תנאים

AhaSlides הוא שירות מקוון של AhaSlides Pte. בע"מ (להלן "AhaSlides", "אנחנו" או "אותנו"). תנאי שירות אלה חלים על השימוש שלך ביישום AhaSlides ובכל שירותים נוספים המוצעים על ידי AhaSlides ("שירותים"). אנא קרא בעיון את תנאי השירות הללו.

1. קבלת התנאים וההגבלות שלנו

AhaSlides.com מזמינה את כל המשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר שלה, אליהם מפנים היפר-קישור בכל עמוד באתר. על ידי שימוש באתר האינטרנט של AhaSlides.com, המשתמש מסמן את הסכמה הכללית של התנאים וההגבלות הנוכחיים. AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים וההגבלות הללו בכל עת, כאשר המשתמש מסמן את הסכמתו הכללית לתנאים וההגבלות המתוקנים על ידי שימוש באתר AhaSlides.com. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מעת לעת לאיתור שינויים. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר שפרסמנו שינויים בתנאים והגבלות אלה, אתה מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. כאשר יבוצע שינוי כזה, נעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בסוף מסמך זה.

2. שימוש באתר

תוכן אתר AhaSlides.com מועבר למשתמש למטרות מידע כלליות אודות שירותי AhaSlides.com מצד אחד, ולצורך השימוש בתוכנה שפותחה על ידי AhaSlides.com מאידך.

ניתן להשתמש בתוכן אתר זה רק במסגרת השירותים המוצעים באתר זה ולשימוש אישי על ידי המשתמש.

AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה או להפסיק את הגישה של משתמש לשירותים אלה במקרה של הפרה של התנאים וההגבלות הנוכחיים.

3. שינויים ב- AhaSlides

אנו עשויים להפסיק או לשנות כל שירות או תכונה המסופקים באתר AhaSlides.com בכל עת.

4. שימוש אסור או אסור

עליך להיות בן 16 ומעלה על מנת להשתמש בשירותים. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים. עליך לספק את שמך החוקי המלא, כתובת דוא"ל תקפה ומידע אחר שאנו מבקשים על מנת להשלים את תהליך ההרשמה. הכניסה שלך יכולה לשמש רק אותך. אינך רשאי לשתף את פרטי הכניסה שלך עם אף אחד אחר. כניסות נפרדות נוספות זמינות דרך השירותים. אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. AhaSlides אינה מקבלת אחריות או חבות לכל אובדן או נזק הנובע מאי עמידה בחובת אבטחה זו. אתה אחראי לכל התוכן המתפרסם ולפעילות המתרחשת בחשבונך. אסור לאדם או ישות משפטית להחזיק יותר מחשבון אחד בחינם.

המשתמש מחייב את עצמו להשתמש באתר זה בהתאם לחוקים ולהוראות החוק והחוזיות. המשתמש אינו יכול להשתמש באתר זה בכל דרך העלולה לפגוע באינטרסים של AhaSlides.com, של קבלניה ו/או לקוחותיה. בפרט, המשתמש לא יעסיק את עצמו להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי חוקיות שיהיו מנוגדות לסדר הציבורי או למוסר (למשל: תוכן אלים, פורנוגרפי, גזעני, שנאת זרים או לשון הרע).

5. אחריות והצהרת אחריות

המשתמש לוקח על עצמו את האחריות המלאה לשימוש באתר AhaSlides.com. כל חומר שהורד או הושג בדרך אחרת באמצעות השירותים נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש עצמו ועל אחריותו. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק במערכת המחשב שלו או לאובדן נתונים הנובע מהורדת חומר כזה. השירותים של AhaSlides.com ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים ". AhaSlides.com אינה יכולה להתחייב כי שירותים אלה יהיו ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי משגיאות, שהתוצאות המתקבלות באמצעות השירותים יהיו מדויקות ואמינות, וליקויים אפשריים בכל תוכנה שתשמש יתוקנו.

AhaSlides.com תשתמש בכל המאמצים הסבירים כדי לפרסם מידע שלמיטב ידיעתנו מעודכן באתר. אולם AhaSlides.com לא מתחייבת שמידע כזה מתאים, מדויק וממצה, וגם לא מתחייבת שהאתר יהיה שלם ומעודכן לצמיתות בכל הנוגע. המידע הכלול באתר זה, כמו בין היתר המחירים והחיובים, עלול להכיל טעויות תוכן, שגיאות טכניות או שגיאות דפוס. מידע זה מסופק על בסיס אינדיקטיבי וישתנה מעת לעת.

