Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van prestatie-evaluatie | De beste manieren om met uw werknemers om te gaan

Presenteren

Astrid Trans 02 mei, 2023 9 min gelezen

Kunt u enkele voorbeelden van prestatie-evaluatie noemen die u gebruikt bij de evaluatie van uw werknemersprestaties? Meer bedrijven proberen een cultuur van open communicatie te bevorderen met prestatie-evaluatie als a bedrijfscultuur aanraakpunt.

De vraag is of het effectieve Employee Performance Reviews zijn. En wat zijn banen Voorbeelden van prestatie-evaluatie kunt u uw beoordeling en feedback plaatsen?

Het opstellen van een prestatie-evaluatie kan ontmoedigend zijn als een cruciaal onderdeel van het runnen van een succesvol bedrijf. Het gaat niet alleen om het aanvinken van vakjes en het invullen van formulieren, maar het is eerder een kans om constructieve feedback te geven en uw teamleden te helpen groeien en ontwikkelen in hun rol. 

Waar begin je? Wat moet u opnemen? En hoe zorg je ervoor dat je assessments effectief en zinvol zijn? Om u te helpen, hebben we een lijst samengesteld met voorbeelden van topprestaties die inspireren tot effectieve werknemersbeoordelingen. 

Betere manieren om op het werk betrokken te raken

Inhoudsopgave

Voorbeelden van prestatie-evaluatie
Voorbeelden van prestatie-evaluatie | Bron: Forbes

Wat is prestatiebeoordeling?

Prestatie-evaluatie is het beoordelen van de prestaties van een individu, een groep individuen of een organisatie aan de hand van vooraf gedefinieerde doelen of doelstellingen. Het omvat het meten, analyseren en evalueren van de werkelijke prestaties ten opzichte van de verwachte prestaties. Het primaire doel van prestatie-evaluatie is om de sterke en zwakke punten van de prestatie te identificeren, feedback te geven aan de individuen of de organisatie en toekomstige prestaties te verbeteren.

Prestatie-evaluatie kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende methoden, zoals zelfevaluatie, collegiale toetsing, supervisorevaluatie en 360-graden feedback. Het omvat meestal het stellen van prestatiedoelen, het verzamelen van prestatiegegevens, het analyseren ervan, het geven van feedback en het maken van actieplannen voor verbetering.

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool voor betrokkenheid op het werk?

Gebruik een leuke quiz op AhaSlides om uw werkomgeving te verbeteren. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat zijn de voordelen van het uitvoeren van een prestatie-evaluatie?

Prestatie-evaluatie is een essentieel onderdeel van prestatiebeheer en wordt door organisaties gebruikt om de prestaties van werknemers te verbeteren, trainingsbehoeften te identificeren, goed presterende individuen te belonen en weloverwogen beslissingen te nemen over promoties, overplaatsingen en beëindigingen.

Voorbeelden van prestatie-evaluatie: Do's en Don'ts

Effectieve prestatie-evaluatie is een continu proces dat voortdurende communicatie, samenwerking en feedback tussen managers en werknemers vereist. 

Naar houd evaluatie inspirerend, constructief en pijnloos, zijn er enkele belangrijke principes waar werkgevers zich zorgen over moeten maken wanneer ze dit doen recensies en taxaties als volgt:

Voorbeelden van prestatie-evaluatie - 5 Dos

 • Stel duidelijke en specifieke prestatiedoelen en verwachtingen voor werknemers.
 • Geef werknemers regelmatig en tijdig feedback over hun prestaties.
 • Gebruik objectieve en meetbare criteria om prestaties te evalueren.
 • Geef werknemers de mogelijkheid om hun prestaties te verbeteren door middel van training en ontwikkeling.
 • Erken en beloon goed presterende medewerkers.

Voorbeelden van prestatie-evaluatie – 5 Don'ts

 • Vertrouw niet op persoonlijke vooroordelen of subjectieve meningen bij het evalueren van prestaties.
 • Vergelijk medewerkers niet met elkaar, dit kan voor onnodige concurrentie en spanning zorgen.
 • Wacht niet tot het einde van het jaar om feedback te geven. Regelmatige feedback is essentieel om de prestaties te verbeteren.
 • Concentreer u niet alleen op de negatieve aspecten van prestaties. Erken en vier ook successen.
 • Doe geen beloftes of garanties over promoties of bonussen op basis van prestatiebeoordelingen, omdat dit onrealistische verwachtingen kan wekken.
Voorbeelden van prestatie-evaluatie | Bron: Asana

Wat zijn de top 11 voorbeelden van criteria voor prestatiebeoordeling? 

