælger håndlavede sæbeprodukter. Her er en SWOT-analyse af din virksomhed:

Styrker:
– Produkter af høj kvalitet med naturlige ingredienser
– Har allerede en loyal kundebase med et tæt brandimage
– Har et certifikat for højkvalitetsproduktion og sourcing
- Kundeservice er værdsat
Svagheder:
– Begrænset markedsføring og annoncering, svage online kommunikationskanaler
– Det meste salg kommer fra et enkelt detailsted
– Få produkttyper, hvor de fleste produkter fokuserer på en enkelt duft
Muligheder:
– Stigende markedsefterspørgsel efter naturlige og økologiske produkter
– Kunderne er mere interesserede i egenpleje og sundhedsprodukter
– Potentiale for at udvide distributionen gennem e-handel og partnerskaber med gavebutikker
Trusler:
– Øget konkurrence fra andre natursæbeproducenter
– Økonomisk recession kan påvirke salget
– Ændringer i forbrugernes præferencer eller tendenser kan påvirke efterspørgslen
Eksempel på strategisk plan

På baggrund af denne SWOT-analyse kan din virksomhed udvikle en strategisk plan, der fokuserer på

 • Udvid produktdistributionskanaler
 • Udvikling af nye produktlinjer
 • Forbedre online markedsføring og annoncering

Med denne strategi kan du udnytte dine styrker, såsom produkter af høj kvalitet og personlig kundeservice.

2/ Balanced Scorecard Model – Strategisk Plan Eksempel 

Balanced Scorecard Model er en strategisk planlægningsmodel, der hjælper virksomheder med at udvikle sig bæredygtigt og pålideligt gennem alle 4 aspekter:

 • Finansiel: Organisationer skal måle og overvåge økonomiske resultater, herunder faste omkostninger, afskrivningsudgifter, investeringsafkast, investeringsafkast, vækst i omsætningen osv.
 • kunder: Organisationer skal måle og evaluere kundetilfredshed sammen med deres evne til at imødekomme kundernes behov.
 • Intern proces: Organisationer skal måle og evaluere, hvor godt de klarer sig.
 • Læring og vækst: Organisationer fokuserer på at træne og hjælpe deres medarbejdere med at udvikle sig, hjælpe dem med at forbedre deres viden og færdigheder for at bevare en konkurrencefordel på markedet.

Eksempel på strategisk plan: Her er et eksempel, der hjælper dig med at forstå mere om denne model:

Hvis du antager, at du er ejer af et berømt kaffemærke, er det her, hvordan du anvender denne model til din strategiske plan.

FinansielMål: Øge omsætningen med 45 % i de næste 3 år
mål:
– Øg den gennemsnitlige ordreværdi med 10 % gennem mersalg og krydssalg
– Udvid distributionskanaler og filialer for at nå nye kunder og øge omsætningen
Mål:
– En vækstrate i omsætningen
– Gennemsnitlig ordreværdi
– Antal nye distributionskanaler
– Antal nyåbnede filialer
Kunden Mål: Forbedre kundetilfredshed og loyalitet
mål: 
– Udvikling af nye smagsvarianter for at udvide produktmenuen
– Implementer et loyalitetsprogram for at tilskynde til gentagne køb
Måle:
– Kundetilfredshedsscore
– Kundefastholdelsesprocent
– Antal solgte nye produkter
Interne forretningsprocesserMål: Forbedre produktionseffektiviteten og reducere omkostningerne
mål: 
– Strømline produktionsprocesser for at reducere lønomkostningerne
– Optimering af supply chain management for at reducere materialeomkostninger
Måle:
– Produktionscyklustid
– Materialepris pr. kop
– Arbejdsomkostninger pr. kop
Læring og vækstMål: Udvikle medarbejdernes færdigheder og viden for at understøtte vækst
mål: 
- Give løbende uddannelses- og udviklingsmuligheder
– Dyrk en kultur af innovation og løbende forbedringer
Måle:
– Medarbejdertilfredshedsscore
– Antal træningstimer pr. medarbejder
– Antal nye produktidéer genereret af medarbejdere
Eksempel på strategisk plan

Balanced Scorecard-modellen sikrer, at en virksomhed overvejer alle aspekter af sin drift og giver en ramme for måling af fremskridt og justering af strategier efter behov.

