Vai esat dalībnieks?

10 sapulču veidi uzņēmējdarbībā ar paraugpraksi

darbs

Džeina Ng 30 novembris, 2023 10 min lasīt

Tikšanās biznesā ir pazīstami tiem, kuri ieņem vadošus amatus, piemēram, projektu vadītājus vai vadošus amatus uzņēmumā. Šīs tikšanās ir būtiskas, lai uzlabotu saziņu, veicinātu sadarbību un veicinātu panākumus organizācijā. 

Tomēr ne visi var būt informēti par šo sanāksmju definīcijām, veidiem un mērķiem. Šis raksts kalpo kā visaptverošs ceļvedis un sniedz padomus produktīvu sapulču vadīšanai uzņēmējdarbībā.

Kas ir biznesa tikšanās?

Biznesa tikšanās ir personu tikšanās, kas sanāk kopā, lai apspriestu un pieņemtu lēmumus par konkrētām ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām. Šīs sanāksmes mērķis var ietvert komandas locekļu informēšanu par pašreizējiem projektiem, turpmāko centienu plānošanu, problēmu risināšanu vai lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē visu uzņēmumu. 

Biznesa tikšanās var notikt klātienē, virtuāls, vai abu kombinācija, un tā var būt formāla vai neformāla.

Biznesa tikšanās mērķis ir apmainīties ar informāciju, saskaņot komandas locekļus un pieņemt lēmumus, kas palīdz uzņēmumam sasniegt savus mērķus.

Sanāksmes ir neatņemama biznesa sastāvdaļa. Foto: Freepik

Sapulču veidi biznesā

Uzņēmējdarbībā ir vairāki sanāksmju veidi, bet 10 izplatītākie veidi ir šādi:

1/ Ikmēneša komandas sanāksmes

Ikmēneša komandas sanāksmes ir uzņēmuma komandas dalībnieku regulāras sanāksmes, lai apspriestu notiekošos projektus, piešķirtu uzdevumus un informētu un saskaņotu cilvēkus. Šīs sanāksmes parasti notiek katru mēnesi, tajā pašā dienā un ilgst no 30 minūtēm līdz vairākām stundām (atkarībā no grupas lieluma un aptvertās informācijas apjoma).

Ikmēneša komandas sanāksmes sniedz iespēju un norādījumus komandas locekļiem, lai apmainītos ar informāciju un idejām, apspriestu projekta progresu un pārliecinātos, ka visi strādā uz vienu un to pašu mērķi. 

Šīs sanāksmes var izmantot arī, lai risinātu visus izaicinājumus vai problēmas, ar kurām saskaras komanda, identificētu risinājumus un pieņemtu lēmumus, kas ietekmē projekta virzību vai komandas darbu.

An visu roku sapulce ir vienkārši sanāksme, kurā piedalās visi uzņēmuma darbinieki, citiem vārdiem sakot, ikmēneša komandas sanāksme. Tā ir regulāra sanāksme, kas notiek varbūt reizi mēnesī, un to parasti vada uzņēmuma vadītāji.

2/ Stand Up sanāksmes

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana stand-up sanāksme, kas pazīstama arī kā ikdienas stand-up vai ikdienas scrum sanāksme, ir īsas sanāksmes veids, kas parasti ilgst ne vairāk kā 15 minūtes un tiek rīkots katru dienu, lai sniegtu komandai ātru informāciju par projekta gaitu vai pabeigto darba slodzi. strādāt pie šodienas.

Tajā pašā laikā tas palīdz identificēt un atrisināt šķēršļus, ar kuriem saskaras komandas dalībnieki, un to, kā tie ietekmē komandas kopīgos mērķus. 

3/ Statusa atjaunināšanas sanāksmes

Statusa atjaunināšanas sanāksmes koncentrējas uz komandas locekļu atjauninājumu sniegšanu par viņu projektu un uzdevumu gaitu. Tās var notikt biežāk nekā ikmēneša sanāksmes, piemēram, katru nedēļu. 

Statusa atjaunināšanas sanāksmju mērķis, protams, ir nodrošināt pārskatāmu priekšstatu par katra projekta gaitu un identificēt visus izaicinājumus, kas var ietekmēt projekta panākumus. Šajās sanāksmēs netiks iesaistīti tādi jautājumi kā diskusija vai problēmu risināšana.

