Deze 4 intuïtieve denktypen zullen u helpen uw maximale potentieel te bereiken

Mijn werk

Lea Nguyen 17 september, 2023 6 min gelezen

In een stressvolle en snelle omgeving is het nuttig om meer dan eens op uw gevoel bij het nemen van beslissingen te vertrouwen.

Maar weten wanneer je je moet toepassen intuïtief denken is lastig. Als u begrijpt wat het is en hoe u het kunt laten werken, kunt u goede beslissingen nemen met goede resultaten.

Duik erin voor meer inzichten👇

Inhoudsopgave

Meer tips voor het ontwikkelen van zachte vaardigheden

Wat is het tegenovergestelde van intuïtief denken?Contra-intuïtief
Wie heeft de term ‘Intuïtief Denken’ uitgevonden?Henri Bergson
wanneer was?term 'Intuïtief Denken' gevonden?1927
Overzicht intuïtief denken

alternatieve tekst


Op zoek naar een betere betrokkenheidstool?

Voeg meer plezier toe met de beste live poll, quizzen en games, allemaal beschikbaar op AhaSlides-presentaties, klaar om te delen met je publiek!


🚀 Meld u gratis aan☁️

Wat is intuïtief denken?

Wat is intuïtief denken?
Wat is intuïtief denken?

Stel je voor dat je een professionele honkbalspeler bent die op de thuisplaat staat. De werper komt op gang en gooit een fastball recht naar je toe. Je hebt een fractie van een seconde om te reageren - er is geen tijd voor bewust nadenken!

Maar er gebeurt iets verbazingwekkends: je lichaam weet wat het moet doen. Zonder enige reden zwaaien je handen in positie en kraken! Je krijgt een perfecte hit.

Waar kwam dat inzicht vandaan? Jouw intuïtie.

Diep van binnen herkende een deel van je hersenen subtiele signalen zoals de beweging van de werper, het draaien van de bal, enz. en wist precies hoe te reageren op basis van duizenden herhalingen in de training en eerdere wedstrijden.

Dat is intuïtief denken in actie. Het stelt ons in staat om vrijwel onmiddellijk gebruik te maken van rijke ervaringen en ‘onderbuikbeslissingen’ te nemen zonder enige opzettelijke logica.

Zoals hoe Cruise in Top Gun gewoon de juiste bewegingen voelt in luchtgevechten of hoe Neo de Matrix-code ziet zonder het te begrijpen.

Het beste gedeelte? Intuïtie is niet alleen voor reacties; het is ook een superkracht voor inzicht en creatie.

Die "aha!" momenten van begrip of innovatieve oplossingen borrelen vaak op uit onze intuïtie voordat de logica ze volledig kan verklaren.

Wat zijn de vier soorten intuïtief denken?

Intuïtief denken wordt over het algemeen onderverdeeld in vier soorten, elk met verschillende kenmerken. Welk type intuïtieve denker ben jij?🤔

Cognitieve intuïtie

Intuïtief denken - Cognitieve intuïtie
Intuïtief denken - Cognitieve intuïtie

Dit houdt in dat we toegang moeten krijgen tot de patronen en gevolgtrekkingen die we onbewust hebben geleerd door ervaring met cognitieve uitdagingen.

Het maakt snelle afstemming van schema's en oordelen mogelijk. Voorbeelden zijn onder meer het onmiddellijk herkennen van grammaticapatronen, het oplossen van complexe problemen, het intuïtief aanvoelen van het antwoord op een wiskundig probleem op basis van bekende patronen, of evaluaties van risico's/betrouwbaarheid.

Affectieve intuïtie

Intuïtief denken - Affectieve intuïtie
Intuïtief denken - Affectieve intuïtie

Ook wel onderbuikgevoelens genoemd. Dit type vertrouwt meer op emoties en gevoelens om intuïties te sturen.

Dingen kunnen goed aanvoelen of ons ongemakkelijk maken zonder bewuste redenering. Het is betrokken bij zaken als interpersoonlijke oordelen, het opsporen van bedrog en ethische/morele besluitvorming waarbij emoties een rol spelen.

Analytische intuïtie

Intuïtief denken - Analytische intuïtie
Intuïtief denken - Analytische intuïtie

Ontwikkelt zich vanuit uitgebreid, deliberatief en automatisch leren gedurende jaren in een vaardigheid of domein.

Deskundigen kunnen complexe situaties intuïtief interpreteren en gepast reageren. Voorbeelden zijn onder meer meesterschakers, deskundige artsen en andere professionals met diepgaande ervaring in hun vakgebied.

Belichaamde intuïtie

Intuïtief denken - Belichaamde intuïtie
Intuïtief denken - Belichaamde intuïtie

Vertrouwt op spier-, proprioceptief en sensorisch leren.

Ontwikkelt door fysieke oefening en op beweging gebaseerde sociale ervaringen. Zaken als coördinatievaardigheden, evenwicht, het interpreteren van non-verbale emotionele/sociale signalen via gezichtsuitdrukking, lichaamstaal, enz. vallen in deze categorie.

Sommige bevatten ook:

 • Sociale intuïtie - Verwijst naar het vermogen om intuïtief de sociale dynamiek, normen en interacties te begrijpen zonder bewuste redenering. Gebieden waar het invloed op heeft zijn onder meer het interpreteren van emoties, het voorspellen van gedrag, het onderscheiden van relaties en machtsstructuren, en het waarnemen van groepsinvloeden/dynamieken.
 • Generatieve intuïtie - Het aanwakkeren van nieuwe ideeën, innovaties of het op nieuwe manieren zien van problemen door verschillende soorten informatie intuïtief te synthetiseren. Voorbeelden zijn onder meer uitvindingen, innovatief ontwerp, baanbrekende wetenschappelijke theorieën en onverwachte perspectieven in de kunsten/geesteswetenschappen.

