การนำเสนอ

เรียนรู้วิธีเชี่ยวชาญการนำเสนอในที่ทำงานและโรงเรียนพร้อมเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอหรือจัดทำ การนำเสนอแบบโต้ตอบ ใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น แบบทดสอบ แบบสำรวจ เวิร์ดคลาวด์แบบสด แบบสำรวจ และช่วงถามตอบ ที่นี่ เรายังเปิดเผยเครื่องมือ คุณลักษณะ และหัวข้อต่างๆ เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม