Ben je een deelnemer?

Teamgebaseerd leren | Een uitgebreide handleiding voor lesgeven

Presenteren

Jane Ng 10 mei, 2024 7 min gelezen

Teamgebaseerd leren (TBL) has become an important part of today's education. It encourages students to work together, share ideas, and solve problems collectively.

In this blog post, we'll take a look into what team based learning is, what makes it so effective, when and where to use TBL, and practical tips on how to integrate it into your teaching strategies. 

Inhoudsopgave 

Teamgebaseerd leren
Teamgebaseerd leren gedefinieerd

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Meld u vandaag nog aan voor een gratis Edu-account !.

Download een van de onderstaande voorbeelden als sjablonen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


Krijg die gratis

Wat is teamgebaseerd leren?

Teamgebaseerd leren wordt vaak gebruikt in universiteiten en hogescholen, waaronder het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de techniek, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, om de betrokkenheid en het kritisch denken van studenten te vergroten en de integratie van DAM voor onderwijs stroomlijnt dit proces door docenten en studenten in staat te stellen digitale middelen eenvoudig en efficiënt te beheren, delen en gebruiken, waardoor een meer collaboratieve en interactieve leeromgeving wordt bevorderd.

Team Based Learning is an active learning and small-group teaching strategy that involves organizing students into teams (5 - 7 students per team) to work together on various academic tasks and challenges. 

Het primaire doel van TBL is om de leerervaring te verbeteren door kritisch denken, probleemoplossing, samenwerking en communicatieve vaardigheden onder studenten te bevorderen.

In TBL krijgt elk studententeam de mogelijkheid om met cursusmateriaal aan de slag te gaan via een gestructureerde reeks activiteiten. Deze activiteiten omvatten vaak:

 • Lezingen of opdrachten vóór de les
 • Individuele beoordelingen
 • Teambesprekingen 
 • Probleemoplossende oefeningen
 • Peerevaluaties

Waarom is teamgebaseerd leren effectief?

Teamgebaseerd leren is een effectieve onderwijsaanpak gebleken vanwege verschillende sleutelfactoren. Hier zijn enkele veelvoorkomende voordelen van teamgebaseerd leren: 

 • Het betrekt leerlingen actief bij het leerproces, waardoor een hoger niveau van betrokkenheid en interactie wordt bevorderd in vergelijking met traditionele, op lezingen gebaseerde benaderingen.
 • Het moedigt studenten aan om kritisch na te denken, informatie te analyseren en tot goed geïnformeerde conclusies te komen door middel van gezamenlijke discussies en probleemoplossende activiteiten.
 • Door in teams te werken in teamgebaseerd leren cultiveren we essentiële vaardigheden zoals samenwerking, effectieve communicatie en het benutten van collectieve sterke punten, waardoor studenten worden voorbereid op collaboratieve werkomgevingen.
 • TBL bevat vaak scenario's uit de echte wereld en casestudy's, waardoor studenten theoretische kennis kunnen toepassen op praktische situaties, en het begrip en de retentie worden versterkt.
 • Het wekt een gevoel van verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid bij de studenten voor zowel de individuele voorbereiding als de actieve bijdrage binnen het team, wat bijdraagt ​​aan een positieve leeromgeving.
Waarom is teamgebaseerd leren effectief?
Waarom is teamgebaseerd leren effectief? | Afbeelding: freepik

Wanneer en waar kan teamgebaseerd leren worden gebruikt?

1/ Instellingen voor hoger onderwijs:

Teamgebaseerd leren wordt vaak gebruikt in universiteiten en hogescholen, waaronder het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, om de betrokkenheid van studenten en het kritisch denken te vergroten.

2/ Basisonderwijs (middelbare scholen):

Leraren op middelbare scholen kunnen TBL gebruiken om teamwerk, kritisch denken en actieve participatie onder leerlingen aan te moedigen, waardoor ze complexe concepten kunnen begrijpen via groepsdiscussies en probleemoplossende activiteiten.

3/ Online leerplatforms:

TBL kan worden aangepast voor online cursussen, waarbij gebruik wordt gemaakt van virtuele samenwerkingstools en discussieforums om teamactiviteiten en peer learning te vergemakkelijken, zelfs in een digitale omgeving.

4/ Omgedraaid klaslokaalmodel:

TBL is een aanvulling op het flipped classroom-model, waarbij leerlingen de inhoud eerst zelfstandig leren en vervolgens tijdens de les deelnemen aan samenwerkingsactiviteiten, discussies en toepassingen van kennis.

5/ Grote lezingen:

In grote, op hoorcolleges gebaseerde cursussen kan TBL worden gebruikt om studenten in kleinere teams te verdelen, waardoor interactie tussen collega's, actieve betrokkenheid en een beter begrip van de stof worden gestimuleerd.

Afbeelding: freepik

Hoe kan teamgebaseerd leren worden geïntegreerd in onderwijsstrategieën?

Om teamgebaseerd leren (TBL) effectief te integreren in uw onderwijsstrategieën, volgt u deze stappen:

1/ Begin met het kiezen van de juiste activiteiten:

De activiteiten die u kiest, zijn afhankelijk van het onderwerp en de doelstellingen van de les. Enkele veel voorkomende TBL-activiteiten zijn:

 • Individuele gereedheidstests (RAT's): RAT's zijn korte quizzen die leerlingen vóór de les afnemen om hun begrip van de stof te beoordelen.
 • Teamquizzen: Teamquizzen zijn beoordeelde quizzen die door teams van studenten worden afgenomen.
 • Teamwerk en discussie: Studenten werken samen om de stof te bespreken en problemen op te lossen.
 • Rapportage: De teams presenteren hun bevindingen aan de klas.
 • Peer-evaluaties: Students evaluate each other's work.

