Mai Do

מעריך קבלה לשעבר של אוניברסיטת טמפל שהוכשר באתיקה וחינוך. מאי אוהבת מחקר תקשורתי, לשתות תה ולהרהר בבלוג שלה, אוליב ולחמניה. היא תומכת גדולה בפלטפורמות דיגיטליות אינטראקטיביות.