Ben je een deelnemer?

30 hersenversterkende wiskundige logica- en redeneervragen voor kinderen | 2024 onthult

Presenteren

Thorin Tran 01 februari, 2024 8 min gelezen

Bent u op zoek naar betrouwbare middelen om de wiskunde en het kritisch denkvermogen van uw kinderen te testen?

Bekijk onze samengestelde lijst met wiskundige logica en redeneervragen – kindereditie! Elk van de 30 vragen is bedoeld om jonge geesten te boeien, nieuwsgierigheid te wekken en liefde voor kennis te cultiveren. 

Ons doel met dit bericht is om een ​​hulpmiddel te bieden dat niet alleen leerzaam is, maar ook leuk voor kinderen. Leren moet leuk zijn, en wat is een betere manier om te leren dan door middel van puzzels en games die de geest uitdagen?

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Maak je eigen quiz en host deze live.

Gratis quizzen waar en wanneer je ze nodig hebt. Spark-glimlachen, lok verloving uit!


Begin gratis

Inhoudsopgave

Wat is wiskundige logica en redeneren?

Wiskundige logica en redeneren hebben alles te maken met het gebruik van logisch denken om wiskundige problemen op te lossen. Het is alsof je een detective bent in de wereld van cijfers en patronen. Je gebruikt wiskundige regels en ideeën om nieuwe dingen te bedenken of lastige uitdagingen op te lossen. Het is een andere benadering van wiskunde dan het doen van berekeningen. 

Wiskundige logica legt uit hoe wiskundige argumenten worden opgebouwd en hoe je op een logische manier van het ene punt naar het andere kunt gaan. Redeneren gaat daarentegen meer over het gebruik van deze ideeën in situaties uit het echte leven. Het gaat over het oplossen van puzzels, zien hoe verschillende stukjes in wiskunde in elkaar passen en slimme gissingen maken op basis van de informatie die je hebt.

rekenmachine voor wiskundige logica en redeneervragen
Wiskundige logica en redeneervragen | Wiskunde gaat niet alleen over cijfers en berekeningen. Bron: gotquestions.org

Kinderen die kennis maken met wiskundige logica en redeneren, kunnen al heel vroeg het vermogen ontwikkelen om kritisch te denken. Ze leren informatie analyseren, patronen herkennen en verbanden leggen, wat essentiële vaardigheden zijn, niet alleen in de academische wereld, maar ook in het dagelijks leven. Een goed begrip van de wiskundige logica en redenering legt ook een solide basis voor geavanceerde wiskundige studie. 

Wiskundige logica en redeneervragen voor kinderen (inclusief antwoorden)

Het ontwerpen van logische wiskundevragen voor kinderen is lastig. De vragen moeten uitdagend genoeg zijn om hun geest te boeien, maar niet zo uitdagend dat ze frustratie veroorzaken. 

Contact

Hier zijn 30 vragen die het denkproces stimuleren en het logisch oplossen van problemen aanmoedigen:

