Ben je een deelnemer?

4 Functie van Human Resource Management | De complete HRM-gids in 2023

4 Functie van Human Resource Management | De complete HRM-gids in 2023

WERK

Jane Ng Februari 28 2023 8 min gelezen

Human resources vormen de ruggengraat van elk succesvol bedrijf. Het effectief managen van het personeelsbestand kan een uitdagende taak zijn, vooral nu organisaties complexer en diverser worden. Dit is waar Human Resource Management (HRM) om de hoek komt kijken. HRM is een vitale functie in elke organisatie die helpt bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het juiste talent. 

In dit artikel gaan we op zoek naar de 4 functie van Human Resource Management en hun belang voor het succes van een bedrijf. Of u nu een HR-professional, een bedrijfsleider of een werknemer bent, het begrijpen van deze functies is cruciaal om uw doelen en doelstellingen te bereiken. 

alternatieve tekst


Ga in gesprek met uw medewerkers.

Laten we in plaats van een saaie oriëntatie een leuke quiz starten om de nieuwe dag op te frissen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


🚀 Naar de wolken ☁️

Dus laten we beginnen!

Bekijk de volledige cirkel van een werknemer tot een bedrijf

Je hebt een geweldige nodig Onboarding proces voor nieuwe werknemer, stel vervolgens het juiste doel voor hen om succesvol aan boord te gaan (KPI versus OKR)! Een trainingssessie plannen is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de werknemers tijdens het werk betrokken zijn bij de geest en doelen van het bedrijf!

Dan kunnen HR-managers veel doen enquête over werknemersbetrokkenheid, ton verhoging behoud van personeel met grote netto promotorscore

Halverwege het jaar of aan het einde van het jaar cadeau-ideeën voor werknemer en meer cadeau-ideeën voor waardering van werknemers moet worden gegeven om de inspanningen van werknemers te erkennen!

Tijdens werktijd kunnen werknemers verlof krijgen vanwege persoonlijke zaken, waaronder: sabbatsverlof, FMLA vertrekt (Medisch verlof), en leer hoe jaarlijks verlof berekenen.

Wat is personeelsbeheer?

Human Resource Management (HRM) is de afdeling die het personeelsbestand van een organisatie beheert. 

HRM omvat een reeks activiteiten die gericht zijn op het maximaliseren van de productiviteit en prestaties van werknemers en het creëren van een positieve werkomgeving.

4 Functie van Human Resource Management. Afbeelding: Freepik

De 5 Elementen van HRM zijn: 

 • Werving en selectie
 • Training en ontwikkeling
 • performance management
 • Compensatie en voordelen
 • Werknemersrelaties

Bijvoorbeeld als een bedrijf een hoog personeelsverloop kent. De HRM-afdeling zou verantwoordelijk zijn voor het identificeren van de grondoorzaken van het verloop en het ontwikkelen van strategieën om het probleem aan te pakken. Dit kan inhouden dat vertrekkende werknemers worden geïnterviewd om feedback te verzamelen, compensatie- en secundaire arbeidsvoorwaardenprogramma's worden beoordeeld en programma's worden ontwikkeld om de betrokkenheid van werknemers te verbeteren. 

De verschillen tussen HRM en Strategisch Human Resource Management?

Strategisch Human Resource Management (SHRM) en Human Resource Management (HRM) zijn twee concepten die nauw verwant zijn maar enkele belangrijke verschillen hebben.

Personeelsmanagement (HRM) strategisch Personeelsbeheer (SHRM)
Focus HRM richt zich op operationele efficiëntie en naleving van wettelijke vereistenSHRM richt zich op het afstemmen van HR-strategieën op de algemene strategische doelen en doelstellingen van de organisatie
strekkingHRM houdt zich bezig met het managen van de dagelijkse HR-activiteitenSHRM houdt zich bezig met het werken met het menselijk kapitaal van de organisatie om een ​​duurzaam concurrentievoordeel te behalen
Tijdsspanne HRM is gericht op de korte termijnSHRM is gericht op de lange termijn
BelangHRM is belangrijk voor het goed laten verlopen van HR-activiteitenSHRM is cruciaal voor het succes van de organisatie op de lange termijn

Samenvattend, hoewel zowel HRM als SHRM essentieel zijn voor het beheer van de human resources van een organisatie, hanteert SHRM een meer strategische en langetermijnbenadering voor het beheer van menselijk kapitaal, waarbij HR-strategieën worden afgestemd op de algemene strategische doelstellingen van de organisatie.