3/ Blue Ocean Strategi Model – Strategisk Plan Eksempel 

Blue Ocean strategimodel er en strategi for at udvikle og udvide et nyt marked, hvor der ikke er konkurrence eller konkurrence er unødvendig.

Der er seks grundlæggende principper for en vellykket implementering af en blå ocean-strategi.

 1. Rekonstruer markedsgrænser: Virksomheder skal genopbygge markedsgrænser for at bryde ud af konkurrencen og danne blå oceaner.
 2. Fokuser på det store billede, ikke tallene: Virksomheder skal fokusere på det store billede, når de planlægger deres strategi. Bliv ikke bundet ned i detaljer.
 3. Gå ud over de eksisterende krav: I stedet for at fokusere på eksisterende produkter eller tjenester, skal de identificere dem, der er ikke-kunder eller potentielle kunder.
 4. Få den strategiske rækkefølge rigtigt: Virksomheder skal skabe et værditilbud, der adskiller dem og justere interne processer, systemer og mennesker.
 5. Overvind organisatoriske forhindringer. For at implementere Blue Ocean-strategien med succes skal virksomheden have buy-in fra alle niveauer i organisationen og kommunikere strategi effektivt.
 6. Strategiudførelse. Virksomheder implementerer strategi, mens de minimerer operationelle risici og forhindrer sabotage indefra.
Billede: freepik

Eksempel på strategisk plan: Det følgende er et eksempel på anvendelser af Blue Ocean Model.

Lad os fortsætte med at antage, at du er en organisk sæbevirksomhedsejer. 

 1. Rekonstruer markedsgrænser: Din virksomhed kan definere et nyt markedsområde ved at skabe en serie af sæber, der kun er til følsom hud.
 2. Fokuser på det store billede, ikke tallene: I stedet for kun at fokusere på overskud, kan din virksomhed skabe værdi for kunderne ved at lægge vægt på naturlige og økologiske ingredienser i sæbeprodukter.
 3. Gå ud over de eksisterende krav: Du kan udnytte ny efterspørgsel ved at identificere ikke-kunder, såsom dem med følsom hud. Opret derefter overbevisende grunde til, at de skal bruge dit produkt.
 4. Få den strategiske rækkefølge rigtigt: Din virksomhed kan skabe et værditilbud, der adskiller den fra konkurrenterne, i dette tilfælde med naturlige og økologiske ingredienser. Tilpas derefter dets interne processer, systemer og mennesker for at leve op til det løfte.
 5. Overvind organisatoriske forhindringer: For at implementere denne strategi med succes har din virksomhed brug for støtte fra alle niveauer af interessenter til dette nye produkt. 
 6. Strategiudførelse: Din virksomhed kan opbygge præstationsmålinger og justere strategien over tid for at sikre, at de klarer sig effektivt.

Værktøjer til effektiv strategisk planlægning

Her er nogle populære værktøjer til at hjælpe dig med at få en effektiv strategisk plan:

Værktøjer til dataindsamling og analyse

#1 – PEST-analyse

PEST er et analyseværktøj, der hjælper din virksomhed med at forstå det "store billede" af det forretningsmiljø (normalt makro-miljø), som du deltager i, og derved identificere muligheder og potentielle trusler. 

Billede: Venture-stiftere

PEST-analyse vil evaluere dette miljø gennem følgende 4 faktorer:

 • Politik: Institutionelle og juridiske faktorer kan påvirke enhver industris levedygtighed og udvikling.
 • Økonomi: Organisationer skal være opmærksomme på både kortsigtede og langsigtede økonomiske faktorer og regeringsindgreb for at beslutte, hvilke industrier og områder de skal investere i.
 • Social: Hvert land og territorium har sine egne unikke kulturelle værdier og sociale faktorer. Disse faktorer skaber karakteristika for forbrugere i disse regioner, som har en enorm indflydelse på alle produkter, tjenester, markeder og forbrugere.
 • Teknologi: Teknologi er en vigtig faktor, fordi den har en dyb indvirkning på produkter, tjenester, markeder, leverandører, distributører, konkurrenter, kunder, fremstillingsprocesser, markedsføringspraksis og organisationers position.

