Sabbatical Leave | Een gids om een ​​effectief beleid op te bouwen

Mijn werk

Jane Ng 28 februari, 2023 6 min gelezen

Heb je gehoord van sabbatsverlof in de academische wereld? Het zal u misschien verbazen dat bedrijven dit voordeel nu ook aan hun werknemers aanbieden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Laten we eens kijken wat het betekent in 2023!

Laten we dus eens kijken naar sabbatical leave, hoe het werkt en de voordelen ervan voor werknemers en werkgevers! 

Meer tips met AhaSlides

Functie van personeelsbeheer
Cadeau-ideeën voor waardering van medewerkers
FMLA vertrekken - Medisch verlof

alternatieve tekst


Ga in gesprek met je nieuwe medewerkers.

Laten we in plaats van een saaie oriëntatie een leuke quiz starten om de nieuwe dag op te frissen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


🚀 Naar de wolken ☁️

Wat is sabbatical leave op het werk?

Sabbatical leave op het werk is een vorm van verlengd verlof dat werkgevers hun werknemers aanbieden, waardoor ze een lange pauze kunnen nemen van hun taken. Het wordt doorgaans toegekend na een bepaald aantal dienstjaren en biedt werknemers de gelegenheid om uit te rusten, nieuwe energie op te doen en activiteiten voor persoonlijke of professionele ontwikkeling voort te zetten.

Het kan variëren in lengte, maar varieert meestal van een paar weken tot enkele maanden of zelfs een jaar. Afhankelijk van het beleid van de werkgever en de situatie van de werknemer kan deze volledig betaald of onbetaald zijn.

Dit verlof kan een win-win zijn voor zowel werknemer als werkgever. Afbeelding: Freepik

Tijdens het verlof kunnen werknemers activiteiten ondernemen zoals reizen, vrijwilligerswerk, onderzoek, schrijven of training die kunnen helpen hun vaardigheden en kennis te verbeteren. 

Sommige bedrijven bieden dit verlof ook aan als onderdeel van hun inspanningen om toptalent te behouden en het welzijn van werknemers te bevorderen. Het kan ook dienen als een waardevol voordeel voor het aantrekken van nieuwe werknemers die op zoek zijn naar een balans tussen werk en privéleven en mogelijkheden voor persoonlijke groei.

Soorten sabbatsverlof 

Hier volgen drie sabbaticals waarvoor een werknemer in aanmerking kan komen, afhankelijk van het beleid van zijn werkgever en zijn mogelijkheden: 

 • Betaalde sabbatical: Tijdens het opnemen van werk ontvangt de werknemer een regulier loon. Het is een zeldzaam voordeel en is meestal voorbehouden aan leidinggevenden op hoog niveau of vaste professoren.
 • Onbetaald verlof: Onbetaalde sabbatical wordt niet door de werkgever betaald en de werknemer kan worden verplicht om zijn opgebouwde vakantietijd op te nemen of een verlengd onbetaald verlof op te nemen.
 • Gedeeltelijk betaalde sabbatical: Deze hybride van de twee bovengenoemde typen, waarbij de werknemer tijdens zijn verlof een gedeeltelijke doorbetaling ontvangt.
Foto: freepik

Voordelen van sabbatical leave

Dit verlof kan verschillende voordelen bieden voor zowel werknemers als werkgevers, namelijk: 

Voordelen voor werknemers:

1/ Hernieuwde energie en motivatie

Een pauze nemen van het werk kan werknemers helpen hun energie en motivatie op te laden. Ze gaan weer aan het werk met een hernieuwd doel, creativiteit en productiviteit.

2/ Persoonlijke ontwikkeling

Sabbatical leave stelt werknemers in staat zich te concentreren op zelfontplooiing, verdere opleiding of training te volgen of aan persoonlijke projecten te werken. Dit kan werknemers helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun perspectieven te verbreden.

3/ Loopbaanontwikkeling

Het kan werknemers helpen nieuwe perspectieven en vaardigheden te verwerven die kunnen worden toegepast op hun huidige baan of toekomstige carrièremogelijkheden. Het kan ook tijd bieden om na te denken over carrièredoelen en plannen te maken voor groei.

4/ Evenwicht tussen werk en privéleven

Het stelt werknemers in staat om hun werk-privébalans te verbeteren, stress en angst te verminderen en hun algehele welzijn te verbeteren.

Het is tijd om op avontuur te gaan! Foto: freepik

Voordelen voor werkgevers:

1/ Behoud van werknemers

Sabbatical leave kan waardevolle werknemers effectief behouden door hen de mogelijkheid te bieden om even te pauzeren van het werk en met hernieuwde energie en motivatie terug te keren. Dit zal veel kosteneffectiever zijn dan het werven en opleiden van nieuwe medewerkers.

