Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van bedrijfscultuur | Beste praktijken in 2024

Voorbeelden van bedrijfscultuur | Beste praktijken in 2024

Mijn werk

Astrid Trans Oktober 31 2023 7 min gelezen

Bent u bezig met het uitwerken van een sterke cultuur die past bij uw bedrijf? Bekijk de beste voorbeelden van bedrijfscultuur en praktijken in dit artikel.

voorbeelden van bedrijfscultuur
Voorbeelden van bedrijfscultuur – Bron: Freepik

Als je mensen vraagt ​​naar hun bedrijfscultuur, zijn er talloze verschillende antwoorden. Apple is een uitstekend voorbeeld van positieve transformatie in de organisatiecultuur, waarin de innovatieve en klantgerichte cultuur wordt benadrukt.

Een sterke bedrijfscultuur hoeft echter niet noodzakelijkerwijs voort te komen uit het meest succesvolle, grootste of rijkste bedrijf. Er zijn genoeg ondernemers, kleine en middelgrote bedrijven die een sterke en positieve bedrijfscultuur bieden.

Er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken tussen bedrijven die een sterke bedrijfscultuur delen, en in dit artikel leest u meer over de details

Inhoudsopgave

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur verwijst naar de gedeelde waarden, overtuigingen, attitudes, gedragingen en praktijken die bepalend zijn voor de manier waarop mensen werken en omgaan binnen een organisatie. Het omvat de missie, visie en kernwaarden van de organisatie, evenals de manieren waarop mensen communiceren, samenwerken en beslissingen nemen.

De bedrijfscultuur is terug te vinden in de manier waarop mensen zich kleden, de taal die ze gebruiken, de manier waarop ze hun werk benaderen en de relaties die ze aangaan met hun collega's.

Waarom is een sterke bedrijfscultuur belangrijk?

Bedrijfscultuur is een essentieel onderdeel van het succes van een organisatie, aangezien het de manier bepaalt waarop mensen samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken, en een aanzienlijke invloed kan hebben op de tevredenheid, productiviteit en retentie van werknemers.

 • Trekt medewerkers aan en houdt ze vast: Een positieve en inclusieve bedrijfscultuur kan toptalent aantrekken en het behoud van werknemers vergroten. Wanneer werknemers zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen, is de kans groter dat ze voor de lange termijn bij het bedrijf blijven.
 • Verhoogt het moreel en de productiviteit van werknemers: Een positieve cultuur kan een gevoel van gemeenschap en saamhorigheid onder werknemers creëren. Dit kan op zijn beurt het moreel en de productiviteit stimuleren, omdat werknemers zich gemotiveerd voelen om harder te werken en bij te dragen aan het succes van het bedrijf.
 • Definieert de waarden en missie van het bedrijf: Een sterke bedrijfscultuur kan helpen bij het definiëren van de waarden en missie van het bedrijf, die de besluitvorming kunnen sturen en werknemers kunnen helpen de doelen en doelstellingen van het bedrijf te begrijpen.
 • Verbetert klantrelaties: Een positieve bedrijfscultuur kan ook de klantrelatie verbeteren. Wanneer werknemers tevreden en betrokken zijn, is de kans groter dat ze uitstekende klantenservice bieden en het bedrijf in een positief daglicht stellen.
 • Bouwt merkreputatie op: Een sterke bedrijfscultuur kan ook helpen bij het opbouwen van een positieve merkreputatie. Wanneer werknemers blij en betrokken zijn, zullen ze eerder geneigd zijn hun positieve ervaringen met anderen te delen, wat nieuwe klanten en opdrachtgevers kan aantrekken.

4 soorten bedrijfscultuur en zijn voorbeelden

Clan Cultuur

Dit type bedrijfscultuur wordt vaak gezien in kleine familiebedrijven waar werknemers als familie worden behandeld. De nadruk ligt op teamwerk, samenwerking en ontwikkeling van medewerkers.

Voorbeelden van bedrijfscultuur:

 • Bied mentorschapsprogramma's aan die meer ervaren werknemers koppelen aan nieuwe medewerkers of mensen die nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen.
 • Empower medewerkers door ze een grotere mate van autonomie te geven en hen in staat te stellen eigenaar te worden van hun werk.

Adhocratie cultuur

Adhocratie Cultuur wordt vaak aangetroffen in start-ups en innovatieve organisaties die waarde hechten aan creativiteit, het nemen van risico's en experimenteren. Medewerkers worden aangemoedigd om buiten de gebaande paden te denken en de status quo uit te dagen.

Voorbeelden van bedrijfscultuur:

 • Geef prioriteit aan flexibiliteit in werkafspraken, zoals werken op afstand of flexibele schema's, om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers en creativiteit te stimuleren.
 • Gebruik vaak rapid prototyping om snel nieuwe ideeën en concepten te testen. Dit omvat het maken van een prototype of mock-up van een product of dienst en het verzamelen van feedback van klanten of belanghebbenden om het te verfijnen.

