Ben je een deelnemer?

DMAIC-model: uw gids voor Six Sigma-succes | 2024 Onthullen

Presenteren

Jane Ng 13 november, 2023 8 min gelezen

Innovatie is de hartslag van elke bloeiende organisatie, en het DMAIC-model is het ritme waarmee uw activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd op de maat van succes. In deze blogpost leiden we u door het DMAIC-model, laten we de vijf fasen zien en onderzoeken we de voor- en nadelen van het DMAIC-model om positieve veranderingen binnen organisaties te faciliteren. Maak je klaar om een ​​revolutie teweeg te brengen in je workflow en de weg vrij te maken voor blijvend succes.

Inhoudsopgave

Wat is het DMAIC-model?

Afbeelding: Lean Six Gigma Groep

Het DMAIC-model vormt de hoeksteen van Six Sigma methodiek, een krachtige aanpak gericht op het verbeteren van processen binnen organisaties. DMAIC zelf is een acroniem dat de vijf belangrijkste fasen van deze methodologie vertegenwoordigt: definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren.

In wezen is het DMAIC-model het voertuig waarmee de principes van Six Sigma worden toegepast. Het biedt organisaties een gestructureerd raamwerk voor het identificeren, analyseren en corrigeren van operationele inefficiënties, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde kwaliteit en efficiëntie in hun processen.

De 5 DMAIC-procesfasen

Het DMAIC-model bestaat uit vijf verschillende fasen:

Afbeelding: TQMI

Fase definiëren – DMAIC-model:

De eerste stap is het duidelijk begrijpen en definiëren van het probleem of de kans op verbetering. Dit omvat het stellen van doelen, het bepalen van de reikwijdte van het project, het identificeren van belanghebbenden en het schetsen van de verwachte resultaten. Hiermee wordt de basis gelegd voor het hele verbeterproces door te zorgen voor een goed gedefinieerd en strategisch initiatief.

Tips voor het definiëren van fase:

 • Formuleer het probleem of de kans duidelijk in meetbare termen.
 • Ontwikkel een projectcharter waarin de reikwijdte, doelstellingen en belanghebbenden worden gedefinieerd.
 • Voer een stakeholderanalyse uit om relevante perspectieven te begrijpen en te integreren.
 • Definieer de probleemstelling duidelijk en stel SMART-doelen.

Meetfase – DMAIC-model:

Zodra u het probleem heeft geïdentificeerd, is de volgende stap het evalueren van de huidige status van het proces. Dit omvat het verzamelen van relevante gegevens om het probleem te meten en een startpunt voor verbetering vast te stellen. Het is belangrijk om u te concentreren op het identificeren van de belangrijkste meetgegevens en het begrijpen van de variatie in het proces zoals dat momenteel bestaat.

Tips voor de meetfase:

 • Identificeer de belangrijkste meetgegevens die aansluiten bij het gedefinieerde probleem.
 • Zorg ervoor dat de methoden voor gegevensverzameling accuraat en representatief zijn.
 • Maak een gedetailleerd procesoverzicht om de betrokken stappen te begrijpen.
 • Identificeer belangrijke factoren voor kwaliteit en richt gegevensverzamelingspunten op.
 • Verzamel en analyseer relevante gegevens om een ​​basislijn voor het proces vast te stellen.

Analyseer fase – DMAIC-model:

Met de gegevens in de hand omvat de analysefase een grondig onderzoek om de grondoorzaken van het geïdentificeerde probleem te begrijpen. Er worden verschillende statistische en analytische hulpmiddelen gebruikt om de gegevens te analyseren en de factoren vast te stellen die bijdragen aan inefficiënties, defecten of afwijkingen van het gewenste resultaat.

Tips voor de analysefase:

 • Gebruik statistische hulpmiddelen en analysetechnieken voor de hoofdoorzaak.
 • Werk samen met multifunctionele teams voor uiteenlopende inzichten.
 • Gebruik tools voor gegevensanalyse om patronen, trends en variaties te identificeren.
 • Identificeer de onderliggende problemen door een oorzaakanalyse uit te voeren.
 • Prioriteer de hoofdoorzaken op basis van impact en haalbaarheid.
Afbeelding: freepik

Fase verbeteren – DMAIC-model:

Voortbouwend op de inzichten uit de analyse richt de Verbeterfase zich op het genereren en implementeren van oplossingen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Deze fase heeft tot doel het proces te optimaliseren voor betere prestaties, creatief denken, brainstormen en experimenteren om de meest effectieve oplossingen te vinden en te implementeren.

Tips voor de verbeterfase:

 • Stimuleer creatief denken en brainstormen over mogelijke oplossingen.
 • Piloten test voorgestelde verbeteringen vóór volledige implementatie.
 • Genereer potentiële oplossingen via brainstormsessies.
 • Ontwikkel en prioriteer een reeks uitvoerbare verbeteringsinitiatieven.
 • Implementeer veranderingen op kleine schaal om de effectiviteit te testen (pilot).

Controlefase – DMAIC-model:

Om succes op de lange termijn te garanderen, omvat de controlefase het implementeren van maatregelen zoals het ontwikkelen van monitoringsystemen, het vaststellen van standaardwerkprocedures en het instellen van controles om te voorkomen dat het proces terugkeert naar de vorige staat. Op deze manier blijven de gemaakte verbeteringen behouden.

Tips voor Controlefase:

 • Beheersmaatregelen vaststellen om verbeteringen te monitoren en vast te houden.
 • Ontwikkelen standaard operatieprocedures (SOP's) voor consistentie.
 • Implementeer controlemechanismen om belangrijke statistieken te monitoren.
 • Ontwikkel en documenteer SOP's voor het verbeterde proces.
 • Voer regelmatig beoordelingen en audits uit om voortdurende effectiviteit te garanderen.