PEST-analyse hjælper din virksomhed med at forstå forretningsmiljøet. Derfra kan du kortlægge en klar strategisk plan, få mest muligt ud af de muligheder, der kommer på din vej, minimere truslerne og nemt overkomme udfordringerne.

#2 – Porters fem kræfter

Five Forces repræsenterer 5 konkurrencekræfter, der skal analyseres for at vurdere den langsigtede attraktivitet af et marked eller et segment i en bestemt branche, og derved hjælpe din virksomhed med at have en effektiv udviklingsstrategi. 

Billede: Wikipedia

Her er de 5 kræfter

 • Trussel fra nye modstandere
 • Leverandørernes magt
 • Trussel fra substituerende produkter og tjenester
 • Kundernes magt
 • Den hårde konkurrence fra konkurrenter i samme branche

Disse fem faktorer har et dialektisk forhold til hinanden, hvilket viser konkurrencen i branchen. Derfor skal du analysere disse faktorer og udvikle strategier for at identificere, hvad der er særligt attraktivt og fremragende for virksomheden. 

#3 – SWOT-analyse

Mere end at være en model for strategisk planlægning, er SWOT et værdifuldt værktøj til at udføre markedsanalyse. Ved at bruge SWOT kan du identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler i din organisation, før du implementerer en succesfuld strategi.

Værktøjer til strategiudvikling og implementering

#4 – Scenarieplanlægning 

Scenarieplanlægning er et strategisk planlægningsværktøj, der overvejer flere fremtidige scenarier og evaluerer deres potentiale for en organisation. 

Scenarieplanlægningsprocessen har to faser:

 • Identificering af de vigtigste usikkerheder og tendenser, der kan forme fremtiden.
 • Udvikling af flere reaktionsscenarier baseret på disse faktorer.

Hvert scenarie beskriver en anden mulig fremtid med sit eget unikke sæt af antagelser og resultater. Ved at overveje disse scenarier kan din organisation bedre forstå forskellige mulige fremtider, den kan stå over for, og udvikle strategier, der er mere modstandsdygtige og tilpasningsdygtige.

Billede: freepik

#5 – Værdikædeanalyse

Værdikædeanalysemodellen er et analytisk værktøj til at forstå, hvordan aktiviteterne i din organisation vil skabe værdi for kunderne.

Der er tre trin til at udføre en værdikædeanalyse for en organisation:

 • Opdel organisationens aktiviteter i hovedaktiviteter og støtteaktiviteter
 • Omkostningsfordeling for hver aktivitet
 • Identificer de grundlæggende aktiviteter, der skaber kundetilfredshed og organisatorisk succes

Ud fra de tre trin ovenfor kan din organisation mere effektivt måle sine muligheder ved at identificere og evaluere hver aktivitet. Så betragtes hver værdiskabende aktivitet som en ressource til at skabe en konkurrencefordel for organisationen.

#6 – Kritiske succesfaktorer

Kritiske succesfaktorer (CSF) henviser til de årsager, der fører til en virksomheds succes eller angiver, hvad medarbejderne skal gøre for at hjælpe deres virksomhed med at opnå succes.

Nogle nyttige spørgsmål til at bestemme din virksomheds CSF inkluderer:

 • Hvilke faktorer vil sandsynligvis føre til det ønskede resultat af virksomheden?
 • Hvilke krav skal der være for at opnå det resultat?
 • Hvilke værktøjer har virksomheden brug for for at nå det mål?
 • Hvilke kompetencer har virksomheden brug for for at nå dette mål?

Ved at definere CSF kan din virksomhed skabe et fælles referencepunkt for, hvad den skal gøre for at nå sine mål, og derved motivere arbejdsstyrken til at nå dertil.

Foto: freepik

#7 – Et balanceret scorekort

Udover at være en model for strategisk planlægning, er A Balanced Scorecard et præstationsstyringsværktøj, der hjælper dig med at spore fremskridt hen imod dine strategiske mål. Det hjælper dig også med at måle og kommunikere dine fremskridt til interessenter.

