Ben je een deelnemer?

Likertschaal 5-puntenoptie | Hoe het magische getal te interpreteren

Presenteren

Lea Nguyen 13 november, 2023 13 min gelezen

In een tijdperk waarin de mentaliteit van klanten sneller dan ooit verandert, kun je niet zomaar een product weggooien en verwachten dat het hun interesse voor een lange tijd zal boeien.

Dat is waar enquêtes van pas komen om u te helpen meer inzicht te krijgen in de houding en meningen van klanten.

Vandaag zullen we een van de meest gebruikte enquêteschalen onderzoeken: de Likertschaal 5 punten optie.

Laten we eens kijken naar de subtiele verschuivingen van 1 naar 5👇

Inhoudsopgave

De Likert-schaal 5 punten in AhaSlides, die het gemiddelde punt van elke uitspraak weergeeft
De Likertschaal 5-puntenoptie

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Maak gratis Likert-schaalenquêtes

De polling- en schaalfuncties van AhaSlides maken het gemakkelijk om de ervaringen van het publiek te begrijpen.


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Likert Schaale Interpretatie van 5 puntenbereik

Likertschaal 5-puntenbereikinterpretatie
De Likertschaal 5-puntenoptie

De Likertschaal 5-puntenoptie is een enquêteschaal die wordt gebruikt om de houding, interesses en meningen van respondenten te beoordelen. Het is nuttig om een ​​idee te krijgen van wat mensen denken. De schaalbereiken kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

1 – Helemaal mee oneens
Dit antwoord geeft aan dat u het sterk oneens bent met de stelling. De respondent is van mening dat de stelling absoluut niet waar of accuraat is.

2 – Niet mee eens
Dit antwoord weerspiegelt een algemene onenigheid met de stelling. Ze zijn van mening dat de verklaring niet waar of accuraat is.

3 – Neutraal/Niet mee eens, noch oneens
Dit antwoord betekent dat de respondent neutraal staat tegenover de stelling: hij of zij is het er niet mee eens of oneens. Het kan ook betekenen dat ze onzeker zijn of niet over voldoende informatie beschikken om interesse te peilen.

4 – Mee eens
Dit antwoord geeft blijk van algemene instemming met de stelling. De respondent is van mening dat de bewering waar of accuraat is.

5 – Helemaal mee eens
Dit antwoord duidt op een sterke overeenstemming met de stelling. De respondent is van mening dat de bewering absoluut waar of accuraat is.

💡 Dus samengevat:

 • 1 & 2 vertegenwoordigen onenigheid
 • 3 vertegenwoordigt een neutraal of ambivalent standpunt
 • 4 & 5 vertegenwoordigen overeenstemming

De mediaanscore van 3 dient als scheidslijn tussen het eens en het oneens zijn. Scores boven de 3 neigen naar overeenstemming en scores onder 3 neigen naar onenigheid.

Likertschaal 5-puntenformule

1-5 likertschaalformule - hoe de 5-punts likertschaal te interpreteren
De Likertschaal 5-puntenoptie

Wanneer u de Likert-schaal 5-puntenenquête gebruikt, is hier de algemene formule om de scores te bepalen en de bevindingen te analyseren:

Wijs eerst een getalswaarde toe aan elke antwoordoptie op uw vijfpuntsschaal. Bijvoorbeeld:

 • Helemaal mee eens = 5
 • Mee eens = 4
 • Neutraal = 3
 • Niet mee eens = 2
 • Helemaal mee oneens = 1

Vergelijk vervolgens voor elke ondervraagde persoon zijn of haar antwoord met het overeenkomstige nummer.

Dan komt het leuke gedeelte: alles optellen! Neem het aantal antwoorden voor elke optie en vermenigvuldig dit met de waarde.

Als bijvoorbeeld 10 mensen 'Helemaal mee eens' kiezen, zou u 10 * 5 doen.

Doe dat voor elk antwoord en tel ze allemaal bij elkaar op. U krijgt het totaal aantal gescoorde reacties.

Om het gemiddelde (of de gemiddelde score) te krijgen, deelt u ten slotte uw eindtotaal door het aantal ondervraagde mensen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat 50 mensen uw enquête hebben ingevuld. Hun scores bedroegen in totaal 150. Om het gemiddelde te krijgen, zou je 150/50 = 3 doen.

En dat is de Likertschaalscore in een notendop! Een eenvoudige manier om de houding of mening van mensen te kwantificeren op een vijfpuntsschaal.

