Ben je een deelnemer?

4 compromisvoorbeelden om u te helpen succes te hebben in leven en werk

4 compromisvoorbeelden om u te helpen succes te hebben in leven en werk

Mijn werk

Astrid Trans Januari 09 2024 6 min gelezen

Waarom gaat een compromis over geven en nemen? Bovenkant voorbeelden van compromissen voor meer informatie over het omgaan met situaties waarin het bereiken van een middenweg essentieel is.

In de dynamische en verbonden wereld van vandaag is het vermogen om een ​​compromis te bereiken een onmisbare vaardigheid. Of het nu gaat om persoonlijke relaties, zakelijke transacties of mondiale diplomatie, de kunst van het compromis speelt een sleutelrol bij het oplossen van conflicten en het bereiken van wederzijds voordelige oplossingen. 

Naast voorbeelden van compromissen introduceert dit artikel ook de aard van compromissen, ontdekt het belang ervan en strategieën achter effectieve compromissen die u helpen slagen in het leven en op het werk. 

voorbeelden van compromissen
Voorbeelden van compromissen

Inhoudsopgave

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is een compromis?

Stel je twee mensen voor met tegengestelde standpunten of verlangens. In plaats van te proberen te ‘winnen’ door alles naar hun zin te krijgen, komen ze samen en komen ze overeen elkaar in het midden te ontmoeten. Daarbij geven ze allebei een beetje op van wat ze aanvankelijk wilden, maar krijgen ze een oplossing waarmee ze allebei kunnen leven en die ze acceptabel vinden. Deze middenweg, waarbij beide partijen concessies doen, noemen wij een compromis. 

Compromissen worden vaak gebruikt in situaties waarin er tegenstrijdige belangen zijn of wanneer het nodig is om concurrerende eisen in evenwicht te brengen. Ze vormen een fundamenteel onderdeel van conflictoplossing, besluitvorming en samenwerking in verschillende aspecten van het leven, waaronder persoonlijke relaties, zaken, politiek en onderhandelingen.

Belangrijkste kenmerken van compromissen

Hier zijn de zeven kenmerken van effectief compromis tussen veel partijen. Deze kenmerken benadrukken de essentie van compromissen als een coöperatieve en wederzijds voordelige benadering voor het oplossen van geschillen, het nemen van beslissingen en het bereiken van harmonie op verschillende gebieden van het leven en menselijke interacties.

7 belangrijkste kenmerken van compromissen
Definieer compromis
 • onderhandeling: Compromissen omvatten doorgaans een onderhandelingsproces waarbij partijen in discussie gaan om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden en tot overeenstemming te komen.
 • concessies: Om tot een compromis te komen kan het nodig zijn dat iedere betrokken partij concessies doet, wat betekent dat zij een aantal van hun oorspronkelijke eisen of voorkeuren moeten opgeven.
 • Wederzijdse overeenkomst: Compromissen zijn gericht op het bereiken van consensus of overeenstemming tussen de betrokken partijen, waarbij de nadruk wordt gelegd op samenwerking en het bereiken van een gedeeld besluit in plaats van de wil van de ene partij aan anderen op te leggen.
 • Evenwichtige uitkomst: Effectieve compromissen streven naar een evenwicht tussen de belangen, behoeften en verlangens van alle partijen, zodat niemand zich oneerlijk behandeld of buitengesloten voelt.
 • Conflictoplossing: Compromissen worden vaak gebruikt als middel om conflicten of meningsverschillen op een vreedzame en constructieve manier op te lossen, spanningen te verminderen en samenwerking te bevorderen.
 • Flexibiliteit: Partijen in een compromis moeten openstaan ​​voor flexibiliteit en bereid zijn hun standpunten of voorkeuren aan te passen om een ​​oplossing te vinden die voor iedereen werkt.
 • Win-Win: Idealiter resulteert een compromis in een ‘win-win’-situatie, waarbij alle partijen iets positiefs uit de overeenkomst halen, ook al moeten ze ook concessies doen.