Tijdens het prestatiebeoordelingsproces zijn er normen en criteria die team management kunt volgen om uw sjablonen voor prestatiebeoordelingen er professioneel uit te laten zien:

 • Kwaliteit van het werk: Evalueer de werkkwaliteit, nauwkeurigheid en aandacht voor detail van de werknemer.
 • Productiviteit: Evalueer het vermogen van de werknemer om deadlines te halen en taken efficiënt uit te voeren.
 • Aanwezigheid: Overweeg de redenen voor de afwezigheid en houd rekening met eventuele aanpassingen die nodig kunnen zijn voor werknemers met een handicap of medische aandoeningen.
 • Initiatief: Evalueer de bereidheid van de werknemer om nieuwe taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen zonder dat dit wordt gevraagd.
 • Communicatie: Evalueer het vermogen van de werknemer om effectief te communiceren met collega's en klanten.
 • Aanpassingsvermogen: Evalueer het vermogen van de werknemer om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen en in een snel veranderende omgeving te werken.
 • Samenspel: Evalueer het vermogen van de werknemer om samen te werken met anderen en bij te dragen aan een positieve teamomgeving.
 • Leiderschap: Evalueer de leiderschapskwaliteiten van de werknemer, inclusief zijn vermogen om anderen te motiveren en te inspireren.
 • Klantenservice: Evalueer het vermogen van de medewerker om uitstekende klantenservice te bieden en aan de behoeften van klanten te voldoen.
 • Probleemoplossing: Evalueer het vermogen van de werknemer om problemen effectief te identificeren en op te lossen.
 • Professionaliteit: Evalueer de professionele houding van de werknemer, inclusief uiterlijk, stiptheid en algemeen gedrag op de werkplek.

50 voorbeelden van evaluatie van werkprestaties

Op basis van de bovenstaande criteria kunt u meer gedetailleerde evaluatiezinnen voor werkprestaties ontwikkelen. Hier is een lijst met 50 prestatievoorbeelden en uitdrukkingen die u kunt gebruiken om feedback te geven aan uw werknemers. 

Voorbeelden van prestatie-evaluatie en zinnen over aanwezigheid

 1. Komt consequent op tijd en klaar om te werken.
 2. Houdt een sterke aanwezigheidsregistratie bij met minimale afwezigheden of te laat komen.
 3. Is betrouwbaar en betrouwbaar in termen van aanwezigheid, mist zelden werk of komt te laat.
 4. Toont een sterke toewijding om regelmatig en op tijd naar het werk te gaan.
 5. Heeft een record van uitstekende opkomst en stiptheid.
 6. Neemt aanwezigheidsbeleid serieus en houdt zich aan vastgestelde richtlijnen.
 7. Toont flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij het beheren van werk en persoonlijke verplichtingen om aanwezigheid te garanderen.
 8. Houdt collega's en management vooraf op de hoogte van eventuele aanwezigheidsproblemen.
 9. Gaat nauwgezet om met ziekteverlof en andere vrije tijd, neemt alleen wat nodig is en houdt zich aan vastgesteld beleid.
 10. Behoudt een positieve houding, zelfs bij aanwezigheidsgerelateerde uitdagingen of verstoringen.

Voorbeelden van prestatie-evaluatie en zinnen over kwaliteit van werk

 1. Produceert kwalitatief hoogstaand werk dat aan de verwachtingen voldoet of deze overtreft.
 2. Produceert consequent werk dat nauwkeurig en foutloos is.
 3. Besteedt veel aandacht aan details en is trots op het leveren van kwaliteitswerk.
 4. Heeft een sterke focus op het leveren van werk dat aan vastgestelde normen voldoet of deze overtreft.
 5. Neemt verantwoordelijkheid voor werkopdrachten en produceert consequent kwaliteitsoutput.
 6. Streeft naar uitmuntendheid in alle aspecten van het werk, met een sterke focus op kwaliteit.
 7. Heeft een sterke toewijding om werk te leveren dat van de hoogst mogelijke kwaliteit is.
 8. Toont een sterk vermogen om werk te leveren dat zowel efficiënt als effectief is.
 9. Neemt een proactieve benadering om de kwaliteit van het werk te verbeteren, feedback te zoeken en de nodige wijzigingen aan te brengen.
 10. Werkt ijverig om ervoor te zorgen dat al het geproduceerde werk van de hoogst mogelijke kwaliteit is.

