65+ effektiva undersökningsfrågor + gratis mallar

Tips och trix

Leah Nguyen 21 mars, 2024 7 min läs

Enkäter är ett utmärkt sätt att hämta hjälpsam information, boosta ditt företag eller produkt, bygga upp kundkärlek och ett starkt rykte och öka antalet promotorer.

Men vilka frågor slår hårdast? Vilken ska du använda för dina specifika behov?

I den här artikeln kommer vi att inkludera listor över undersökningsfrågor effektivt för att skapa undersökningar som höjer ditt varumärke.

Innehållsförteckning

Alternativ text


Letar du efter mer kul under sammankomster?

Samla dina teammedlemmar genom ett roligt frågesport på AhaSlides. Registrera dig för att ta gratis frågesport från AhaSlides mallbibliotek!


🚀 Ta gratis frågesport☁️

Vad ska jag be om en undersökning?

I det inledande skedet måste många undra vad vi ska be om en undersökning. En bra fråga att ställa i din undersökning bör innehålla:

 • Nöjdhetsfrågor (t.ex. "Hur nöjd är du med vår produkt/tjänst?")
 • Promotorfrågor (t.ex. "Hur sannolikt är det att du rekommenderar oss till andra?")
 • Öppna feedbackfrågor (t.ex. "Vad kan vi förbättra?")
 • Likert-skala betygsfrågor (t.ex. "Betygsätt din upplevelse från 1-5")
 • Demografiska frågor (t.ex. "Vad är din ålder?", "Vad är ditt kön?")
 • Frågor om köptratt (t.ex. "Hur hörde du talas om oss?")
 • Värdefrågor (t.ex. "Vad ser du som den främsta fördelen?")
 • Framtida avsiktsfrågor (t.ex. "Tänker du köpa från oss igen?")
 • Frågor om behov/problem (t.ex. "Vilka problem vill du lösa?")
 • Funktionsrelaterade frågor (t.ex. "Hur nöjd är du med funktion X?")
 • Service/supportfrågor (t.ex. "Hur skulle du betygsätta vår kundservice?")
 • Öppna kommentarsfält

👏 Läs mer: 90+ roliga undersökningsfrågor med svar under 2024

Se till att inkludera frågor som ger användbar statistik och feedback och hjälper till att forma din framtida produkt-/tjänstutveckling. Pilottesta dina frågor först också för att veta om det finns någon förvirring som behövs för att vara tydlig, eller om dina målrespondenter helt förstår undersökningen.

Enkätfrågor prover

Exempel på undersökningsfrågor

# 1. Enkätfrågor prover för kundnöjdhet

Enkätfrågor prover för kundnöjdhet
Enkätfrågor prover för kundnöjdhet

Att ta reda på hur nöjda eller missnöjda kunder känner för ditt företag är en smart strategi. Dessa typer av frågeprover lyser starkast när de ställs efter att kunden ropat till en servicerepresentant via chatt eller samtal om något, eller efter att ha tagit en produkt eller tjänst från dig.

Exempelvis

 1. Sammantaget, hur nöjd är du med vårt företags produkter/tjänster?
 2. På en skala från 1-5, hur skulle du bedöma din nöjdhet med vår kundtjänst?
 3. Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?
 4. Vad gillar du mest med att göra affärer med oss?
 5. Hur kan vi förbättra våra produkter/tjänster för att bättre möta dina behov?
 6. På en skala från 1-5, hur skulle du bedöma kvaliteten på våra produkter/tjänster?
 7. Känner du att du fick valuta för pengarna du spenderade hos oss?
 8. Var vårt företag lätt att göra affärer med?
 9. Hur skulle du betygsätta den övergripande upplevelsen du har haft med vårt företag?
 10. Var dina behov tillgodosedda på ett adekvat sätt i tid?
 11. Finns det något som kunde ha hanterats bättre enligt din erfarenhet?
 12. On en skala från 1-5, hur skulle du bedöma vårt övergripande resultat?

🎉 Läs mer: Exempel på offentliga åsikter | Bästa tipsen för att skapa en omröstning 2024

#2. Enkätfrågor prover för flexibelt arbete

Enkätfrågor för flexibelt arbete

Att få feedback genom frågor som dessa hjälper dig att bättre förstå medarbetarnas behov och preferenser runt omkring flexibelt arbete arrangemang.

Exempel

 1. Hur viktig är flexibilitet i dina arbetsarrangemang? (skala fråga)
 2. Vilka flexibla arbetsalternativ är mest tilltalande för dig? (markera alla som gäller)
 • Deltidstimmar
 • Flexibla start-/måltider
 • Arbeta hemifrån (vissa/alla dagar)
 • Komprimerad arbetsvecka
 1. Hur många dagar i veckan skulle du vilja jobba på distans i genomsnitt?
 2. Vilka fördelar ser du med flexibla arbetsarrangemang?
 3. Vilka utmaningar ser du med flexibelt arbete?
 4. Hur produktiv känner du att du skulle arbeta på distans? (skala fråga)
 5. Vilken teknik/utrustning skulle du behöva för att fungera effektivt på distans?
 6. Hur kan flexibelt arbete hjälpa din balans mellan arbete och privatliv och ditt välbefinnande?
 7. Vilket stöd (om något) behöver du för att implementera flexibelt arbete?
 8. Sammantaget, hur nöjd var du med provperioden för flexibel arbetstid? (skala fråga)

#3. Exempel på undersökningsfrågor för anställda

Enkätfrågor prover för anställd
Enkätfrågor prover för anställd

Nöjda medarbetare är mer produktiv. Dessa enkätfrågor ger dig insikt i hur du kan öka engagemang, moral och retention.