Top Compromisvoorbeelden

Voorbeelden van compromissen zijn te zien in elk aspect van het leven, van persoonlijke relaties tot samenwerking tussen bedrijven en overheidsdiploma’s. Hier zijn enkele veelvoorkomende voorbeelden van compromissen die u ooit in uw leven tegen kunt komen. 

De volgende voorbeelden van compromissen illustreren hoe compromissen een veelzijdig en waardevol probleemoplossend instrument zijn in een breed scala van situaties, waardoor mensen en entiteiten een gemeenschappelijke basis kunnen vinden en overeenkomsten kunnen bereiken die aan meerdere belangen en behoeften voldoen.

1. Compromisvoorbeelden over persoonlijke relaties

Voorbeelden van compromissen in relaties houden vaak verband met wederzijdse opofferingen, het vinden van de middenweg tussen de wensen, gewoonten of voorkeuren van u en uw partner. 

 • Een restaurant kiezen dat beide partners leuk vinden, ook al is het niet ieders favoriet.
 • Een compromis sluiten over de verdeling van de huishoudelijke taken om ervoor te zorgen dat beide partners tevreden zijn.
 • Overeenkomst voor de aankoop van een auto door een model te selecteren dat functies en prijs binnen een budget in evenwicht houdt.

Meer compromisvoorbeelden over gezinsrelaties 

 • Ouders sluiten een compromis over een avondklok voor hun tieners, die enige onafhankelijkheid mogelijk maakt en tegelijkertijd de veiligheid garandeert.
 • Een middenweg vinden op het gebied van disciplinemethoden bij het opvoeden van kinderen in een gemengd gezin.
 • Spreek een vakantiebestemming af die past bij de voorkeuren en interesses van alle gezinsleden.

Compromisvoorbeelden van vriendschap zijn heel anders dan romantische relaties. Het moet ervoor zorgen dat jij en je vriend het gevoel hebben dat ieders stem wordt gehoord en dat elke mening wordt gewaardeerd. 

 • Een film kiezen om naar te kijken of een restaurant om te dineren waar iedereen in de groep van kan genieten.
 • Het compromitteren van de timing en locatie van een sociale bijeenkomst om tegemoet te komen aan verschillende schema's en voorkeuren.
voorbeelden van relatiecompromis
Voorbeelden van relatiecompromissen

2. Compromisvoorbeelden over het bedrijfsleven en de werkplek

Op de werkvloer gaan compromisvoorbeelden over het geven van gelijke macht aan iedereen en vergelijkbare doelen, het genieten van voordelen en het promoten van teams in plaats van individuen.

 • Onderhandelen over een salarispakket dat zowel werkgever als werknemer redelijk vinden.
 • Het compromitteren van projecttijdlijnen om tegemoet te komen aan de beschikbaarheid en werklast van het team.

In het zakenleven zijn compromissen noodzakelijk in de omgang met partners, klanten of werknemers. Bij een zakelijke deal gaat het niet alleen om win-win en verlies-verlies om tot een compromis te komen. 

 • Onderhandelen over een vastgoeddeal waarbij rekening wordt gehouden met het budget van de koper en de gewenste prijs van de verkoper.
 • De fusie van twee grote bedrijven in dezelfde branche. 
compromisvoorbeelden op het werk
Compromisvoorbeelden op het werk | Afbeelding: Shutterstock

3. Compromisvoorbeelden over politiek en bestuur

Een politiek compromis is in welk systeem dan ook moeilijk te bereiken, zowel binnenlands als internationaal. Het is om vele redenen moeilijk en niet alle compromissen worden algemeen aanvaard door de bevolking. Enkele goede compromisvoorbeelden op dit gebied zijn:

