תנאים

AhaSlides הוא שירות מקוון של AhaSlides Pte. בע"מ (להלן "AhaSlides", "אנחנו" או "אותנו"). תנאי שירות אלה חלים על השימוש שלך ביישום AhaSlides ובכל שירותים נוספים המוצעים על ידי AhaSlides ("שירותים"). אנא קרא בעיון את תנאי השירות הללו.

1. קבלת התנאים וההגבלות שלנו

AhaSlides.com מזמין את כל המשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר שלה, אליהם מפנה היפר-קישור בכל עמוד באתר. על ידי שימוש באתר האינטרנט של AhaSlides.com, המשתמש מסמן הסכמה כללית לתנאים וההגבלות הנוכחיים. AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת, המשתמש מסמן את הסכמתו הכללית לתנאים וההגבלות המתוקנים באמצעות אתר AhaSlides.com. אתה אחראי לבדוק מדי פעם אם קיימים שינויים בתנאים אלה. אם אתה ממשיך להשתמש בשירותים לאחר שנפרסם שינויים בתנאי שירות אלה, אתה מסמל את הסכמתך לתנאים החדשים. לאחר ביצוע שינוי כזה, נעדכן את תאריך "עדכון אחרון" בסוף מסמך זה.

2. שימוש באתר

תוכן אתר AhaSlides.com מועבר למשתמש למטרות מידע כלליות אודות שירותי AhaSlides.com מצד אחד, ולצורך השימוש בתוכנה שפותחה על ידי AhaSlides.com מאידך.

ניתן להשתמש בתוכן אתר זה רק במסגרת השירותים המוצעים באתר זה ולשימוש אישי על ידי המשתמש.

AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה או סיום גישה של משתמש לשירותים אלה במקרה של הפרה של התנאים וההגבלות הנוכחיים.

3. שינויים ב- AhaSlides

אנו עשויים להפסיק או לשנות כל שירות או תכונה המסופקים באתר AhaSlides.com בכל עת.

4. שימוש אסור או אסור

עליך להיות בן 16 ומעלה על מנת להשתמש בשירותים. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים. עליך לספק את שמך החוקי המלא, כתובת דוא"ל תקפה ומידע אחר שאנו מבקשים על מנת להשלים את תהליך ההרשמה. הכניסה שלך עשויה לשמש אותך רק. אינך רשאי לחלוק את הכניסה שלך עם אף אחד אחר. כניסות נפרדות נוספות זמינות באמצעות השירותים. אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. AhaSlides אינה מקבלת אחריות או אחריות בגין כל אובדן או נזק הנובעים מכישלוןך בחובת אבטחה זו. אתה אחראי לכל התוכן שפורסם והפעילות המתרחשת תחת חשבונך. אדם אחד או ישות משפטית אינם רשאים לנהל יותר מחשבון אחד בחינם.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר זה בהתאם לחוקים ולהוראות החוק והחוזה. המשתמש אינו יכול להשתמש באתר זה בכל דרך העלולה לפגוע באינטרסים של AhaSlides.com, של קבלניו ו / או לקוחותיו. בפרט, המשתמש עוסק בעצמו ולא בשימוש באתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי חוקיות אשר ינוגדו את הסדר הציבורי או המוסר (למשל: תוכן שהוא אלים, פורנוגרפי, גזעני או שנאת זרים, משמיץ, ...).

5. אחריות והצהרת אחריות

המשתמש לוקח על עצמו את האחריות המלאה לשימוש באתר AhaSlides.com. כל חומר שהורד או הושג בדרך אחרת באמצעות השירותים נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש עצמו ועל אחריותו. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק במערכת המחשב שלו או לאובדן נתונים הנובע מהורדת חומר כזה. השירותים של AhaSlides.com ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים ". AhaSlides.com אינה יכולה להתחייב כי שירותים אלה יהיו ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי משגיאות, שהתוצאות המתקבלות באמצעות השירותים יהיו מדויקות ואמינות, וליקויים אפשריים בכל תוכנה שתשמש יתוקנו.

AhaSlides.com תשתמש בכל המאמצים הסבירים בכדי לפרסם מידע אשר, למיטב ידיעתנו, מעודכן באתר. אולם AhaSlides.com אינו מתחייב כי מידע כזה מתאים, מדויק וממצה, ואף אינו מתחייב כי האתר יהיה שלם ומתעדכן לצמיתות בכל הקשור. המידע המופיע באתר זה, כמו בין היתר המחירים והחיובים, עשוי להכיל שגיאות תוכן, טעויות טכניות או שגיאות דפוס. מידע זה ניתן על בסיס אינדיקטיבי וישתנה מעת לעת.

