Ben je een deelnemer?

Beste voorbeelden van blended learning | Een innovatieve manier om kennis te absorberen

Beste voorbeelden van blended learning | Een innovatieve manier om kennis te absorberen

Educatie

Astrid Trans Oktober 30 2023 6 min gelezen

Hoe je effectief kunt leren is altijd een populair onderwerp dat de aandacht trekt van alle soorten leerlingen, van een student die probeert uit te blinken in haar studie tot een professional die zich wil bijscholen, of iemand die gewoon geïnteresseerd is in persoonlijke groei. Er zijn veel inspanningen gedaan om een ​​ultieme leermethode te creëren die belooft tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van leerlingen.

Hier komen we bij Blended Learning, een innovatieve aanpak die traditionele leermethoden transformeert: de beproefde praktijken van persoonlijk onderwijs met de voordelen van digitale technologie. Dus, wat zijn de beste voorbeelden van Blended Learning waar leerlingen recentelijk van hebben geprofiteerd, laten we eens kijken!

voorbeelden van blended leren
Wat zijn voorbeelden van blended leren?

Inhoudsopgave

Wat is blended leren en de voordelen ervan?

Blended learning is een onderwijsmethode die veel wordt toegepast in moderne lessen. Het omvat een combinatie van traditioneel face-to-face leren en op technologie gebaseerd online onderwijs en kan worden aangepast om te voldoen aan de individuele behoeften van zowel studenten als onderwijsinstellingen.

In het Blended Learning-model zijn studenten proactief in het verkrijgen van toegang tot en interactie met kennis- en materiaalonderwijs en kunnen zij steun zoeken bij een mentor of adviseur.

Blended learning is het resultaat van de voortdurende evolutie van onderwijspraktijken en technologie-integratie om studenten effectievere en boeiendere leerervaringen te bieden.

Het concept van gemengd leren

Wat zijn soorten blended leren?

Hier zijn de vijf belangrijkste Blended Learning-modellen die tegenwoordig veel worden toegepast in de klas. Laten we de kenmerken van elke aanpak onderzoeken en waarin deze verschillen.

Voorbeelden van Blended Learning-modellen
Voorbeelden van Blended Learning-modellen | Afbeelding: WhatFix

Face-to-face chauffeursmodel

Online leren wordt van geval tot geval door de docent bepaald als aanvullende activiteit op het curriculum. Van alle blended learning-modellen komt het Face-to-face drivermodel het dichtst in de buurt van het traditionele klaslokaal. Studenten zullen voornamelijk in face-to-face lessen studeren.

In bepaalde gevallen besluiten docenten om deel te nemen aan online leren als aanvullende activiteit in het curriculum. Bovenstaande studenten gaan op dat moment officieel de gecombineerde leervorm in.

Het Flex-model

Dit is een van de meest geprioriteerde typen modellen die worden gebruikt in de Blended Learning-methode. Studenten hebben de volledige vrijheid om een ​​flexibel studieschema te kiezen dat bij hun behoeften past, en tegelijkertijd hun eigen leertempo te kiezen. 

Met het Flex-flexibele leermodel studeren studenten echter zelfstandig. Leren is hoofdzakelijk zelfonderzoek in een digitale omgeving, en vereist dus hoge eisen aan het zelfbewustzijn van leerlingen. Docenten spelen hier alleen de rol van het aanbieden van cursusinhoud en begeleiding wanneer dat nodig is. Het flexibele Flex-leermodel geeft studenten een groot zelfbewustzijn en controle over hun leerproces.

Het individuele rotatiemodel

Het Individuele Rotatiemodel is een gemengde leeraanpak waarbij studenten zelfstandig door verschillende leerstations of modaliteiten rouleren, waardoor ze in hun eigen tempo vooruitgang kunnen boeken. Het biedt gepersonaliseerde leerervaringen, waarbij de instructie wordt afgestemd op individuele behoeften en waardoor studenten vooruitgang kunnen boeken op basis van hun beheersing van de inhoud of vaardigheden.

