Chọn một kế hoạch phù hợp với nhu cầu tham gia của bạn

Chúng tôi cũng cung cấp White Label, các giải pháp phù hợp và các ưu đãi đặc biệt cho các nhóm thuộc mọi quy mô. Nói chuyện với chúng tôi hôm nay!

Câu hỏi về kế hoạch của chúng tôi?


Bạn sẽ lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của tôi?

Không, chúng tôi không nhìn thấy, xử lý hoặc giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Tất cả các chi tiết thanh toán được xử lý bởi nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi (Stripe) để bảo mật tối đa.

Tại sao AhaSlides miễn phí? Nó sẽ ở lại miễn phí trong tương lai?

Gói miễn phí của chúng tôi sẽ mãi mãi miễn phí. Chúng tôi đam mê những gì chúng tôi làm, và chúng tôi muốn sản phẩm của chúng tôi có sẵn cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng tin rằng nếu chúng tôi tạo ra một sản phẩm tốt, người dùng miễn phí của chúng tôi hôm nay sẽ biến thành khách hàng trung thành của chúng tôi trong tương lai.

Tôi có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi với tài khoản Miễn phí?

Bạn có thể tạo bao nhiêu câu hỏi trong một bài thuyết trình tùy thích. Tuy nhiên, các tài khoản miễn phí phải chịu giới hạn số lượng người tham gia thấp hơn, vì vậy nếu sự kiện của bạn sẽ lớn, bạn nên xem xét nâng cấp trước.

Điều gì sẽ xảy ra khi sự kiện của tôi đạt đến giới hạn người tham gia?

Bài thuyết trình của bạn vẫn có thể diễn ra như bình thường, tuy nhiên những người tham gia vượt quá giới hạn sẽ không thể tham gia. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên kế hoạch phù hợp trước sự kiện của mình.

Nếu tôi đổi ý sau khi nâng cấp thì sao?

Bạn có thể nâng cấp, hạ cấp và hủy đăng ký bất cứ lúc nào trên AhaSlides. Khi bạn nâng cấp, tín dụng phân chia từ gói hiện tại của bạn sẽ được chuyển sang gói mới, do đó bạn sẽ trả ít hơn.

Tôi có thể hủy đăng ký hàng tháng / hàng năm không?

Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trên AhaSlides. Sau khi đăng ký bị hủy, bạn sẽ không bị tính phí trong chu kỳ thanh toán tiếp theo. Bạn sẽ tiếp tục có những lợi ích của đăng ký hiện tại của bạn cho đến khi nó hết hạn.

Tôi có thể yêu cầu hoàn lại tiền không?

Nếu bạn muốn hủy trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày bạn đăng ký và bạn chưa sử dụng AhaSlides thành công tại một sự kiện trực tiếp, bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ. Bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi và yêu cầu. Không cần giải thích.