Ben je een deelnemer?

10+ Ordinale schaalvoorbeelden | AhaSlides Beste gratis tool voor 2024

Presenteren

Lawrence Haywood 23 april, 2024 22 min gelezen

Bent u op zoek naar voorbeelden van vragen op ordinale schaal? In deze op het bedrijfsleven gerichte wereld is het geen verrassing dat bedrijven voortdurend op zoek zijn naar manieren om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Van innovatieve marketingstrategieën tot geavanceerde technologie: bedrijven zijn altijd op zoek naar het volgende grote ding dat hen zal onderscheiden van hun concurrenten. Daarmee moeten ze voldoen aan de steeds veranderende eisen en verwachtingen van de klant. 

 Eén manier om gemakkelijk te identificeren wat er moet worden verbeterd en aangepakt, is door middel van feedback van klanten. Een ordinale schaal is een methode die kan worden gebruikt om de klanttevredenheid te meten. 

 Als het de eerste keer is dat je over een ordinale toonladder hoort, hebben wij de oplossing voor je! 

Hieronder staan ​​​​10 aantrekkelijke en boeiende voorbeelden van ordinale schaal, allemaal gemaakt op AhaSlides' gratis polling-software!

Overzicht

Wanneer is de ordinale schaal gevonden?1946
Wie heeft de ordinale schaal uitgevonden?SS Stevens
Doel van de ordinale schaal?Evalueer deelnemers door geordende antwoorden te gebruiken
Wat is een andere naam voor voorbeelden van ordinale schaal?Kwalitatieve gegevens of categorische gegevens
Is het percentage nominaal of ordinaal?Nominaal
Overzicht van voorbeelden van ordinale schaal

Betere betrokkenheid met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan voor een gratis quiz uit de sjabloonbibliotheek van AhaSlides!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Inhoudsopgave


Wat is een gewone schaal?

An ordinale schaal, ook wel aangeduid als ordinale gegevens, is een type meetschaal waarmee individuen items kunnen rangschikken of beoordelen op basis van hun relatieve positie of voorkeur. Het biedt een gestructureerde manier om feedback te verzamelen en inzicht te krijgen in de tevredenheid van klanten over een product of dienst

Simpel gezegd is het een statistisch schaalsysteem dat werkt met bestellen. Gewoonlijk werken ordinale schalen op een 1 tot 5 of 1 tot 10 classificatiesysteem, waarbij 1 de respons met de laagste waarde vertegenwoordigt en 10 de respons met de hoogste waarde.

Laten we, om een ​​duidelijker beeld te krijgen, naar een supereenvoudig en algemeen voorbeeld kijken: hoe tevreden ben je over onze dienstverlening?

'Hoe tevreden ben je over onze dienstverlening?' ordinale schaal met gezichten.
Afbeelding afkomstig van gebruiker zoeken Like

De kans is groot dat je dit type ordinale schaalvoorbeeld eerder hebt gezien. Het wordt gebruikt om te meten klanttevredenheid op een 5-puntsschaal:

 1. Erg Ontevreden
 2. Ontevreden
 3. Neutraal
 4. Tevreden
 5. erg tevreden

Bedrijven kunnen natuurlijk een ordinale schaal voor tevredenheid gebruiken om te bepalen of ze hun service moeten verbeteren. Als ze consequent lage nummers scoren (1s en 2s), betekent dit dat actie veel urgenter is dan wanneer ze hoge cijfers scoren (4s en 5s).

Daarin schuilt de schoonheid van ordinale toonladders: ze zijn heel eenvoudig en duidelijk. Hiermee is het gemakkelijk om verzamelen en analyseer gegevens op absoluut elk gebied. Ze gebruiken zowel kwalitatieve als kwalitatieve gegevens om dit te doen:

 • Kwalitatieve - Ordinale schalen zijn kwalitatief omdat ze zich richten op woorden die een specifieke waarde definiëren. Mensen weten bijvoorbeeld hoe een bevredigende ervaring aanvoelt, terwijl het voor hen moeilijker is om een ​​'7 uit 10'-ervaring te definiëren.
 • kwantitatief – Ze zijn kwantitatief omdat elk woord overeenkomt met een getalswaarde. Als een ordinaal in onderzoek een bevredigende ervaring definieert als een ervaring van 7 of 8 op 10, dan kunnen ze alle verzamelde gegevens gemakkelijk vergelijken en in kaart brengen door middel van cijfers.