AhaSlides.com לא יכולה להיות אחראית לתוכן ההודעות, ההיפר-קישורים, מידע, תמונות, קטעי וידאו או כל תוכן אחר שהוגש על ידי המשתמשים המשתמשים בשירותי AhaSlides.com.

AhaSlides.com עשויה שלא לשלוט באופן שיטתי בתוכן האתר שלו. אם נראה כי התוכן אינו חוקי, בלתי חוקי, בניגוד לסדר הציבורי או למוסר (למשל: תוכן אלים, פורנוגרפי, גזעני או שנאת זרים, משמיץ, ...), המשתמש יודיע ל- AhaSlides.com על כך, בהתאם לנקודה 5 של התנאים וההגבלות הנוכחיים. AhaSlides.com תדכא כל תוכן שהוא ייחשב לפי שיקול דעתה הבלעדי כבלתי חוקי, בלתי חוקי או מנוגד לסדר הציבורי או למוסר, מבלי שתהיה אחראית להשמיט לדכא או להחליט לשמור על תוכן כלשהו.

האתר של AhaSlides.com עשוי להכיל קישורי היפר-טקסט לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים למשתמש על בסיס אינדיקטיבי בלבד. AhaSlides.com אינו שולט באתרים כאלה ולא במידע הכלול בהם. AhaSlides.com אינו יכול להבטיח כי איכות ו / או ממצה של מידע זה.

AhaSlides.com אינה יכולה, בכל מקרה, לשאת באחריות לנזק ישיר או עקיף, ולא לכל נזק אחר מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש או אי-אפשרות השימוש באתר מכל סיבה שהיא, ללא קשר לשאלה אם אחריות זו מבוססת. על חוזה, על עבירה או עבירה טכנית, או בין אם מדובר באחריות ללא אשם או לא, גם אם ל-AhaSlides.com הודע על האפשרות של נזקים כאלה. AhaSlides.com לא יכול בשום אופן לשאת באחריות למעשים שנעשו על ידי משתמשי אינטרנט.

6. תנאים נוספים

על ידי גישה אל AhaSlides, אתה מעניק לנו ולאחרים הרשאה לצבור חיפושים למטרות סטטיסטיות ולהשתמש בו בקשר עם השירותים, האתר ובכל אופן אחר בקשר לעסק שלנו. חברת AhaSlides אינה מספקת שירותים משפטיים, ולפיכך, היכולת לספק לך הסכם רישיון לאוסף הקישורים שלך אינה יוצרת יחסי עורך דין-לקוח. הסכם הרישיון וכל המידע הקשור מסופק על בסיס "כמות שהוא". AhaSlides אינה מתחייבת כלשהי בנוגע להסכם הרישיון והמידע שנמסר ומתנערת מכל אחריות לנזקים, לרבות ללא הגבלה כל נזק כללי, מיוחד, אגבי או תוצאתי, הנובע משימוש בהם. AhaSlides איננה אחראית במפורש לאופן או לנסיבות בהן צדדים שלישיים ניגשים לתוכן ציבורי או משתמשים בהם ואינם מחויבים להשבית או להגביל גישה זו בדרך אחרת. חברת AhaSlides מספקת לך את היכולת להסיר את המידע האישי שלך מהאתר והשירותים. יכולת זו אינה חלה על עותקים שאחרים עשויים או על עותקים שאנו עשויים לצורך גיבוי.

7. רישיון לשימוש ב- AhaSlides

התנאים וההגבלות הבאים חלים על השימוש שלך בשירותי AhaSlides. זהו הסכם רישיון ("הסכם") בינך לבין AhaSlides. ("AhaSlides"). בגישה לשירותי AhaSlides, אתה מאשר שקראת, הבנת וקבלת את התנאים וההגבלות הבאים. אם אינך מסכים ואינך מעוניין להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, הרס את קוד הגישה שלך והפסיק כל שימוש נוסף בשירותי AhaSlides.

מענק רישיון

AhaSlides מעניק לך (לך או לחברה שעבורה אתה עובד) רישיון לא בלעדי לגשת לעותק אחד של שירותי AhaSlides אך ורק למטרות אישיות או עסקיות משלך במחשב במהלך תקופת הזמן או הפגישה שבה אתה אינטראקציה עם שירותי AhaSlides (בין אם באמצעות מחשב נייד, מחשב רגיל או תחנת עבודה המחוברת לרשת משתמשים מרובה משתמשים ("מחשב"). אנו רואים את שירותי AhaSlides הנמצאים בשימוש במחשב שבו אתה משתמש כעת כאשר שירותי AhaSlides נטענים בזיכרון או "RAM" הזמני של אותו מחשב וכאשר אתה מתקשר עם, מעלה, משנה או מזין מידע לשרתי AhaSlides באמצעות שירותי AhaSlides. AhaSlides שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בזאת.

בעלות

AhaSlides או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים, לרבות זכויות יוצרים, בשירותי AhaSlides ועליהם. זכויות יוצרים לתוכניות הבודדות הזמינות דרך www.AhaSlides.com ("התוכנה"), אשר בתורן משמשות לספק לך את שירותי AhaSlides, הן בבעלות AhaSlides או של מעניקי הרישיונות שלה. הבעלות על התוכנה וכל הזכויות הקנייניות הקשורות אליה נשארות בידי AhaSlides ומעניקי הרישיונות שלה.

הגבלות על שימוש והעברה

אתה רשאי להשתמש רק באותו עותק של שירותי AhaSlides המשויך לשם וכתובת הדוא"ל שלך.

אסור לך:

8. ויתור על אחריות

אנו מספקים AhaSlides "כמות שהם" ו"כפי שהם זמינים". אנחנו לא נותנים אחריות מפורשת או ערבויות לגבי AhaSlides. אנחנו לא טוענים לגבי זמן טעינה, זמן עבודה או איכות. במידה שהחוק מותר, אנחנו ומעניקי הרישיונות שלנו מתנערים מאחריות משתמעת לכך ש-AhaSlides וכל התוכנה, התוכן והשירותים המופצים באמצעות AhaSlides ניתנים לסחר, באיכות מספקת, מדויקים, בזמן, מתאימים למטרה מסוימת או לצורך מסוים, או שאינם מפרים זכויות יוצרים. אנחנו לא מבטיחים ש-AhaSlides יענה על הדרישות שלך, הוא נטול שגיאות, אמין, ללא הפרעות או זמין בכל עת. אנו לא מבטיחים שהתוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש ב-AhaSlides, לרבות שירותי תמיכה כלשהם, יהיו יעילות, אמינות, מדויקות או יעמדו בדרישות שלך. אנו לא מבטיחים שתוכל לגשת או להשתמש ב-AhaSlides (בין אם ישירות או דרך רשתות של צד שלישי) בזמנים או במיקומים שתבחר. שום מידע או ייעוץ בעל פה או בכתב שניתנו על ידי נציג AhaSlides לא ייצור אחריות. ייתכן שיש לך זכויות צרכניות נוספות על פי החוקים המקומיים שלך, שחוזה זה אינו יכול לשנות בהתאם לתחום השיפוט שבו נעשה שימוש בתוכנה.

9. הגבלת האחריות

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או מופתי הנובע משימוש שלך, מחוסר יכולת השימוש שלך או מהסתמכות על AhaSlides. חריגות אלה חלות על כל תביעות בגין רווחים אבודים, נתונים שאבדו, אובדן מוניטין, הפסקת עבודה, כישלון או תקלה במחשב או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם ידענו או היינו צריכים לדעת על האפשרות לנזקים כאלה. מכיוון שבפרובינציות, מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הרחקה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, בפרובינציות, מדינות או תחומי שיפוט כאלה, האחריות שלנו והאחריות של ההורה והספקים שלנו, תוגבל במידה המותרת. על פי חוק.

10. שיפוי

על פי בקשה מאתנו, אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק אותנו ואת החברות ההורה שלנו וחברות קשורות אחרות, ואת העובדים, הקבלנים, נושאי המשרה, הדירקטורים והסוכנים שלנו בהתאמה מכל החבות, התביעות וההוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין. הנובעים משימוש או שימוש לרעה שלך ב-AhaSlides. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, לקבל על עצמנו את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי על ידך, ובמקרה זה תשתף איתנו פעולה בטעינת כל הגנות זמינות.

11. תשלומים

כרטיס אשראי תקף נדרש לתשלום חשבונות.

עמלות, מגבלות תעריפים ותאריכים אפקטיביים עבור שירותים אלה ניתנים למשא ומתן בנפרד מהתנאים והשירות.

