Ben je een deelnemer?

Semantische differentiële schaal | Definitie, 6 typen, toepassingen en voorbeelden

Semantische differentiële schaal | Definitie, 6 typen, toepassingen en voorbeelden

Voordelen

Jane Ng Februari 26 2024 6 min gelezen

Meten hoe mensen over iets denken, is niet altijd eenvoudig. Hoe plak je immers een cijfer aan een emotie of een mening? Dat is waar de Semantische Differentiële Schaal in het spel komt. In deze blogpost gaan we de Semantische Differentiële Schaal verkennen, de verschillende soorten ervan, enkele voorbeelden, en hoe deze wordt gebruikt. Laten we eens kijken hoe we dingen meten die we niet gemakkelijk kunnen zien of aanraken, en leren hoe we onze gedachten en gevoelens duidelijk en meetbaar kunnen begrijpen.

Inhoudsopgave

Wat is semantische differentiële schaal?

De Semantische Differentiële Schaal is een soort enquête- of vragenlijstinstrument dat de houding, mening of perceptie van mensen ten opzichte van een specifiek onderwerp, concept of object meet. Het werd in de jaren vijftig ontwikkeld door een psycholoog Charles E.Osgood en zijn collega's om de connotatieve betekenis van psychologische concepten vast te leggen.

Afbeelding: papieren vorm

Bij deze schaal wordt respondenten gevraagd een concept te beoordelen op basis van een reeks bipolaire bijvoeglijke naamwoorden (tegengestelde paren), zoals "goed slecht", "blij verdrietig", of “effectief-ineffectief.” Deze paren zijn doorgaans verankerd aan de uiteinden van een schaal van 5 tot 7 punten. De ruimte tussen deze tegenstellingen stelt respondenten in staat de intensiteit van hun gevoelens of percepties over het onderwerp dat wordt geëvalueerd uit te drukken.

Onderzoekers kunnen beoordelingen gebruiken om een ​​ruimte te creëren die laat zien hoe mensen over een concept denken. Deze ruimte heeft verschillende emotionele of connotatieve dimensies.

Semantische differentiële schaal versus Likert-schalen

Semantische Differentiële Schalen en Likert-schalen worden beide veel gebruikt in enquêtes en onderzoek om attitudes, meningen en percepties te meten. Hoewel ze enkele overeenkomsten delen, hebben ze verschillende kenmerken en toepassingen. Het begrijpen van de verschillen daartussen kan helpen bij het selecteren van het meest geschikte hulpmiddel voor een bepaalde onderzoeksvraag of enquêtebehoefte.

KenmerkSemantisch differentieelLikert-schaal
NATUURMeet betekenis/connotatie van conceptenMeet overeenstemming/onenigheid met uitspraken
StructuurBipolaire bijvoeglijke naamwoorden (bijvoorbeeld blij-verdrietig)5-7-puntsschaal (helemaal mee eens – helemaal mee oneens)
FocusEmotionele percepties en nuancesMeningen en overtuigingen over specifieke uitspraken
ToepassingenMerkimago, productervaring, gebruikersperceptieKlanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, risicoperceptie
Reactie-optiesKies tussen tegenstellingenKies het overeenstemmingsniveau
Analyse & InterpretatieMultidimensionale kijk op attitudesNiveaus van overeenstemming/frequentie van standpunten
Sterke puntenLegt subtiele nuances vast, goed voor kwalitatieve analyseGemakkelijk te gebruiken en te interpreteren, veelzijdig
Zwakke puntenSubjectieve interpretatie is tijdrovendBeperkt tot overeenstemming/onenigheid, kan complexe emoties missen
Semantische differentiële schaal versus Likert-schalen

De analyse van semantische differentiële schalen kan een multidimensionaal beeld van attitudes bieden, terwijl de analyse van de Likertschaal zich doorgaans richt op de mate van overeenstemming of frequentie van een bepaald gezichtspunt.

