Ets participant?

Qui és un facilitador format? | 5 Habilitats dinàmiques per liderar i facilitar l'equip

treball

Leah Nguyen 10 May, 2024 8 min llegit

Els facilitadors són com els directors de l'orquestra, orquestrant tot, des del contingut fins a les interaccions.

Ells ho pensen, ho fan i són les ments darrere de la màgia que s'asseguren que els empleats augmentin les seves habilitats.

Teniu curiositat per saber de què tracten aquests rols i quines habilitats cal buscar en a facilitador format?

Continua llegint per conèixer qui dóna vida a l'aprenentatge.

Taula de continguts

Consells per a una millor implicació

Text alternatiu


Presentar d'una manera atractiva i significativa.

Oblida't de la presentació lineal, involucra el teu equip amb diapositives creatives i interactives!


Comenceu de forma gratuïta
Feu que el vostre equip es comuniqui entre ells mitjançant consells de comentaris anònims amb AhaSlides

Què és un facilitador?

Què és un facilitador?
Què és un facilitador?

Un facilitador format és algú que ha rebut una educació formal, una certificació o una àmplia experiència en tècniques de facilitació professional, dinàmiques de grup i teoria de l'aprenentatge d'adults.

Els facilitadors entrenats són els MVP que s'asseguren que cada sessió d'entrenament surt del parc. La seva missió? Crea contingut atractiu que mantingui els estudiants sintonitzats i ofereixi un valor real per a l'empresa.

Algunes de les obres clau del seu llibre de jugades inclouen:

  • Dissenyar alineacions d'entrenament de dinamita de principi a fi
  • Vincular amb el tema que mata les pimes per desenvolupar documents de droga
  • Avaluar amb quina eficàcia cada sessió ofereix les habilitats
  • Proporcionar còpies de seguretat als estudiants sempre que necessiten ajuda per pujar de nivell

Els facilitadors mariscals de tot l'espectacle per guiar les organitzacions a portar les habilitats dels seus empleats al següent nivell. Amb el seu entrenament d'embragatge, tothom adquireix l'experiència essencial per guanyar gran a la feina.

Llegir més: 4 Habilitats essencials del facilitador per a debats amb èxit

Quina diferència hi ha entre Facilitat i Entrenat?

facilitador format

Algunes persones poden estar confoses sobre el paper d'un formador i un facilitador. Aquestes són les diferències clau:

FormadoresFacilitadors
Paperresponsable d'oferir contingut didàctic sobre un tema o àrea determinada.guia un procés i una discussió en grup, però no necessàriament ofereix contingut.
Enfocarse centra més en transmetre coneixements, habilitats i competències sobre una matèria concreta.se centra en la participació grupal, la dinàmica i la creació de consens.
Tècniqueses basa més en mètodes d'instrucció com ara conferències, demostracions i pràctiques pràctiques.utilitza tècniques com qüestionament, pluja d'idees i activitats per aflorar idees.
Objectiusdota les persones amb informació per realitzar tasques o aprovar exàmens sobre un tema.pretén ajudar un grup a treballar junts sobre un problema de manera imparcial.
Avaluacióavaluar els resultats d'aprenentatge individuals mitjançant avaluacions.avaluar els resultats del grup i els nivells de participació.
Diferències clau entre formadors i facilitadors

Capacitat de facilitador format per liderar i facilitar l'equip

Un facilitador format ha de tenir habilitats matisades per treure el millor del seu equip. Descobrim quines són:

#1. Habilitats de comunicació i facilitació

facilitador format

Un facilitador format ha de demostrar excel·lents habilitats de comunicació per tal de comprometre els participants amb eficàcia i assolir els objectius de qualsevol discussió o taller.

Han de tenir la capacitat d'escoltar activament sense distraccions per entendre completament les perspectives compartides, alhora que responen amb claredat i entusiasme per augmentar la implicació.

