Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van projectschema's | Beste praktijken in 2024

Voorbeelden van projectschema's | Beste praktijken in 2024

Mijn werk

Astrid Trans 25 Dec 2023 7 min gelezen

Leer van deze beste voorbeelden van projectplanningen om de productiviteit en prestaties van uw projecten te verbeteren!

De eerste stap van projectmanagement komt met planning en planning; terwijl planning gericht is op het opstellen van een routekaart voor projectsucces, is planning gericht op het definiëren van de tijdlijn en volgorde van projectactiviteiten.

Het is moeilijk om ervoor te zorgen dat het project in uitvoering is zonder de planningsfase. Daarom onderzoeken we in dit artikel het belang van een projectplanning, de voorbeelden ervan en hoe u effectief van een klein naar een grootschalig project kunt plannen.

voorbeelden van projectplanningen
Wat is projectplanning | Foto: Freepik

Inhoudsopgave

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar een interactieve manier om uw project beter te beheren?

Ontvang gratis sjablonen en quizzen om te spelen voor uw volgende vergaderingen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt van AhaSlides!


🚀 Grijp een gratis account
Verzamel mening van de gemeenschap met 'Annonieme feedback'-tips van AhaSlides

Wat houdt de projectplanning in?

Een projectplanning is een gedetailleerd tijdschema waarin taken, benodigde middelen en verwachte deadlines in een volgorde worden geschetst om ervoor te zorgen dat een project op tijd kan worden voltooid.

Een projectplanning omvat meestal de begin- en einddatum van elke taak, de duur van elke taak en eventuele afhankelijkheden of beperkingen die van invloed kunnen zijn op de planning.

Waarom is de projectplanning belangrijk?

Projectplanning is een cruciaal onderdeel van projectmanagement omdat het een raamwerk biedt voor de succesvolle uitvoering van een project. Met dit gedetailleerde plan kunnen projectmanagers middelen effectief toewijzen, de voortgang bewaken en ervoor zorgen dat het project op tijd en binnen het budget wordt voltooid. Enkele voordelen van de projectplanning worden als volgt beschreven

Het vooraf identificeren van potentiële knelpunten en risico's

Een van de belangrijkste redenen waarom projectplanning belangrijk is, is dat het managers ondersteunt bij het op voorhand uitzoeken van mogelijke knelpunten en risico's. Door het project op te splitsen in kleinere taken en specifieke tijdlijnen aan elke taak toe te wijzen, kunnen projectmanagers eenvoudig eventuele afhankelijkheden of beperkingen identificeren die van invloed kunnen zijn op de algehele tijdlijn van het project. Dit stelt hen in staat om deze risico's proactief te beheren en de nodige maatregelen te nemen om deze te beperken.

Als een bepaalde taak bijvoorbeeld wordt geïdentificeerd als een activiteit op het kritieke pad en de vertraging ervan zou mogelijk van invloed kunnen zijn op de gehele projecttijdlijn, kan de projectmanager extra middelen toewijzen of de planning aanpassen om een ​​tijdige voltooiing te garanderen.

Hulpbronnen benutten

Bovendien speelt projectplanning een cruciale rol in resourcemanagement. Door een duidelijk begrip te hebben van de taken die betrokken zijn bij een project en hun geschatte duur, kunnen projectmanagers middelen effectief toewijzen om ervoor te zorgen dat ze optimaal worden gebruikt.

Dit omvat het toewijzen van de juiste mensen met de nodige vaardigheden en ervaring aan elke taak en het vermijden van resourceconflicten of overbelasting. Een goed geplande projectplanning stelt projectmanagers in staat om eventuele hiaten of tekorten aan middelen van tevoren te identificeren en de nodige maatregelen te nemen om deze aan te pakken, zoals het inhuren van extra middelen of het opnieuw toewijzen van bestaande middelen.

Communicatie en coördinatie verbeteren

Bovendien helpt projectplanning bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen teamleden. Door een gedeeld begrip van het projectschema te hebben, kunnen teamleden hun inspanningen afstemmen en werken aan een gemeenschappelijk doel. Dit bevordert een betere samenwerking, vermindert misverstanden of conflicten en verbetert de algehele productiviteit.

Beter volgen en rapporteren

Bovendien biedt een goed gedefinieerde projectplanning ook een basis voor regelmatige voortgangsbewaking en rapportage. Projectmanagers kunnen de werkelijke voortgang vergelijken met de geplande planning, eventuele afwijkingen of vertragingen identificeren en de nodige corrigerende maatregelen nemen om het project op schema te houden.

