Ben je een deelnemer?

Ultieme hiërarchische organisatiestructuur | 3+ Praktische voorbeelden, voor- en nadelen

Ultieme hiërarchische organisatiestructuur | 3+ Praktische voorbeelden, voor- en nadelen

Publieke evenementen

Astrid Trans 17 november 2023 7 min gelezen

Sinds de oudheid hebben menselijke beschavingen zichzelf georganiseerd in hiërarchische systemen van macht en gezag, waarbij de macht in handen was van koningen, heren en priesters. Dit vormde de basis voor de hiërarchische organisatiestructuur van vandaag de dag.

Snel vooruit naar vandaag, en hiërarchieën blijven verankerd in de manier waarop we werken en organiseren – van overheden tot scholen tot moderne bedrijven. Meerdere managementlijnen vormen een piramide van prestige en status, waarbij de invloed geconcentreerd is in het centrum van het management. De vraag is: is de hiërarchische organisatiestructuur in dit tijdperk en voor de komende decennia nog steeds een optimaal model? Of moeten we verder gaan met een post-hiërarchisch paradigma?

Dit artikel onderzoekt de pieken en dalen van hiërarchische organisatiestructuur ontwerp – zich verdiepen in oorsprong en kenmerken, voor- en nadelen, voorbeelden en strategieën om centraal toezicht in evenwicht te brengen met lokale empowerment. Hoewel hiërarchieën diep verankerd kunnen zijn in de menselijke sociale instincten, is de meest effectieve herstructurering de combinatie van gericht leiderschap met flexibele autonomie binnen het hiërarchische management van de organisatie.

wat is een hiërarchische organisatiestructuur
Wat is de hiërarchische organisatiestructuur?
Wat zijn voorbeelden van een hiërarchische organisatiestructuur van een bedrijf?Amazon en Nike.
Welke soorten bedrijfstakken kunnen potentieel profiteren van een hiërarchische organisatiestructuur?Leger, gezondheidszorg, productie, overheid, recht,…
Overzicht hiërarchische organisatiestructuur.

Inhoudsopgave:

Wat is een hiërarchische organisatiestructuur?

Dit deel behandelt de basisprincipes van het hiërarchische managementsysteem. In de kern bestaat een hiërarchische organisatiestructuur uit gelaagde niveaus van management en autoriteit. De kenmerken worden hieronder volledig beschreven:

 • Gestratificeerde niveaus met aangewezen bevoegdheden: Een typisch bedrijf kan bijvoorbeeld beginnende werknemers onderaan hebben, vervolgens supervisors/teamleiders, gevolgd door afdelingshoofden, directeuren, vice-presidenten en de CEO bovenaan. Elk niveau van managers heeft meer autoriteit om beleid te bepalen, beslissingen te nemen en het werk van ondergeschikten te sturen.
 • Nauwkeurige rapportagelijnen: Lagere niveaus van werknemers zijn verantwoordelijk voor het rapporteren aan het hogere niveau daarbuiten in een piramideformatie. De commandostructuur en de span of control zijn duidelijk afgebakend. Dit maakt directe verantwoording en toezicht mogelijk.
 • De top-down stroom van richtlijnen: Strategieën en richtlijnen zijn afkomstig van het uitvoerend leiderschap op de top van de hiërarchie en stromen naar beneden via de opeenvolgende niveaus daaronder. Dit vergemakkelijkt de afstemming op gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Verticale communicatiekanalen: Informatie beweegt doorgaans op en neer op de verschillende niveaus in de hiërarchie, met een beperkte cross-over tussen afdelingen in silo's. De organisatiepiramide zou barrières voor horizontale communicatie kunnen opwerpen.
hiërarchische functionele organisatiestructuur
Hiërarchische functionele organisatiestructuur | Afbeelding: Freepik

Beste tips van AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

De voor- en nadelen van Hiërarchische organisatiestructuur

Het recht organisatiestructuur zorgt voor de gezondheid en prestaties van organisatorische ‘organismen’ terwijl ze groeien en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het is dus belangrijk om de sterke en zwakke punten van de hiërarchische structuur te begrijpen.