Natuurlijk zijn er tal van ordinale schaalvoorbeelden buiten de tevreden/niet tevreden antwoordenset (inclusief als a .) soort quiz). Laten we er een paar bekijken….


10 voorbeelden van ordinale schaal

Maak gratis een van de onderstaande ordinale schalen met AhaSlides. Met AhaSlides kunt u een ordinale schaal maken met vragen, uitspraken en waarden, en uw publiek vervolgens live hun mening geven via hun mobiele telefoons.

Type # 1 - Bekendheid

[Helemaal niet bekend - Enigszins bekend - Redelijk bekend - Tamelijk bekend - Zeer vertrouwd]

Een voorbeeld van een bekende ordinale schaal gemaakt op AhaSlides | voorbeelden van een ordinale schaal
Schaalwaarderingsvoorbeelden – Bekendheid ordinale schaal – vraag van de gastheer

Ter controle wordt gebruik gemaakt van de bekendheidsordinale schalen het kennisniveau die iemand heeft over een bepaald onderwerp. Daarom zijn ze super handig voor het informeren van toekomstige advertentie-inspanningen, bewustmakingscampagnes en educatieve plannen. 

Enkele voorbeelden van een ordinale schaal van bekendheid: 

 • Een bedrijf test zijn publiek om te zien hoe bekend ze zijn met bepaalde producten. De gegevens die hieruit voortkomen, kunnen leiden tot reclame-inspanningen voor producten die een lagere bekendheid scoren.
 • Een docent die zijn leerlingen test op bekendheid met een bepaald onderwerp. Dit geeft de leraar een idee van welk niveau van voorkennis over dat onderwerp kan worden verondersteld voordat hij besluit waar hij het lesgeeft.

Meer live peilingen nodig voor de klas? Bekijk deze 7 hier


Type # 2 - Frequentie

[Nooit - Zelden - Soms - Vaak - Altijd]

Een voorbeeld van een frequentie-ordinale schaal gemaakt op AhaSlides | bijvoorbeeld ordinale gegevens
Type schaal.- Schaal 1 t/m 5

Om te meten wordt gebruik gemaakt van frequentie ordinale schalen hoe vaak een activiteit wordt uitgevoerd. Ze zijn handig om actief gedrag te beoordelen en om te beginnen met het veranderen ervan.

Enkele voorbeelden van frequentie-ordinale schaal: 

 • Een ordinaal onderzoek dat informatie verzamelt over de mate waarin het publiek de regels volgt. Aan de hand van de gegevens kan worden vastgesteld hoe goed of hoe slecht een publieksvoorlichtingscampagne presteert.
 • Een bedrijf dat informatie verzamelt over hoe een koper op zijn website wordt beïnvloed. Het bedrijf kan deze gegevens gebruiken om zich te concentreren op bepaalde soorten meer populaire media, zoals video- of banneradvertenties, in tegenstelling tot andere, minder bekeken media.

Type # 3 - Intensiteit

[Geen intensiteit - Milde intensiteit - Gemiddelde intensiteit - Sterke intensiteit - Extreme intensiteit]

Een voorbeeld van een intensiteitsordinale schaal gemaakt op AhaSlides | voorbeelden van ordinale schaal

Intensiteitsordinale schalen testen meestal de kracht van een gevoel of ervaring. Dit is vaak moeilijk te meten omdat het betrekking heeft op iets meer conceptueel en subjectief dan wat gewoonlijk wordt gemeten op ordinale schalen.

Enkele voorbeelden van de intensiteitsordinale schaal: 

 • Een medische instelling die patiënten test op hun waargenomen pijnniveau voor en na de behandeling. De gegevens kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van een dienst of procedure te bepalen.
 • A kerkdienst kerkgangers testen op de kracht van een preek. Ze kunnen de gegevens gebruiken om te zien of ze hun pastoor al dan niet ontslaan.

