Ben je een deelnemer?

Intervalschaalmeting | Definitie, kenmerken en praktijkvoorbeelden | 2024 onthult

Intervalschaalmeting | Definitie, kenmerken en praktijkvoorbeelden | 2024 onthult

Voordelen

Jane Ng Februari 26 2024 6 min gelezen

Vandaag duiken we in het concept van intervalschaalmeting – een hoeksteen in de wereld van de statistiek die misschien complex klinkt, maar ongelooflijk interessant en verrassend relevant is voor ons dagelijks leven.

Van de manier waarop we de tijd aangeven tot de manier waarop we de temperatuur meten, intervalschalen spelen een cruciale rol. Laten we dit concept samen ontrafelen en ons verdiepen in de essentie, unieke kenmerken, vergelijkingen met andere weegschalen en voorbeelden uit de echte wereld!

Inhoudsopgave

Tips voor effectief onderzoek

Wat is intervalschaalmeting?

Intervalschaalmeting is een soort gegevensmeetschaal die wordt gebruikt op het gebied van statistiek en onderzoek om het verschil tussen entiteiten te kwantificeren. Het is een van de vier niveaus van meetschalen, naast nominale, ratioschalen en ordinale schaal voorbeeld.

De temperatuurschalen zijn klassieke voorbeelden van intervalschaalmeting. Afbeelding: Freepik

Het is erg handig op veel gebieden, zoals psychologie, onderwijs en studie van de samenleving, omdat het ons helpt dingen te meten zoals hoe slim iemand is (IQ-scores), hoe warm of koud het is (temperatuur) of datums.

Belangrijkste kenmerken van intervalschaalmeting

Intervalschaalmeting heeft onderscheidende kenmerken die het onderscheiden van andere typen meetschalen. Het begrijpen van deze kenmerken is cruciaal voor het correct gebruiken van intervalschalen in onderzoek en data-analyse. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Overal gelijke stappen (gelijke intervallen): 

Het grote voordeel van intervalschalen is dat de afstand tussen twee getallen naast elkaar altijd hetzelfde is, waar u zich ook op de schaal bevindt. Dit maakt het erg handig om te vergelijken hoeveel meer of minder het ene ding is vergeleken met het andere. 

 • De sprong van 10°C naar 11°C is bijvoorbeeld net als de sprong van 20°C naar 21°C als je het over temperatuur hebt.

Nul is slechts een tijdelijke aanduiding (willekeurig nulpunt): 

Bij intervalschalen betekent de nul niet ‘niets daar’. Het is gewoon een punt dat is gekozen om vanaf te tellen, niet zoals bij sommige andere schalen waar nul betekent dat er iets volledig afwezig is. Een goed voorbeeld is dat 0°C niet betekent dat er geen temperatuur is; het betekent alleen dat het water daar bevriest.

Intervalschaalmeting. Afbeelding: Freepik

Alleen optellen en aftrekken: 

U kunt intervalschalen gebruiken om getallen op te tellen of weg te nemen om het verschil ertussen te achterhalen. Maar omdat nul niet 'geen' betekent, kun je vermenigvuldigen of delen niet gebruiken om te zeggen dat iets 'tweemaal zo heet' of 'half zo koud' is.

Ik kan niet over verhoudingen praten: 

Omdat nul op deze schaal niet echt nul is, heeft het geen zin om te zeggen dat iets 'tweemaal zoveel' is. Dit komt allemaal omdat we een echt startpunt missen dat ‘geen’ betekent.

Cijfers die logisch zijn: 

Alles op een intervalschaal is in orde en je kunt precies zien hoeveel meer het ene getal vergeleken wordt met het andere. Hierdoor kunnen onderzoekers hun metingen organiseren en praten over hoe groot of klein de verschillen zijn.

Voorbeelden van intervalschaalmetingen

Intervalschaalmeting biedt een manier om verschillen tussen items te kwantificeren en te vergelijken met een gelijke afstand tussen de waarden, maar zonder een echt nulpunt. Hier zijn enkele alledaagse voorbeelden:

1/ Temperatuur (Celsius of Fahrenheit): 

De temperatuurschalen zijn klassieke voorbeelden van intervalschalen. Het temperatuurverschil tussen 20°C en 30°C is gelijk aan het verschil tussen 30°C en 40°C. 0°C of 0°F betekent echter niet dat er geen temperatuur is; het is maar een punt op de schaal.

2/ IQ-scores: 

Intelligentiequotiënt (IQ)-scores worden gemeten op een intervalschaal. Het verschil tussen de scores is consistent, maar er is geen echt nulpunt waar intelligentie afwezig is.

Intervalschaalmeting. Afbeelding: GIGACaculator.com

3/ Kalenderjaren: 

Wanneer we jaren gebruiken om de tijd te meten, werken we met een intervalschaal. De kloof tussen 1990 en 2000 is dezelfde als die tussen 2000 en 2010, maar geen enkel ‘nul’-jaar vertegenwoordigt de afwezigheid van tijd.