voordelenNadelen
 • Hiërarchie maakt helder leiderschap mogelijk en vermijdt verwarring over wie de beslissingsbevoegdheid heeft
 • Hiërarchielagen kunnen de communicatie en besluitvorming belemmeren, waardoor inflexibiliteit ontstaat. Nieuwe innovaties kunnen worden onderdrukt.
 • Specifieke rollen maken gespecialiseerde vaardigheden mogelijk en voorkomen dubbele inspanningen
 • Het filteren van informatie naarmate deze zich ontwikkelt, kan de perspectieven die beschikbaar zijn voor het hogere management beperken. Leiders hebben mogelijk geen volledige context voor beslissingen.
 • Een kleinere reikwijdte van controle bevordert een nauwere monitoring van ondergeschikte activiteiten om controle van hoge kwaliteit mogelijk te maken.
 • Lagere niveaus waarvan wordt verwacht dat zij richtlijnen zonder inbreng opvolgen, kunnen initiatief ontmoedigen. Werknemers kunnen machteloos en onthecht raken.
 • Nauw verbonden verticale eenheden maken gecoördineerde strategieën binnen de hele organisatie mogelijk. Activiteiten en inspanningen kunnen op elkaar aansluiten.
 • Silo's tussen afdelingen kunnen problemen veroorzaken met de samenwerking, het delen van kennis en het opbouwen van relaties binnen de hele organisatie.
 • Werknemers hebben trajecten en mijlpalen gedefinieerd voor promotie naar steeds hogere posities. Dit vergemakkelijkt de motivatie en retentie.
 • Het ondersteunen van meerdere lagen managers en supervisors in de hiërarchie verhoogt de personeelskosten. 
 • Overzicht van de hiërarchische organisatiestructuur – voor- en nadelen

  Voorbeelden van hiërarchische organisatiestructuren

  Voorbeelden van hiërarchische organisatiestructuren zijn tegenwoordig gebruikelijk, vooral bij grote bedrijven of multinationale bedrijfsketens als het gaat om het beheren van miljoenen werknemers, productlijnen en markten.

  1/ Amazone

  Amazon volgt overwegend een hiërarchische organisatiestructuur. Het is overduidelijk dat er geen betere manier is voor het bedrijf om zijn gevarieerde aantal werknemers en snel groeiende marktbereik te beheren dan dit type organisatieontwerp. De platte organisatiestructuur was niet langer productief om tegemoet te komen aan de verfijning en omvang van de activiteiten van het bedrijf. Amazon heeft meer dan een miljoen werknemers en activiteiten in verschillende bedrijfsgebieden in veel regio's, en het toepassen van een hiërarchische structuur kan uitgebreide top-down controle over de wereldwijde e-commerceactiviteiten vergemakkelijken.

  voorbeeld van hiërarchische organisatiestructuur
  Amazone Voorbeeld van een hiërarchisch organisatiestructuurdiagram

  2. Nike

  Een ander voorbeeld is Nike, het is een combinatie van een hiërarchische organisatiestructuur en divisiestructuur. Het bestaat uit drie elementen, waaronder het mondiale hoofdkantoor, het regionale hoofdkantoor en dochterondernemingen, die tot doel hebben een gemondialiseerde benadering van het beheer van de activiteiten te handhaven en tegelijkertijd de regionale controle te waarborgen. Hoewel werknemers met meerdere rapportagelijnen en verantwoordelijkheden worden geconfronteerd, zijn ze zich goed bewust van wat hun leidinggevenden van hen verwachten. Aan de top worden belangrijke beslissingen over de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf vanuit het hoofdkantoor genomen, van marktonderzoek tot productontwikkeling, en doorgegeven aan het regionale hoofdkantoor en dochterondernemingen om toezicht te houden op de markt.

  3. Hotelindustrie

  De hotelsector is een bekend voorbeeld van een hiërarchische organisatiestructuur, ongeacht de omvang ervan. Bij klantgerichtheid is elke afdeling duidelijk ingedeeld met een duidelijke lijst van verantwoordelijkheden en rollen, om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Er zijn altijd meerdere managementlijnen beschikbaar om eventuele problemen indien nodig uit te voeren en op te lossen. De reden hiervoor is dat het nuttig is om meer supervisors en managers binnen de afdeling te hebben als er meer flexibiliteit is voor de afdeling om te beheren en de afhankelijkheid van één individuele manager te verminderen. 

  hiërarchisch organisatiestructuurdiagram
  Hiërarchische organisatiestructuur voorbeeld uit de hotelbranche | Bron: Edrawmax

  Alternatieven voor de hiërarchie – Heterarchische en holacratische benadering

  Frustratie over hiërarchische nadelen heeft sommige organisaties ertoe aangezet alternatieve structuren te verkennen. Hier volgen enkele beste benaderingen die u kunt overwegen:

  organisatiestructuur
  Organisatiestructuur
  • Flatarchie – Minimale of geen lagen in het middenmanagement om flexibiliteit mogelijk te maken en medewerkers meer empowerment te geven. Er kan echter verwarring ontstaan ​​door ongedefinieerde rollen.
  • Gedecentraliseerd – De besluitvormingsautonomie wordt gegeven aan lokale of regionale groepen in plaats van aan topleiders. Bevordert het reactievermogen, maar vereist vertrouwen.
  • Heterarchie – Autoriteit verdeeld over flexibele, overlappende groepen. Aanpasbare laterale verbindingen via starre verticale verbindingen.
  • Holacracy – Zelfbesturende teams die flexibel kunnen reageren in plaats van te wachten op richtlijnen van bovenaf. De verantwoordelijkheid kan echter diffuus worden.