Type # 4 - Belang

[Helemaal niet belangrijk - nauwelijks belangrijk - een beetje belangrijk - enigszins belangrijk - vrij belangrijk - heel belangrijk - essentieel]

Een belangrijk ordinaal schaalvoorbeeld gemaakt op AhaSlides | voorbeelden van ordinale gegevens

Belang ordinale schalen tarief hoe niet-essentieel of essentieel mensen vinden een product, dienst, sector, activiteit of vrij veel iets zijn. De resultaten van dit ordinale schaaltype zijn vaak verrassend, dus bedrijven zouden dit type schaal moeten overwegen om waardevolle inzichten te krijgen over het waargenomen belang van hun aanbod. Deze informatie kan hen helpen bij het prioriteren van middelen en zich te concentreren op gebieden die echt belangrijk zijn voor hun klanten. 

Enkele voorbeelden van belangrijke ordinale schaal: 

 • Een restaurant dat klanten vraagt ​​wat voor hen het belangrijkst is. Gegevens van hier kunnen worden gebruikt om erachter te komen welke onderdelen van de service de meeste aandacht van het management behoeven.
 • Een enquête waarin meningen worden verzameld over de houding ten opzichte van voeding en lichaamsbeweging. Gegevens kunnen worden gebruikt om erachter te komen hoe belangrijk het publiek bepaalde aspecten van fit blijven vindt.

Type # 5 - Overeenkomst

[Helemaal niet mee eens - Niet mee eens - Niet mee eens, niet mee oneens - Mee eens - Helemaal mee eens]

Een voorbeeld van een ordinale schaal van een overeenkomst gemaakt op AhaSlides | meetschaal

Ordinale schalen van overeenstemming helpen bepalen in welke mate een persoon zich bevindt is het oneens of eens met een stelling. Dit zijn enkele van de meest gebruikte voorbeelden van ordinale schaal die er zijn, omdat ze kunnen worden gebruikt met elke stelling waarop u een specifiek antwoord wilt.

Enkele voorbeelden van overeenkomst-ordinale schaal: 

 • Een bedrijf dat hun klanten onderzoekt over de bruikbaarheid van hun website. Ze kunnen specifieke uitspraken doen over wat het bedrijf zelf denkt en dan kijken of hun gebruikers het met die uitspraken eens of oneens zijn. 
 • Een werkgever verzamelt de meningen van werknemers over de werkomgeving. Afhankelijk van de mate van onenigheid en instemming met hun verklaringen, kunnen ze erachter komen wat er moet worden opgelost in het voordeel van de werknemers.

Type # 6 - Tevredenheid

[Zeer ontevreden - ontevreden - enigszins ontevreden - neutraal - enigszins tevreden - tevreden - zeer tevreden]

Een voorbeeld van een tevredenheidsordinale schaal gemaakt op AhaSlides | ordinaal meetniveau

Nogmaals, dit is een veelgebruikt voorbeeld van een ordinale schaal, aangezien 'tevredenheid' de ultieme doel van bedrijven. Alle onderdelen van een enquête proberen op de een of andere manier informatie te verzamelen over tevredenheid over een dienst, maar de rangschalen van tevredenheid doen dit openlijk en duidelijk.

Enkele voorbeelden van tevredenheidsordinale schaal:

 • Een universiteit die tevredenheid verzamelt over hun inschrijvingsservice. De gegevens kunnen hen helpen bepalen welk aspect het meest moet worden verbeterd voor potentiële toekomstige studenten.
 • Een politieke partij die hun aanhangers ondervraagt ​​over hun inspanningen van het afgelopen jaar. Als hun supporters op enigerlei wijze ontevreden zijn over de voortgang van de partij, kunnen ze hen gaan peilen naar wat ze anders zouden willen doen. 

