Ets participant?

8 millors exemples d'avaluació entre iguals | Actualitzacions 2024

8 millors exemples d'avaluació entre iguals | Actualitzacions 2024

Educació

Astrid Tran 11 Dec 2023 3 min llegit

Quin és el millor ús de l'avaluació entre iguals? L'avaluació entre iguals és una forma habitual en l'aprenentatge a l'aula, i és promoguda pels professors per ajudar cada membre de l'equip a avaluar les contribucions dels seus companys al treball en grup i a les tasques. Actualment, aquest mètode s'utilitza popularment en diversos aspectes, en el context empresarial i la revisió per iguals.

L'avaluació entre iguals no ha de ser tan severa o que indueixi ansietat, hi ha diverses maneres de fer que l'avaluació entre iguals sigui efectiva i atractiva. Aquest article suggereix el millor exemples d'avaluació entre iguals que permeten a tothom proporcionar un feedback constructiu i donar suport al creixement dels altres.

Taula de continguts

Què és l'avaluació entre iguals?

L'avaluació entre iguals és un mètode d'avaluació que consisteix en que els estudiants revisin, analitzin i proporcionin comentaris sobre el treball dels seus companys. Fomenta les habilitats de pensament crític i el sentit de la responsabilitat i s'ha convertit en una eina valuosa en diversos contextos, des de l'educació fins al lloc de treball i l'àmbit de la recerca acadèmica.

definició de l'avaluació entre iguals
Definició de l'avaluació entre iguals

Avaluació entre iguals de l'alumnat

L'avaluació entre iguals té el seu origen en l'educació, on els estudiants avaluen el treball dels seus companys i ofereixen retroalimentació i coneixements per millorar la seva comprensió de la matèria. Aquest enfocament va més enllà de l'avaluació tradicional i promou un entorn on els estudiants participen activament amb el material d'aprenentatge.

Avaluació entre iguals dels empleats

De la mateixa manera, l'avaluació entre iguals dels empleats té un paper clau en el desenvolupament personal i professional. Anima els membres de l'equip a oferir comentaris sobre el rendiment, els comportaments i les contribucions dels seus col·legues i ajuda a fomentar una cultura de millora contínua dins de l'organització.

Peer Journal o avaluació d'articles

També és habitual veure l'avaluació d'articles o revistes per iguals, que es refereix a un acte per garantir que el contingut d'un treball o article d'investigació compleix els estàndards acadèmics rigorosos. Sovint segueix un sistema de revisió doble cec, mantenint l'anonimat entre autors i revisors per eliminar el biaix.

Quins són els tipus d'avaluació entre iguals?

Els dos tipus més populars d'avaluació entre iguals inclouen la retroalimentació formativa i la sumativa. Mostren diferències en diferents enfocaments amb diferents objectius i resultats. Entendre les diferències entre aquests dos tipus és essencial per implementar eficaçment l'avaluació entre iguals en diferents situacions.

Com ajuda l'avaluació entre iguals als estudiants
Tipus d'avaluació/avaluació entre iguals

Formativa realimentació

L'avaluació formativa és un procés dinàmic dissenyat per donar suport a l'aprenentatge i la millora contínues. Proporciona a les persones comentaris i coneixements per ajudar-los a comprendre els seus punts forts i febles, fer els ajustos necessaris i millorar el seu rendiment. Per exemple, es demana als estudiants que intercanviïn els seus esborranys amb un company per obtenir comentaris abans de l'enviament final.

Feedback sumatiu

L'avaluació sumativa, en canvi, està dissenyada per a l'avaluació i el judici. Serveix per mesurar el rendiment o assoliment final d'un individu. L'avaluació sumativa per iguals sovint comporta més apostes, ja que pot afectar la qualificació, la certificació o les decisions finals. Per exemple, a mesura que conclou el curs, el treball de l'estudiant s'avalua mitjançant un procés d'avaluació sumativa.

Consells per a una millor implicació

Text alternatiu


Fes el teu propi qüestionari i presenta-lo en directe.

Tests gratuïts quan i on els necessitis. Desperta somriures, provoca compromís!


Comenceu de forma gratuïta

Exemples d'avaluació entre iguals amb llista de verificació d'escriptura

Si busqueu una mostra d'aquest tipus d'avaluació, podeu consultar la plantilla següent. Inclou una llista de punts importants per a una retroalimentació constructiva. Tingueu en compte que aquesta mostra és per a l'avaluació per a la presentació.

Contingut (puntuació sobre 10):

 • El tema de la presentació està clarament definit i ben explicat.
 • La introducció proporciona context i implica l'audiència.
 • Els punts principals estan organitzats de manera lògica.
 • El contingut és exacte i està recolzat per fonts rellevants.
 • La conclusió resumeix eficaçment els punts clau.

Lliurament (puntuació sobre 10):

 • El presentador manté el contacte visual amb el públic.
 • El parlant utilitza un to de veu clar i adequat.
 • El ritme de la presentació s'adapta al contingut.
 • Les ajudes visuals, si s'utilitzen, són efectives i milloren la comprensió.
 • El presentador respon bé a les preguntes i es relaciona amb el públic.

Estructura (puntuació sobre 10):

 • La presentació té una estructura clara, que inclou una introducció, un cos i una conclusió.
 • Les transicions entre punts són suaus i ben organitzades.
 • El presentador utilitza senyalització per guiar l'audiència durant la presentació.
 • La presentació compleix el límit de temps.
 • El presentador implica l'audiència i fomenta la participació.