AhaSlides.com לא יכולה להיות אחראית לתוכן ההודעות, ההיפר-קישורים, מידע, תמונות, קטעי וידאו או כל תוכן אחר שהוגש על ידי המשתמשים המשתמשים בשירותי AhaSlides.com.

AhaSlides.com עשויה שלא לשלוט באופן שיטתי בתוכן האתר שלו. אם נראה כי התוכן אינו חוקי, בלתי חוקי, בניגוד לסדר הציבורי או למוסר (למשל: תוכן אלים, פורנוגרפי, גזעני או שנאת זרים, משמיץ, ...), המשתמש יודיע ל- AhaSlides.com על כך, בהתאם לנקודה 5 של התנאים וההגבלות הנוכחיים. AhaSlides.com תדכא כל תוכן שהוא ייחשב לפי שיקול דעתה הבלעדי כבלתי חוקי, בלתי חוקי או מנוגד לסדר הציבורי או למוסר, מבלי שתהיה אחראית להשמיט לדכא או להחליט לשמור על תוכן כלשהו.

האתר של AhaSlides.com עשוי להכיל קישורי היפר-טקסט לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים למשתמש על בסיס אינדיקטיבי בלבד. AhaSlides.com אינו שולט באתרים כאלה ולא במידע הכלול בהם. AhaSlides.com אינו יכול להבטיח כי איכות ו / או ממצה של מידע זה.

AhaSlides.com לא יכולה בכל מקרה להיות אחראית לנזקים ישירים או עקיפים, ואף לא לכל נזק אחר מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש או אי אפשרות השימוש באתר מכל סיבה שהיא, ללא קשר לשאלה אם חבות זו מבוססת על חוזה , בעבירה או בעבירה טכנית, ובין אם מדובר באחריות ללא פגם, גם אם הודיעו AhaSlides.com על האפשרות לנזקים כאלה. AhaSlides.com לא יכולה להיות אחראית בשום דרך למעשים שביצעו משתמשי האינטרנט.

6. תנאים נוספים

על ידי גישה אל AhaSlides, אתה מעניק לנו ולאחרים הרשאה לצבור חיפושים למטרות סטטיסטיות ולהשתמש בו בקשר עם השירותים, האתר ובכל אופן אחר בקשר לעסק שלנו. חברת AhaSlides אינה מספקת שירותים משפטיים, ולפיכך, היכולת לספק לך הסכם רישיון לאוסף הקישורים שלך אינה יוצרת יחסי עורך דין-לקוח. הסכם הרישיון וכל המידע הקשור מסופק על בסיס "כמות שהוא". AhaSlides אינה מתחייבת כלשהי בנוגע להסכם הרישיון והמידע שנמסר ומתנערת מכל אחריות לנזקים, לרבות ללא הגבלה כל נזק כללי, מיוחד, אגבי או תוצאתי, הנובע משימוש בהם. AhaSlides איננה אחראית במפורש לאופן או לנסיבות בהן צדדים שלישיים ניגשים לתוכן ציבורי או משתמשים בהם ואינם מחויבים להשבית או להגביל גישה זו בדרך אחרת. חברת AhaSlides מספקת לך את היכולת להסיר את המידע האישי שלך מהאתר והשירותים. יכולת זו אינה חלה על עותקים שאחרים עשויים או על עותקים שאנו עשויים לצורך גיבוי.

7. רישיון לשימוש ב- AhaSlides

התנאים וההגבלות הבאים חלים על השימוש שלך בשירותי AhaSlides. זהו הסכם רישיון ("הסכם") בינך לבין AhaSlides. ("AhaSlides"). בגישה לשירותי AhaSlides, אתה מאשר שקראת, הבנת וקבלת את התנאים וההגבלות הבאים. אם אינך מסכים ואינך מעוניין להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, הרס את קוד הגישה שלך והפסיק כל שימוש נוסף בשירותי AhaSlides.