Type # 7 - Prestaties

[Ver beneden de normen – Beneden de verwachtingen – Ongeveer zoals verwacht – Boven de verwachtingen – Overtrof echt de verwachtingen

Een voorbeeld van een ordinale schaal gemaakt op AhaSlides.

Prestatie-ordinale schalen lijken veel op tevredenheids-ordinale schalen, die de algehele effectiviteit en efficiëntie van een dienst meten. Het subtiele verschil is echter dat dit type ordinale schaal de uiteindelijke prestatie meet in relatie tot iemands vooraf bepaalde verwachtingen van die dienst.

Enkele voorbeelden van prestatie-ordinale schaal:

 • Een bedrijf dat klantrecensies verzamelt van elk aspect van hun aankoop en levering. Ze kunnen de data gebruiken om te zien waar de klanten hoge verwachtingen stellen en waar het bedrijf hier niet aan voldoet.
 • Een filmstudio die probeert uit te vinden of hun nieuwste productie de hype waarmaakt. Als dat niet het geval is, is het mogelijk dat de film van tevoren te veel werd gehyped of dat deze niet werd afgeleverd, of beide.

Type # 8 - Waarschijnlijkheid

[Helemaal niet – Waarschijnlijk niet – Misschien – Waarschijnlijk – Zeker

Een waarschijnlijk ordinale schaal voorbeeld gemaakt op AhaSlides.

Waarschijnlijkheidsordinale schalen zijn een geweldige manier om erachter te komen hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk een persoon een genoemde actie in de toekomst zal ondernemen. Dit is vaak nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals wanneer een transactie of een medische procedure is voltooid.

Enkele voorbeelden van waarschijnlijkheidsordinale schaal: 

 • Een bedrijf dat probeert te bepalen welk percentage van zijn klanten na het gebruik van de service pleitbezorgers van het merk wordt. Dit zal informatie onthullen die kan helpen bij het opbouwen van merkloyaliteit via meerdere kanalen.
 • Een medische enquête voor artsen om de kans te bepalen dat zij een bepaald type medicatie voorschrijven na het eerste gebruik ervan. De gegevens zullen farmaceutische bedrijven helpen de geloofwaardigheid van hun medicijn te ontwikkelen.

Type # 9 - Verbetering

[Drastisch verslechterd - verslechterd - hetzelfde gebleven - verbeterd - dramatisch verbeterd]

Een voorbeeld van een verbetering van de ordinale schaal gemaakt op AhaSlides.

Verbeteringsordinale schalen bieden een maatstaf voor voortgang over een bepaalde tijdsperiode. Ze meten de perceptie van een individu over de mate waarin de stand van zaken is verslechterd of verbeterd nadat een verandering is doorgevoerd.

Enkele voorbeelden van verbeteringen op ordinale schaal: 

 • Een bedrijf dat vraagt ​​naar de mening van zijn medewerkers over welke afdelingen het afgelopen jaar zijn verslechterd of verbeterd. Dit zal hen helpen betekenisvollere inspanningen te leveren om op bepaalde gebieden vooruitgang te boeken.
 • Een klimatoloog die onderzoek doet naar de perceptie van het publiek over klimaatverandering in de afgelopen 10 jaar. Het verzamelen van dit soort gegevens is cruciaal om de houding ten opzichte van de bescherming van het milieu te veranderen.

Type # 10 - Zelfbekwaamheid

[Volledige beginner - Beginner - Pre-Intermediate - Intermediate - Post-Intermediate - Advanced - Total Expert]

Een voorbeeld van een ordinale schaal met zelfvaardigheid gemaakt op AhaSlides.

Ordinale schalen voor zelfvaardigheid kunnen erg interessant zijn. Ze meten die van iemand ervaren competentieniveau bij een bepaalde taak, wat betekent dat ze enorm kunnen variëren, afhankelijk van het niveau van zelfrespect dat verschillende respondenten in een groep hebben.

