Ben je een deelnemer?

Presentatieformaat: een uitstekende presentatie maken (met tips + voorbeelden)

Presenteren

Jane Ng 30 mei, 2023 11 min gelezen

Ben je klaar om je publiek te boeien en een blijvende indruk achter te laten met je presentaties? De eerste en belangrijkste stap op weg naar dat doel is het ontwerpen van een goed gestructureerde presentatie. Met andere woorden, jouw keuze presentatie formaat speelt een essentiële rol bij het voorbereiden van succes, aangezien het uw publiek door een reis van informatie en ideeën leidt.

In deze blog ontsluiten we de kracht van een presentatie-indeling, verkennen we drie verschillende indelingstypen met voorbeelden en delen we waardevolle tips om uw presentaties om te zetten in boeiende en onvergetelijke ervaringen.

Maak je klaar om de aandacht van je publiek vast te houden als nooit tevoren!

Inhoudsopgave

Wat is presentatieformaat?

Een presentatievorm is de structuur en organisatie van een presentatie. Het omvat de manier waarop informatie is gerangschikt, evenals de algehele stijl en levering van de presentatie. 

Een presentatievorm is de structuur en organisatie van een presentatie. Afbeelding: Freepik

Waarom is presentatieformaat belangrijk?

Een goed presentatieformaat kan de betrokkenheid van het publiek aanzienlijk vergroten. Het helpt de aandacht van het publiek vast te houden, de interesse vast te houden en ervoor te zorgen dat ze tijdens de presentatie gefocust blijven. 

Bovendien helpt het de presentator om ideeën in een logische volgorde over te brengen, waardoor het voor het publiek gemakkelijker wordt om de informatie te begrijpen en vast te houden. Een goed georganiseerd formaat zorgt voor soepele overgangen tussen onderwerpen, voorkomt verwarring en zorgt voor een samenhangende stroom van ideeën.

Ten slotte weerspiegelt het presentatieformaat de professionaliteit en aandacht voor detail van de presentator. Een goed uitgevoerde presentatie laat zien dat de presentator moeite heeft gedaan om een ​​verzorgde en doordachte presentatie te maken, die de perceptie en ontvankelijkheid van het publiek positief kan beïnvloeden.

Presentatie Formaat

3 soorten presentatieformaten + voorbeelden

1/ Het lineaire formaat 

Het lineaire formaat is een van de meest voorkomende en eenvoudige presentatieformaten. In dit formaat volgt de presentator een sequentiële voortgang en presenteert de inhoud in een logische volgorde die gemakkelijk te volgen is voor het publiek. De informatie is meestal verdeeld in secties, inclusief de inleiding, hoofdtekst en conclusie, en dienovereenkomstig gepresenteerd.

Inleiding: 

Introduceer het onderwerp en geef een overzicht van wat er in de presentatie aan bod komt. 

Tekst: 

De hoofdtekst van de presentatie omvat de belangrijkste punten of sleutelideeën die de presentator wil overbrengen. 

 • Elk punt wordt op een duidelijke en gestructureerde manier gepresenteerd, vaak vergezeld van visuele hulpmiddelen zoals dia's of cue-kaarten. 
 • Gebruik subpunten, voorbeelden of ondersteunend bewijsmateriaal om de belangrijkste ideeën te versterken en het begrip te vergroten.

Conclusie

Rond de presentatie af door de belangrijkste punten samen te vatten, de belangrijkste aandachtspunten te versterken en een gevoel van afsluiting te geven. 

De conclusie kan ook een oproep tot actie bevatten, waarmee het publiek wordt aangemoedigd de gepresenteerde informatie toe te passen of het onderwerp verder te onderzoeken.

Voorbeeld van een lineair presentatieformaat: 

Onderwerp: De voordelen van regelmatige lichaamsbeweging. 

IntroductieHet overzicht van het onderwerp: 
 • Het belang van het behouden van een gezonde levensstijl

 • De rol van lichaamsbeweging in het algehele welzijn.
 • Lichaam
 • Voordelen voor de lichamelijke gezondheid: Leg de verschillende fysieke gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging uit, zoals gewichtsbeheersing, verbeterde cardiovasculaire gezondheid, meer kracht en flexibiliteit en verminderd risico op chronische ziekten.

 • Geestelijke gezondheidsvoordelen: Benadruk de positieve impact van lichaamsbeweging op de geestelijke gezondheid, waaronder verminderde stress, verbeterde stemming, verbeterde cognitieve functie en verbeterd algemeen welzijn.

 • Sociale voordelen: Bespreek hoe lichaamsbeweging sociale verbindingen kan bevorderen en kansen kan creëren voor betrokkenheid bij de gemeenschap, teamsporten of groepsactiviteiten.
 • ConclusieVat de belangrijkste voordelen van lichaamsbeweging samen en benadrukt de positieve invloed ervan op het fysieke en mentale welzijn.
  Moedig het publiek aan om regelmatig aan lichaamsbeweging te doen en om meer informatie of ondersteuning te zoeken om hun gezondheidsdoelen te bereiken.

  2/ Het probleem-oplossingsformaat

  Het probleemoplossingsformaat is een effectief presentatieformaat dat vaak wordt gebruikt bij het aanpakken van een specifiek probleem of een specifieke uitdaging. 

  Het volgt een gestructureerde aanpak waarbij de presentator eerst het probleem of de uitdaging identificeert en benadrukt, en vervolgens mogelijke oplossingen of strategieën geeft om het te overwinnen.

  Hier volgt een overzicht van het probleem-oplossingsformaat:

  Probleemidentificatie: 

  • Definieer en leg het probleem of de uitdaging duidelijk uit.
  • Geef relevante context, statistieken of voorbeelden om het belang van het probleem te benadrukken om het publiek te helpen het probleem en de implicaties ervan te begrijpen.

  Probleemanalyse: 

  • Ga dieper in op het probleem en analyseer de onderliggende oorzaken en factoren die bijdragen aan het bestaan ​​ervan. 
  • Bespreek de uitdagingen en belemmeringen die samenhangen met het effectief aanpakken van het probleem. 

  Deze analyse helpt het publiek een alomvattend begrip te krijgen van de complexiteit van het probleem.

  Presentatie van de oplossing: 

  • Introduceer mogelijke oplossingen of strategieën om het geïdentificeerde probleem aan te pakken. 
  • Leg elke oplossing in detail uit, inclusief de voordelen, haalbaarheid en potentiële impact. 
  • Gebruik afbeeldingen, casestudy's of voorbeelden om de effectiviteit van de voorgestelde oplossingen te illustreren.

  Oplossingsevaluatie:

  • Evalueer en vergelijk de voorgestelde oplossingen en weeg hun voor- en nadelen af.
  • Bespreek de mogelijke uitdagingen of beperkingen van elke oplossing. 

  Conclusie: 

  • Vat het probleem en de mogelijke oplossingen samen.  
  • Geef een call-to-action of aanbevelingen voor verdere actie.

  Voorbeeld van deze presentatievorm: 

  Onderwerp: De toenemende vervuilingsniveaus in een stad

  Probleem Identificatie
 • Presenteer gegevens en feiten over toenemende lucht- en waterverontreiniging.

 • De negatieve impact op de volksgezondheid, en de ecologische gevolgen.
 • ProbleemanalyseBespreek in het vervuilingsscenario factoren zoals industriële emissies, vervuiling door voertuigen, ontoereikende afvalbeheersystemen en het ontbreken van milieuregels.
  OplossingspresentatiePresenteer oplossingen voor vervuiling zoals 
 • Strengere emissienormen voor industrieën

 • Bevordering van hernieuwbare energiebronnen

 • Verbetering van het openbaar vervoer

 • Implementeren van afvalrecyclingprogramma's

 • Het publiek bewust maken van duurzame praktijken
 • Oplossing Evaluatie
 • Bespreek de kostenimplicaties, regelgevingsuitdagingen en publieke acceptatie van de voorgestelde oplossingen. 