Wat zijn voorbeelden van projectplanningen?

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe een projectplanning kan worden gemaakt op basis van drie technieken voor projectplanning en -controle: Gantt-diagram, netwerkdiagram (PERT en CPM) en Work Breakdown Schedule (WBS).

Gantt-diagram

Een Gantt-diagram is een populaire tool voor projectplanning die de projecttijdlijn visueel weergeeft. Het geeft taken weer als horizontale balken langs een tijdlijn, met hun begin- en einddatum. Afhankelijkheden tussen taken kunnen worden aangegeven met behulp van pijlen en mijlpalen kunnen worden gemarkeerd om significante projectprestaties aan te duiden.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van een Gantt-diagram van serviceactiviteiten voor een Delta Jet tijdens een tussenstop van 40 minuten

Voorbeeld van een Gantt-diagramschema
Voorbeeld van een Gantt-diagramschema

PERT en CPM

Een netwerkdiagram, ook wel PERT-diagram (Program Evaluation and Review Technique) genoemd, illustreert de volgorde en afhankelijkheden van taken in een project. Het gebruikt knooppunten om taken weer te geven en pijlen om de relaties tussen taken weer te geven. Dit type planning is handig voor het visualiseren van kritieke paden en het identificeren van de taken die de grootste impact hebben op de projectduur.

Bovendien wordt het kritieke pad geïdentificeerd door de langste reeks van afhankelijke taken te bepalen die rechtstreeks van invloed zijn op de totale duur van het project. Taken langs het kritieke pad hebben geen speling of speling, wat betekent dat elke vertraging in deze taken een directe invloed heeft op de totale duur van het project. Door zich te concentreren op het kritieke pad, kunnen projectmanagers middelen effectief toewijzen en kansen voor optimalisatie identificeren om een ​​tijdige voltooiing van het project te garanderen.

Hier is een voorbeeld van Critical Path en Slack Times om de nieuwe apparatuur voor verontreinigingsbeheersing van een bepaald bedrijf te installeren.

Voorbeeld van een CPM-projectplanning
Voorbeeld van een CPM-projectplanning

Werkverdelingsschema (WBS)

Een projectplanning kan worden ontwikkeld met behulp van de Work Breakdown Structure als basis. Het verwijst naar een hiërarchische ontbinding van de projectresultaten in kleinere, beheersbare werkpakketten. Door deze technieken te gebruiken, kunnen managers eenvoudig de afhankelijkheden tussen de taken identificeren. Sommige taken kunnen afhankelijk zijn van de voltooiing van andere, terwijl aan sommige gelijktijdig kan worden gewerkt.

Hoe maak je een projectplanning?

Als u zich aan het begin van het plannen afvraagt ​​hoe u het moet doen, kan het nuttig zijn om deze belangrijke vragen te volgen:

  1. Wat moet er gebeuren? Definieer duidelijk de specifieke taken, activiteiten en deliverables die nodig zijn om het project te voltooien. Verdeel het project in beheersbare componenten en zorg ervoor dat al het noodzakelijke werk wordt geïdentificeerd.
  2. Wanneer moet het gebeuren? Bepaal de duur en tijdlijn voor elke taak of activiteit. Schat de tijd in die nodig is om elke taak te voltooien en houd rekening met eventuele afhankelijkheden of beperkingen die van invloed kunnen zijn op de planning. Gantt-diagrammen, PERT- en CPM-technieken gebruiken om de projectplanning efficiënt te organiseren.
  3. Wie kan het doen? Identificeer de personen of rollen die verantwoordelijk zijn voor elke taak of activiteit; het kan gaan om afdelingsoverstijgende ondersteuning. Wijs middelen toe en wijs verantwoordelijkheden dienovereenkomstig toe. Zorg ervoor dat teamleden over de nodige vaardigheden en beschikbaarheid beschikken om hun toegewezen taken uit te voeren.
  4. Waar zal het worden gedaan? Bepaal de fysieke of virtuele locatie waar elke taak zal worden uitgevoerd. Dit kunnen specifieke werkruimten, apparatuur of technologische vereisten zijn.
  5. Wat zijn de taakafhankelijkheden? Bepaal de relaties en afhankelijkheden tussen taken. Identificeer welke taken moeten worden voltooid voordat anderen kunnen beginnen, en overweeg welke taken tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd.
  6. Wat is het kritieke pad? Het identificeren van het kritieke pad is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van een alomvattend projectschema. Het kritieke pad helpt projectmanagers en teams te begrijpen welke taken de grootste impact hebben op de duur en voltooiingsdatum van het project.

Wat zijn hulpmiddelen voor projectplanning?

De meeste projecten hebben tegenwoordig ondersteuning nodig van software voor projectplanning. Het is bewezen dat het veel voordelen oplevert voor individuen en bedrijven, zoals verhoogde efficiëntie, verbeterde samenwerking, verbeterde nauwkeurigheid en betere visualisatie.

Microsoft Project is een van de beste software voor projectplanning. Een van de belangrijkste kenmerken van Microsoft Project is de mogelijkheid om statusupdates voor belanghebbenden te krijgen en Gantt-diagrammen te beheren, waar u eenvoudig taakafhankelijkheden kunt identificeren en de volgorde van taken kunt beheren. je kunt ook flexibel aanpassingen doen aan de projectplanning.

Een andere optie is het gebruik van een tool genaamd Primavera P6 planningssoftware. Het is uitgebreide projectbeheersoftware die speciaal is ontworpen voor grootschalige en complexe projecten en wordt erkend als een van de beste bouwplanningssoftware. Het ondersteunt zowel PERT- als CPM-technieken en biedt functies voor het maken van netwerkdiagrammen, het plannen van taken, het beheren van bronnen en het analyseren van kritieke paden.

Voor kleinere projecten kunt u overwegen om gratis software zoals "Asana" of "Trello.Hoewel deze tools misschien niet alle geavanceerde functies van betaalde software hebben, bieden ze basismogelijkheden voor projectplanning en zijn ze gebruiksvriendelijk. Gratis versies zijn in staat om minder ingewikkelde projecttaken uit te voeren en met anderen samen te werken. Hiermee kunt u taken maken, vervaldatums instellen, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang volgen.

voorbeeld planning bouwproject
Voorbeeld bouwprojectschema Microsoft | Foto: b4ubuild

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is projectplanning met voorbeeld?

Een projectplanning schetst de volgorde van taken, benodigde middelen en de geschatte tijdsbestekken voor hun voltooiing. Neem een ​​bouwproject als voorbeeld van een projectplanning. Planning in de bouw kan taken omvatten zoals bouwplaatsvoorbereiding, funderingswerk, framing, elektrische en sanitaire installaties, afwerking en inspecties.

Hoe schrijf je een voorbeeld van een projectplanning?

Bij het schrijven van een voorbeeld van een projectplanning is het belangrijk om deze stappen te volgen: (1) Begin met het identificeren van de belangrijkste taken en activiteiten die voor het project moeten worden voltooid. Dit kan worden gedaan door het project op te splitsen in kleinere, beheersbare taken en de volgorde te bepalen waarin deze moeten worden voltooid. (2) Schat vervolgens de duur van elke taak in en wijs middelen dienovereenkomstig toe. Dit zal helpen bij het creëren van een realistische tijdlijn voor het project. (3) Vervolgens door afhankelijkheden tussen taken vast te stellen, aangezien sommige taken afhankelijk kunnen zijn van de voltooiing van andere. (4) Vergeet ten slotte niet om de projectplanning regelmatig te herzien en indien nodig bij te werken om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig blijft en eventuele wijzigingen of aanpassingen in het project weerspiegelt.

Wat zijn de 7 verschillende soorten planning?

Er zijn zeven verschillende typen: Tijdslotplanning, Open afspraakplanning, Wave-planning, 40/20-planning, Dubbele planning, Clusterplanning, Wave- en inloopafspraakplanning en Matrixplanning.

Tot slot

Een goed uitgewerkte projectplanning is cruciaal voor succesvol projectmanagement. Om uit te blinken in projectplanning voor het jaar 2024 en daarna, wordt het aanbevolen om moderne projectmanagementtools te verkennen en toe te passen, op de hoogte te blijven van best practices in de branche en voortdurend de vaardigheden op het gebied van projectplanning te verbeteren door middel van training en professionele ontwikkeling.

Als u meer hulp nodig heeft bij het organiseren van training in projectplanningsvaardigheden, AhaDia's kan een geweldige partner zijn die een scala aan functies biedt ter ondersteuning van interactieve en boeiende trainingssessies. Met AhaSlides kunt u dynamische presentaties, interactieve quizzen en samenwerkingsactiviteiten maken om de leerervaring te verbeteren.

Welk teamlid is in staat om welke taak hoe lang uit te voeren? Projectmanagers moeten de vaardigheden van teamleden evalueren om een ​​betere projectplanning voor te bereiden