Wanneer moet u de Likert-schaal gebruiken? 5 punten

Wanneer moet u de Likert-schaal gebruiken? 5 punten | Het nut van de Likert-schaal
De Likertschaal 5-puntenoptie

Als u zich afvraagt ​​of de Likert-schaal van 5 punten de juiste optie is om te gebruiken, overweeg dan deze voordelen. Het is een waardevol hulpmiddel voor:

 • Het meten van attitudes, meningen, percepties of mate van overeenstemming over specifieke onderwerpen of uitspraken. De 5 punten bieden een redelijk bereik.
 • Het beoordelen van de tevredenheidsniveaus – van zeer ontevreden tot zeer tevreden over verschillende aspecten van een product, dienst of ervaring.
 • Evaluaties – inclusief zelf-, peer- en multi-beoordelaarsbeoordelingen van prestaties, effectiviteit, competenties enz.
 • Enquêtes die snelle reacties van een grote steekproef vereisen. De 5 punten balanceren eenvoud en discriminatie.
 • Bij het vergelijken van antwoorden op vergelijkbare vragen, programma's of tijdsperioden. Het gebruik van dezelfde schaal maakt benchmarking mogelijk.
 • Het identificeren van trends of het in kaart brengen van veranderingen in sentiment, merkperceptie en tevredenheid in de loop van de tijd.
 • Het monitoren van de betrokkenheid, motivatie of overeenstemming tussen werknemers over kwesties op de werkplek.
 • Het evalueren van percepties van bruikbaarheid, bruikbaarheid en gebruikerservaring met digitale producten en websites.
 • Politieke enquêtes en opiniepeilingen die de houding ten opzichte van verschillende beleidsvormen, kandidaten of kwesties meten.
 • Onderwijsonderzoek dat inzicht, ontwikkeling van vaardigheden en uitdagingen met de cursusinhoud beoordeelt.
5-punts likertschaal nadelen
De Likertschaal 5-puntenoptie

De weegschaal kan te kort schieten als je nodig hebt zeer genuanceerde reacties die de subtiliteiten van een complexe kwestie weergeven, omdat mensen moeite kunnen hebben om ingewikkelde standpunten in slechts vijf opties te proppen.

Het kan ook zijn dat het niet werkt als er vragen zijn slecht gedefinieerde concepten dat kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen.

Lange lijsten met dergelijke schaalvragen riskeren vermoeide respondenten ook, waardoor hun antwoorden goedkoper worden. Bovendien, als je ernstig scheve verdelingen verwacht die overwegend één kant van het spectrum bevoordelen, verliest de schaal zijn bruikbaarheid.

Ook als maatstaf op individueel niveau ontbreekt het aan diagnostische kracht, waardoor slechts een breed sentiment naar voren komt. Wanneer gelokaliseerde gegevens met een hoge inzet nodig zijn, zijn andere methoden beter geschikt.

Cross-culturele studies rechtvaardigen ook voorzichtigheid, aangezien interpretaties kunnen variëren. Kleine steekproeven leveren ook problemen op, omdat statistische tests dan niet krachtig genoeg zijn.

Het is dus de moeite waard om deze beperkingen in overweging te nemen voordat u beslist welke schaal past bij uw specifieke onderzoeksbehoeften en -doelstellingen.

Likertschaal 5 punten voorbeelds

Laten we eens kijken naar de onderstaande voorbeelden om te zien hoe de optie van de Likertschaal van 5 punten kan worden toegepast in de praktijk:

#1. Cursus Tevredenheid

Een stel kinderen lesgeven waarvan je niet weet of ze dat wel zijn luister echt voor jou of gewoon doodsbange blik in de leegte? Hier is een voorbeeld van cursusfeedback die studenten leuk en gemakkelijk kunnen doen met behulp van de 5-punts Likert-schaal. Je kunt het na de les uitdelen of voordat de cursus bijna afgelopen is.

De Likert-schaal 5-puntsvoorbeelden - tevredenheidsbeoordelingsschaal 1-5 enquête op AhaSlides
De Likertschaal 5-puntenoptie

#1. Mijn leraar legde dingen duidelijk uit – ik wist altijd wat er aan de hand was.

 • Helemaal mee oneens
 • Niet mee eens
 • meh
 • Akkoord
 • Helemaal mee eens

#2. De opmerkingen over mijn werk hebben mij echt geholpen om het de volgende keer beter te doen.

 • Helemaal niet
 • goed
 • Wat
 • Ja
 • Definitief

#3. Mijn leraar was voorbereid en klaar om voor elke les te gaan.

 • Echt niet
 • Nee
 • Eh
 • Uh Huh
 • Absoluut

#4. De activiteiten en opdrachten hebben mij echt geholpen om te leren.

 • Niet echt
 • Niet zo veel
 • Okay
 • Best aardig
 • Absoluut

#5. Als ik hulp nodig had, kon ik mijn leraar gemakkelijk bereiken.

 • Laat maar
 • Nee, dank u
 • De gok
 • zeker
 • Zeker weten

#6. Ik ben tevreden met wat ik uit deze cursus heb gehaald.

 • Nee meneer
 • Uh-uh
 • meh
 • Ja
 • Definitief

#7. Over het algemeen heeft mijn leraar geweldig werk geleverd.

 • Echt niet
 • goed
 • in orde
 • JEP
 • Je weet het

#8. Als ik kan, zou ik nog een les bij deze leraar volgen.