 • Pak potentiële belangenconflicten en de behoefte aan gezamenlijke inspanningen van verschillende belanghebbenden aan.
 • ConclusieBenadrukt de urgentie van het aanpakken van vervuiling en moedigt het publiek aan om individuele en collectieve acties te ondernemen, zoals het aannemen van milieuvriendelijke gewoonten, het ondersteunen van milieuvriendelijk beleid en actief deelnemen aan gemeenschapsinitiatieven.

  3/ Het vertelformaat 

  Het vertelformaat is een krachtig presentatieformaat dat gebruikmaakt van de kunst van het vertellen van verhalen om het publiek te betrekken en informatie op een gedenkwaardige en impactvolle manier over te brengen. Het omvat het structureren van de presentatie als een verhaal, waarbij elementen van het vertellen van verhalen worden verwerkt, zoals een meeslepende opening, een reeks gerelateerde gebeurtenissen en een resolutie of conclusie.

  Boeiende opening: 

  Begin met een opvallende opening die het publiek vasthoudt en het toneel vormt voor het verhaal. Dit kan een boeiende anekdote zijn, een tot nadenken stemmende vraag of een levendige beschrijving die de nieuwsgierigheid van het publiek prikkelt.

  Inleiding tot het verhaal:

  Introduceer de hoofdpersonen, de setting en het centrale thema van het verhaal. Dit helpt het publiek zich te verbinden met het verhaal en stelt de context voor de presentatie vast.

  Reeks gerelateerde gebeurtenissen:

  • Neemt het publiek mee door een reeks onderling verbonden gebeurtenissen en illustreert belangrijke punten of lessen binnen het verhaal. 
  • Elk evenement bouwt voort op het vorige, creëert een gevoel van vooruitgang en bouwt spanning of anticipatie op.

  Climax en resolutie: 

  • Het verhaal bereikt een climax, een cruciaal moment waarop de hoofdrolspeler voor een kritieke uitdaging staat of een belangrijke beslissing neemt. 
  • De presentator bouwt spanning op en betrekt het publiek emotioneel. 
  • Uiteindelijk bereikt het verhaal een oplossing of conclusie, waarbij de hoofdrolspeler obstakels overwint of zijn doel bereikt.

  Key Takeaways: 

  • Leg verbanden tussen het verhaal en de hoofdboodschap of belangrijkste punten waarvan ze willen dat het publiek ze onthoudt. 
  • Benadruk de inzichten, lessen of principes die in het verhaal zijn ingebed en breng ze in verband met de bredere context of het onderwerp van de presentatie.

  Conclusie: 

  • Rond de presentatie af door het verhaal en de belangrijkste punten samen te vatten, de hoofdboodschap te herhalen en een gevoel van afsluiting te geven.  
  • Moedig het publiek aan om na te denken over het verhaal en de geleerde lessen toe te passen in hun eigen leven of werk.

  Hier is een voorbeeld van een TED Talk die effectief gebruik maakt van het vertelformaat:

  • Titel: "De kracht van kwetsbaarheid" 
  • Spreker: Brené Brown
  OpeningBrené Brown begint met een persoonlijk verhaal over haar ervaring als onderzoeksprofessor en deelt haar aanvankelijke onwil om kwetsbaarheid te onderzoeken vanwege angst en schaamte. Deze boeiende opening trekt onmiddellijk de aandacht van het publiek en zet de toon voor de vertelreis die volgt.
  Reeks verwante gebeurtenissen
 • Ze neemt het publiek mee door een reeks herkenbare en emotioneel geladen verhalen en deelt kwetsbare momenten uit haar eigen leven en ontmoetingen met personen die ze heeft geïnterviewd.

 • Ze introduceert het concept van kwetsbaarheid door middel van persoonlijke verhalen en geeft de lessen door die ze uit deze ervaringen heeft geleerd.

 • Deze verhalen zijn zorgvuldig samengesteld om op emotioneel niveau contact te maken met het publiek en bieden voorbeelden uit het echte leven van de kracht van kwetsbaarheid.
 • Climax en resolutie
 • De climax van de presentatie vindt plaats wanneer Brown een kwetsbaar moment van haarzelf deelt en het transformerende effect dat het op haar leven had benadrukt. 

