Är du en deltagare?

Arbetslivsbalans är viktig | 5 tips för förbättring 2023

Arbetslivsbalans är viktig | 5 tips för förbättring 2023

Arbete

Astrid Tran Juni 22 2023 7 min läs

Det kan vara en utmaning att hitta plats för "mig-tid" under ett krävande arbetsschema. Men Arbetslivsbalans är viktig, och att hitta en perfekt balans mellan arbete och privatliv brukade vara ett vanligt mål för många anställda.

Dessutom förändras hur anställda ser på balansen mellan arbete och privatliv. Det sker en utveckling från Work Life Balance till Work Life Integration, många anställda uppfattar arbetet som en del av sin upplevelse, vilket också är vad HR-personal främjar. Vad är bättre, balans mellan arbete och privatliv eller integration mellan arbete och privatliv?

I den här artikeln kommer vi att lära oss om skillnaderna mellan Work Life Balance och Work Life Integration, om Work Life Balance är viktigt eller inte, och de bästa tipsen för företag att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.

Balans i arbetslivet är viktigt
Balans mellan arbete och privatliv är viktigt | Källa: Shutterstock

Innehållsförteckning

Alternativ text


Hittar du ett sätt att stoppa din personal från att lämna?

Förbättra retentionsgraden, få ditt team att prata med varandra bättre med roliga frågesporter på AhaSlides. Registrera dig för att ta gratis frågesport från AhaSlides mallbibliotek!


🚀 Ta gratis frågesport☁️

Tips från AhaSlides

Vad är Work Life Balance?

Definitionen och förståelsen av balans mellan arbete och privatliv har utvecklats under de senaste åren. Inledningsvis sågs balans mellan arbete och privatliv som ett sätt att dela upp sin tid och energi lika mellan arbete och privatliv.

Men med tiden har det blivit uppenbart att balans mellan arbete och privatliv är mer än bara tidshantering, utan också innebär ett holistiskt förhållningssätt till en sund balans mellan arbete och privatliv, med andra ord att balansera kraven och prioriteringarna i arbetet och väl. -vara, samtidigt som man tar hand om sin fysiska, känslomässiga och mentala hälsa.

Balans mellan arbetsliv och arbetslivsintegration

Är arbetslivsintegration och balans mellan arbete och privatliv samma? Balans mellan arbete och privatliv och integration mellan arbete och privatliv är två sätt att hantera krav och prioriteringar i arbetslivet och privatlivet. Även om de delar vissa likheter, finns det också betydande skillnader mellan de två. För vissa är "Balansen mellan arbete och privatliv viktigt" över, just nu är integrationen i arbetslivet en trend. Hur hände det?

När uppkomsten av distansarbete och flexibla arbetsarrangemang suddade ut traditionella gränser mellan arbete och privatliv, är det kanske inte alltid möjligt eller praktiskt att uppnå en perfekt balans. Detta har lett till en förskjutning mot begreppet arbetslivsintegration, där arbete och privatliv inte nödvändigtvis ses som distinkta, utan snarare sammanflätade aspekter av ens övergripande liv. Fokus ligger nu på att hitta en personlig balans som stämmer överens med en individs värderingar, mål och prioriteringar, snarare än att följa ett tillvägagångssätt som passar alla.

Fördelar med Work Life Balance

  • Hjälper till att förhindra utbrändhet och främjar välbefinnande.
  • Möjliggör mer fokuserat och produktivt arbete under arbetstid.
  • Ger möjligheter till personlig utveckling och egenvård.
  • Hjälper till att förbättra övergripande tillfredsställelse och tillfredsställelse i livet.

Ett exempel på balans mellan arbete och privatliv kan vara en person som arbetar med ett traditionellt 9-5-jobb och har satt tydliga gränser mellan sitt arbete och privatliv. De kanske prioriterar sin personliga tid utanför jobbet, schemalägger aktiviteter som träning, hobbyer och umgås med familj och vänner. De kan också prioritera att få tillräckligt med sömn och ta pauser under hela arbetsdagen för att förhindra utbrändhet. I det här exemplet är arbete och privatliv tydligt åtskilda, där individen ägnar specifik tid och uppmärksamhet åt varje aspekt av sitt liv.

Arbetslivsbalans är viktigt för arbetande mamma | Källa: Getty image

Fördelar med arbetslivsintegration

  • Ger mer flexibilitet och anpassningsförmåga, vilket möjliggör större balans.
  • Hjälper till att främja kreativitet och innovation genom att möjliggöra mer överlappning mellan privatliv och yrkesliv.
  • Gör det möjligt för individer att bättre hantera och prioritera ansvar.
  • Kan hjälpa till att minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet.

