Edit page title Belang van Likert-schaal in onderzoek (updates 2024)
Edit meta description We zullen de betekenis van de Likert-schaal in onderzoek onderzoeken, en ook wanneer en hoe deze het beste in onderzoek kan worden gebruikt, of het nu kwalitatief of kwantitatief is in 2024

Close edit interface
Ben je een deelnemer?

Belang van Likert-schaal in onderzoek (updates 2024)

Presenteren

Astrid Trans 13 november, 2023 8 min gelezen

De Likert-schaal, ontwikkeld door Rensis Likert, is een van de meest gebruikte varianten van de gesommeerde beoordelingsschaal in onderzoek op het gebied van onderwijs en sociale wetenschappen.

De betekenis van Likertschaal in onderzoekvalt niet te ontkennen, vooral als het gaat om het meten van houding, mening, gedrag en voorkeuren.

In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van de Likert-schaal in onderzoek, en ook op wanneer en hoe we deze het beste kunnen gebruiken in onderzoek, of het nu kwalitatief of kwantitatief onderzoek is.

Overzicht

Wie heeft de Likertschaal uitgevonden?Rensis Likert
Wanneer ontstond de Likertschaal?1932
Wat is een typische Likertschaal in onderzoek?Ordinale schaal van 5 of 7 punten
Overzicht van de Likert-schaal in onderzoek

Inhoudsopgave:

waarom likertschaal wordt gebruikt in onderzoek
De Likertschaal is de meest gebruikte gesommeerde beoordelingsschaal in onderzoek

Wat is Likert-schaal in onderzoek?

De Likert-schaal is vernoemd naar de maker ervan, Rensis Likert, die deze in 1932 ontwikkelde. Bij enquêteonderzoek is het het meest voorkomende type meetschaal, dat wordt gebruikt om attitudes, waarden en meningen te peilen, voor een reële of hypothetische situatie onder studie.

Een basisprincipe van de meetmethodologie op de Likert-schaal is dat scores die door een Likert-schaal worden verkregen, samengestelde (opgetelde) scores zijn die voortkomen uit de reacties van een individu op de meerdere items op de schaal. Deelnemers wordt bijvoorbeeld gevraagd om op een metrische schaal aan te geven in hoeverre ze het eens zijn (van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens) met de gegeven stelling (items).

De Likert-schaal versus het Likert-item

Het is gebruikelijk dat mensen in de war raken tussen de termen Likert-schaal en Likert-item. Elke Likert-schaal bevat verschillende Likert-items.

 • Een Likert-item is een individuele uitspraak of vraag die de respondent in een enquête moet beoordelen.
 • Likert-items bieden deelnemers doorgaans de keuze tussen vijf en zeven gerangschikte opties, waarbij de middelste optie neutraal is, bijvoorbeeld van ‘Zeer ontevreden’ tot ‘Zeer tevreden’.

Tips voor effectief onderzoek

alternatieve tekst


Maak een enquête online met AhaSlides

Download een van de bovenstaande voorbeelden als sjablonen. Meld u gratis aan en maak online een enquête met de AhaSlides-sjabloonbibliotheek!


Schrijf je gratis in☁️

Wat zijn de soorten Likert-schalen in onderzoek?

Over het algemeen kunnen vragen van het Likert-type bestaan ​​uit unipolaire of bipolaire schalen.

 • Unipolaire Likert-schalenmeet een enkele dimensie. Ze zijn zeer geschikt om te beoordelen in hoeverre respondenten een bepaald standpunt of een bepaalde houding onderschrijven. Frequenties of kansen worden bijvoorbeeld gemeten met behulp van schalen met nooit/altijd, helemaal niet waarschijnlijk/zeer waarschijnlijk, enz.; ze zijn allemaal unipolair. 
 • Bipolaire Likertschalenmeet twee tegengestelde constructen, zoals tevredenheid en ontevredenheid. De antwoordmogelijkheden zijn gerangschikt op een continuüm van positief naar negatief, met een neutrale optie in het midden. Ze worden vaak gebruikt om de balans tussen positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van een bepaald onderwerp te beoordelen. Eens/oneens, tevredenheid/ontevredenheid en goed/slecht zijn bijvoorbeeld bipolaire concepten. 
Voorbeeld van een unipolaire schaalVoorbeeld van een bipolaire schaal
○ Helemaal mee eens
○ Enigszins mee eens
○ Redelijk mee eens
○ Helemaal niet mee eens
○ Helemaal mee eens
○ Enigszins mee eens
○ Noch eens, noch oneens
○ Enigszins oneens
○ Helemaal mee oneens
Een voorbeeld van verschillende soorten Likert-schalen in onderzoek

Naast deze twee hoofdtypen zijn er twee typen antwoordopties op de Likert-schaal:

 • Vreemde Likertschalenhebben een oneven aantal antwoordopties, zoals 3, 5 of 7. Vragen op de oneven Likert-schaal hebben een neutrale optie in de antwoordreacties. 
 • Zelfs Likert schaalthebben een even aantal antwoordmogelijkheden, zoals 4 of 6. Dit wordt gedaan om respondenten te dwingen een standpunt in te nemen, voor of tegen de stelling. 
Likert-schaal in onderzoek
Likert-schaal in enquêteonderzoek

Wat is het belang van de Likert-schaal in onderzoek?

De Likert-schaal is gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen, en is relatief betrouwbaar en valide. Dit maakt het een populaire keuze voor onderzoekers op verschillende gebieden, waaronder psychologie, sociologie, onderwijs en marketing.