מענק רישיון

AhaSlides מעניק לך (לך או לחברה שעבורה אתה עובד) רישיון לא בלעדי לגשת לעותק אחד של שירותי AhaSlides אך ורק למטרות אישיות או עסקיות משלך במחשב במהלך תקופת הזמן או הפגישה שבה אתה אינטראקציה עם שירותי AhaSlides (בין אם באמצעות מחשב נייד, מחשב רגיל או תחנת עבודה המחוברת לרשת משתמשים מרובה משתמשים ("מחשב"). אנו רואים את שירותי AhaSlides הנמצאים בשימוש במחשב שבו אתה משתמש כעת כאשר שירותי AhaSlides נטענים בזיכרון או "RAM" הזמני של אותו מחשב וכאשר אתה מתקשר עם, מעלה, משנה או מזין מידע לשרתי AhaSlides באמצעות שירותי AhaSlides. AhaSlides שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בזאת.

בעלות

AhaSlides או נותני הרישיון שלה הם הבעלים של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים, כולל זכויות יוצרים, בשירותי AhaSlides ולגביהם. זכויות היוצרים על התוכניות הבודדות הזמינות דרך www.AhaSlides.com ("התוכנה"), המשמשות בתורן למסירת שירותי AhaSlides אליך, הן בבעלות AhaSlides או מורשי הרישיון שלה. הבעלות על התוכנה וכל הזכויות הקנייניות הקשורות אליה נותרות בידי AhaSlides ומעניקי הרישיון שלה.

הגבלות על שימוש והעברה

אתה רשאי להשתמש רק באותו עותק של שירותי AhaSlides המשויך לשם וכתובת הדוא"ל שלך.

אסור לך:

8. ויתור על אחריות

אנו מספקים את AhaSlides "כפי שהוא" ו"כפי שניתן ". אנו לא מתחייבים להבטיח אחריות מפורשת לגבי AhaSlides. איננו טוענים כל טענות בדבר זמן טעינה, זמן שירות או איכות. במידה המותרת על פי החוק, אנו ומעניקי הרישיון שלנו מתנערים מאחריות משתמעת לכך ש- AhaSlides וכל התוכנה, התוכן והשירותים המופצים באמצעות AhaSlides הם סחירים, באיכות מספקת. , מדויק, מתוזמן, מתאים למטרה מסוימת או צורך מסוים, או שאינו מפר. אנו לא מתחייבים ש- AhaSlides יענה על הדרישות שלך, הוא נטול שגיאות, אמין, ללא הפרעה או זמין בכל עת. אנו לא מתחייבים שהתוצאות שאולי יתקבלו משימוש ב- AhaSlides, כולל שירותי תמיכה כלשהם, יהיו יעילות, אמינות, מדויקות או שיעמדו בדרישותיך. אנו לא מתחייבים שתוכל לגשת או להשתמש ב- AhaSlides (ישירות או דרך רשתות צד שלישי) בזמנים או במיקומים שבחרת. שום מידע או ייעוץ בעל פה או בכתב שניתן על ידי נציג AhaSlides לא ייצרו אחריות. ייתכן שיש לך זכויות צרכניות נוספות על פי החוקים המקומיים שלך, כי חוזה זה אינו יכול להשתנות בהתאם לתחום השיפוט שבו נעשה שימוש בתוכנה.

9. הגבלת האחריות

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או מופתי הנובע משימוש שלך, מחוסר יכולת השימוש שלך או מהסתמכות על AhaSlides. חריגות אלה חלות על כל תביעות בגין רווחים אבודים, נתונים שאבדו, אובדן מוניטין, הפסקת עבודה, כישלון או תקלה במחשב או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם ידענו או היינו צריכים לדעת על האפשרות לנזקים כאלה. מכיוון שבפרובינציות, מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הרחקה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, בפרובינציות, מדינות או תחומי שיפוט כאלה, האחריות שלנו והאחריות של ההורה והספקים שלנו, תוגבל במידה המותרת. על פי חוק.

10. שיפוי

על פי בקשה מאתנו אתה מסכים להגן, לשפות ולהפסיק לפגוע בנו ובחברות ההורים שלנו ושל חברות אחרות הקשורות אליו, ועל עובדינו, הקבלנים, נושאי המשרה, הדירקטורים והסוכנים מכל התחייבויות, תביעות והוצאות, כולל שכר טרחת עורך דין. הנובעים משימוש או שימוש לרעה שלך ב- AhaSlides. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, לקחת על עצמם את ההגנה והבקרה הבלעדית בכל עניין הנתון אחרת לשיפוי על ידך, ובמקרה זה תשתף איתנו פעולה בהגשת כל הגנה זמינה.

11. תשלומים

כרטיס אשראי תקף נדרש לתשלום חשבונות.

עמלות, מגבלות תעריפים ותאריכים אפקטיביים עבור שירותים אלה ניתנים למשא ומתן בנפרד מהתנאים והשירות.