  Optimaliseren van de hiërarchische organisatiestructuur en cultuur

  Niet alle bedrijven zijn geschikt voor dit type structuur. Hoewel het moeilijk is om de hiërarchie volledig te elimineren, kunnen organisaties stappen ondernemen om het model te optimaliseren:

  • Maak de bureaucratie los – Verminder overbodige goedkeuringsstappen en buitensporig formeel beleid. Geef mensen de mogelijkheid om regels flexibel te interpreteren.
  • Verruim de controleomvang – Verminder het gelaagde beheer en breid het toezicht aan de frontlinie uit voor evenwichtige autonomie en toezicht.
  • Decentraliseer sommige beslissingen – Geef ruimte voor besluitvorming op lokaal of teamniveau om behendigheid en initiatief mogelijk te maken.
  • Open verticale communicatie – Moedig input aan om hogerop in de hiërarchie te stromen en zorg ervoor dat de boodschap van de leider duidelijk naar beneden stroomt.
  • Bouw laterale verbindingen – Faciliteer samenwerking, kennisoverdracht en netwerken tussen silo’s.
  • Maak het waar mogelijk plat – Elimineer onnodige hiërarchie die de productiviteit en innovatie eerder belemmert dan bevordert. 
  Feedback kan effectieve communicatie op de werkvloer stimuleren. Verzamel de meningen en gedachten van uw collega's met 'Anonieme feedback'-tips van AhaSlides.

  Conclusie

  Hiërarchische organisatiestructuren zijn op de een of andere manier efficiënt, maar houd er rekening mee dat de evenwichtskrachten tussen controle en flexibiliteit ook belangrijk zijn. Zonder een doordachte implementatie zouden hiërarchieën er wellicht niet in slagen de duidelijkheid, specialisatie en coördinatie tussen alle afdelingen en rollen te behouden, terwijl de rigiditeit, verdeelde silo's en autoritaire tendensen zouden toenemen.

  💡Om regelmatig open communicatie met medewerkers te bevorderen 360 graden medewerkersenquêtes en teambuilding activiteiten moet worden gevoerd. AhaSlides biedt de beste deal om de onderste werknemers in contact te brengen met managers van alle lijnen en een hoog niveau van betrokkenheid en tevredenheid te garanderen via interactieve presentatietools. Uitchecken AhaDia's meteen om meer inspiratie op te doen voor uw volgende bedrijfsevenementen.

  Veelgestelde Vragen / FAQ

  Meer vragen over organisatiestructuur? Wij hebben uw beste antwoorden.

  Wat is een voorbeeld van een hiërarchische organisatiestructuur?

  Een hiërarchische organisatiestructuur wordt geïllustreerd door een traditioneel bedrijfsorganigram met meerdere managementlagen. Een bedrijfspiramidestructuur begint bijvoorbeeld met de CEO aan de top, gevolgd door andere leidinggevenden op het hoogste niveau, divisieleiders, afdelingsmanagers en uiteindelijk medewerkers in de frontlinie aan de basis.

  Wat zijn de 4 belangrijkste soorten organisatiestructuren?

  De vier belangrijkste soorten organisatiestructuren zijn:

  1. Hiërarchische structuur: Autoriteit stroomt verticaal/top-down met duidelijke commandostructuren.

  2. Platte structuur: weinig of geen managementniveaus tussen leidinggevenden en eerstelijnswerkers.

  3. Matrixstructuur: dubbele rapportagelijnen met gedeelde bevoegdheden en multifunctionele teams.

  4. Netwerkstructuur: losse cluster van peer-teams in plaats van een hiërarchie van managers.

  Wat zijn de vier hiërarchische niveaus in grote organisatiestructuren?

  De vier niveaus die vaak voorkomen in hoge hiërarchische organisatiestructuren zijn:

  1. Leidinggevend niveau

  2. Managementniveau

  3. Operationeel niveau

  4. Frontlijnniveau

  Waarom is een hiërarchische organisatiestructuur belangrijk voor bedrijven?

  A. De hiërarchische structuur zorgt voor gecentraliseerd toezicht, standaardisatie, efficiëntie door taakverdeling en duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. De commandostructuur maakt coördinatie en verantwoording mogelijk.

  Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van een hiërarchische organisatiestructuur?

  Voordelen zijn onder meer efficiëntie, specialisatie, controle en voorspelbaarheid. Nadelen zijn onder meer starheid, beperkte wendbaarheid, slechte communicatie tussen silo’s en de machteloosheid van werknemers.

  Hoe kan een hiërarchische organisatie het beste worden gedefinieerd?

  Een hiërarchische organisatie kan het beste worden gedefinieerd als een organisatie met een piramideachtige autoriteitsstructuur, waarbij steeds meer macht en verantwoordelijkheid geconcentreerd is op de hoogste leiderschapsniveaus. Controle en toezicht stromen van boven naar beneden.