Enkele voorbeelden van de ordinale schaal van zelfvaardigheid: 

 • Een taaldocent die probeert te bepalen hoe zelfverzekerd zijn studenten zijn op bepaalde gebieden van taalvaardigheid. De docent kan dit voor of na een les of cursus doen om de verbetering van het zelf ervaren vermogen in de loop van de tijd te bepalen.
 • Een interviewer die kandidaten tijdens een sollicitatiegesprek vraagt ​​naar hun eigen sterke en zwakke punten. Als u dit doet, kunt u de juiste kandidaat voor de functie uitkiezen.

Gewone schalen versus andere soorten schalen

Illustratie van de mens die terugkoppelingsdoos met gezichten controleert.

Nu we enkele voorbeelden van ordinale schaal grondig hebben bekeken, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoe het formaat van de ordinale schaal verschilt van andere schalen.

Als we het hebben over ordinale schalen, praten we er meestal over in één adem met de Vier meetschalen, welke zijn:

 • Nominale schalen
 • Ordinale schalen
 • Interval schalen
 • Verhoudingsschalen

Laten we eens kijken hoe de voorbeelden van ordinale schaal die we zojuist hebben gezien zich verhouden tot de andere 3 soorten schaal ...

Voorbeeld van ordinale schaal versus voorbeeld van nominale schaal

Een nominale schaal of nominale vragen in een enquête, verschilt van een ordinale schaal in de manier waarop de waarden ervan heb geen bestelling naar hen.

Hier is een voorbeeld: ik verzamel enkele eenvoudige onderzoeksgegevens over haarkleur. Als ik een nominale schaal gebruik, zijn de waarden gewoon verschillende haarkleuren (bruin, blond, zwart, enz.) Merk op dat er geen bestelling hier; het is niet zoals bruin leidt tot blond, wat leidt tot zwart en verder.

Terwijl als ik een ordinale schaal gebruik, ik waarden kan toevoegen voor de lichtheid of duisternis van het haar, wat heeft een bestelling (licht leidt tot donker).
Hier is een nominale schaal voorbeeld over haarkleur

Meerkeuze haarkleurpeiling gemaakt op AhaSlides | voorbeelden van verhoudingsschalen

En hier is een ordinale schaal voorbeeld over haarkleur:

Haarkleur en duisternis poll gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

Op deze manier geeft het voorbeeld van de ordinale schaal ons extra informatie. Het onthult niet alleen hoeveel respondenten van elke haarkleur we hebben (je kunt met de muis over een cirkelvormig punt bewegen om te zien hoeveel reacties het kreeg), maar we kunnen ook de lichtheid of donkerheid van die haarkleuren zien op een 5- puntschaal tussen 'superlicht' (1) en 'superdonker' (5).

Dingen doen op de ordinale schaal is geweldig om nog een laag informatie te verzamelen. U kunt echter een paar problemen tegenkomen met de nominale en ordinale waarden komen niet overeen. Hoe kan een persoon met zwart haar bijvoorbeeld ook 'superlicht' haar hebben? En welke waarde kiest een persoon zonder haar?

U kunt deze problemen oplossen met een aantal eenvoudige oplossingen: Eén manier is om een Bericht voor respondenten die de kans elimineren om de waarden te verknoeien:

 • Een andere manier is om de laagste waarde (1) zo te laten N / A (niet van toepassing). Respondenten die zich kunnen identificeren met de nominale schaal, maar niet met de ordinale schaal, kunnen 'N.v.t.' kiezen om ervoor te zorgen dat er geen waardeconflict ontstaat. De waarde 'superlicht' begint dus op (2).
Haarkleur en haardonkerpeiling gemaakt op AhaSlides
Ordinale schaalvoorbeelden

Voorbeelden van ordinale schaal versus voorbeelden van intervalschalen

Net zoals een ordinale schaal meer gegevens onthult dan een nominale schaal, onthult een intervalschaal zelfs meer dan dat. Een intervalschaal betreft de mate van verschil tussen de waarden. Laten we dus enkele voorbeelden van intervalschalen en voorbeelden van intervalvragen bekijken. 

Laten we zeggen dat ik eenvoudiger onderzoek doe, dit keer naar de ideale temperatuur van mensen thuis en op vakantie. In een ordinaal schaalformaat zou ik mijn waarden als volgt uiteenzetten:

 1. Bevriezen
 2. Koud
 3. Gematigd
 4. Warm
 5. hot

Het grote probleem met dit voorbeeld van een ordinale schaal is dat het volledig subjectief. Wat voor iemand als 'bevriezing' wordt beschouwd, kan voor iemand anders als 'gematigd' worden beschouwd.
Op grond van de formulering van de waarden zal iedereen dat natuurlijk doen aangetrokken naar het midden. Dit is waar de woorden al de ideale temperatuur suggereren, en het leidt tot een grafiek die er als volgt uitziet:

Ideale temperatuur thuis en op vakantie-enquête gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

In plaats daarvan zou ik een intervalschaal moeten gebruiken, die een naam zal geven de exacte graden in Celsius of Fahrenheit die overeenkomen met elke waarde, zoals zo:

 1. Invriezen (0 ° C - 9 ° C)
 2. Koud (10 ° C - 19 ° C)
 3. Gematigd (20 ° C - 25 ° C)
 4. Warm (26 ° C - 31 ° C)
 5. Heet (32 ° C +)

Door de waarden op deze manier vast te leggen, kunnen mijn respondenten hun beslissingen nemen op basis van een bestaande en bekende schaalsysteem, in plaats van de bevooroordeelde percepties van degene die de vraag heeft geschreven.

U kunt de bewoording ook helemaal verwijderen, zodat respondenten niet worden beïnvloed door vooroordelen die door de kracht van de woorden.
Als u dit doet, zijn er zeker resultaten gevarieerder en nauwkeuriger, zoals dit

Een voorbeeld op intervalschaal van de ideale temperatuur thuis en op vakantie, gemaakt op AhaSlides | voorbeeld van een intervalschaal
Een voorbeeld van een intervalschaal

Voorbeeld van ordinale schaal versus voorbeeld van verhoudingsschaal

Een verhoudingsschaal is vergelijkbaar met een intervalschaal in de manier waarop deze zich richt op getallen en de verschillen daartussen.

Het enige grote verschil is echter de aanwezigheid in een verhoudingsschaal van de 'echte nul'-waarde. Deze 'echte nul' is de volledige afwezigheid van de waarde die wordt gemeten.

Kijk bijvoorbeeld eens naar deze verhoudingsschaal over werkervaring

Een voorbeeld van een ratio-schaal van werkervaring in de reissector, gemaakt op AhaSlides.
Voorbeelden van Ratio-enquêtes - Voorbeelden van ordinale schaal

U kunt zien dat dit voorbeeld van een verhoudingsschaal begint met de waarde '0 jaar', wat de volledige afwezigheid van enige werkervaring vertegenwoordigt. Dit betekent dat u een solide, onwrikbare basis heeft waarop u uw analyse kunt beginnen.

Onthouden: niet alle nulwaarden zijn 'echte nul'. De 0°C-waarde op onze intervalschaal is geen echte nul, omdat 0°C een specifieke temperatuur is. niet de afwezigheid van temperatuur.


Andere manieren om te peilen

Begrijp ons hier niet verkeerd; ordinale schalen zijn echt geweldig. Maar om een ​​echt boeiend onderzoek te maken op het gebied van onderwijs, werk, politiek, psychologie of wat dan ook, je wilt het format uitbreiden. 

Met AhaSlides heb je een heleboel manieren om uw publiek te ondervragen

1. Meerkeuzevragenlijst

Een meerkeuzevragen over politiek gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

Meerkeuzevragen zijn het standaardtype peiling en zijn beschikbaar in staaf-, ring- of cirkeldiagramvorm. Schrijf gewoon de keuzes op en laat uw publiek kiezen!

🎉Meer informatie: Willekeurige teamgenerator | 2024 Random Group Maker onthult

2. Beeldkeuze-enquête

Een meerkeuzepoll met afbeeldingen van taalverschijning, gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

Peilingen voor beeldkeuze werken op vrijwel dezelfde manier als peilingen met meerkeuzevragen, alleen visueler!