Alle vier de typen bieden snelle inzichten die mogelijk langzamer toegankelijk zijn. En ze hebben vaak een wisselwerking: cognitieve patronen kunnen affectieve reacties uitlokken die op de lange termijn van invloed zijn op het ervaringsleren. Het effectief ontwikkelen van welke vorm van intuïtie dan ook is afhankelijk van het voortdurend blootstellen aan nieuwe ervaringen en reflectief leren.

Zijn intuïtieve gedachten goed of slecht?

Zijn intuïtieve gedachten goed of slecht?

Intuïtief denken is een tweesnijdend zwaard. Het kan zeer nuttig zijn als expertise is opgebouwd door middel van uitgebreide ervaring, maar gevaarlijk als er op wordt vertrouwd bij beslissingen met hoge inzet die geen wetenschappelijke basis hebben.

Potentiële voordelen van intuïtief denken zijn onder meer:

 • Snelheid - Intuïtie maakt heel veel mogelijk snelle besluitvorming wanneer de tijd beperkt is. Dit kan voordelig zijn.
 • Op ervaring gebaseerde inzichten - Intuïtie omvat de onbewuste lessen uit ervaring, die nuttige perspectieven kunnen bieden.
 • Creativiteit - Intuïtie kan nieuwe verbindingen en innovatieve, out-of-the-box ideeën mogelijk maken.
 • Eerste vermoedens - Intuïtieve onderbuikgevoelens kunnen dienen als startpunt voor verdere verkenning en validatie.

Potentiële nadelen van intuïtief denken zijn onder meer:

 • Vooroordelen - Intuïtie is gevoelig voor cognitieve vooroordelen zoals verankering, affectheuristieken en groepsfavoritisme die oordelen scheeftrekken.
 • Ongeldige patronen - Intuïtieve patronen kunnen gebaseerd zijn op verouderde, onjuiste of eenmalige ervaringen uit het verleden in plaats van op gedegen bewijs.
 • Rechtvaardiging - Er is een instinct om intuïtieve gedachten te rechtvaardigen in plaats van de juistheid ervan onpartijdig te onderzoeken.
 • Holisme boven detail - Intuïtie richt zich op bredere thema's in plaats van belangrijke subtiliteiten zorgvuldig te analyseren.
 • Zelfgenoegzaamheid - Intuïtie kan een grondige, weloverwogen redenering ontmoedigen ten gunste van gevoelens.

Tips om een ​​meer intuïtieve denker te worden

Tips om een ​​meer intuïtieve denker te worden
Tips om een ​​meer intuïtieve denker te worden

Hier zijn enkele tips om een ​​meer intuïtieve denker te worden. Na verloop van tijd versterken deze strategieën uw intuïtieve denken door middel van diverse, reflectieve blootstelling en flexibel denken:

 • Doe uitgebreide praktijkervaring op in uw vakgebied. Intuïtie komt voort uit het onbewust herkennen van patronen in datgene waaraan je bent blootgesteld. Daag jezelf voortdurend uit.
 • Oefen mindfulness en zelfbewustzijn. Let op je onderbuikgevoelens en ingevingen zonder oordeel. Na verloop van tijd leer je meer op je intuïtie te vertrouwen.
 • Moedig divergent denken aan. Maak associaties tussen niet-gerelateerde concepten. Brainstorm breed. Intuïtie combineert ideeën op nieuwe manieren.
 • Neem pauzes tijdens het oplossen van problemen. Door incubatie kunnen intuïties uit uw onderbewustzijn naar boven komen. Ga wandelen en laat je gedachten afdwalen.
 • Metacognitie ontwikkelen. Analyseer intuïties uit het verleden: wat was juist en waarom? Bouw zelfkennis op van uw intuïtieve sterke punten.
 • Besteed aandacht aan je dromen/dagdromen. Deze kunnen intuïtieve inzichten bieden die buiten de logische normen vallen.
 • Bestudeer domeinen die verschillen van jouw expertise. Nieuwe informatie voedt uw intuïtieve associaties en probleemoplossende invalshoeken.
 • Vermijd het ontslag van een onderbuikreactie. Geef ingevingen een kans door ze verder te onderzoeken voordat je ze weggooit.

Tot slot

Intuïtief denken is gebaseerd op snelle, onbewuste patroonherkenning, emoties en ervaringen, in plaats van stap voor stap redeneren. Door te oefenen kunnen we onze intuïtie trainen om bijna als een zesde zintuig te werken, waardoor we in elk scenario geweldige probleemoplossers worden.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat doen intuïtieve denkers?

Intuïtieve denkers vertrouwen primair op hun onderbuikgevoelens, impliciete patronen die door ervaring worden herkend en het vermogen om intuïtief uiteenlopende ideeën met elkaar te verbinden, in plaats van op strikte logische analyses bij het benaderen van problemen, het nemen van beslissingen en het uiten van zichzelf.

Wat is een voorbeeld van intuïtief denken?

Een voorbeeld dat intuïtief denken illustreert is: Een schaakgrootmeester die onmiddellijk de beste volgende zet herkent zonder bewust alle mogelijkheden te analyseren. Hun intuïtie is gebaseerd op ruime ervaring, of op een ervaren arts die de oorzaak van onbekende symptomen bij een patiënt opspoort op basis van subtiele signalen en het ‘gevoel’ dat er iets niet klopt, zelfs als de testresultaten dit nog niet verklaren.

Is het beter om logisch of intuïtief te zijn?

Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag of het inherent beter is om logisch of intuïtief te zijn; beide hebben sterke en zwakke punten. Het idee wordt algemeen beschouwd als een evenwicht tussen de twee benaderingen.