Lielāka mēroga sanāksmei statusa atjaunināšanas sanāksmi var nosaukt arī par "Rātsnama sapulceRātsnama sanāksme ir vienkārši plānota uzņēmuma mēroga sanāksme, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta vadības atbildēm uz darbinieku jautājumiem. Tāpēc šajā sanāksmē bija iekļauta jautājumu un atbilžu sesija, padarot to atklātāku un mazāk formulētu nekā jebkura cita veida sanāksme!

4/ Problēmu risināšanas sanāksmes

Tās ir sanāksmes, kuru mērķis ir identificēt un atrisināt problēmas, krīzes vai problēmas, ar kurām saskaras organizācija. Tie bieži ir negaidīti, un tiem ir jāpiesaista cilvēki no dažādām nodaļām vai komandām, lai sadarbotos un rastu risinājumus konkrētām problēmām.

Šajā sanāksmē šie dalībnieki dalīsies savos viedokļos, kopīgi noteiks problēmu cēloņus un piedāvās iespējamos risinājumus. Lai šī tikšanās būtu efektīva, viņi ir jāmudina runāt atklāti un godīgi, izvairīties no vainošanas un koncentrēties uz atbilžu meklēšanu.

Tikšanās biznesā | Attēls: freepik

5/ Lēmumu pieņemšanas sanāksmes

Šo sanāksmju mērķis ir pieņemt svarīgus lēmumus, kas ietekmē projekta virzienu, komandu vai visu organizāciju. Apmeklētāji parasti ir personas ar nepieciešamajām lēmumu pieņemšanas pilnvarām un zināšanām.

Šajā sanāksmē būs iepriekš jāsniedz visa atbilstošā informācija, kas nepieciešama ieinteresētajām personām. Pēc tam, lai nodrošinātu sanāksmes laikā pieņemto lēmumu izpildi, tiek noteiktas turpmākās darbības ar izpildes laiku. 

6/ Prāta vētras sanāksmes

Prāta vētras sanāksmes koncentrējas uz jaunu un inovatīvu ideju ģenerēšanu jūsu uzņēmumam. 

Prāta vētras sesijas labākā daļa ir tas, kā tā veicina komandas darbu un izgudrojumus, vienlaikus izmantojot grupas kolektīvo intelektu un iztēli. Ikvienam ir atļauts paust savu viedokli, smelties cits no cita idejām un piedāvāt oriģinālus un modernus risinājumus.

7/ Stratēģiskās vadības sanāksmes

Stratēģiskās vadības sanāksmes ir augsta līmeņa sanāksmes, kurās galvenā uzmanība tiek pievērsta organizācijas ilgtermiņa mērķu, virziena un darbības rezultātu pārskatīšanai, analīzei un lēmumu pieņemšanai. Šajās sanāksmēs, kas notiek reizi ceturksnī vai gadā, piedalās augstākā līmeņa vadītāji un vadības komanda.

Šo tikšanos laikā tiek pārskatīta un izvērtēta organizācija, kā arī konkurētspēja vai apzinātas jaunas izaugsmes un pilnveidošanās iespējas.

8/ Projekta sākuma sanāksmes

A projekta sākuma sanāksme ir tikšanās, kas iezīmē oficiālu jauna projekta sākumu. Tajā pulcējas galvenās personas no projekta komandas, tostarp projektu vadītāji, komandas locekļi un ieinteresētās personas no citām nodaļām, lai apspriestu mērķus, uzdevumus, grafikus un budžetus.

Tas arī sniedz iespēju projekta vadītājam izveidot skaidrus komunikācijas kanālus, izvirzīt cerības un nodrošināt, ka komandas locekļi saprot savas lomas un pienākumus.

Šie ir daži no visbiežāk sastopamajiem sapulču veidiem uzņēmējdarbībā, un formāts un struktūra var mainīties atkarībā no organizācijas lieluma un veida.

9/ Ievadsanāksmes

An ievadsapulce ir pirmā reize, kad komandas locekļi un viņu vadītāji tiekas viens ar otru oficiāli, lai noteiktu, vai iesaistītās personas vēlas veidot darba attiecības un apņemties strādāt komandā nākotnē.

Šīs tikšanās mērķis ir dot komandas locekļiem laiku palikt kopā, lai iepazītos ar katra dalībnieka izcelsmi, interesēm un mērķiem. Atkarībā no jūsu un jūsu komandas vēlmēm varat iestatīt oficiālas vai neformālas ievada sanāksmes atkarībā no dažādiem kontekstiem.