Voorbeelden van prestatie-evaluatie en zinnen over samenwerking en teamwerk

 1. Draagt ​​actief bij aan teaminspanningen, deelt ideeën en expertise om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 2. Bouwt sterke werkrelaties op met collega's, schept vertrouwen en wederzijds respect.
 3. Toont consequent een gezamenlijke aanpak van het oplossen van problemen, op zoek naar input en feedback van teamleden.
 4. Heeft een positieve instelling en werkt goed samen met collega's met verschillende achtergronden en perspectieven.
 5. Toont de bereidheid om naar anderen te luisteren en hun standpunten in overweging te nemen, zelfs wanneer deze verschillen van die van henzelf.
 6. Neemt een proactieve houding aan om teamleden te ondersteunen en hulp te bieden wanneer dat nodig is.
 7. Toont sterke communicatieve vaardigheden, houdt collega's op de hoogte en betrokken tijdens projecten en opdrachten.
 8. Is bedreven in het oplossen van conflicten en werkt effectief om eventuele interpersoonlijke problemen binnen het team aan te pakken.
 9. Neemt een actieve rol in het bevorderen van een positieve teamcultuur, het bevorderen van een gevoel van kameraadschap en een gedeeld doel.
 10. Staat open voor feedback en opbouwende kritiek en gebruikt deze om voortdurend hun samenwerkingsvaardigheden en aanpak te verbeteren.
Voorbeelden van prestatie-evaluatie | Bron: Shutterstock

Voorbeelden van prestatie-evaluatie en zinnen over arbeidsethiek

 1. Toont consequent een sterke arbeidsethos, en gaat consequent verder dan verwacht.
 2. Is trots op hun werk en benadert alle taken met een hoge mate van toewijding en inzet.
 3. Is zeer betrouwbaar en betrouwbaar, haalt consequent deadlines en overtreft verwachtingen.
 4. Behoudt een positieve instelling, ook bij uitdagende opdrachten of tegenslagen.
 5. Toont de bereidheid om extra verantwoordelijkheden op zich te nemen en een stap verder te gaan om het team te ondersteunen.
 6. Toont een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, neemt verantwoordelijkheid voor hun werk en is proactief in het identificeren en aanpakken van problemen.
 7. Handhaaft een hoog niveau van professionaliteit in alle interacties met collega's, klanten en klanten.
 8. Voldoet consequent aan of overtreft de prestatieverwachtingen en produceert werk van hoge kwaliteit met minimale fouten of herbewerking.
 9. Handhaaft een sterke balans tussen werk en privéleven en balanceert persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden om succes en tevredenheid op de lange termijn te garanderen.
 10. Toont een toewijding aan continu leren en ontwikkelen, op zoek naar mogelijkheden om hun vaardigheden en kennis uit te breiden.

Prestatie-evaluatie voorbeelden en zinnen over Leiderschap

 1. Toont sterke leiderschapskwaliteiten, inspireert en motiveert teamleden om hun beste werk te bereiken.
 2. Neemt verantwoordelijkheid voor teamprestaties, stelt duidelijke verwachtingen en houdt teamleden verantwoordelijk voor hun werk.
 3. Toont een sterke visie voor het team, waarbij doelen en strategieën worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.
 4. Communiceert effectief met teamleden en houdt hen op de hoogte en betrokken bij projecten en initiatieven.
 5. Toont sterke besluitvormingsvaardigheden en neemt weloverwogen en doordachte beslissingen die het team en de organisatie ten goede komen.
 6. Is bedreven in het oplossen van conflicten en het effectief managen van interpersoonlijke problemen binnen het team.
 7. Biedt constructieve feedback en begeleiding aan teamleden, helpt hen hun vaardigheden te verbeteren en hun professionele doelen te bereiken.
 8. Staat open voor feedback en opbouwende kritiek en gebruikt deze om hun leiderschapsvaardigheden en -aanpak continu te verbeteren.
 9. Geeft het goede voorbeeld en toont consequent een sterke werkethiek en toewijding aan uitmuntendheid.
 10. Toont een toewijding aan continu leren en ontwikkelen, op zoek naar kansen om hun leiderschapsvaardigheden en kennis uit te breiden.

The Bottom Line

Het is prima om uw beoordeling zo min mogelijk pijnlijk te houden, maar kwaad is een noodzakelijk onderdeel van productieve prestatie-evaluatie. En wanneer u uw beoordeling en feedback gaat plaatsen, zorg er dan voor dat u gebieden belicht waar de werknemer uitblinkt, evenals gebieden waar ze mogelijk verbetering nodig hebben, en begeleiding en ondersteuning biedt om hen te helpen verder te komen in hun carrièrepad .

Bent u op zoek naar voorbeeldvoorbeelden van prestatie-evaluatie? Uitchecken AhaSlides ' goed ontworpen enquête en feedback templates meteen.