 1. Patroonidentificatie: Wat komt er daarna in de reeks: 2, 4, 6, 8, __?
 2. Eenvoudige rekenkunde: Als je drie appels hebt en je krijgt er nog twee, hoeveel appels heb je dan in totaal?
 3. Vormherkenning: Hoeveel hoeken heeft een rechthoek?
 4. Basislogica: Als alle katten staarten hebben en Whiskers een kat is, hebben Whiskers dan ook een staart?
 5. Breukbegrip: Wat is de helft van 10?
 6. Tijdberekening: Als een film om 2 uur begint en 1 uur en 30 minuten duurt, hoe laat eindigt deze dan?
 7. Eenvoudige aftrek: Er zitten vier koekjes in de pot. Je eet er een. Hoeveel zitten er nog in de pot?
 8. Maatvergelijking:: Wat is groter, 1/2 of 1/4?
 9. Uitdaging tellen: Hoeveel dagen heeft een week?
 10. Ruimtelijk redeneren: Als je een kopje ondersteboven draait, houdt het dan water vast?
 11. Numerieke patronen: Wat komt erna: 10, 20, 30, 40, __?
 12. Logische redenering: Als het regent, wordt de grond nat. De grond is nat. Heeft het geregend?
 13. Basis geometrie: Welke vorm heeft een standaardvoetbal?
 14. Vermenigvuldiging: Wat maken 3 groepen van 2 appels?
 15. Meetbegrip: Wat is langer, een meter of een centimeter?
 16. Problem Solving: Je hebt 5 snoepjes en je vriend geeft je er nog 2. Hoeveel snoepjes heb je nu?
 17. Logische gevolgtrekking: Alle honden blaffen. Vriend blaft. Is Buddy een hond?
 18. Reeks voltooien: Vul het veld in: maandag, dinsdag, woensdag, __, vrijdag.
 19. Kleurlogica: Als je rode en blauwe verf mengt, welke kleur krijg je dan?
 20. Eenvoudige algebra: Als 2 + x = 5, wat is x?
 21. Omtrekberekening: Wat is de omtrek van een vierkant waarvan elke zijde 4 eenheden meet?
 22. Gewichtsvergelijking:: Wat is zwaarder, een kilo veren of een kilo stenen?
 23. Temperatuur begrijpen: Is 100 graden Fahrenheit warm of koud?
 24. Geldberekening: Als u twee biljetten van € 5 heeft, hoeveel geld heeft u dan?
 25. Logische conclusie: Als elke vogel vleugels heeft en een pinguïn een vogel is, heeft een pinguïn dan vleugels?
 26. Grootte schatting: Is een muis groter dan een olifant?
 27. Snelheid begrip: Als je langzaam loopt, voltooi je een race dan sneller dan rennen?
 28. Leeftijd puzzel: Als je broer vandaag 5 jaar oud is, hoe oud zal hij dan over twee jaar zijn?
 29. Tegenover vinden: Wat is het tegenovergestelde van ‘omhoog’?
 30. Eenvoudige verdeling: In hoeveel stukken kun je een pizza verdelen als je 4 rechte sneden maakt?
Wiskundige logica en redeneervragen | Je mond zal ook openvallen als je leert hoeveel wiskunde kan worden toegepast op het dagelijks leven.

Oplossingen

Hier zijn de antwoorden op de bovenstaande vragen over logica en wiskundig redeneren, in de exacte volgorde:

 1. Volgende in volgorde: 10 (elke keer 2 toevoegen)
 2. Rekenkunde: 5 appels (3 + 2)
 3. Vorm hoeken: 4 hoeken
 4. Logica: Ja, Whiskers heeft een staart (aangezien alle katten een staart hebben)
 5. Fractie: De helft van 10 is 5
 6. Tijdberekening: Eindigt om 3 uur
 7. Aftrek: Er zitten nog 3 koekjes in de pot
 8. Maatvergelijking:: 1/2 is groter dan 1/4
 9. Telling: 7 dagen per week
 10. Ruimtelijk redeneren: Nee, het houdt geen water vast
 11. Numeriek patroon: 50 (Verhogen met 10)
 12. Logische redenering: Niet noodzakelijk (de grond kan om andere redenen nat zijn)
 13. Geometrie: Bolvormig (een bol)
 14. Vermenigvuldiging: 6 appels (3 groepjes van 2)
 15. maat: Een meter is langer
 16. Problem Solving: 7 snoepjes (5 + 2)
 17. Logische gevolgtrekking: Mogelijk, maar niet noodzakelijkerwijs (andere dieren kunnen ook blaffen)
 18. Reeks voltooien: Donderdag
 19. Kleurlogica: Purper
 20. Eenvoudige algebra: x = 3 (2 + 3 = 5)
 21. Omtrek: 16 eenheden (4 zijden van elk 4 eenheden)
 22. Gewichtsvergelijking:: Ze wegen hetzelfde
 23. Temperatuur zone(s): 100 graden Fahrenheit is heet
 24. Geldberekening: $ 10 (twee biljetten van $ 5)
 25. Logische conclusie: Ja, een pinguïn heeft vleugels
 26. Grootte schatting: Een olifant is groter dan een muis
 27. Snelheid begrip: Nee, je zult langzamer eindigen
 28. Leeftijd puzzel: 7 jaar oud
 29. Tegenover vinden: Omlaag
 30. Divisie: 8 stuks (als de sneden optimaal zijn gemaakt)
Wie had gedacht dat wiskunde leuk kon zijn? Wiskundige logica en redeneervragen