Markt Cultuur

Dit type cultuur is gericht op competitie, prestatie en het behalen van resultaten. De nadruk ligt op winnen en de beste in de branche zijn.

Voorbeelden van bedrijfscultuur:

 • Bied prestatiegebaseerde beloningen aan, zoals bonussen of commissies, om werknemers te belonen voor het behalen van verkoopdoelstellingen of andere prestatiemaatstaven.
 • Werk in een hoog tempo, met een gevoel van urgentie en een focus op efficiëntie en productiviteit.

Hiërarchie Bedrijfscultuur

Het is tegenwoordig een van de meest populaire typen bedrijfscultuur, die wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op regels, beleid en procedures. Er is een duidelijke commandostructuur en de beslissingsbevoegdheid is gecentraliseerd aan de top.

Voorbeelden van bedrijfscultuur:

 • Faciliteer prestatiebeoordelingen om de prestaties van werknemers te evalueren en feedback te geven.
 • Volg de gecentraliseerde besluitvorming, waarbij belangrijke beslissingen worden genomen door leidinggevenden of managers op het hoogste niveau

Meer voorbeelden en praktijken van bedrijfscultuur

Voorbeelden van sterke bedrijfscultuur – Bron: Shutterstock

In een sterke bedrijfscultuur kun je zien dat mensen op dezelfde manier werken en zich gedragen, omdat ze allemaal de verwachtingen van de organisatie volgen. Afhankelijk van de missie en visie van het bedrijf en hun carrière creëren zij een unieke werkomgeving voor hun medewerker.

Er zijn nog meer voorbeelden van bedrijfscultuur, om u te helpen een betere aanpak te vinden voor het definiëren van uw cultuur:

 • Collaboratieve omgeving: Een cultuur legt de nadruk op samenwerking en teamwerk, met de nadruk op het opbouwen van sterke relaties tussen teamleden. Twitter was vroeger een prettige en collaboratieve werkplek met veel sociale bijeenkomsten.
 • De ontwikkeling van medewerkers: Een van de positieve cultuurvoorbeelden, die tot doel heeft meer mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling en groei van medewerkers. Google moedigt zijn werknemers aan deel te nemen aan trainingsprogramma's, leiderschapsontwikkeling of collegegeldvergoeding voor permanente educatie.
 • Omarm diversiteit en inclusie: Stimuleer een inclusieve werkomgeving waar diversiteit gevierd wordt en alle werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Dit kan helpen bij het opbouwen van een sterke en positieve bedrijfscultuur, vooral voor startende bedrijven.
 • Cross-functionele teams: Een inclusieve bedrijfscultuur faciliteert bij voorkeur crossfunctionele teams om samenwerking en creativiteit te stimuleren. Deze teams brengen individuen van verschillende afdelingen of expertisegebieden samen om aan een specifiek project of probleem te werken.
 • Resultaatgericht: Het bedrijf volgt marktculturen die meer gericht zijn op resultaat en het bereiken van doelen. Ze stellen vaak hoge verwachtingen aan werknemers en benadrukken het belang van prestatiestatistieken, bijvoorbeeld Microsoft.
 • Standaardisatie van werkprocessen is een must-follow-principe van al het werk van werknemers voor hiërarchische culturen, omdat ze de voorkeur geven aan gestandaardiseerde werkprocessen en procedures, om consistentie te waarborgen en variatie te minimaliseren, bijvoorbeeld de internationale hotelketen zoals Hilton.

Tekenen van een slechte bedrijfscultuur

slecht voorbeelden van bedrijfscultuur – Bron: Shutterstock

Er zijn enkele slechte tekenen van voorbeelden van bedrijfscultuur die kunnen wijzen op een giftige of negatieve werkomgeving. Hier zijn een paar rode vlaggen om op te letten:

 • Hoge omzetcijfers: Als het bedrijf een hoge omloopsnelheid of werknemers vertrekken vaak, kan dit een teken zijn van een negatieve cultuur. Het kan erop wijzen dat werknemers niet tevreden zijn met hun werkomgeving, gebrek aan groeimogelijkheden of slecht management.
 • micromanagement: Als de managementstijl van het bedrijf overdreven controlerend of micromanagend is, kan dit een cultuur van angst, ongerustheid en een laag moreel onder werknemers creëren.
 • Gebrek aan doorzichtigheid: Als het bedrijf geen transparantie heeft in zijn besluitvormingsprocessen, kan het een cultuur van wantrouwen en onzekerheid creëren onder de werknemers.
 • Giftige communicatie: Als het bedrijf een cultuur van giftige communicatie heeft, zoals roddelen, pesten of achterbaksheid, kan dit een vijandige werkomgeving creëren en een negatieve invloed hebben op de productiviteit en de geestelijke gezondheid van werknemers.
 • Gebrek aan diversiteit en inclusie: Als het bedrijf een gebrek aan diversiteit en inclusie heeft, kan het een cultuur van uitsluiting en discriminatie creëren, wat kan leiden tot een laag moreel, slechte prestaties en juridische problemen.
 • Lage werknemersbetrokkenheid: Als medewerkers niet betrokken zijn, kan dat een teken zijn van een negatieve bedrijfscultuur. Het kan erop wijzen dat werknemers zich niet gewaardeerd voelen, een gebrek aan motivatie hebben, of geen gevoel hebben voor een doel of verbinding met de missie en waarden van het bedrijf.