השירותים מחויבים מראש על בסיס תקופת חיוב. לא יהיו החזרים או זיכויים לתקופות חיוב חלקיות של שירות, החזר שדרוג / שדרוג לאחור, החזרים כספיים עבור תקופות חיוב שלא נוצלו. נקודות זכות בחשבון אינן מתגלגלות לתקופת החיוב הצפויה.

כל העמלות אינן כוללות את כל המסים, ההיטלים או החובות שהוטלו על ידי רשויות המס, ואתה תהיה אחראי לתשלום כל המסים, ההיטלים או החובות כאמור, למעט מע"מ רק כאשר ניתן מספר תקף.

עבור כל שדרוג או שדרוג לאחור ברמת התוכנית, כרטיס האשראי שסיפקת יחויב אוטומטית בתעריף החדש במחזור החיובים הבא שלך.

שדרוג לאחור של השירות שלך עלול לגרום לאובדן התוכן, התכונות או הקיבולת של חשבונך. AhaSlides אינה מקבלת כל אחריות להפסד כזה.

אתה יכול לבטל את המנוי שלך בכל עת על ידי לחיצה על הקישור 'בטל את המנוי עכשיו' בדף התוכנית שלי לאחר שנכנסת לחשבונך. אם תבטל את השירותים לפני תום תקופת החיוב הנוכחית המשולמת שלך, ביטולך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולא תחויב שוב.

המחירים של כל שירות עשויים להשתנות, עם זאת, תוכניות ישנות יוחזרו אלא אם צוין אחרת. הודעה על שינויים בתמחור עשויה להינתן על ידי פנייה אליך באמצעות פרטי הקשר שסיפקת לנו.

AhaSlides לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינויי מחירים או השעיה או הפסקת האתר או השירותים.

אתה רשאי לבטל את המנוי שלך ל- AhaSlides בכל נקודה לפני תקופת החיוב הבאה שלך (מנויים המתחדשים אוטומטית מחויבים מדי שנה), בלי לשאול שאלות. "ביטול בכל עת" פירושו שתוכל לכבות את החידוש האוטומטי עבור המנוי שלך בכל עת שתרצה, ואם תעשה זאת לפחות שעה לפני מועד החידוש שלך, לא תחויב בגין תקופות החיוב הבאות לאחר מכן. אם לא תבטל שעה אחת לפחות לפני מועד החידוש שלך, המינוי שלך יחודש באופן אוטומטי ונחייב את חשבונך באמצעות אמצעי התשלום הרשום עבורך. שים לב שכל התוכניות החד פעמיות לעולם אינן מחודשות אוטומטית.

AhaSlides אינו רואה, מעבד או שומר את פרטי כרטיס האשראי שלך. כל פרטי התשלום מטופלים על ידי ספקי התשלומים שלנו. כולל Stripe, Inc. (מדיניות הפרטיות של פס) ו- PayPal, Inc. (מדיניות הפרטיות של PayPal).

12. ניתוח מקרה

הלקוח מאשר ל-AhaSlides להשתמש ב-case study שהיא מפתחת, ככלי תקשורת ושיווקי כדי להראות לחברות אחרות, לעיתונות ולצדדים שלישיים אחרים. המידע המורשה להיחשף כולל רק: שם החברה, תמונת הפלטפורמה שפותחה וסטטיסטיקה כוללת (שיעור שימוש, שיעור שביעות רצון וכדומה). לעולם לא ניתן לחשוף את המידע הבא: נתונים הקשורים לתוכן המצגות או כל מידע אחר שהוכרז כסודי במיוחד. בתמורה, הלקוח יכול להשתמש בתיאורי מקרה אלה (אותו מידע) למטרות קידום מכירות כלפי עובדיו או לקוחותיו.

13. זכויות קניין רוחני

האלמנטים הנגישים באתר זה, שהם רכוש AhaSlides.com, כמו גם ההרכבה והבנייה שלהם (טקסטים, צילומים, תמונות, אייקונים, קטעי וידאו, תוכנה, מסדי נתונים, נתונים וכו ') מוגנים על ידי הקניין הרוחני. זכויות AhaSlides.com.

האלמנטים הנגישים באתר זה, אשר פורסמו על ידי המשתמשים בשירותי AhaSlides.com, כמו גם ההרכבה והבנייה שלהם (טקסטים, תמונות, תמונות, אייקונים, קטעי וידאו, תוכנה, מסדי נתונים, נתונים וכו ') עשויים להיות מוגן על ידי זכויות הקניין הרוחני של משתמשים אלה.