Dit model kan worden aangepast aan verschillende onderwijscontexten, zoals wiskundelessen, het leren van talen, wetenschappelijke laboratoria en cursussen in het hoger onderwijs, waardoor de betrokkenheid en leerresultaten worden verbeterd.

Het online chauffeursmodel

Het is een model dat in schril contrast staat met de traditionele face-to-face onderwijsomgeving. Studenten werken vanaf afgelegen locaties, zoals thuis, en ontvangen al hun instructies via online platforms.

Het model is geschikt voor leerlingen, zoals leerlingen met chronische ziekten/beperkingen, die het lastig vinden om naar school te gaan. Studenten hebben banen of andere verplichtingen die flexibiliteit vereisen voor online onderwijs op uren dat traditionele scholen niet geopend zijn. Leerlingen die zeer gemotiveerd zijn en veel sneller vooruitgang willen boeken, worden toegelaten in een traditionele schoolomgeving.

Self-Blend-model

Het Self Blend Model is geschikt voor omgevingen waar studenten behoeften hebben op een specifiek gebied die niet zijn opgenomen in de traditionele cursuscatalogus. In het Self Blend-model spelen leerlingen een actievere rol bij het aanpassen van hun eigen blended learning-ervaring, met begeleiding en ondersteuning van docenten of mentoren.

Om het Self-blend-zelfstudiemodel succesvol te laten zijn, hebben scholen technologieplatforms nodig om hun studenten hoogwaardige online cursussen te bieden via het leerbeheersysteem.

Top Voorbeelden van gemengde leeractiviteiten

Hoe werkt blended leren? Hier zijn enkele voorbeelden van activiteiten die vaak worden gebruikt bij blended learning om het leerproces boeiender en interessanter te maken.

Online Quiz – Voorbeelden van blended learning
 • Online quizzen: In een natuurkundeles op de basisschool doen leerlingen vaak online quizzen na het lezen van een les om te controleren of ze de stof begrijpen.
 • Discussie forums: In een literatuurcursus op een universiteit nemen studenten deel aan online discussies over toegewezen literatuur, waarbij ze inzichten en antwoorden delen op tot nadenken stemmende vragen.
 • Virtuele Labs: In een scheikundeles op de middelbare school gebruiken leerlingen een virtueel laboratoriumplatform om experimenten uit te voeren en data-analyse te oefenen voordat ze soortgelijke experimenten in het fysieke laboratorium uitvoeren.
 • Peer review: Bij een workshop creatief schrijven dienen studenten hun schrijfsels online in, ontvangen peer-feedback en herzien vervolgens hun werk ter voorbereiding op een persoonlijke workshop.
 • simulaties: In een bedrijfstrainingsprogramma voor klantenservice voltooien medewerkers online simulaties van klantinteracties om probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Persoonlijk oefenen ze echte klantinteracties.

Wanneer werkt Blended Learning het beste?

Blended learning werkt goed in bijna alle onderwijsomgevingen, van de basisschool tot het hoger onderwijs, van openbare scholen tot de particuliere sector, vooral in online-omgevingen.

Voorbeelden van blended leren | Afbeelding: Pinterest

Hier zijn enkele voorbeelden van gemengd leren die bijdragen aan inspanningen op het gebied van innovatief leren en onderwijzen in veel onderwijssystemen over de hele wereld.

Wiskundeles op de middelbare school - Voorbeelden van gemengd leren

 • In een wiskundeles op de middelbare school gebruikt de leraar een omgedraaid klaslokaal benadering. Studenten krijgen online videolessen toegewezen om thuis te bekijken, waar ze nieuwe wiskundige concepten leren. Ze voltooien online oefenoefeningen om hun begrip te versterken.
 • In de klas, studenten werk in kleine groepjes om complexe wiskundige problemen op te lossen, hun denkprocessen te bespreken en geïndividualiseerde feedback van de leraar te ontvangen.
 • De leraar ook bevat technologie, zoals interactieve whiteboards en wiskundesoftware, tijdens persoonlijke sessies om wiskundige concepten te visualiseren en te demonstreren.