Soorten semantische differentiële schaal

Hier zijn enkele typen of varianten van de Semantische Differentiële Schaal die vaak worden gebruikt:

1. Standaard semantische differentiële schaal

Dit is de klassieke vorm van de schaal, met bipolaire bijvoeglijke naamwoorden aan beide uiteinden van een schaal van 5 tot 7 punten. Respondenten geven hun perceptie of gevoelens ten aanzien van het concept aan door een punt op de schaal te selecteren dat overeenkomt met hun houding.

Toepassing: Wordt veel gebruikt in de psychologie, marketing en sociale wetenschappen om de connotatieve betekenis van objecten, ideeën of merken te meten.

Afbeelding: ResearchGate

2. Visueel analoge schaal (VAS)

Hoewel VAS niet altijd strikt onder Semantische Differentiële Schalen wordt geclassificeerd, is het een verwant formaat dat een doorlopende lijn of schuifregelaar gebruikt zonder afzonderlijke punten. Respondenten markeren een punt langs de lijn dat hun perceptie of gevoel weergeeft.

Toepassing: Gebruikelijk in medisch onderzoek om pijnintensiteit, angstniveaus of andere subjectieve ervaringen te meten die een genuanceerde beoordeling vereisen.

3. Semantische differentiële schaal met meerdere items

Deze variatie maakt gebruik van meerdere sets bipolaire bijvoeglijke naamwoorden om verschillende dimensies van een enkel concept te beoordelen, waardoor een meer gedetailleerd en genuanceerd begrip van attitudes ontstaat.

Toepassing: Handig voor uitgebreide merkanalyses, onderzoeken naar gebruikerservaringen of diepgaande evaluatie van complexe concepten.

Afbeelding: ar.inspiredpencil.com

4. Cross-culturele semantische differentiële schaal

Deze schalen zijn specifiek ontworpen om rekening te houden met culturele verschillen in perceptie en taal en kunnen cultureel aangepaste bijvoeglijke naamwoorden of constructies gebruiken om relevantie en nauwkeurigheid tussen verschillende culturele groepen te garanderen.

Toepassing: Werkzaam in intercultureel onderzoek, internationale marketingstudies en wereldwijde productontwikkeling om de diverse consumentenpercepties te begrijpen.

5. Emotiespecifieke semantische differentiële schaal

Dit type is afgestemd op het meten van specifieke emotionele reacties en gebruikt bijvoeglijke naamwoorden die direct verband houden met bepaalde emoties of affectieve toestanden (bijvoorbeeld 'blij-somber').

Toepassing: Gebruikt in psychologisch onderzoek, mediastudies en reclame om emotionele reacties op stimuli of ervaringen te meten.

6. Domeinspecifieke semantische differentiële schaal

Deze schalen zijn ontwikkeld voor specifieke vakgebieden of onderwerpen en bevatten paren van bijvoeglijke naamwoorden die relevant zijn voor bepaalde domeinen (bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, technologie).

Toepassing: Handig voor gespecialiseerd onderzoek waarbij domeinspecifieke nuances en terminologie van cruciaal belang zijn voor nauwkeurige metingen.

Afbeelding: ScienceDirect

Elk type semantische differentiële schaal is ontworpen om de meting van attitudes en percepties voor verschillende onderzoeksbehoeften te optimaliseren, zodat de gegevensverzameling zowel relevant als gevoelig is voor het onderwerp. Door de juiste variatie te selecteren, kunnen onderzoekers betekenisvolle inzichten verkrijgen in de complexe wereld van menselijke attitudes en percepties.

Voorbeelden van semantische differentiële schaal

Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden die illustreren hoe deze schalen in verschillende contexten kunnen worden toegepast:

1. Merkperceptie

 • Doelstelling: Om de perceptie van de consument van een merk te evalueren.
 • Bijvoeglijke naamwoorden: Innovatief – Verouderd, Betrouwbaar – Onbetrouwbaar, Hoge kwaliteit – Lage kwaliteit.
 • Gebruikmogelijkheden: Marketingonderzoekers kunnen deze schalen gebruiken om te begrijpen hoe consumenten een merk waarnemen, wat branding- en positioneringsstrategieën kan ondersteunen.