 • Ze vertelt een persoonlijk verhaal dat illustreert hoe belangrijk het is om kwetsbaarheid te omarmen, barrières te doorbreken en verbindingen te onderhouden. 

 • Dit cruciale moment bouwt anticipatie op en betrekt het publiek emotioneel.
  Key TakeawaysGedurende de hele presentatie verweeft Brown naadloos de belangrijkste afhaalrestaurants en inzichten. 
 • Ze bespreekt de impact van kwetsbaarheid op persoonlijke groei, relaties en veerkracht. 

 • Ze benadrukt dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar eerder een kracht die individuen in staat stelt een authentiek en oprecht leven te leiden. 

 • Deze afhaalrestaurants zijn verweven met de verhalen, waardoor ze herkenbaar en bruikbaar zijn voor het publiek.
  ConclusieBrown besluit haar lezing door de belangrijkste punten samen te vatten en de boodschap van de transformerende kracht van kwetsbaarheid te versterken.
  Ze laat het publiek achter met een oproep tot actie en moedigt hen aan om kwetsbaarheid te omarmen, empathie te cultiveren en levens te leiden met meer moed en verbondenheid.

  Tips om een ​​uitstekende presentatie te maken

  • Hou het simpel: Vermijd rommelige dia's met te veel tekst of afbeeldingen. Houd het ontwerp schoon en overzichtelijk, zodat uw publiek snel de belangrijkste punten kan begrijpen. 
  • Gebruik afbeeldingen: Gebruik relevante visuele elementen zoals afbeeldingen, grafieken en grafieken om begrip en betrokkenheid te vergroten. Beeldmateriaal kan helpen de tekst op te splitsen en uw presentatie aantrekkelijker te maken. Zorg ervoor dat de beelden van hoge kwaliteit zijn, gemakkelijk leesbaar zijn en uw boodschap ondersteunen. 
  • Beperk tekst: Minimaliseer de hoeveelheid tekst op elke dia. U kunt de 7×7 regelen gebruik trefwoorden of korte zinnen in plaats van lange zinnen. Houd de tekst beknopt en gemakkelijk leesbaar. 
  Afbeelding: Dominik Tomaszewski/Gieterij
  • consistent ontwerp: Gebruik een consistent ontwerpthema tijdens uw presentatie om een ​​professionele en samenhangende uitstraling te behouden. Kies complementaire kleuren, lettertypen en lay-outs die passen bij uw onderwerp en doelgroep. Consistentie in ontwerp helpt visuele harmonie te creëren en houdt het publiek gefocust op uw inhoud. 
  • Oefenen, oefenen, oefenen: Oefen uw presentatie meerdere keren om vertrouwd te raken met de flow, timing en overgangen. Oefenen helpt u de inhoud zelfverzekerd en soepel over te brengen. Het stelt u ook in staat om eventuele gebieden te identificeren die verbetering of aanpassing behoeven.
  • Ga in gesprek met het publiek: Vergeet niet om oogcontact te houden met uw publiek en gebruik de interactieve functies van AhaSlides Polls terwijl PowerPoint toevoegt. Met functies zoals live peilingen, kunt u gemakkelijk communiceren met uw publiek en meer inzicht en feedback krijgen voor uw presentatie. 

  >> Mogelijk hebt u nodig: AhaSlides 2023 – Extensie voor PowerPoint

  Key Takeaways 

  De sleutel tot een succesvolle presentatie is het kiezen van een formaat dat aansluit bij uw inhoud, publiek en doelen. Combineer een goed gestructureerde indeling met boeiende beelden, beknopte tekst en effectieve presentatietechnieken om een ​​gedenkwaardige en impactvolle presentatie te creëren.

  En vergeet dat niet AhaDia's is een robuust platform waarmee presentatoren interactieve en dynamische presentaties kunnen maken. Ons vooraf gemaakte sjablonen en functionaliteiten zoals live peilingen, quizzen en interactieve Q&A-sessies helpen u het publiek actief te betrekken en waardevolle inzichten te verzamelen.