Wat zijn de 7 soorten wiskundige logica- en redeneervragen?

De zeven soorten wiskundig redeneren zijn:

 1. Deductieve redenering: Betreft het afleiden van specifieke conclusies uit algemene principes of uitgangspunten.
 2. Inductief redeneren: Het tegenovergestelde van deductief redeneren. Het gaat om het maken van generalisaties op basis van specifieke observaties of gevallen. 
 3. Analogisch redeneren: Betreft het trekken van parallellen tussen vergelijkbare situaties of patronen.
 4. Abductief redeneren: Bij dit type redenering gaat het om het formuleren van een onderbouwde gok of hypothese die een gegeven reeks observaties of gegevenspunten het beste verklaart.
 5. Ruimtelijk redeneren: Betreft het visualiseren en manipuleren van objecten in de ruimte. 
 6. Tijdelijk redeneren: Richt zich op het begrijpen en redeneren van tijd, volgorde en volgorde. 
 7. Kwantitatief redeneren: Betreft het vermogen om cijfers en kwantitatieve methoden te gebruiken om problemen op te lossen. 

Concluderen

We hebben het einde bereikt van onze verkenning van de wereld van wiskundige logica en redeneren voor kinderen. We hopen dat uw kinderen, door zich met de bovenstaande problemen bezig te houden, kunnen leren dat wiskunde niet alleen maar om cijfers en rigide regels gaat. In plaats daarvan vertegenwoordigen ze de wereld op een meer gestructureerde en beredeneerde manier. 

Uiteindelijk is het doel om de algemene ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. De regels van de wiskundige logica en redenering gaan over het leggen van de basis voor een levenslange reis van onderzoek, verkenning en ontdekking. Dit zal hen helpen bij het aangaan van complexere uitdagingen naarmate ze groeien, en ervoor zorgen dat ze veelzijdige, bedachtzame en intelligente individuen worden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn wiskundige logica en wiskundig redeneren?

Wiskundige logica is de studie van formele logische systemen en hun toepassingen in de wiskunde, waarbij de nadruk ligt op hoe wiskundige bewijzen zijn gestructureerd en hoe conclusies worden getrokken. Wiskundig redeneren omvat daarentegen het gebruik van logica en kritisch denkvermogen om wiskundige problemen op te lossen, verbanden te leggen tussen concepten en deze toe te passen om oplossingen te vinden.

Wat is logisch redeneren in wiskunde?

In de wiskunde maakt logisch redeneren gebruik van een gestructureerd, rationeel proces om van bekende feiten of premissen over te gaan om tot een logisch verantwoorde conclusie te komen. Het omvat het identificeren van patronen, het vormen en testen van hypothesen, en het gebruiken van verschillende methoden zoals deductie en inductie om problemen op te lossen en wiskundige uitspraken te bewijzen.

Wat betekent P ∧ Q?

Het symbool “P ∧ Q” vertegenwoordigt de logische combinatie van twee uitspraken, P en Q. Het betekent “P en Q” en is alleen waar als zowel P als Q waar zijn. Als P of Q (of beide) onwaar is, dan is “P ∧ Q” onwaar. Deze bewerking staat in de logica algemeen bekend als de “AND”-bewerking.