Ett exempel på arbetslivsintegration kan vara en person som arbetar på distans och har ett flexibelt schema. Den här personen kan välja att börja jobba tidigt på morgonen, ta en paus mitt på dagen för att träna eller göra ärenden och sedan avsluta arbetet senare på kvällen. De kan också ha flexibiliteten att delta i ett barns skolevenemang eller läkarbesök under dagen och sedan hinna med jobbet senare på kvällen eller över helgen. I det här exemplet är arbete och privatliv integrerade på ett sätt som gör att individen kan prioritera sitt personliga ansvar och ändå uppfylla sina arbetsförpliktelser.

Hur hittar du den bästa balansen mellan arbete och privatliv för dig?

Sättet varje individ identifierar "bra balans mellan liv och arbete" skiljer sig från andra. Att hitta balans mellan arbete och privatliv kan bli lättare med några följande tips:

Definiera dina prioriteringar

Börja med att identifiera dina prioriteringar i både ditt arbete och privatliv. Vilka är de saker som betyder mest för dig? Vilka aktiviteter eller ansvarsområden behöver du prioritera för att känna dig uppfylld och framgångsrik? När du har en klar förståelse för dina prioriteringar kan du börja fatta beslut och skapa ett schema som stödjer dem.

Sätt gränser

Etablera tydliga gränser mellan ditt arbete och ditt privatliv. Det kan innebära att du stänger av din jobbmail utanför kontorstid, eller att du avsätter tid varje vecka för personliga aktiviteter du tycker om. Genom att sätta gränser kan du förhindra att arbetet tar över ditt privatliv och vice versa.

Ta hand om dig själv

Prioritera egenvårdsaktiviteter som träning, sömn och avkoppling. När du tar hand om dig själv kommer du att få mer energi och fokus att ägna dig åt både arbete och personliga aktiviteter.

Balans i arbetslivet är viktigt
Balans mellan arbete och privatliv är viktigt | Källa: Shutterstock

Diskutera balansen mellan arbete och privatliv med chefen

Överväg att ta ett samtal med din arbetsgivare och förklara hur balans mellan arbete och privatliv är viktigt för dig. De kanske kan ge dig resurser som flexibel schemaläggning eller distanspendling som kan hjälpa dig att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Vara rörlig

Kom ihåg att det är viktigt att uppnå en perfekt balans mellan arbete och privatliv, men att det kanske inte alltid är möjligt. Fokusera istället på att vara flexibel och anpassningsbar till de förändrade kraven i ditt arbete och privatliv.

Konsekvenser för företaget: 5 tips för HR-are

Vi har nämnt att en omprövning av frågan om "balans mellan arbete och privatliv är viktigt" leder till att man anammar arbetslivsintegration. Men balansen mellan arbete och privatliv är fortfarande viktigt. Frågan är hur denna betydande förändring i synsätt kan påverka HR-ledare. Tiden verkar rätt för HR-proffs att se till att ditt företag värdesätter och stödjer ett välbalanserat arbetsliv. 

Identifiera om anställda är arbetslivsbalans eller integration

Balans mellan arbete och privatliv är viktigt men varje anställd känner igen det på olika nivåer. Till exempel kan arbetande mamma prioritera aktiviteter utanför arbetet, såsom familjetid, hobbyer eller egenvård, och syfta till att begränsa sina arbetsrelaterade aktiviteter utanför arbetstid.

Å andra sidan kanske Gen Z-anställda föredrar integration i arbetslivet jämfört med sin tidigare generation. De kanske föredrar sina personliga sociala mediekonton som en metod för att marknadsföra sin arbetsgivares varumärke eller produkter, där deras personliga intressen och hobbyer blandas med deras professionella arbete. 

Förbättra medarbetarnas engagemang och säkerställa balansen mellan arbete och privatliv på samma gång

Här är förslag på balans mellan arbete och privatliv som företaget kan hänvisa till:

Skapa en stödjande kultur

En hälsosam balans mellan arbete och privatliv börjar med en stödjande kultur där anställda känner sig värderade och respekterade. HR-personal bör uppmuntra öppen kommunikation och ge resurser och stöd till anställda som kämpar för att balansera arbete och personligt ansvar. Personalpersonal måste prioritera medarbetarnas engagemang genom att ge regelbunden feedback, erkännande och möjligheter till tillväxt och utveckling.