 • Wetgevers van verschillende partijen sluiten compromissen over de details van een nieuwe wet om steun van beide partijen veilig te stellen.
 • Internationale diplomatieke onderhandelingen waarbij landen akkoord gaan met handelsconcessies om tot een verdrag of overeenkomst te komen.
 • Onderhandelen over een handelsovereenkomst waarbij landen overeenkomen tarieven en handelsbeperkingen te verlagen ten voordele van beide economieën.
 • Het oplossen van grensgeschillen door middel van diplomatieke onderhandelingen, resulterend in territoriale compromissen.
 • Overheidsprogramma's en -diensten, zoals gezondheidszorg, welzijn en huisvesting, vereisen compromissen om de hulp aan mensen in nood in evenwicht te brengen met financiële duurzaamheid en eerlijkheid tegenover de belastingbetalers.
voorbeelden van compromissen van de overheid
Voorbeelden van compromissen tussen de overheid | Afbeelding: CNN

4. Compromisvoorbeelden in de gemeenschap en de samenleving

Als het om de gemeenschap en de samenleving gaat, gaat het bij compromissen vaak om het balanceren van individuele rechten en collectieve belangen.

Neem als voorbeeld compromissen op het gebied van milieukwesties: het gaat om de balans tussen economische belangen en inspanningen voor natuurbehoud.

 • Het in evenwicht brengen van economische ontwikkeling en milieubescherming door regelgeving te implementeren die de vervuiling beperkt en tegelijkertijd industrieën ondersteunt.
 • Onderhandelen over internationale klimaatovereenkomsten waarbij landen overeenkomen om de uitstoot van broeikasgassen collectief te verminderen.

Bovendien worden stadsplanners op het gebied van de stadsplanning geconfronteerd met de uitdaging om compromissen te sluiten tussen individuele eigendomsrechten en de collectieve belangen van de gemeenschap.

 • Stadsplanners sluiten compromissen over de routes en frequentie van openbare bussen om een ​​breed scala aan pendelaars te bedienen.
 • Het toewijzen van ruimte in voertuigen voor openbaar vervoer aan zowel zittende als staande passagiers.
 • Een compromis sluiten over het ontwerp van een nieuw openbaar park met zowel een speeltuin voor kinderen als een groene ruimte voor volwassenen.
 • Bewoners en lokale overheden vinden een balans tussen stedelijke ontwikkeling en het behoud van natuurlijke landschappen.
 • Projectontwikkelaars sluiten compromissen op het gebied van architectonische ontwerpelementen om te voldoen aan de bestemmingsregels en de voorkeuren van de gemeenschap
milieucompromis tussen landen en bedrijven
Compromisvoorbeeld in mondiale vraagstukken

🌟Wil je meer inspiratie voor boeiende en boeiende presentaties? Met AhaDia's interactieve presentatietool, waarmee uw bedrijf uw klanten en partners gemakkelijk en snel kan bereiken. Mis de kans niet om een ​​enorme impact te hebben op het succes van uw bedrijf in dit snel veranderende tijdperk. Ga meteen naar AhaSlides!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een voorbeeld van compromis in een zin?

Om bijvoorbeeld tot een compromis te komen, besloot de groep de vergadertijd vast te stellen op 3 uur, wat eerder was dan sommigen de voorkeur gaven, maar later dan anderen, zodat iedereen aanwezig kon zijn.

Wat is een compromissituatie?

Er is sprake van een compromissituatie wanneer conflicterende partijen of individuen een middenweg moeten vinden, vaak door concessies te doen, om een ​​meningsverschil op te lossen of een collectieve beslissing te nemen.

Wat is een voorbeeld van een compromis voor kinderen?

Denk aan twee vrienden die allebei met hetzelfde speelgoed willen spelen. Ze sluiten een compromis door af te spreken om er om de beurt mee te spelen, zodat beiden er zonder ruzie van kunnen genieten.

Wat is een voorbeeld van een compromis tijdens onderhandelingen?

Tijdens de contractonderhandelingen sloten de twee bedrijven een compromis over de prijsstructuur en kozen voor een middenwegoplossing die kortingen voor grotere bestellingen omvatte en tegelijkertijd de winstgevendheid voor beide partijen verzekerde.

ref: WSJ | NPR