השירותים מחויבים מראש על בסיס תקופת חיוב. לא יהיו החזרים או זיכויים לתקופות חיוב חלקיות של שירות, החזר שדרוג / שדרוג לאחור, החזרים כספיים עבור תקופות חיוב שלא נוצלו. נקודות זכות בחשבון אינן מתגלגלות לתקופת החיוב הצפויה.

כל העמלות אינן כוללות את כל המסים, ההיטלים או החובות שהוטלו על ידי רשויות המס, ואתה תהיה אחראי לתשלום כל המסים, ההיטלים או החובות כאמור, למעט מע"מ רק כאשר ניתן מספר תקף.

עבור כל שדרוג או שדרוג לאחור ברמת התוכנית, כרטיס האשראי שלך שסיפקת יחויב אוטומטית בשיעור החדש במחזור החיוב הבא שלך.

שדרוג לאחור של השירות שלך עלול לגרום לאובדן התוכן, התכונות או הקיבולת של חשבונך. AhaSlides אינה מקבלת כל אחריות להפסד כזה.

אתה יכול לבטל את המנוי שלך בכל עת על ידי לחיצה על הקישור 'בטל את המנוי עכשיו' בדף התוכנית שלי לאחר שנכנסת לחשבונך. אם תבטל את השירותים לפני תום תקופת החיוב הנוכחית המשולמת שלך, ביטולך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולא תחויב שוב.

המחירים של כל שירות עשויים להשתנות, עם זאת, תוכניות ישנות יועברו לשם אלא אם כן צוין אחרת. הודעה על שינויים בתמחור עשויה להימסר על ידי פנייה אליך באמצעות פרטי הקשר שסיפקת לנו.

AhaSlides לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינויי מחירים או השעיה או הפסקת האתר או השירותים.

אתה רשאי לבטל את המנוי שלך ל- AhaSlides בכל נקודה לפני תקופת החיוב הבאה שלך (מנויים המתחדשים אוטומטית מחויבים מדי שנה), בלי לשאול שאלות. "ביטול בכל עת" פירושו שתוכל לכבות את החידוש האוטומטי עבור המנוי שלך בכל עת שתרצה, ואם תעשה זאת לפחות שעה לפני מועד החידוש שלך, לא תחויב בגין תקופות החיוב הבאות לאחר מכן. אם לא תבטל שעה אחת לפחות לפני מועד החידוש שלך, המינוי שלך יחודש באופן אוטומטי ונחייב את חשבונך באמצעות אמצעי התשלום הרשום עבורך. שים לב שכל התוכניות החד פעמיות לעולם אינן מחודשות אוטומטית.

AhaSlides לא רואה, מעבד או שומר על פרטי כרטיס האשראי שלך. כל פרטי התשלום מטופלים על ידי ספק התשלומים שלנו, Stripe, Inc. (מדיניות הפרטיות של פס).

12. ניתוח מקרה

הלקוח מסמיך ל- AhaSlides להשתמש במחקר המקרה שהוא מפתח, ככלי תקשורת ושיווק להראות לחברות אחרות, לעיתונות ולצדדים שלישיים אחרים. מידע המורשה לחשוף כולל רק: שם החברה, דימוי הפלטפורמה שפותחה וסך נתונים סטטיסטיים (קצב שימוש, שיעור שביעות רצון וכו '). לעולם לא ניתן לחשוף את המידע הבא: נתונים הקשורים לתוכן המצגות או כל מידע אחר שהוכרז במיוחד כסודי. בתמורה, הלקוח יכול להשתמש במחקרי מקרה אלה (אותו מידע) לצורך קידום מכירות כלפי עובדיו או לקוחותיו.

13. זכויות קניין רוחני

האלמנטים הנגישים באתר זה, שהם רכוש AhaSlides.com, כמו גם ההרכבה והבנייה שלהם (טקסטים, צילומים, תמונות, אייקונים, קטעי וידאו, תוכנה, מסדי נתונים, נתונים וכו ') מוגנים על ידי הקניין הרוחני. זכויות AhaSlides.com.

האלמנטים הנגישים באתר זה, אשר פורסמו על ידי המשתמשים בשירותי AhaSlides.com, כמו גם ההרכבה והבנייה שלהם (טקסטים, תמונות, תמונות, אייקונים, קטעי וידאו, תוכנה, מסדי נתונים, נתונים וכו ') עשויים להיות מוגן על ידי זכויות הקניין הרוחני של משתמשים אלה.