Visuals (puntuació sobre 10):

 • Les diapositives o les ajudes visuals són clares, ben dissenyades i milloren la comprensió.
 • Els elements visuals no estan desordenats amb text excessiu o elements que distreuen.
 • Els gràfics, els gràfics o les imatges són rellevants i donen suport eficaç al contingut.
 • Les imatges es citen i s'utilitzen adequadament de manera ètica.
 • Els elements visuals contribueixen a la qualitat general de la presentació.

Impressions generals (puntuació sobre 10):

 • La presentació va ser informativa i atractiva.
 • El presentador va demostrar una profunda comprensió del tema.
 • La presentació va estar ben preparada i assajada.
 • El presentador va transmetre eficaçment el missatge principal o les coses per emportar.
 • Qualsevol àrea de millora o suggeriment per al presentador:

Comentaris addicionals (si n'hi ha):...

Quins són els bons exemples d'avaluació entre iguals?

Com ja s'ha mencionat. és possible fer que l'avaluació entre iguals sembli més interessant i eficaç. Aquí us mostrem 8 exemples d'avaluació entre iguals que transformen totalment el procés d'avaluació i feedback donat.

exemples d'avaluació entre iguals en línia
 • Exemples anònims d'avaluació entre iguals: L'anonimat pot promoure comentaris honestos i sincers. Això es pot fer en línia mitjançant funcions de comentaris d'eines virtuals com AhaSlides, que permeten als participants compartir idees i avaluacions sense la pressió de la identificació.
 • Test i enquestes en línia de Peer són excel·lents exemples d'avaluació entre iguals si voleu crear avaluacions intermèdies i interactives. Per exemple, els estudiants poden crear proves o autoavaluacions i compartir-les amb els seus companys per revisar-les. Els companys poden avaluar la qualitat de les preguntes, la precisió de les respostes i l'eficàcia global del qüestionari. Aquest procés fomenta la col·laboració i l'avaluació crítica.
 • Taxonomia de Bloom: Aplicant Taxonomia de Bloom la revisió per parells amplia el procés d'avaluació més enllà dels coneixements bàsics. Anima els companys a avaluar diversos nivells cognitius, promovent el pensament crític, l'anàlisi i la síntesi. Aquest enfocament ajuda els estudiants a comprendre conceptes complexos i aprofundir en la seva comprensió.
 • brainstorming Solucions en grup pot ser un enfocament molt atractiu per dur a terme una revisió per iguals. Per exemple, un equip multifuncional d'un departament de desenvolupament de productes realitza una revisió per iguals d'un nou prototip de producte. Plantegen solucions per millorar la qualitat del producte, identificar possibles defectes i fer una pluja d'idees sobre millores creatives.
 • Conferències d'alumnes: Les conferències personalitzades d'alumnes, ja siguin individuals o en grups reduïts, proporcionen informació i orientació personalitzades. Aquest enfocament fomenta la motivació i ajuda les persones a establir i assolir objectius específics d'aprenentatge.
 • Tècnica de Feedback Sandwich: Molts exemples excel·lents d'avaluació entre iguals sovint comencen i acaben amb comentaris positius, també es coneix com a model d'entrepà de crítica constructiva. Aquesta tècnica garanteix que la retroalimentació sigui tant completa com constructiva, motivant la millora.
 • Prova de vista prèvia amb un amic: La parella per a la preparació de la prova és un enfocament atractiu per a l'avaluació entre iguals. Els participants creen proves o proves pràctiques els uns per als altres, exposant-se a diferents perspectives i estils de preguntes, donant lloc a una comprensió més profunda.
 • Feedback de 360 ​​graus: En un context professional, Feedback de 360 ​​graus implica avaluacions de companys, directius, subordinats i autoavaluació. Aquest enfocament ampli ofereix una visió completa del rendiment i les necessitats de desenvolupament d'un individu. Millora el creixement professional i alinea el desenvolupament individual amb els objectius de l'organització.
La manera en què doneu comentaris és important. Consulteu aquest vídeo per obtenir més consells.

Sortides de claus

💡Al final, la revisió per iguals no es tracta només de revisar documents o de criticar presentacions, sinó de créixer junts. Fes del procés una experiència d'aprenentatge divertida en lloc d'una tasca amb les potents funcions d'AhaSlides, on pots obtenir el que la gent pensa mitjançant enquestes, proves o tot el que hi ha entremig!

Preguntes freqüents

Quins són els exemples d'avaluació entre iguals?

Un dels exemples d'avaluació entre iguals més comuns és que els estudiants donen comentaris als estudiants durant l'aprenentatge de classe. Pot ser comentaris per a una presentació, un vídeo, una resposta i molt més.

Què són les activitats d'avaluació entre iguals?

Inclou l'alumnat en l'acte d'avaluar i aportar retroalimentació sobre el treball dels seus companys. Aquesta activitat beneficia tant al donant com al receptor. De vegades és més pràctic i eficaç aprendre dels companys.

Com poden avaluar els alumnes entre iguals?

Això es pot fer en diverses formes, com ara avaluacions verbals, comentaris en línia (configuració d'anonimat si cal) i formularis escrits amb una llista de verificació.

Com es crea una avaluació per als companys?

La manera més còmoda és seguir les llistes de verificació que es poden descarregar de fonts de confiança. Aprofitar les eines de comentaris en línia també és una opció fantàstica per fer avaluacions instantànies de manera constructiva. AhaSlides ofereix diverses plantilles ja fetes perquè els usuaris les personalitzin fàcilment.