 • Geen kans
 • goed
 • Misschien
 • Waarom niet
 • Meld me aan!

#2. Producteigenschap Prestaties

Als u een softwarebedrijf bent en wilt weten wat uw klanten echt van u nodig hebben, vraag hen dan om het belang van elk aspect te beoordelen via de Likert-schaal van 5 punten. Het geeft u een idee van waar u prioriteit aan moet geven in uw productontwikkelingsproces.

De Likertschaal 5 punten optie | Beoordelingsschaal van 1-5 voor tevredenheid
De Likertschaal 5-puntenoptie
1.
Helemaal niet belangrijk
2.
Niet erg belangrijk
3.
Redelijk belangrijk
4.
belangrijk
5.
Extreem belangrijk
Prijs
Opzetproces
Klantenservice
Apps/connectiviteit
Aanpassingsmogelijkheden

Meer Likertschaal 5-puntenvoorbeelden

Op zoek naar meer representaties van de Likert-schaal 5-puntenoptie? Hier zijn er nog een paar💪

De Likertschaal 5 punten voorbeelden
De Likertschaal 5-puntenoptie

Klanttevredenheid

Hoe tevreden bent u over uw bezoek aan onze winkel?1. Zeer ontevreden2. Ontevreden3. Neutraal4. Tevreden5. Zeer tevreden

Betrokkenheid van medewerkers

Ik voel mij sterk betrokken bij dit bedrijf.1. Helemaal mee oneens2. Niet mee eens3. Noch eens, noch oneens4. Mee eens5. Helemaal mee eens

Politieke standpunten

Ik steun het uitbreiden van de nationale gezondheidszorgdekking.1. Wees er krachtig tegen2. Tegen3. Onzeker4. Ondersteuning5. Sterk ondersteunen

Website bruikbaarheid

Ik vind deze website gemakkelijk te navigeren.1. Helemaal mee oneens2. Niet mee eens3.Neutraal4.Instemmen5.Sterk mee eens

Hoe u een snelle Likert-schaal-enquête met 5 punten maakt

Hier zijn 5 eenvoudige stappen om een ​​boeiende en snelle enquête te maken met behulp van de 5-punts Likertschaal. U kunt de schaal gebruiken voor tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers/diensten, onderzoeken naar de ontwikkeling van producten/functies, feedback van studenten en nog veel meer👇

Stap 1: Meld je nu aan voor de gratis AhaSlides account.

Meld u aan voor een gratis AhaSlides-account

Stap 2: Maak een nieuwe presentatie of ga naar onze 'Sjabloonbibliotheek' en pak een sjabloon uit het gedeelte 'Enquêtes'.

Maak een nieuwe presentatie of ga naar onze 'Sjabloonbibliotheek' en pak een sjabloon uit de sectie 'Enquêtes' in AhaSlides

Stap 3: Kies in uw presentatie de 'Weegschalen' diatype.

Kies in uw presentatie het diatype 'Schalen' in AhaSlides

Stap 4: Voer elke uitspraak in die uw deelnemers moeten beoordelen en stel de schaal in van 1-5.

Voer elke verklaring in zodat uw deelnemers deze kunnen beoordelen en stel de schaal in van 1-5 in AhaSlides

Stap 5: Als je wilt dat ze het meteen doen, klik dan op 'Presenteer' zodat ze via hun apparaten toegang krijgen tot uw enquête. Je kunt ook naar ‘Instellingen’ – ‘Wie neemt de leiding’ – gaan en de ‘Publiek (in eigen tempo)' optie om op elk gewenst moment meningen te verzamelen.

Klik op 'Presenteren' om de deelnemers meteen toegang te geven tot deze stellingen en er op te stemmen

👏 Tip: Klik op de 'ResultatenMet de knop ' kunt u de resultaten exporteren naar Excel/PDF/JPG.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is de 5-puntsschaal voor belangrijkheid?

Bij het beoordelen van de belangrijkheid in uw vragenlijst kunt u deze 5 opties gebruiken: Helemaal niet belangrijk – Enigszins belangrijk – Belangrijk – Redelijk belangrijk – Zeer belangrijk.

Wat is de tevredenheidsschaal op 5 schaalniveaus?

Een gebruikelijke vijfpuntsschaal die wordt gebruikt om de tevredenheid te meten, kan zijn: Zeer ontevreden – Ontevreden – Neutraal – Tevreden – Zeer tevreden.

Wat is de 5-punts moeilijkheidsschaal?

De 5-punts moeilijkheidsschaal kan worden geïnterpreteerd als Zeer Moeilijk – Moeilijk – Neutraal – Gemakkelijk – Zeer gemakkelijk.

Is een Likertschaal altijd 5 punten?

Nee, een Likertschaal heeft niet altijd 5 punten. Hoewel de optie van de Likertschaal met 5 punten heel gebruikelijk is, kunnen schalen meer of minder antwoordopties hebben, zoals de driepuntsschaal, de zevenpuntsschaal of de continue schaal.