10/ Rātsnama sēdes

Šī koncepcija radās vietējās Jaunanglijas pilsētu sanāksmēs, kurās politiķi tikās ar vēlētājiem, lai apspriestu jautājumus un tiesību aktus.

Šodien a rātsnama sapulce ir plānota uzņēmuma mēroga sanāksme, kurā vadība atbild tieši uz darbinieku jautājumiem. Tas nodrošina atklātu saziņu un caurspīdīgumu starp vadību un darbiniekiem. Darbinieki var uzdot jautājumus un saņemt tūlītējas atsauksmes.

atbilde visi svarīgos jautājumus

Nepalaidiet garām nevienu ritmu ar AhaSlides bezmaksas jautājumu un atbilžu rīks. Esiet organizēts, caurspīdīgs un lielisks vadītājs.

Prezentētāja GIF fails, kas rīko attālu rātsnama sanāksmi, izmantojot AhaSlides jautājumu un atbilžu programmatūru.

Kā vadīt sanāksmes uzņēmējdarbībā

Lai lai laba tikšanās, pirmkārt, jums ir jānosūta a sapulces uzaicinājuma e-pasts.

Efektīvu sanāksmju vadīšana uzņēmējdarbībā prasa rūpīgu plānošanu un sagatavošanos, lai nodrošinātu, ka sanāksme ir produktīva un sasniedz izvirzītos mērķus. Šie padomi var palīdzēt jums vadīt produktīvas biznesa tikšanās:

1/ Definējiet mērķi un mērķus

Biznesa sapulces mērķa un mērķu noteikšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka sanāksme ir produktīva un rada plānoto rezultātu. Viņiem ir jānodrošina:

  • Nolūks. Pārliecinieties, vai sapulces mērķis ir apspriest konkrētas tēmas, pieņemt lēmumus vai sniegt atjauninājumus. Jums ir jādefinē, kāpēc sanāksme ir nepieciešama un gaidāmais rezultāts.
  • Mērķi. Biznesa tikšanās mērķi ir konkrēti, izmērāmi rezultāti, kurus vēlaties sasniegt līdz sanāksmes beigām. Tiem ir jāatbilst sapulces vispārējam mērķim ar laika skalu, KPI utt.

Piemēram, sapulcei, lai apspriestu jauna produkta laišanu klajā, ir jābūt mērķiem, kas atbilst vispārējam mērķim palielināt pārdošanas apjomu vai palielināt tirgus daļu.

2/ Sagatavojiet sanāksmes darba kārtību

A sanāksmes darba kārtība kalpo kā sanāksmes ceļvedis un palīdz diskusijām koncentrēties un virzīties uz priekšu.

Tāpēc, sagatavojot efektīvu darba kārtību, jūs varat nodrošināt, ka biznesa tikšanās ir produktīvas un mērķtiecīgas un ka visi ir informēti par to, ko apspriest, ko sagaidīt un kas ir jāsasniedz. 

Tikšanās veidi biznesā

3/ Uzaiciniet īstos dalībniekus

Apsveriet, kam būtu jāpiedalās sanāksmē, pamatojoties uz viņu lomu un apspriežamajām tēmām. Uzaiciniet tikai tos, kuriem ir jābūt klāt, lai nodrošinātu sapulces nevainojamu norisi. Daži faktori, kas jāņem vērā, lai palīdzētu atlasīt pareizos dalībniekus, ir piemērotība, zināšanu līmenis un autoritāte.

4/ Efektīvi sadaliet laiku

Noteikti atvēliet pietiekami daudz laika katrai tēmai savā darba kārtībā, ņemot vērā katra jautājuma svarīgumu un sarežģītību. Tas palīdzēs nodrošināt, ka visām tēmām tiek pievērsta pilna uzmanība un ka sapulce nepāriet.

Turklāt jums pēc iespējas vairāk jāievēro grafiks, taču jābūt pietiekami elastīgam, lai vajadzības gadījumā veiktu izmaiņas. Varat arī apsvērt iespēju ieturēt īsus pārtraukumus, lai palīdzētu dalībniekiem uzlādēties un pārorientēties. Tas var uzturēt sanāksmes enerģiju un interesi.

5/ Padariet sanāksmes interaktīvākas un saistošākas

Padariet biznesa tikšanās interaktīvākas un saistošākas, mudinot visus dalībniekus izteikties un dalīties savās domās un idejās. Kā arī izmantojot interaktīvas aktivitātes, piemēram tiešās aptaujas or ideju vētras un vērpšanas riteņi palīdz dalībniekiem iesaistīties un koncentrēties uz diskusiju.