Hur är AhaSlides en bra investering när det kommer till enkätinsamling? AhaSlides erbjuder interaktiva funktioner som frågesporter, omröstningar och spel som kan hjälpa till att engagera undersökningsdeltagare och öka svarsfrekvensen. Detta kan hjälpa till att samla in mer exakta och meningsfulla data.

Implementera effektiv resultatstyrning

Prestationsstyrning är processen att sätta förväntningar, bedöma framsteg och ge feedback till anställda. HR-proffs måste implementera ett effektivt resultatstyrningssystem som är i linje med organisationens mål och stödjer medarbetarnas tillväxt och utveckling.

Utvärdering av prestanda | AhaSlides

Satsa på lärande och utveckling

Att investera i lärande och utveckling kan hjälpa anställda att skaffa sig nya färdigheter, förbättra prestationer och öka arbetstillfredsställelsen. HR-proffs måste ge möjligheter för anställda att lära sig och utveckla sina färdigheter genom utbildning, coachning och mentorprogram.

Distansträning kan vara en effektiv lösning för att förbättra balansen mellan arbetsliv och arbetslivsintegrering. AhaSlides är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att optimera fjärr-/virtuella träningspass. AhaSlides interaktiva frågestunder kan hjälpa till att klargöra eventuella tvivel som deltagarna kan ha och se till att de förstår utbildningsmaterialet.

Uppmuntra till ledighet

Eftersom balans mellan arbete och privatliv är viktigt är det viktigt att uppmuntra anställda att ta ledigt för att ladda och umgås med familj och vänner. HR-medarbetare bör se till att anställda tar ut sin tilldelade semestertid och uppmuntra dem att ta mentala hälsodagar vid behov.

Jobba kul balans

En viktig aspekt för att upprätthålla en glad arbetsmiljö är Work fun balans. Det syftar på balansen mellan arbetsrelaterade uppgifter och aktiviteter som är roliga och roliga, och det kan bidra till att minska stress och öka medarbetarnas engagemang. 

Företagsutflykter är ett sätt att främja en rolig arbetsbalans. Dessa utflykter kan sträcka sig från teambuildingövningar till sociala evenemang och kan ge anställda en chans att koppla av och knyta an till sina kollegor utanför arbetsplatsen.

Relaterat: Företagsutflykter | 20 utmärkta sätt att retirera ditt team (2023)

Bottom Line

Balans i arbetslivet är viktigt och det är en obestridlig idé. Företag måste förstå hur balans mellan arbete och privatliv är viktigt för varje anställd och ha lika stöd till dem. 

Ref: Weforum | forbes | BBC

FAQ

Vanliga frågor


Har du en fråga? Vi har svar.

Att ha en balans mellan arbete och privatliv avser att effektivt hantera kraven och ansvaret för både arbete och privatliv på ett sätt som gör det möjligt för individer att upprätthålla en känsla av jämvikt och välbefinnande. Det innebär att allokera tid och energi till olika aspekter av livet, såsom arbete, familj, relationer, personlig tillväxt, hälsa och fritid, på ett sätt som minimerar konflikter och maximerar den totala tillfredsställelsen.
Etablera gränser, prioritera och delegera och utöva egenvård, som ett sätt att förstå att en kropp behövs för att tas om hand oftare.
Balans mellan arbete och privatliv är viktigt av flera skäl, eftersom det hjälper till med välbefinnande och mental hälsa, ökar produktiviteten och prestationer, hälsosammare relationer minskar stress, ökar kreativiteten och innovationen. Detta är faktiskt det bästa sättet att öka jobbbehållningen och arbetstillfredsställelsen för att sträva efter långsiktig hållbar karriär.
Ja, balans mellan arbete och privatliv anses allmänt vara en bra sak. Det är en viktig aspekt för att upprätthålla allmänt välbefinnande, tillfredsställelse och en hälsosam livsstil. Att vara lycklig och alltid ha ett gott mentalt välbefinnande är det bästa sättet att öka produktiviteten, och även att stärka relationen på jobbet och naturligtvis i livet.
Det finns 8 faktorer som påverkar balansen mellan arbete och privatliv, inklusive: arbetsbelastning och jobbkrav, flexibilitet och arbetsarrangemang, organisationskultur, personliga gränser och tidshantering, stödjande relationer, personliga val och prioriteringar. teknik och arbete anslutning och kulturella & samhälleliga förväntningar.