Het volgen van deze tips en stappen in elke fase van het DMAIC-model vergroot de kansen op succesvolle procesverbetering in organisaties, waarbij het belang van effectieve communicatie en samenwerking gedurende het gehele DMAIC-traject wordt benadrukt.

Voor- en nadelen van het DMAIC-model

Afbeelding: freepik

Hier zijn de voor- en nadelen van de DMAIC-methodologie:

voordelen:

 • Duidelijk pad naar verbetering: DMAIC verdeelt het verbeteringsproces in vijf eenvoudige fasen. Deze structuur biedt een duidelijk pad, waardoor teams gemakkelijker door complexe problemen kunnen navigeren.
 • Gegevensgestuurde besluitvorming: Een van de opvallende kenmerken van DMAIC is de afhankelijkheid van gegevens. Door beslissingen te baseren op concreet bewijs kunnen organisaties beter geïnformeerde keuzes maken, waardoor het risico wordt verkleind dat beslissingen worden genomen op basis van aannames.
 • Altijd beter: DMAIC ondersteunt een cultuur van continue verbetering. Het moedigt teams aan om regelmatig processen te beoordelen en te verbeteren, waardoor het aanpassingsvermogen en de veerkracht in het licht van veranderingen worden bevorderd.
 • Succes meten: DMAIC legt de nadruk op het stellen van meetbare doelen en het gebruik van statistieken om de impact van verbeteringen te evalueren. Dit zorgt ervoor dat succes niet slechts een gevoel is, maar iets dat objectief beoordeeld kan worden, wat een basis vormt voor toekomstige beslissingen.
 • Problemen bij de wortel oplossen: DMAIC plakt niet alleen een pleister op problemen; het graaft diep om de grondoorzaken te vinden. Door de bron van problemen aan te pakken, helpt het model te voorkomen dat deze opnieuw de kop opsteken, wat bijdraagt ​​aan stabiliteit op de lange termijn.

nadelen:

 • Vraag naar hulpbronnen: Het implementeren van DMAIC vergt tijd, personeel en soms financiële investeringen, wat een uitdaging kan zijn voor kleinere teams of teams met beperkte middelen.
 • Schijnbare complexiteit: Sommigen vinden de gestructureerde aard van DMAIC misschien een beetje ingewikkeld, vooral als ze nieuw zijn bij Six Sigma. Deze complexiteit zou kunnen leiden tot aanvankelijke weerstand tegen de adoptie van het model.
 • Niet één maat past allemaal: DMAIC is geen one-size-fits-all oplossing. Het is misschien niet de beste methodologie voor alle organisaties of alle processen.
 • Gegevensoverbelasting: Het verzamelen en analyseren van gegevens is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Als u zich echter te veel concentreert op het verzamelen en analyseren van gegevens, kan dit leiden tot verlamming van de analyse, waardoor het vermogen van een organisatie om tijdig beslissingen te nemen kan worden vertraagd. 
 • Culturele weerstand: Organisaties die niet bekend zijn met een datagestuurde, continue verbeteringsfocus kunnen tijdens de DMAIC-implementatie te maken krijgen met culturele weerstand. Het kan enige moeite kosten om iedereen aan boord te krijgen.

Het DMAIC-model kan een krachtige bondgenoot zijn voor organisaties die op zoek zijn naar verbetering. Er is echter een evenwichtige implementatieaanpak nodig die van cruciaal belang is om de voordelen ervan te maximaliseren en tegelijkertijd potentiële uitdagingen het hoofd te bieden.

Key Takeaways

Het DMAIC-model is een raamwerk dat organisaties helpt hun processen te verbeteren. Het stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering. Dit model kan nuttig zijn voor bedrijven die hun activiteiten willen optimaliseren.

Om het hele DMAIC-proces voor iedereen soepel en gemakkelijk te laten samenwerken, kunnen tools zoals AhaSlides een grote hulp zijn. AhaSlides biedt interactieve presentatie templates en functionaliteiten, waardoor teams inzichten kunnen delen, in realtime kunnen samenwerken en waardevolle feedback kunnen verzamelen. Of het nu gaat om het definiëren van projectdoelen, het brainstormen over oplossingen of het presenteren van de resultaten, AhaSlides kan de communicatie en betrokkenheid in elke fase van het DMAIC-model verbeteren.

Veelgestelde vragen

Wat is het DMAIC-model?

Het DMAIC-model is een gestructureerde probleemoplossende aanpak die wordt gebruikt in de Six Sigma-methodologie om processen te verbeteren. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improvement en Control.

Wat is de DMAIC-methodologie voor Six Sigma?

De DMAIC-methodiek is een systematische procesverbeteringsmethode binnen Six Sigma. Het begeleidt teams door vijf fasen: het probleem definiëren, de huidige processen meten, gegevens analyseren op basisoorzaken, processen verbeteren en controleren om verbeteringen vast te houden.

Hoe gebruik je een DMAIC-model?

Volg deze stappen om het DMAIC-model te gebruiken:

 • Definiëren: schets het probleem en de projectdoelen duidelijk.
 • Meten: Verzamel en analyseer relevante gegevens om de huidige stand van zaken te begrijpen.
 • Analyseren: Identificeer de hoofdoorzaken van problemen door middel van gegevensonderzoek.
 • Verbeteren: Ontwikkel en implementeer oplossingen om het proces te verbeteren.
 • Controle: Stel maatregelen vast om duurzaam succes te garanderen en achteruitgang te voorkomen.

ref: Eenvoudig leren | Leerlandschap | Het Lean Sigma-bedrijf