3. Word Cloud-peiling

Een word cloud poll over een cursus muziekgeschiedenis aan de universiteit gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

Word Cloud-peilingen zijn korte reacties op een onderwerp, meestal één of twee woorden lang. De meest populaire antwoorden onder de respondenten verschijnen in het midden in grotere tekst, terwijl minder populaire antwoorden in kleinere tekst buiten het midden van de dia worden geschreven.

4. Open enquête

Een open enquête over milieubescherming, gemaakt op AhaSlides.
Ordinale schaalvoorbeelden

Open-ended poll helpt je om antwoorden te verzamelen met creativiteit en vrijheid. Er is geen meerkeuze- of woordlimiet; dit soort peilingen moedigen lange antwoorden aan die gedetailleerd ingaan.

🎊 Leer te organiseer gratis live Q&A in 2024


De perfecte online enquêtetool

Alles wat in dit artikel wordt gepresenteerd – de voorbeelden van de ordinale schaal, de voorbeelden van de nominale, interval- en ratioschaal, evenals de andere soorten peilingen, zijn allemaal gemaakt op AhaSlides.

AhaDia's is een gratis digitale tool die super intuïtief en flexibel is! Het is online software waarmee u informatie en meningen van over de hele wereld kunt verzamelen. U kunt uw enquête open laten staan, zodat uw respondenten deze kunnen invullen zonder dat u erbij bent!
Via de 'schalen'-dia kunt u met AhaSlides ordinale schalen maken voor een reeks uitspraken in 3 eenvoudige stappen:

Ordinale schaalvoorbeelden - De backend van AhaSlides
AhaSlides-kijkersweergave op hun telefoons
Ordinale schaalvoorbeelden
 1. Schrijf uw vraag
 2. Breng uw verklaringen naar voren
 3. Voeg de waarden toe

Typ de deelnamecode bovenaan de dia zodat uw deelnemer deze kan zien. Zodra ze de code op hun telefoon hebben ingevoerd, kunnen ze de vraag op jouw ordinale schaal, via schuifregelaars, voor alle uitspraken beantwoorden.

De responsgegevens van uw publiek blijft op uw presentatie tenzij u ervoor kiest om het te wissen, zodat de gegevens op ordinaal niveau altijd beschikbaar zijn. U kunt uw presentatie en de responsgegevens vervolgens overal online delen.
Als u uw eigen rangschalen wilt maken, evenals een groot aantal andere soorten peilingen, klik op onderstaande knop!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een ordinale schaal?

Een ordinale schaal is een soort meetschaal die wordt gebruikt in statistiek en onderzoek. Het maakt het mogelijk om datapunten te rangschikken of te ordenen op basis van hun relatieve posities of niveaus van een bepaald kenmerk of attribuut.
Op een ordinale schaal zijn de gegevenspunten in een zinvolle volgorde gerangschikt, maar de verschillen tussen de categorieën of rangen zijn niet noodzakelijkerwijs uniform of kwantificeerbaar.

Top 4 belangrijkste kenmerken van ordinale schaal?

Belangrijkste kenmerken van ordinale schaal: rangorde, orden, nom-uniforme verschillen, voorbeelden en beperkte rekenkundige bewerkingen. Ordinale schalen bieden waardevolle informatie over de volgorde of rangorde van gegevenspunten, waardoor vergelijkingen en analyses op basis van relatieve posities mogelijk zijn. Ze bieden echter geen precieze metingen van verschillen of maken zinvolle wiskundige berekeningen mogelijk.

Verschillen tussen nominale schaal en ordinale schaal?

Nominale schaal en ordinale schaal zijn twee soorten meetschalen die worden gebruikt in statistiek en onderzoek. Ze verschillen in het informatieniveau en de aard van de relaties die ze kunnen leggen tussen de datapunten. Bekijk deze gids om de voorbeelden!

Wat is een voorbeeld van een ordinale schaal?

U kunt de ordinale schaal voor vele doeleinden gebruiken, zoals het beoordelen van de klanttevredenheid en -graad, onderwijskwalificatie en sociaal-economische status...