השמות והלוגואים של AhaSlides.com המוצגים באתר זה הם סימני מסחר מוגנים ו / או שמות מסחריים. אסור להשתמש בסימנים המסחריים של AhaSlides.com בקשר למוצר או שירות אחר פרט לאלה של AhaSlides.com, בכל דרך שהיא העלולה ליצור בלבול בקרב הצרכנים או בכל דרך העשויה לפגוע או להכפיש את AhaSlides.com.

אלא אם כן ניתן לכך הרשאה מפורשת, המשתמש אינו רשאי בשום מקרה להעתיק, לשכפל, לייצג, לשנות, לשדר, לפרסם, להתאים, להפיץ, להפיץ, להעביר רישיון משנה, להעביר, למכור בכל צורה שהיא או מדיה, ולא ינצל בכל דרך שהיא האתר כולו או חלקו ללא הסכמה בכתב מראש של AhaSlides.com.

המשתמש הוא הבעלים של התוכן שהוגש או פורסם באתר זה. המשתמש מעניק ל- AhaSlides.com, לזמן בלתי מוגבל, זכות חופשית, לא בלעדית, עולמית, הניתנת להעברה לשימוש, להעתקה, שינוי, צבירה, הפצה, פרסום, עיבוד, ניצול, רישיון משנה ומכירה בכל צורה שהיא של התוכן שיש המשתמש מספק דרך אתר זה, כולל תוכן בו המשתמש מחזיק בזכויות יוצרים.

14. מדיניות פרטיות (הגנה על נתונים אישיים)

השימוש באתר זה עלול לגרום לאיסוף ועיבוד של נתונים אישיים על ידי AhaSlides.com. לכן אנו מזמינים אתכם לקרוא הצהרת הפרטיות שלנו.

15. יישוב סכסוכים, מיומנות וחוק ישים

תנאי השימוש הנוכחיים כפופים לחוק הסינגפור. כל מחלוקת הנובעת משירות זה או קשורה אליו, תהיה מושא להליך של יישוב סכסוכים בין הצדדים. במקרה של כישלון הליך יישוב המחלוקת, המחלוקת תובא בפני בתי המשפט בסינגפור. AhaSlides.com שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת אם תמצא לנכון.

16. סיום

זכותך להשתמש ב- AhaSlides מסתיימת אוטומטית בתום תקופת ההסכם שלנו ובמוקדם יותר אם תפר את תנאי השירות האלה בקשר לשימוש שלך ב- AhaSlides. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים את גישתך ל- AhaSlides כולה או חלקה, במקרה שתפר את תנאי השירות האלה, עם הודעה או בלעדיה.

אתה האחראי הבלעדי לסיים כראוי את חשבונך באמצעות מחק את תכונת החשבון מסופק ב- AhaSlides.com. בקשה בדוא"ל או בטלפון לסיים את חשבונך אינה נחשבת לסיום.

כל התוכן שלך יימחק מיידית מהשירותים לאחר הביטול. לא ניתן לשחזר מידע זה לאחר סיום חשבונך. אם תבטל את השירותים לפני תום החודש הנוכחי ששולם, ביטולך ייכנס לתוקף באופן מיידי ולא תחויב שוב. ל- AhaSlides, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בשירותים, או בכל שירות אחר של AhaSlides, מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירותים יביא לביטול או מחיקת חשבונך או גישתך לחשבונך, וחילוט ווויתור על כל התוכן בחשבונך. AhaSlides שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות או לשירותים לכל אחד מכל סיבה שהיא ובכל עת.

אם אתה מנוי לשירותי אחד או יותר שנסתיימו, מוגבלים או מוגבלים, סיום כזה של השירותים יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או הגישה שלך.

17. שינויים בהסכמים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. אתה מאשר ומסכים כי באחריותך לבדוק את התנאים מעת לעת כדי להכיר את כל השינויים. במקרה של שינויים מהותיים בתנאים, אנו נודיע לך לפחות 30 יום לפני שתנאים חדשים אלה חלים עליך, על ידי הוצאת הודעה נגישה באמצעות השימוש שלך בשירותים או בדוא"ל לחשבון הדוא"ל הרשום שלך. אנא הקפד לקרוא בעיון כל הודעה כזו. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינויים כאלה יהווה אישור והסכמה לתנאים שהשתנו. אם אינך מעוניין להמשיך להשתמש בשירות במסגרת הגרסה החדשה של התנאים, תוכל לסיים את ההסכם עד מחיקת חשבון המשתמש שלך.

changelog