Waarom is een Likert-schaal de voorkeursschaal in onderzoek? Hier zijn enkele redenen waarom de Likertschaal op grote schaal wordt gebruikt:

 • Attitudes beïnvloeden het gedrag, maar kunnen niet onmiddellijk worden waargenomen; ze moeten worden aangenomen via de diverse acties of uitspraken van een persoon. Dit is de reden waarom vragenlijsten op de Likert-schaal verschillende aspecten van attitude onderzoeken.
 • Likertschalen bieden een gestandaardiseerd formaat voor het verzamelen van antwoorden, zodat alle respondenten dezelfde reeks vragen op dezelfde manier beantwoorden. Deze standaardisatie vergroot de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens.
 • Likertschalen zijn efficiënt voor het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens van een groot aantal respondenten, waardoor ze geschikt zijn voor enquêteonderzoek.

Hoe u de Likert-schaal in onderzoek kunt gebruiken

De effectiviteit van de Likertschaal in onderzoek wordt beïnvloed door verschillende factoren. Hier zijn enkele tips om u te helpen een vragenlijst te ontwerpen met de Likert-schaal:

#1. Doelstellingen van een vragenlijst

Elke vragenlijst heeft drie specifieke doelstellingen. Het is noodzakelijk om het vragenlijstontwerp te starten met de belangrijkste onderzoeksvragen die u wilt beantwoorden.

#2. Zorg voor het vraagontwerp

Het is van cruciaal belang dat de vragen zo worden ontworpen dat het onvermogen en de onwil van de respondent om te antwoorden wordt overwonnen.

 • Is de respondent op de hoogte?
 • Als het niet waarschijnlijk is dat respondenten op de hoogte worden gesteld, kunt u filtervragen stellen die de bekendheid, het productgebruik en ervaringen uit het verleden meten, voordat vragen over de onderwerpen zelf worden gesteld.
 • Kan de respondent het zich herinneren?
 • Vermijd fouten door weglating, telescoopvorming en creatie.
 • Vragen die de respondent geen aanwijzingen geven, kunnen het daadwerkelijk plaatsvinden van een gebeurtenis onderschatten.
 • Kan de respondent zich uitspreken?
 • Minimaliseer de inspanning die van de respondenten wordt gevraagd.
 • Is de context waarin de vragen worden gesteld passend?
 • Zorg ervoor dat het verzoek om informatie legitiem lijkt.
 • Als de informatie gevoelig is:

Je zou ook graag: 12+ gratis alternatieven voor SurveyMonkey in 2023

#3. Kies Vraagformulering

Voor goedgeschreven vragen bieden wij de volgende richtlijnen:

 • definieer het probleem
 • gebruik gewone woorden
 • gebruik ondubbelzinnige woorden
 • Vermijd suggestieve vragen
 • vermijd impliciete alternatieven
 • Vermijd impliciete aannames
 • vermijd generalisaties en schattingen
 • gebruik positieve en negatieve uitspraken.

Je zou ook graag: 65+ Effectieve voorbeelden van enquêtevragen + gratis sjablonen

#4. Kies Likertschaal-antwoordopties

Bepaal of u Bipolair of Unipolair gaat gebruiken, een oneven of even Likert-schaal, afhankelijk van of u een neutrale of middelpuntsoptie wilt toevoegen.

U dient te verwijzen naar de beschikbare meetconstructies en items die al zijn ontwikkeld en erkend door eerdere onderzoekers. Zeker als het gaat om wetenschappelijk onderzoek met strenge normen.

5 likertschaalvoorbeelden
Een voorbeeld van Likert-schaal in onderzoek – System Usability Scale (SUS) | Afbeelding: Nielsen Norman-groep

Key Takeaways

Klaar om uw expertise in het gebruik van Likert-schalen op de proef te stellen en waardevolle inzichten te verzamelen voor uw onderzoek? Neem de volgende stap en maak krachtige enquêtes met AhaDia's.

AhaSlides biedt gebruiksvriendelijke tools voor het maken van enquêtes, het realtime volgen van reacties en aanpasbare Likert-schaalopties. Haal het meeste uit uw onderzoek door vandaag nog boeiende enquêtes te ontwerpen!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Hoe analyseer je Likert-schaalgegevens in onderzoek?

Er zijn verschillende statistische technieken die kunnen worden gebruikt bij het analyseren van de Likert-schaalgegevens. Veel voorkomende analyses zijn onder meer het berekenen van beschrijvende statistieken (bijvoorbeeld gemiddelden, medianen), het uitvoeren van inferentiële tests (bijvoorbeeld t-tests, ANOVA) en het onderzoeken van relaties (bijvoorbeeld correlaties, factoranalyse).

Kunnen Likertschalen worden gebruikt in kwalitatief onderzoek?

Hoewel Likert-schalen doorgaans worden gebruikt voor kwantitatief onderzoek, kunnen ze ook voor kwalitatieve doeleinden worden gebruikt.

Welk type meting is de Likert-schaal?

Een Likertschaal is een soort beoordelingsschaal die wordt gebruikt om attitudes of meningen te meten. Met deze schaal wordt respondenten gevraagd items te beoordelen op een niveau van overeenstemming over een bepaald onderwerp.

ref: Academie| Boek: Marketingonderzoek: een toegepaste oriëntatie, Naresh K. Malhotra, p. 323.