2/ Zorg voor voorbereiding van de studenten:

Voordat u TBL gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de leerlingen de verwachtingen begrijpen en weten hoe de activiteiten zullen werken. Dit kan inhouden dat u instructies krijgt, de activiteiten modelleert of oefenoefeningen geeft.

3/ Feedback bieden:

Het is belangrijk om studenten tijdens het TBL-proces feedback te geven op hun werk. Dit kan worden gedaan via de RAT's, teamquizzen en peer-evaluaties. 

Feedback kan leerlingen helpen gebieden te identificeren waar ze zich moeten verbeteren en effectiever te leren.

4/ Blijf flexibel:

Teamgebaseerd leren is aanpasbaar. Experimenteer met verschillende activiteiten en benaderingen om erachter te komen wat het beste bij uw leerlingen past en past bij de leeromgeving.

5/ Zoek begeleiding:

If you're new to TBL, seek help from experienced teachers, read about TBL, or attend workshops. There's a wealth of resources to guide you.

Afbeelding: freepik

6/ Integreer met andere methoden:

Combineer TBL met lezingen, discussies of probleemoplossende oefeningen voor een goed afgeronde leerervaring.

7/ Vorm diverse teams:

Creëer teams met een mix van vaardigheden en ervaringen (heterogene teams). Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat alle studenten effectief bijdragen.

8/ Stel duidelijke verwachtingen:

Stel duidelijke richtlijnen en verwachtingen vast aan het begin van het TBL-proces om studenten te helpen hun rollen te begrijpen en hoe de activiteiten zich zullen ontvouwen.

9/ Oefen geduld:

Begrijp dat het tijd kost voordat leerlingen zich aanpassen aan TBL. Wees geduldig en ondersteun ze terwijl ze leren samenwerken en deelnemen aan activiteiten.

Voorbeelden van teambasisleren 

Voorbeeld: in de wetenschapsklas

 • Studenten worden verdeeld in teams voor het ontwerpen en uitvoeren van experimenten.
 • Vervolgens lezen ze het toegewezen materiaal en voltooien ze een individuele Readiness Assurance Test (RAT).
 • Vervolgens werken ze samen om het experiment te ontwerpen, gegevens te verzamelen en de resultaten te analyseren.
 • Tenslotte presenteren ze hun bevindingen aan de klas.

Voorbeeld: wiskundeles

 • Studenten worden in teams verdeeld om een ​​complex probleem op te lossen.
 • Vervolgens lezen ze het toegewezen materiaal en voltooien ze een individuele Readiness Assurance Test (RAT).
 • Vervolgens werken ze samen om te brainstormen over oplossingen voor het probleem.
 • Ten slotte presenteren ze hun oplossingen aan de klas.

Voorbeeld: Businessclass

 • Studenten verdeelden zich in teams om een ​​marketingplan voor een nieuw product te ontwikkelen.
 • Ze lezen het toegewezen materiaal en voltooien een individuele Readiness Assurance Test (RAT).
 • Vervolgens werken ze samen om de markt te onderzoeken, doelgroepen te identificeren en een marketingstrategie te ontwikkelen.
 • Tenslotte presenteren ze hun plan aan de klas.

Voorbeeld: basisschool tot en met 12 jaar

 • Studenten worden in teams verdeeld om een ​​historische gebeurtenis te onderzoeken.
 • Ze lezen het toegewezen materiaal en voltooien een individuele Readiness Assurance Test (RAT).
 • Vervolgens werken ze samen om informatie over het evenement te verzamelen, een tijdlijn te maken en een rapport te schrijven.
 • Tenslotte presenteren ze hun rapport aan de klas.

Key Takeaways

Door actieve participatie en peer-interactie te bevorderen, creëert teamgebaseerd leren een boeiende onderwijsomgeving die de traditionele, op lezingen gebaseerde methoden overstijgt.

Daarnaast, AhaDia's kan u helpen de TBL-ervaring te verbeteren. Docenten kunnen de functies ervan gebruiken om gedrag te vertonen quizzen, polls en word cloud, waardoor een verrijkt TBL-proces mogelijk wordt gemaakt dat aansluit bij de moderne leerbehoeften. Het opnemen van AhaSlides in TBL stimuleert niet alleen de betrokkenheid van studenten, maar maakt ook creatief en interactief lesgeven mogelijk, waardoor uiteindelijk de voordelen van deze krachtige onderwijsstrategie worden gemaximaliseerd.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een voorbeeld van groepsgericht leren?

Studenten worden verdeeld in teams voor het ontwerpen en uitvoeren van experimenten. Vervolgens lezen ze het toegewezen materiaal en voltooien ze een individuele Readiness Assurance Test (RAT). Vervolgens werken ze samen om het experiment te ontwerpen, gegevens te verzamelen en de resultaten te analyseren. Tenslotte presenteren ze hun bevindingen aan de klas.

Wat is probleemgestuurd versus teamgebaseerd leren?

Probleemgestuurd onderwijs: Richt zich op het individueel oplossen van een probleem en het delen van oplossingen. Teamgebaseerd leren: Betreft samenwerkend leren in teams om problemen collectief op te lossen.

Wat is een voorbeeld van taakgericht leren?

De leerlingen werken in tweetallen aan het plannen van een reis, inclusief het reisschema, het budgetteren en het presenteren van hun plan aan de klas.

ref: Feedback Fruit | Vanderbilt University