Tikšanās biznesā

Vai arī izmantojiet AhaSlides iepriekš izveidota veidņu bibliotēka atvadīties no garlaicīgām sapulcēm un glancētām acīm.

Apskatiet: 20+ tiešsaistes izklaide Ledlaužu spēles Labākai iesaistei vai 14 Iedvesmojoši Spēles virtuālām sapulcēm, ar labākajiem 6 tikšanās hacks jūs varat atrast 2024. gadā!

6/ Sēdes protokoli

ņemot sapulces protokols biznesa tikšanās laikā ir svarīgs uzdevums, kas palīdz dokumentēt galvenās diskusijas un tikšanās laikā pieņemtos lēmumus. Tas arī palīdz uzlabot pārskatāmību un nodrošina, ka pirms nākamās sanāksmes visi atrodas vienā lapā.

7/ Sekojiet līdzi darbības vienumiem

Sekojot līdzi darbības jautājumiem, jūs varat nodrošināt, ka sanāksmes laikā pieņemtie lēmumi tiek īstenoti un ka visi ir skaidri par saviem pienākumiem.

Un VIENMĒR apkopojiet dalībnieku atsauksmes, lai padarītu gaidāmās biznesa tikšanās vēl labākas — varat dalīties ar atsauksmēm pēc pabeigšanas, izmantojot e-pastu vai prezentācijas slaidus. Tas padara sanāksmes nenogurdinošas un visiem ir jautri💪

Alternatīvs teksts


Saņemiet bezmaksas aptauju veidnes savām sanāksmēm!

Reģistrējieties bez maksas un paņemiet to, ko vēlaties no veidņu bibliotēkas!


🚀 Bezmaksas veidnes ☁️

Atslēgas 

Cerams, ka ar šo rakstu AhaSlides, jūs varat atšķirt sapulču veidus uzņēmējdarbībā un to mērķus. Arī veicot šīs darbības un paraugpraksi, jūs varat palīdzēt nodrošināt, ka jūsu biznesa tikšanās ir efektīvas, mērķtiecīgas un sniedz vēlamos rezultātus.

Efektīva biznesa tikšanos vadīšana var palīdzēt uzlabot komunikāciju, sadarbību un panākumus organizācijā, un tā ir veiksmīgas biznesa vadības galvenā sastāvdaļa.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc tikšanās ir svarīgas biznesā?

Sanāksmes nodrošina efektīvu saziņu gan uz leju, gan uz augšu organizācijā. Var kopīgot svarīgus atjauninājumus, idejas un atsauksmes.

Kādas sanāksmes vajadzētu rīkot uzņēmumam?

- Visu roku/visu darbinieku sanāksmes: uzņēmuma mēroga sanāksmes, lai dalītos ar jaunumiem, paziņojumiem un veicinātu saziņu starp departamentiem.
- Vadītāju/līderu sanāksmes: augstākajai vadībai, lai apspriestu augsta līmeņa stratēģiju, plānus un pieņemtu galvenos lēmumus.
- Nodaļu/komandu sanāksmes: atsevišķas nodaļas/komandas, lai sinhronizētu, apspriestu uzdevumus un atrisinātu jautājumus savā darbības jomā.
- Projektu sanāksmes: lai plānotu, izsekotu progresam un atrisinātu atsevišķu projektu bloķētājus.
- Individuāli: Individuāla reģistrēšanās starp vadītājiem un tiešie ziņojumi, lai apspriestu darbu, prioritātes un profesionālo attīstību.
- Pārdošanas sanāksmes: lai pārdošanas komanda pārskatītu veiktspēju, identificētu iespējas un plānotu pārdošanas stratēģijas.
- Mārketinga sanāksmes: mārketinga komanda izmanto kampaņu plānošanai, satura kalendāram un panākumu mērīšanai.
- Budžeta/finanšu sanāksmes: Izdevumu un budžeta finanšu pārskatam, prognozēšanai un investīciju diskusijām.
- Sanāksmes par pieņemšanu darbā: lai pārbaudītu CV, veiktu intervijas un pieņemtu lēmumus par jaunu darba piedāvājumu.
- Mācību sanāksmes: plānot un nodrošināt darbinieku apmācības, prasmju pilnveidošanas sesijas.
- Klientu tikšanās: lai pārvaldītu attiecības ar klientiem, atgriezenisko saiti un plānotu turpmāko darbu.