2/ Verhoog de productiviteit

Werknemers die dit verlof opnemen, gaan vaak weer aan het werk met nieuwe ideeën, vaardigheden en perspectieven die hun productiviteit kunnen verhogen en kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.

3/ Leiderschapsplanning

Sabbatical leave kan worden gebruikt als een kans voor opvolgingsplanning, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden en ervaringen kunnen opdoen, die hen voorbereiden op toekomstige leiderschapsrollen binnen de organisatie.

4/ Employer-branding

Het aanbieden van dit verlof kan werkgevers helpen een positieve reputatie op te bouwen als een ondersteunende en op werknemers gerichte organisatie. Dan krijg je meer kansen om slimme kandidaten aan te trekken. 

Wat is inbegrepen in een sabbatsverlofbeleid?

Een sabbatsverlofbeleid is een reeks richtlijnen en procedures die een werkgever vaststelt om het verlofproces voor zijn werknemers te regelen. 

Het beleid kan per organisatie en branche verschillen. Hier zijn echter enkele veelvoorkomende elementen die kunnen worden opgenomen:

 • Verkiesbaarheid
 • Welke werknemers komen in aanmerking voor sabbatical leave? De vereiste diensttijd en eventuele andere criteria om in aanmerking te komen.
 • Duur
 • De duur van het verlof, al dan niet betaald, en of de werknemer naar verwachting na de sabbatical weer aan het werk zal gaan.
 • Doel
 • Wat is het doel van het sabbatical leave? Vermeld of het voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling of andere doeleinden is?
 • Aanmeldingsprocedure
 • Het proces voor het aanvragen van het verlof, inclusief de vereiste documentatie, deadlines en goedkeuringsproces.
 • Compensatie en voordelen
 • It moet specificeren of de werknemer tijdens het verlof een vergoeding en voordelen ontvangt, inclusief ziektekostenverzekering, pensioen en andere voordelen.
 • Verwachtingen voor terugkeer naar het werk
 • Wat zijn de verwachtingen voor de terugkeer van de werknemer na dit verlof? Vermeld eventuele vereisten voor training of onboarding.
 • Voorzieningen voor verlenging of vervroegde terugkeer
 • Het beleid moet bepalingen bevatten voor verlenging of vervroegde terugkeer van het verlof. En het proces voor het aanvragen van verlenging of vervroegde terugkeer en eventuele voorwaarden of beperkingen.
 • Baanbescherming
 • Zorg voor baanbescherming voor werknemers die sabbatical leave nemen, zodat ze kunnen terugkeren naar hun baan of een vergelijkbare functie.
 • Het beleid moet duidelijk en transparant zijn en de verwachtingen, verantwoordelijkheden en voordelen van de werkgever en werknemer schetsen.

  Hoe het beleid te verbeteren

  Het verzamelen van feedback van medewerkers die sabbatical leave hebben opgenomen of geïnteresseerd zijn in een pauze is een essentiële eerste stap in het verbeteren van het beleid. 

  Gebruikmakend van de Q&A-functie van AhaDia's kan een effectieve manier zijn om anonieme feedback te verzamelen om verbeterpunten te identificeren en veranderingen dienovereenkomstig te begeleiden. De anonimiteit van de Q & A-sessie kan werknemers aanmoedigen om eerlijke en constructieve meningen te geven, wat van onschatbare waarde kan zijn om het beleid effectiever te maken. 

  sabbatsverlof
  sabbatsverlof

  Hier zijn enkele mogelijke vragen die u zou kunnen stellen:

  1. Heb je ooit een sabbatical leave genomen? Zo ja, welke voordelen heeft dit u persoonlijk en professioneel opgeleverd?
  2. Denkt u dat dit verlof een waardevol voordeel is voor werknemers? Waarom of waarom niet?
  3. Wat zou volgens u de minimale duur van een sabbatsverlof moeten zijn?
  4. Wat voor soort activiteiten of projecten zou u ondernemen tijdens het verlof?
  5. Moet sabbatical leave beschikbaar zijn voor alle werknemers of alleen voor degenen die aan specifieke criteria voldoen?
  6. Welke invloed kan sabbatical leave hebben op de cultuur van een organisatie en op het behoud van medewerkers?
  7. Heb je gehoord van unieke of creatieve sabbatical leave-programma's die organisaties aanbieden? Zo ja, welke waren dat?
  8. Hoe vaak vindt u dat werknemers dit soort verlof zouden moeten kunnen opnemen?

  Key Takeaways

  Sabbatical leave is een waardevol voordeel dat medewerkers in staat stelt een pauze te nemen van het werk en persoonlijke en professionele ontwikkeling na te streven. Daarnaast kan het ook voordelen opleveren voor de organisatie door het behoud van werknemers te verbeteren, de productiviteit te verhogen en het delen van kennis aan te moedigen. Over het algemeen kan dit verlof een win-win zijn voor zowel werknemers als werkgevers.