#8 – Blue Ocean Strategy Canvas

Udover at fungere som en strategisk planlægningsmodel, hjælper Blue Ocean Strategy Canvas med at genkende nye markedsmuligheder ved at tilpasse din organisations tilbud med dine konkurrenters. 

Ved at bruge dette værktøj kan du identificere områder, hvor din organisation kan skille sig ud og generere ny efterspørgsel.

Værktøjer til måling og evaluering

#9 – Key Performance Indicators

Key Performance Indicators (KPI'er) er et værktøj til at måle og evaluere arbejdspræstationer. KPI'er udtrykkes normalt gennem tal, nøgletal og kvantitative indikatorer for at afspejle resultaterne for grupper eller divisioner af virksomheden.

KPI'er hjælper virksomheder med at overvåge og evaluere medarbejdernes præstationer på en gennemsigtig, klar, specifik og retfærdig måde takket være specifikke data.

>> Lær mere om KPI versus OKR

Værktøjer til brainstorming  

#10 – Mind Mapping

Mindmapping er et visuelt værktøj, der kan bruges under den strategiske planlægningsproces til at hjælpe med brainstorming og organisering af ideer. Det er en metode til visuelt at repræsentere information og ideer ved at tegne et diagram. 

Udover at hjælpe med at opdage nye ideer, hjælper det med at finde sammenhænge mellem forskellige strategiske mål, som kan sikre, at den strategiske plan er omfattende og effektiv.

Hvordan AhaSlides hjælper dig med strategisk planlægning?

AhaSlides tilbyder flere funktioner som kan være nyttige til din strategiske planlægning.

AhaSlides giver dig mulighed for at skabe engagerende og interaktive præsentationer, der kan bruges til at kommunikere komplekse ideer eller indsamle feedback. Sammen med færdige skabeloner, vi har også funktioner som levende afstemningerquizzerog leve Spørgsmål og svar sessioner, der hjælper dig med at opmuntre til engagement. Samt sikre at alle interessenter har en stemme og kan give input til planlægningsprocessen.

Udover det ord sky giver teammedlemmer mulighed for at samarbejde og generere nye ideer under strategisk planlægning, hvilket kan hjælpe med at identificere nye muligheder eller løsninger på udfordringer, der måtte opstå.

Samlet set er AhaSlides et værdifuldt værktøj til strategisk planlægning, da det fremmer kommunikation, samarbejde og datadrevet beslutningstagning.

Nøgleforsøg

At have et veldefineret strategisk planeksempel er afgørende for enhver organisation for at nå sine mål og mål. Derfor kan din organisation med oplysningerne i artiklen udvikle en komplet strategisk plan, der er i tråd med dens vision og mission, hvilket resulterer i langsigtet vækst og succes.

Og glem ikke ved at bruge forskellige strategiske planlægningsværktøjer og modeller såsom SWOT-analyse, Balanced Scorecard og Blue Ocean Strategy... din organisation kan identificere sine styrker, svagheder, muligheder og trusler, spore fremskridt hen imod sine mål og udvikle innovative strategier at differentiere sig på markedet. 

Desuden kan digitale værktøjer som AhaSlides hjælpe med effektiviteten af ​​den strategiske planlægningsproces. 

Ofte stillede spørgsmål

Bedste it-strategiske eksempel?

Oprettelse af en omfattende IT-strategisk plan er afgørende for, at organisationer kan tilpasse deres teknologiinitiativer til deres overordnede forretningsmål. Selvom der ikke er en enkelt "bedste" it-strategisk plan, der passer til alle organisationer, skal du huske, at nøgleinitiativerne bør omfatte: (1) Identifikation af større it-initiativer og -projekter for planlægningsperioden. (2) Detaljerede beskrivelser af hvert initiativ, herunder mål, omfang og forventede resultater. og (3) tilpasning af hvert initiativ til specifikke strategiske mål.

Hvad er effektiv strategisk planlægning?

Effektiv strategisk planlægning er en struktureret og fremadrettet proces, som organisationer bruger til at definere deres langsigtede vision, sætte klare mål og bestemme de handlinger, der kræves for at nå deres mål. Effektiv strategisk planlægning rækker ud over at skabe et dokument; det involverer involvering af interessenter, justering af ressourcer og løbende tilpasning til skiftende omstændigheder.