De 4 functie van Human Resource Management

De vier functies van Human Resource Management zijn:

1/ Acquisitiefunctie – 4 Functie van Human Resource Management

De acquisitiefunctie omvat het identificeren van de talentbehoeften van de organisatie, het ontwikkelen van een plan om de juiste kandidaten aan te trekken en het uitvoeren van het wervingsproces. Hier zijn enkele activiteiten inbegrepen: 

 • Functiebeschrijvingen en specificaties maken
 • Ontwikkel sourcingstrategieën
 • Relaties opbouwen met potentiële kandidaten
 • Ontwikkelen van wervingsmarketingcampagnes

Voor organisaties om toptalent te zoeken en te werven is deze functie essentieel. Houd er echter rekening mee dat het ontwikkelen van een strategie voor het werven van talent moet aansluiten bij de algemene bedrijfsstrategie en doelstellingen van de organisatie.

2/ Trainings- en ontwikkelingsfunctie – 4 Functie van Human Resource Management

Het training- en ontwikkelingsproces omvat de volgende twee fasen:

 • Identificeer de opleidingsbehoeften van werknemers. Beoordeel de vaardigheidsniveaus van werknemers en identificeer gebieden voor verdere training (door prestatiebeoordelingen, feedback van werknemers of andere beoordelingsmethoden).
 • Maak effectieve trainingsprogramma's. Zodra de trainingsbehoeften zijn geïdentificeerd, werkt het HR-team samen met vakexperts om trainingsprogramma's te creëren die zijn ontworpen om aan die behoeften te voldoen. Trainings- en ontwikkelingsprogramma's kunnen verschillende vormen aannemen, zoals on-the-job training, klassikale training, e-learning, coaching, mentorschap en loopbaanontwikkeling.
 • Trainingsprogramma's uitvoeren. Zodra de trainingsprogramma's zijn gemaakt, implementeert het HR-team ze door trainingssessies te plannen, middelen en materialen te verstrekken en de effectiviteit van de training te evalueren. 
 • Opvolgen. Regelmatige feedback en follow-up zijn essentieel om ervoor te zorgen dat werknemers de vaardigheden en kennis die ze hebben geleerd in de praktijk kunnen toepassen.

Praktische trainings- en ontwikkelingsprogramma's kunnen de prestaties en productiviteit van werknemers verbeteren, het personeelsverloop verminderen en het vermogen van de organisatie om zich aan veranderende zakelijke behoeften aan te passen vergroten.

Afbeelding: freepik

3/ Motivatiefunctie – 4 Functie van Human Resource Management

De motivatiefunctie richt zich op het creëren van een positieve werkomgeving om medewerkers te inspireren en aan te moedigen om optimaal te presteren. Wat zijn de mogelijkheden die u kunt bedenken: 

 • Ontwikkel strategieën om werknemers te betrekken en te motiveren.

HRM kan prikkels bieden zoals bonussen, promoties en erkenningsprogramma's en kansen creëren voor professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. HRM kan bijvoorbeeld prijzen uitreiken aan werknemers die prestatieverwachtingen overtreffen of specifieke doelen bereiken.

Daarnaast kan HRM ook erkenningsprogramma's en ontwikkelingsprogramma's bieden om werknemers te helpen nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven, wat hun werkplezier en motivatie kan vergroten.

 • Creëer een cultuur die samenwerking, vertrouwen en wederzijds respect bevordert.

Dit omvat onder meer het bieden van kansen aan werknemers om hun ideeën en meningen te delen en het bevorderen van teamwerk en communicatie. Wanneer werknemers zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen, zijn ze eerder gemotiveerd om op hun best te presteren.

Over het algemeen kunnen effectieve motivatiestrategieën helpen om de betrokkenheid van werknemers, de werktevredenheid en de productiviteit te verbeteren, wat uiteindelijk de organisatie als geheel ten goede kan komen. 

4/ Onderhoudsfunctie – 4 Functie van Human Resource Management

Onderhoud is een cruciale functie die betrekking heeft op:

 • Beheer personeelsbeloningen
 • Beheren van werknemersrelaties
 • Bevorder het welzijn van de werknemer
 • Zorg ervoor dat alles voldoet aan de wettelijke en regelgevende vereisten. 

Deze functie heeft tot doel een positieve werkomgeving te behouden die de tevredenheid en het behoud van medewerkers ondersteunt en tegelijkertijd de organisatie beschermt tegen juridische risico's.

