Leah Nguyen

Woorden die converteren, verhalen die blijven hangen. Ik zet complexe ideeën om in boeiende verhalen, waardoor het publiek leert, onthoudt en actie onderneemt.