השמות והלוגואים של AhaSlides.com המוצגים באתר זה הם סימני מסחר מוגנים ו / או שמות מסחריים. אסור להשתמש בסימנים המסחריים של AhaSlides.com בקשר למוצר או שירות אחר פרט לאלה של AhaSlides.com, בכל דרך שהיא העלולה ליצור בלבול בקרב הצרכנים או בכל דרך העשויה לפגוע או להכפיש את AhaSlides.com.

אלא אם כן ניתן לכך הרשאה מפורשת, המשתמש אינו רשאי בשום מקרה להעתיק, לשכפל, לייצג, לשנות, לשדר, לפרסם, להתאים, להפיץ, להפיץ, להעביר רישיון משנה, להעביר, למכור בכל צורה שהיא או מדיה, ולא ינצל בכל דרך שהיא האתר כולו או חלקו ללא הסכמה בכתב מראש של AhaSlides.com.

המשתמש הוא הבעלים של התוכן שנשלח או פורסם באתר זה. המשתמש מעניק ל-AhaSlides.com, לזמן בלתי מוגבל, זכות חינם, לא בלעדית, חובקת עולם, הניתנת להעברה להשתמש, להעתיק, לשנות, לצבור, להפיץ, לפרסם ולעבד בכל צורה את התוכן שהמשתמש מספק דרך אתר זה, לרבות תוכן שהמשתמש מחזיק בזכויות היוצרים עליו.

14. מדיניות פרטיות (הגנה על נתונים אישיים)

שימוש באתר זה עשוי לגרום לאיסוף ועיבוד של נתונים אישיים על ידי AhaSlides.com. לכן אנו מזמינים אתכם לקרוא הצהרת הפרטיות שלנו.

15. יישוב סכסוכים, מיומנות וחוק ישים

תנאי השימוש הנוכחיים כפופים לחוק הסינגפור. כל מחלוקת הנובעת משירות זה או קשורה אליו, תהיה מושא להליך של יישוב סכסוכים בין הצדדים. במקרה של כישלון הליך יישוב המחלוקת, המחלוקת תובא בפני בתי המשפט בסינגפור. AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת אם תמצא לנכון.

16. סיום

זכותך להשתמש ב- AhaSlides מסתיימת אוטומטית בתום תקופת ההסכם שלנו ובמוקדם יותר אם תפר את תנאי השירות האלה בקשר לשימוש שלך ב- AhaSlides. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים את גישתך ל- AhaSlides כולה או חלקה, במקרה שתפר את תנאי השירות האלה, עם הודעה או בלעדיה.

אתה האחראי הבלעדי לסיים כראוי את חשבונך באמצעות מחק את תכונת החשבון מסופק ב- AhaSlides.com. בקשה בדוא"ל או בטלפון לסיים את חשבונך אינה נחשבת לסיום.

כל התוכן שלך יימחק מיידית מהשירותים לאחר הביטול. לא ניתן לשחזר מידע זה לאחר סיום חשבונך. אם תבטל את השירותים לפני תום החודש הנוכחי ששולם, ביטולך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולא תחויב שוב. ל- AhaSlides, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בשירותים, או בכל שירות אחר של AhaSlides, מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירותים יביא לביטול או מחיקת חשבונך או גישתך לחשבונך, וחילוט ווויתור על כל התוכן בחשבונך. AhaSlides שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות או לשירותים לכל אחד מכל סיבה שהיא ובכל עת.

אם אתה מנוי לשירותי אחד או יותר שנסתיימו, מוגבלים או מוגבלים, סיום כזה של השירותים יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או הגישה שלך.

17. שינויים בהסכמים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. אתה מאשר ומסכים שבאחריותך לעיין בתנאים מעת לעת כדי להכיר את כל השינויים. במקרה של שינויים מהותיים בתנאים, נודיע לך לפחות 30 יום לפני שהתנאים החדשים הללו יחולו עליך, על ידי הוצאת הודעה הנגישה באמצעות השימוש שלך בשירותים או בדוא"ל לחשבון הדוא"ל הרשום שלך. אנא, לכן, הקפד לקרוא כל הודעה כזו בעיון. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינויים כאלה יהווה אישור והסכמה לתנאים שהשתנו. אם אינך מעוניין להמשיך להשתמש בשירות במסגרת הגרסה החדשה של התנאים, תוכל לסיים את ההסכם על ידי מחיקת חשבון המשתמש שלך.

changelog