Els facilitadors haurien d'adoptar una posició neutral i imparcial per fer que tots els assistents se sentin igualment respectats i escoltats.

És important que pensin de manera adaptativa per ajustar el seu estil en funció dels nivells d'energia o dels punts de vista emergents del grup.

La sensibilitat també és clau per utilitzar un llenguatge adequat tenint en compte les diferències individuals.

Un fort talent per a la resolució de conflictes és important per redirigir qualsevol desacord de manera constructiva perquè els participants deixin entendre diferents punts de vista.

La inclusió, acollint veus introvertides i centrant-se en les veus extrovertides, garanteix una participació plena.

De la mateixa manera, un facilitador ha de gestionar les discussions de manera eficient però tranquil·la per assolir els objectius, resumir els resultats de manera valuosa i, sobretot, comunicar-se mitjançant un llenguatge corporal i un to positius perquè cada participant estigui còmode.

#2. Habilitats de procés

facilitador format

Un element important d'un facilitador qualificat és la seva competència amb les habilitats clau relacionades amb el procés.

Això implica planificar a fons les sessions mitjançant la definició d'objectius clars i els resultats desitjats acordats amb les parts interessades.

El facilitador també ha d'atendre els preparatius logístics, com ara garantir que l'espai físic s'adapti a les necessitats i que qualsevol tecnologia funcioni correctament.

Un facilitador format també utilitza tècniques de participació que motiven la participació a través d'activitats, suggeriments de discussió i treball en petit grup.

Poden dirigir la creació de consens quan resolen problemes desafiants.

Habilitats com el resum, la gestió dels canvis de temps i la implicació de valors atípics demostren la capacitat de navegació per processos.

Finalment, el tancament implica vincular els resultats als objectius, documentar els resultats, indicar els següents passos i recopilar comentaris per a l'avaluació per avaluar l'impacte i les àrees per al perfeccionament de les habilitats futures, perfeccionant contínuament la competència del seu procés.

Motivar a la gent a unir-se discussions amb AhaSlides

Utilitzeu AhaSlides per a activitats, suggeriments de discussió i treball en petit grup.

# 3. Habilitats interpersonals

Un facilitador amb coneixements demostra la seva aproximació a través d'un comportament obert i amable que fa que els participants estiguin a gust.

Haurien de mostrar empatia per les diferents perspectives i exemplificar una comprensió de com les experiències i els punts de vista configuren les identitats.

L'alta intel·ligència emocional sustenta la capacitat d'un facilitador per navegar eficaçment en les dinàmiques i les tensions del grup tant a través de la consciència com d'un tracte amb tacte.

També és essencial fomentar la inclusió on totes les veus, especialment les contribucions més tranquil·les, se sentin igualment valorades.

La paciència, el temps de reflexió adequat sense presses i el tracte respectuós amb tots els individus, independentment de les opinions, haurien d'estar presents per generar confiança.

#4. Habilitats tecnològiques

Un facilitador qualificat destaca per incorporar tecnologies adequades per millorar les experiències d'aprenentatge.

Posseeixen una competència fonamental amb equips audiovisuals comuns com projectors i pantalles per configurar lògicament entorns físics.

Competència en plataformes populars de reunions i presentacions en línia com Zoom, Teams i AhaSlides permet aprofitar les funcions per fomentar la interacció mitjançant l'ús compartit de pantalla, anotacions, grups de treball i altres continguts dinàmics, com ara enquestes i seccions de preguntes i respostes.

Un facilitador format també ha de crear fulletons i fulletons ben estructurats i visualment atractius. Haurien d'indicar clarament els rols de la tecnologia i guiar els participants a través de cadascun d'ells fàcilment per facilitar una adopció sense problemes.

