Ben je een deelnemer?

Quiz over wetenschappers en uitvindingen | 2024 bijgewerkt

Presenteren

Astrid Trans 01 februari, 2024 7 min gelezen

Deze Quiz over wetenschappers zal je verbazen!

Dit omvat 16 gemakkelijk tot moeilijk quizvragen over wetenschap met antwoorden. Leer meer over wetenschappers en hun uitvindingen en zie hoe ze hebben bijgedragen aan een betere wereld.

Inhoudsopgave:

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Betrek uw leerlingen bij de les

Begin zinvolle discussies, krijg nuttige feedback en onderwijs uw studenten. Meld u aan om een ​​gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Beste quiz over wetenschappers – meerkeuzevragen

Vraag 1. Wie zei: “God dobbelt niet met het universum”?

A. Albert Einstein

B. Nikola Tesla

C. Galileo Galilei

D. Richard Feynman

Antwoord: A

Hij geloofde dat elk aspect van het universum een ​​doel had, en niet slechts een willekeurige gebeurtenis. Maak kennis met de briljante geest van Albert Einstein.

Vraag 2. Op welk gebied ontving Richard Feynman de Nobelprijs?

A. Natuurkunde

B. Chemie

C. Biologie

D. Literatuur

Antwoord: A

Richard Feynman verwierf bekendheid vanwege zijn bijdragen aan de padintegraalformulering in de kwantummechanica, kwantumelektrodynamica en de studie van de superfluïditeit van onderkoeld vloeibaar helium. Bovendien boekte hij aanzienlijke vooruitgang in de deeltjesfysica door de theorie van partonen voor te stellen.

Quiz over wetenschappers
Quiz over wetenschappers

Vraag 3. Uit welk land komt Archimedes?

A. Rusland

B. Egypte

C. Griekenland

D. Israël

Antwoord: C

Archimedes van Syracuse is een oud-Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, astronoom en uitvinder. Hij heeft een bijzondere betekenis vanwege zijn onthulling over de correlatie tussen het oppervlak en het volume van een bol en zijn omschrijvende cilinder.

Vraag 4. Wat is het juiste feit over Louis Pasteur – de vader van de microbiologie?

A. Nooit formeel bezig geweest met medische studies

B. Van Duits-Joodse afkomst

C. Was een pionier in de uitvinding van de microscoop

D. Tot zwijgen gebracht door ziekte

Antwoord: A

Louis Pasteur heeft nooit formeel geneeskunde gestudeerd. Zijn oorspronkelijke vakgebied was Kunst en Wiskunde. Later studeerde hij ook scheikunde en natuurkunde. Hij deed belangrijke ontdekkingen over verschillende soorten bacteriën en toonde aan dat virussen niet door een microscoop te zien zijn.

Vraag 5. Wie heeft het boek “A Brief History of Time” geschreven?

A. Nicolaus Copernicus

B. Isaac Newton

C. Stephen Hawking

D. Galileo Galilei

Antwoord: C

Hij publiceerde dit opmerkelijke werk in 1988. Dit boek bespreekt zijn baanbrekende theorieën en voorspelt het bestaan ​​van Hawking-straling.

Vraag 6. Voor welke uitvinding ontving Dmitri Ivanovitsj Mendelejev de Nobelprijs voor de scheikunde?

A. Ontdekking van methaangas

B. Periodiek systeem van chemische elementen

C. Hydra-bom

D. Kernenergie

Antwoord: B

Dmitri Mendelejev, een Russische wetenschapper, wordt gecrediteerd voor het creëren van de eerste versie van het periodiek systeem van chemische elementen – een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de chemie. Hij ontdekte ook het concept van kritische temperatuur.

Vraag 7. Wie staat bekend als de “Vader van de moderne genetica”?

A Charles Darwin

B.James Watson

C. Francis Crick

D. Gregor Mendel

Antwoord: D

Gregor Mendel was, ondanks dat hij wetenschapper was, ook een Augustijner monnik, die zijn passie voor wetenschap combineerde met zijn religieuze roeping. Mendels baanbrekende werk op het gebied van erwtenplanten, dat de basis legde voor de moderne genetica, werd tijdens zijn leven grotendeels niet erkend en kreeg pas jaren na zijn dood brede erkenning.

Vraag 8. Wie is de uitvinder van de gloeilamp en staat bekend als de “Tovenaar van Menlo Park”?

A.Thomas Edison

B. Alexander Graham Bell

C.Louis Pasteur

D. Nikola Tesla

Antwoord: A

Edison werd geboren in Milaan, Ohio, VS. Hij staat bekend om een ​​groot aantal belangrijke uitvindingen, waaronder de elektrische gloeilamp, de filmcamera, de radiogolfdetector en het moderne elektrische energiesysteem.

Vraag 9. Om welke uitvinding staat Graham Bell bekend?

A. Elektrische lamp

B. Telefoon

C. Elektrische ventilator

D. Computer

Antwoord: B

De eerste woorden die Alexander Graham Bell aan de telefoon sprak, waren: 'Mr. Watson, kom hier, ik wil je zien."

Vraag 10. Van welke wetenschapper hieronder werd een foto in de klas geplakt door Albert Einstein?

A. Galileo Galilei

B. Aristoteles

C. Michael Faraday

D. Pythagoras

Antwoord: C

Albert Einstein gaf een foto van Faraday door in zijn klaslokaal, samen met foto's van Isaac Newton en James Clerk Maxwell.

Beste quiz over wetenschappers – Beeldvragen

Vraag 11-15: Raad de fotoquiz! Wie is hij of zij? Verbind de afbeelding met de juiste naam

beeldNaam van de wetenschapper
11.A. Marie Curie
12.B. Rachel Carson
13.C.Albert Einstein
14.D. APJ Abdul Kalam 
15.E. Rosalind Franklin
Vragen 11-15 van de quiz over wetenschappers

Antwoord: 11- C, 12- E, 13- B, 14 – A, 15- D

  • APJ Abdul Kalam is een van de beroemdste Indiase wetenschappers van vandaag. Hij staat bekend om zijn grootste bijdrage aan de ontwikkeling van raketten, genaamd Agni en Prithv, en was van 11 tot 2002 de elfde president van India.
  • Er zijn veel beroemde vrouwelijke wetenschappers die hebben geholpen de wereld te veranderen, zoals Rosalind Franklin (die de structuur van DNA ontdekte).), Rachel Carson (held van duurzaamheid) en Marie Curie (die polonium en radium ontdekte).

Beste quiz over wetenschappers - Bestelvragen

Vraag 16: Selecteer de juiste volgorde van een reeks gebeurtenissen in de wetenschap, afhankelijk van het tijdstip waarop ze plaatsvonden.

wetenschap quiz
Quiz over wetenschappers

A. De commercieel levensvatbare gloeilamp (Thomas Edison)

B. Algemene relativiteitstheorieën (Albert Einstein)

C. De aard en structuur van DNA (Watson, Crick en Franklin)

D. De bewegingswetten (Issac Newton)

E. Drukpers Met losse letters (Johannes Gutenberg)

F. Stereolithografie, ook wel 3D-printen genoemd (Charles Hull)

Antwoord: Drukpers met losse letters (1439) –> De bewegingswetten (1687) –> Algemene relativiteitstheorieën (1915) –> De aard en structuur van DNA (1953) –> Stereolithografie (1983)

Key Takeaways

💡U kunt uw presentatie verbeteren met extra op gamified gebaseerde elementen oppompen van AhaDia's en innovatieve suggesties van de nieuwe functie, AI-diagenerator.

ref: Brits