2. Klanttevredenheid

 • Doelstelling: Om de klanttevredenheid over een product of dienst te meten.
 • Bijvoeglijke naamwoorden: Tevreden – Ontevreden, Waardevol – Waardeloos, Tevreden – Geërgerd.
 • Gebruikmogelijkheden: Bedrijven kunnen deze schalen toepassen in enquêtes na aankoop om de klanttevredenheid te meten en verbeterpunten te identificeren.
Semantische differentiële schaal: definitie, voorbeeld
Afbeelding: iEduNote

3. Onderzoek naar gebruikerservaring (UX).

 • Doelstelling: Om de gebruikerservaring van een website of applicatie te beoordelen.
 • Bijvoeglijke naamwoorden: Gebruiksvriendelijk – Verwarrend, Aantrekkelijk – Onaantrekkelijk, Innovatief – Gedateerd.
 • Gebruikmogelijkheden: UX-onderzoekers kunnen deze schalen gebruiken om te evalueren hoe gebruikers denken over het ontwerp en de functionaliteit van een digitaal product, en zo toekomstige ontwerpbeslissingen te begeleiden.

4. Betrokkenheid van medewerkers

 • Doelstelling: Begrijpen betrokkenheid van medewerkers – gevoelens van werknemers ten opzichte van hun werkplek.
 • Bijvoeglijke naamwoorden: Betrokken – Niet betrokken, Gemotiveerd – Ongemotiveerd, Gewaardeerd – Ondergewaardeerd.
 • Gebruikmogelijkheden: HR-afdelingen kunnen deze schalen gebruiken in medewerkersonderzoeken om de betrokkenheidsniveaus en de tevredenheid op de werkplek te meten.

5. Onderwijsonderzoek

Afbeelding: ResearchGate
 • Doelstelling: Om de houding van studenten ten opzichte van een cursus of lesmethode te evalueren.
 • Bijvoeglijke naamwoorden: Interessant – Saai, Informatief – Niet-informatief, Inspirerend – Ontmoedigend.
 • Gebruikmogelijkheden: Docenten en onderzoekers kunnen de effectiviteit van onderwijsmethoden of curricula beoordelen en de nodige aanpassingen doorvoeren om de betrokkenheid van studenten en de leerresultaten te verbeteren.

Enquête-inzichten verbeteren met de beoordelingsschaal van AhaSlides

AhaSlides maakt het eenvoudig in te stellen interactieve beoordelingsschalen voor diepgaande opinie- en sentimentanalyses. Het verbetert het verzamelen van feedback met functies voor live peilingen en het op elk gewenst moment online verzamelen van reacties, perfect voor een reeks onderzoeken, waaronder Likert-schalen en tevredenheidsbeoordelingen. De resultaten worden weergegeven in dynamische grafieken voor uitgebreide analyse.

Voorbeeld van AhaSlides-beoordelingsschaal | AhaSlides likert-schaalmaker

AhaSlides wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe, interactieve functies voor het indienen en stemmen van ideeën, waardoor de toolkit wordt versterkt. Samen met de Beoordelingsschaalfunctiebieden deze updates docenten, trainers, marketeers en organisatoren van evenementen alles wat ze nodig hebben om boeiendere en inzichtelijkere presentaties en enquêtes te maken. Duik in onze sjabloonbibliotheek voor inspiratie!

Tot slot

De Semantische Differentiële Schaal is een krachtig hulpmiddel voor het meten van de genuanceerde percepties en houdingen die mensen hebben ten opzichte van verschillende concepten, producten of ideeën. Door de kloof tussen kwalitatieve nuances en kwantitatieve gegevens te overbruggen, biedt het een gestructureerde benadering om het complexe spectrum van menselijke emoties en meningen te begrijpen. Of het nu gaat om marktonderzoek, psychologie of onderzoek naar gebruikerservaringen, deze schaal biedt inzichten van onschatbare waarde die verder gaan dan louter cijfers, en de diepte en rijkdom van onze subjectieve ervaringen vastleggen.