4/ Tijd van de dag: 

Op dezelfde manier is de tijd van de dag op een 12-uurs- of 24-uursklok een intervalmeting. Het interval tussen 1:00 en 2:00 uur is hetzelfde als tussen 3:00 en 4:00 uur. Middernacht of middag betekent niet een afwezigheid van tijd; het is slechts een punt in de cyclus.

5/ Gestandaardiseerde testscores: 

Scores op tests zoals de SAT of GRE worden berekend op een intervalschaal. Het verschil in punten tussen de scores is gelijk, waardoor een directe vergelijking van de resultaten mogelijk is, maar een score van nul betekent niet “geen kennis” of vaardigheid.

Hoe SAT-scores worden berekend. Afbeelding: Reddit

Deze voorbeelden illustreren hoe intervalschalen worden gebruikt in verschillende aspecten van het dagelijks leven en in wetenschappelijk onderzoek, waardoor nauwkeurige vergelijkingen mogelijk zijn zonder te vertrouwen op een echt nulpunt.

Intervalschalen vergelijken met andere soorten schalen

Nominale schaal:

 • Wat het doet: Plaatst dingen gewoon in categorieën of namen, zonder te zeggen welke beter is of meer heeft.
 • Voorbeeld: Soorten fruit (appel, banaan, kers). Je kunt niet zeggen dat een appel “meer” is dan een banaan; ze zijn gewoon anders.

Ordinale schaal:

 • Wat het doet: Rangschikt de dingen in volgorde, maar vertelt ons niet hoeveel beter of slechter de een is dan de ander.
 • Voorbeeld: Raceposities (1e, 2e, 3e). We weten dat de eerste beter is dan de tweede, maar niet hoeveel.

Intervalschaal:

 • Wat het doet: Rangschikt niet alleen de dingen in volgorde, maar vertelt ons ook het exacte verschil ertussen. Het heeft echter geen echt uitgangspunt van nul.
 • Voorbeeld: Temperatuur in Celsius zoals eerder vermeld.

Verhoudingsschaal:

 • Wat het doet: Net als de intervalschaal rangschikt het dingen en vertelt ons het exacte verschil ertussen. Maar het heeft ook een echt nulpunt, wat 'geen' betekent van wat we ook meten.
 • Voorbeeld: Gewicht. 0 kg betekent dat er geen gewicht is, en we kunnen zeggen dat 20 kg twee keer zo zwaar is als 10 kg.

Belangrijkste verschillen:

 • Nominaal noem of label dingen gewoon zonder enige volgorde.
 • rangtelwoord zet de zaken op orde, maar zegt niet hoe ver die orders uit elkaar liggen.
 • interval vertelt ons duidelijk de afstand tussen punten, maar zonder een echte nul, dus we kunnen niet zeggen dat iets “tweemaal” zoveel is.
 • Verhouding geeft ons alles wat het info-interval doet, plus het heeft een echte nul, dus we kunnen vergelijkingen maken zoals 'tweemaal zoveel'.

Verbeter uw onderzoek met interactieve beoordelingsschalen

Metingen opnemen in uw onderzoek of feedbackverzameling is nog nooit zo eenvoudig geweest met AhaSlides' Beoordelingsschalen. Of u nu gegevens verzamelt over klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid of meningen van het publiek, AhaSlides biedt een gebruiksvriendelijk platform dat het proces vereenvoudigt. U kunt snel aangepaste beoordelingsschalen maken die perfect bij uw enquête of onderzoek passen. Bovendien zorgt de realtime feedbackfunctie van AhaSlides voor onmiddellijke interactie en betrokkenheid met uw publiek, waardoor het verzamelen van gegevens niet alleen efficiënt maar ook boeiend wordt.

🔔 Bent u klaar om uw onderzoek naar een hoger niveau te tillen met nauwkeurige en interactieve beoordelingsschalen? Begin nu met het verkennen van AhaSlides' Sjablonen en begin vandaag nog aan uw reis naar betere inzichten!

Conclusie

Het gebruik van intervalschaalmetingen kan de manier waarop we gegevens verzamelen en analyseren in onderzoek echt transformeren. Of u nu de klanttevredenheid evalueert, gedragsveranderingen bestudeert of de voortgang in de loop van de tijd bijhoudt, intervalschalen bieden een betrouwbare en eenvoudige methode. Vergeet niet dat de sleutel tot het ontsluiten van inzichtelijke gegevens begint met het kiezen van de juiste hulpmiddelen en schalen voor uw onderzoek. Omarm intervalschaalmetingen en breng uw onderzoek naar een hoger niveau van nauwkeurigheid en inzicht.