Instituut voor Taalonderwijs – Voorbeelden van blended leren

 • Een taalonderwijsinstituut biedt ook gemengde taalcursussen aan. Studenten hebben toegang tot een online platform dat omvat lessen over grammatica, woordenschat en uitspraak.
 • Naast de online materialen zijn studenten aanwezig persoonlijke conversatielessen, waar ze oefenen met spreken en luisteren met docenten en medestudenten. Deze persoonlijke lessen zijn gericht op praktische taalvaardigheden.
 • Het instituut gebruikt online assessments en quizzen om de voortgang van leerlingen te volgen, en docenten geven geïndividualiseerde feedback om de taalvaardigheid te verbeteren.

Universitair bedrijfsprogramma - Voorbeelden van gemengd leren

 • Het bedrijfsprogramma van een universiteit maakt gebruik van een hybride leren model voor sommige cursussen. Studenten wonen traditionele persoonlijke lezingen en seminars bij voor kernonderwerpen.
 • Tegelijkertijd biedt de universiteit onlinemodules voor keuzevakken en gespecialiseerde onderwerpen. Deze onlinemodules omvatten multimedia-inhoud, discussieborden en samenwerkingsgroepsprojecten.
 • Het programma maakt gebruik van a leermanagementsysteem (LMS) voor het online aanbieden van cursussen en om de samenwerking tussen studenten te vergemakkelijken. Persoonlijke sessies leggen de nadruk op interactieve discussies, casestudies en gastcolleges van experts uit de industrie.

Key Takeaways

Leren is een lange reis en het kost tijd om telkens de beste leermethode te vinden die bij je past. Als de blended learning-methode je niet altijd helpt om je studie te verbeteren, haast je dan niet, er zijn veel goede opties voor je.

💡Wil je meer inspiratie? AhaDia's is een uitstekend presentatiehulpmiddel met een live quizmaker, een samenwerkende woordwolk en een draaiwiel dat de les- en leerervaring zeker naar een hoger niveau tilt. Registreer nu gratis!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wil je meer weten over voorbeelden van blended learning? Hier vindt u de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

 1. Wat zijn de drie soorten blended leren?

De drie basistypen van Blended Learning-methoden zijn:

 • Rotatie Blended Learning
 • Het Flex-model Leren
 • Gemengd leren op afstand
 1. Wat is een voorbeeld van blended mentoring?

Blended mentoring is een mentoringaanpak die traditioneel persoonlijk mentorschap combineert met online of virtuele methoden. Het biedt een flexibele en dynamische mentorschapservaring door gebruik te maken van een combinatie van persoonlijke ontmoetingen, online bronnen, virtuele check-ins, peer-learninggemeenschappen, het volgen van doelen en hulpmiddelen voor zelfevaluatie. Deze aanpak is geschikt voor verschillende leerstijlen en -schema's, terwijl de essentiële persoonlijke verbinding tussen mentoren en leerlingen behouden blijft.

 1. Hoe gebruik je blended learning in de klas?

Blended learning combineert persoonlijk lesgeven met online bronnen. Je kunt het gebruiken door online tools te kiezen, digitale inhoud te ontwikkelen en het begrip van studenten te beoordelen via online quizzen. Studenten kunnen online samenwerken en u kunt de instructie aanpassen op basis van individuele behoeften. Evalueer de aanpak voortdurend en pas deze aan op effectiviteit.

 1. Wat is een voorbeeld van gemengde geletterdheid?

Een voorbeeld van gemengde geletterdheid is het gebruik van een combinatie van fysieke boeken en digitale bronnen, zoals e-boeken of educatieve apps, om lees- en schrijfvaardigheden in een klaslokaal aan te leren. Studenten kunnen traditionele gedrukte boeken lezen en ook toegang krijgen tot digitale bronnen voor oefeningen voor begrijpend lezen, het opbouwen van woordenschat en schrijfoefeningen, waardoor een evenwichtige benadering van alfabetiseringsonderwijs ontstaat.