Nöjd

 1. Hur nöjd är du med ditt jobb totalt sett?
 2. Hur nöjd är du med din arbetsbelastning?
 3. Hur nöjd är du med dina arbetskamrater?

Engagemang

 1. Jag är stolt över att arbeta för det här företaget. (hålla med inte hålla med)
 2. Jag skulle rekommendera mitt företag som en bra arbetsplats. (hålla med inte hålla med)

Verksamhetsledningen

 1. Min chef ger tydliga förväntningar på mitt arbete. (hålla med inte hålla med)
 2. Min chef motiverar mig att gå utöver det. (hålla med inte hålla med)

Kommunikation

 1. Jag är medveten om vad som händer på min avdelning. (hålla med inte hålla med)
 2. Viktig information delas i god tid. (hålla med inte hålla med)

Arbetsmiljö

 1. Jag känner att mitt arbete påverkar. (hålla med inte hålla med)
 2. Fysiska arbetsförhållanden gör att jag kan göra mitt jobb bra. (hålla med inte hålla med)

Fördelar

 1. Förmånspaketet uppfyller mina behov. (hålla med inte hålla med)
 2. Vilka ytterligare förmåner är viktigast för dig?

INTE TIDSBEGRÄNSAD

 1. Vad gillar du mest med att jobba här?
 2. Vad kan förbättras?

# 4.Enkätfrågor prover för utbildning

Enkätfrågor prover för utbildning
Enkätfrågor prover för utbildning

Utbildning förbättrar medarbetarnas förmåga att utföra sina jobb. För att veta om din träning är effektiv eller inte, överväg dessa frågeexempel från enkäten:

Relevans

 1. Var innehållet i utbildningen relevant för ditt jobb?
 2. Kommer du att kunna tillämpa det du lärt dig?

Leverans

 1. Var leveransmetoden (t.ex. personligen, online) effektiv?
 2. Var träningstakten lämplig?

Underlättande

 1. Var tränaren kunnig och lätt att förstå?
 2. Engagerade/involverade tränaren deltagarna effektivt?

Arrangemang

 1. Var innehållet välorganiserat och lätt att följa?
 2. Var utbildningsmaterial och resurser till hjälp?

Användbarhet

 1. Hur användbar var utbildningen totalt sett?
 2. Vilken var den mest användbara aspekten?

Förbättring

 1. Vad kan förbättras med utbildningen?
 2. Vilka ytterligare ämnen skulle du hitta till hjälp?

Inverkan

 1. Känner du dig säkrare i ditt jobb efter utbildningen?
 2. Hur kommer utbildningen att påverka ditt arbete?

Betyg

 1. Sammantaget, hur skulle du bedöma kvaliteten på utbildningen?

# 5.Enkätfrågor för studenter

Enkätfrågor prover för studenter
Enkätfrågor prover för studenter

Att peka på eleverna på vad som dyker upp i deras sinnen kan släppa meningsfull information om hur de känner för skolan. Oavsett om lektioner är personliga eller online bör undersökningen ställa frågor om studier, lärare, campusplatser och headspace.

🎊 Lär dig hur du ställer in omröstning i klassrummet nu!

Kursinnehåll

 1. Är innehållet täckt i rätt svårighetsgrad?
 2. Känner du att du lär dig användbara färdigheter?

lärare

 1. Är instruktörerna engagerande och kunniga?
 2. Ger instruktörer användbar feedback?

Lärande resurser

 1. Är läromedel och resurser tillgängliga?
 2. Hur kan biblioteks-/labbresurser förbättras?

Arbetsbelastning

 1. Är kursens arbetsbelastning hanterbar eller för tung?
 2. Känner du att du har en bra balans mellan skola och liv?

Mentalt välbefinnande

 1. Känner du dig stöttad när det gäller psykiska problem?
 2. Hur kan vi bättre främja elevernas välbefinnande?

Lärandemiljö

 1. Är klassrum/campus främjande för lärande?
 2. Vilka anläggningar behöver förbättras?

Övergripande Erfarenhet

 1. Hur nöjd är du med ditt program så här långt?
 2. Skulle du rekommendera det här programmet till andra?

Öppna kommentar

 1. Har du någon annan feedback?

Viktiga takeaways och mallar

Vi hoppas att dessa frågeexemplar kommer att hjälpa dig att mäta målgruppens svar på ett meningsfullt sätt. De är snyggt kategoriserade så att du kan välja den som tjänar dina syften. Nu, vad väntar du på? Skaffa dessa heta mallar garanterat en ökning av publikengagemang med ett klick NER HÄR👇

Vanliga frågor

Vilka är 5 bra enkätfrågor?

De 5 bra enkätfrågorna som kommer att ge värdefull feedback för din forskning är tillfredsställelsefråga, öppen feedback, likert-skalabetyg, demografisk fråga och promotorfråga. Kolla in hur du använder online-omröstningsmakare effektivt!

Vad ska jag be om för en undersökning?

Skräddarsy frågor efter dina mål som kundbehållning, nya produktidéer och marknadsföringsinsikter. Inklusive en blandning av slutna/öppna, kvalitativa/kvantitativa frågor. Och pilottesta din undersökning först med korrekt frågetyper