7 tips om een ​​goede bedrijfscultuur te oefenen

De kloof tussen de doelstellingen van een bedrijf en de verwachtingen en ervaringen van werknemers is geen nieuw concept. Het komt vaak voor wanneer bedrijven er niet in slagen om deze in de allereerste fase te diagnosticeren, wat kan leiden tot een slechte cultuur op de werkplek en interne corruptie binnen het bedrijf. Het is nooit te laat voor het bedrijf om het goed te maken door de bedrijfscultuur opnieuw te ontwerpen. 

Als u advies zoekt om een ​​gezonde bedrijfscultuur te versterken, volgen hier 8 tips om u te helpen deze goed toe te passen.

 1. Omarm transparantie: Het openlijk delen van informatie kan helpen om een ​​positievere en productievere bedrijfscultuur te creëren door vertrouwen, samenwerking, verantwoordelijkheid, werknemersbetrokkenheid, communicatie en conflictoplossing te bevorderen.
 2. Geef prioriteit aan de ontwikkeling van werknemers: Kansen bieden aan werknemers om hun vaardigheden te ontwikkelen en te groeien binnen het bedrijf. Dit kan trainingsprogramma's, mentorschap of zelfs collegegeldvergoeding voor permanente educatie omvatten.
 3. Huren voor Culturele Fit: Houd bij het aannemen van nieuwe werknemers niet alleen rekening met hun kwalificaties, maar ook met de vraag of ze aansluiten bij uw bedrijfscultuur. Zoek naar personen die uw waarden delen en een positieve bijdrage zullen leveren aan uw werkcultuur.
 4. Leid door rolmodel: Bedrijfscultuur begint aan de top, zorg dus dat de leiding het goede voorbeeld geeft. Leiders moeten de waarden van het bedrijf belichamen en rolmodellen zijn voor hun werknemers.
 5. Erken en beloon werknemers: erken en beloon werknemers voor hun harde werk en bijdragen. Dit kan door middel van prestatiebeoordelingen, bonussen of zelfs een eenvoudig bedankbriefje.
 6. Vraag om feedback: Begrijpen wat medewerkers echt nodig hebben, is wat de sterke bedrijfscultuur doet. Verschillende soorten enquêtes gebruiken om verschillende problemen aan te pakken. Met behulp van een online enquêtetool zoals AhaDia's kan je helpen hebben hogere responspercentages.
 7. Teambuilding activiteiten: Sociale Evenementen en Teambuilding activiteiten zoals feesten, picknicks of andere bijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd om werknemers in staat te stellen een band op te bouwen en relaties op te bouwen buiten het werk om.

Key Takeaways

Het is belangrijk voor bedrijven om hun doelen en verwachtingen duidelijk aan werknemers te communiceren en hen de nodige ondersteuning, training en erkenning te bieden om positief in de bedrijfscultuur te blijven. Wanneer werknemers zich gewaardeerd, gemotiveerd en gesteund voelen, is de kans groter dat ze zich aansluiten bij de bedrijfscultuur en helpen ze de bedrijfsdoelen te bereiken.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de 4 meest voorkomende soorten bedrijfscultuur?

Dit zijn de 4 meest voorkomende soorten bedrijfscultuur:
1. Collaboratieve cultuur
2. Resultaatgerichte cultuur
3. Innovatieve cultuur
4. Gestructureerde/bureaucratische cultuur

Wat is een goede bedrijfscultuur?

Een goede bedrijfscultuur bevordert geluk, tevredenheid en hoge prestaties door wederzijds vertrouwen en steun onder werknemers.

Hoe omschrijf ik mijn bedrijfscultuur?

Denk na over de waarden, het gedrag, de houding en de sfeer die het beste weerspiegelen hoe het is om daar dagelijks te werken.
Overweeg het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden die de toon, het tempo, de prioriteiten, de communicatiestijl en de manier waarop mensen met elkaar omgaan overbrengen: werken anderen samen of werken ze zelfstandig? Is de omgeving snel of ontspannen? Worden risico’s aangemoedigd of vermeden?
Neem de tijd om de essentie vast te leggen, dan kom je er uiteindelijk achter.