#5. Qualificacions

Un facilitador altament qualificat hauria d'oferir coneixements validats mitjançant una formació rellevant, certificacions i experiència professional demostrada, com ara:

  • Educació: mínim d'un títol de batxillerat, sovint en camps com l'educació, la psicologia o l'aprenentatge/formació.
  • Certificació: certificat com a Facilitador professionalr (CPF) per l'Associació Internacional de Facilitadors (IAF) o organisme similar.
  • Experiència: 3-5 anys en una funció relacionada realitzant tallers, reunions i programes de formació.
  • Entrenament en habilitats de facilitació: cursos formals i experiència sòlida en àrees com la dinàmica de grup, els mètodes col·laboratius i els processos inclusius.
  • Referències: historial verificable de resultats exitosos de facilitació de clients anteriors.

Per què els facilitadors formats són essencials per a les empreses

facilitador format

Els facilitadors de formació tenen un paper vital per a les empreses perquè no només ofereixen contingut, sinó que generen resultats d'aprenentatge significatius gràcies a la seva experiència.

Com a especialistes en aprenentatge i desenvolupament, els facilitadors són experts en l'elaboració de currículums atractius i adaptats a les necessitats empresarials i als diferents estils dels estudiants.

Mantenen la formació rellevant avaluant contínuament les necessitats i actualitzant els materials en funció dels canvis de la indústria.

Més important encara, els facilitadors maximitzen la retenció fomentant les discussions interactives i la participació en comparació amb l'entrega passiva. Això tradueix l'aprenentatge en capacitats en el lloc de treball i guanys de rendiment.

La seva avaluació rigorosa de la transferència de coneixement garanteix que la formació ofereix un fort ROI.

En guiar la creació contínua d'habilitats com a prioritat estratègica, els facilitadors permeten als empleats assolir tot el seu potencial i donar suport als objectius empresarials en el futur.

És aquesta mà guia la que transforma les inversions en formació en un desenvolupament realment impactant que recolza l'èxit de l'organització.

Sortides de claus

Els facilitadors formats entenen com estructurar les activitats i les discussions col·laboratives per maximitzar la participació i els resultats en funció de les necessitats del grup.

Es necessiten fortes habilitats comunicatives, interpersonals i tecnològiques per dirigir grups de manera eficaç tant presencials com virtuals.

Quan els utilitzen les organitzacions, els facilitadors formats ajuden a desbloquejar el potencial de col·laboració dels equips per resoldre problemes i obtenir habilitats laborals valuoses.

Electrifica totes les multituds amb Ahaslides!


Amb enquestes i enquestes interactives, podeu fer que la conversa flueixi i mesurar el que realment pensa la gent. Fes una ullada a AhaSlides Biblioteca pública de plantilles.

Preguntes freqüents

Com es converteix en un facilitador format?

El viatge per convertir-se en un facilitador format comença per obtenir una base educativa sòlida en un camp rellevant com l'educació, el desenvolupament organitzatiu o el disseny instructiu. La programació especialitzada d'entrenament en habilitats de facilitació es du a terme per desenvolupar l'experiència en tècniques de col·laboració, processos grupals i facilitant diferents personalitats i orientacions per resoldre problemes. L'aprenentatge continu, el desenvolupament d'habilitats i l'experiència de facilitació s'obtenen mitjançant esdeveniments de la indústria i el voluntariat sempre que sigui possible. A mesura que la seva cartera es construeix amb projectes de facilitació i referències dels clients, es poden considerar certificacions addicionals en camps específics com la gestió del canvi.

Què és la facilitació de la formació?

La facilitació de la formació fa referència a la pràctica de liderar i gestionar experiències d'aprenentatge o programes de formació per tal de desenvolupar habilitats i competències laborals en els participants.

Què és la facilitació de la formació?

La facilitació de la formació es refereix a la pràctica de facilitar o guiar una sessió de formació o esdeveniment d'una manera imparcial. L'objectiu és aprofitar al màxim el temps limitat mitjançant un pastor imparcial de debats i activitats per aconseguir resultats d'aprenentatge òptims per als participants.