Personeelsbeloningen kunnen bestaan ​​uit gezondheidszorg, jaarlijks verlof, FMLA verlaten, sabbatsverlof, extralegale voordelen, pensioenregelingen en andere vormen van compensatie. HRM kan ook middelen en ondersteuning bieden voor het welzijn van werknemers, zoals diensten voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnsprogramma's en hulpprogramma's voor werknemers.

Daarnaast moet HRM conflicten beheersen en een positieve werkcultuur bevorderen. HRM kan beleid en procedures ontwikkelen om problemen op de werkplek aan te pakken en trainingsprogramma's bieden aan managers en werknemers over het effectief omgaan met conflicten.

HRM is ook verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving, zoals arbeidswetten, arbeidsreglementen en veiligheidsnormen.

Afbeelding: freepik

5 stappen in personeelsbeheer 

De stappen in Human Resource Management variëren afhankelijk van de organisatie en de specifieke doelen en doelstellingen van de HR-functie. Over het algemeen zijn de volgende essentiële stappen in Human Resource Management: 

1/ Personeelsplanning

Deze stap omvat het beoordelen van de huidige en toekomstige personeelsbehoeften van de organisatie, het voorspellen van vraag en aanbod van werknemers en het ontwikkelen van strategieën om eventuele hiaten op te vullen.

2/ Werving en Selectie

Deze stap vereist het aantrekken, selecteren en aannemen van de meest gekwalificeerde kandidaten voor beschikbare vacatures. Het omvat het ontwikkelen van functiebeschrijvingen, het identificeren van functie-eisen, het vinden van kandidaten, het voeren van interviews en het selecteren van de beste kandidaten.

3/ Training en ontwikkeling

Deze stap omvat het beoordelen van de trainingsbehoeften van werknemers, het ontwerpen en leveren van trainingsprogramma's en het evalueren van hun effectiviteit.

3/ Prestatiebeheer

Deze stap omvat het stellen van prestatienormen, het evalueren van de prestaties van medewerkers, het geven van feedback en het initiëren van corrigerende maatregelen indien nodig. 

4/ Compensatie en voordelen

Deze stap omvat het ontwerpen en implementeren van compensatie- en voordelenprogramma's die werknemers aantrekken, behouden en motiveren. Het omvat het analyseren van markttrends, het ontwerpen van salarisstructuren, het ontwikkelen van voordelenpakketten en ervoor zorgen dat de compensatie- en voordelenprogramma's voldoen aan de wettelijke vereisten.

5/ HR-strategie en planning

Deze stap omvat het ontwikkelen van HR-strategieën en -plannen die aansluiten bij de algemene strategische doelen en doelstellingen van de organisatie. Het omvat het identificeren van HR-prioriteiten, het ontwikkelen van HR-doelen en -doelstellingen en het bepalen van de middelen die nodig zijn om deze te bereiken.

Vaardigheden die nodig zijn voor Human Resource Management 

Human Resource Management vereist een breed scala aan vaardigheden om succesvol te zijn. Als u op het gebied van Human Resource Management wilt werken, heeft u mogelijk enkele van de belangrijkste vaardigheden nodig, waaronder:

 • Communicatie vaardigheden: Je moet uitstekende communicatieve vaardigheden hebben om effectief te communiceren met medewerkers, management en externe belanghebbenden.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: U hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden nodig om relaties met werknemers op te bouwen, conflicten op te lossen en een positieve werkomgeving te bevorderen.
 • Probleemoplossend vermogen: U moet problemen snel identificeren en oplossingen ontwikkelen om ze aan te pakken.
 • Analytische vaardigheden: U moet gegevens kunnen analyseren en gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen met betrekking tot wervingstrends, werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer.
 • Strategisch denken: Om HR-professional te worden, heb je een strategische mentaliteit nodig die aansluit bij de doelen en doelstellingen van de organisatie.
 • Aanpassingsvermogen: HR-professionals moeten zich aanpassen aan veranderende zakelijke behoeften en prioriteiten.
 • Technologie vaardigheden: HR-professionals moeten bedreven zijn in het gebruik van HR-technologie en -software, inclusief HR-informatie en volgsystemen voor sollicitanten.

Verschillen tussen HRM-medewerkers en managers

Het belangrijkste verschil tussen HRM-medewerkers en managers ligt in hun organisatorische rollen en verantwoordelijkheden.

HRM-medewerkers zijn doorgaans verantwoordelijk voor het uitvoeren van dagelijkse administratieve taken met betrekking tot HR-functies, zoals het werven, aannemen en opleiden van werknemers. Ze kunnen ook personeelsdossiers bijhouden en ervoor zorgen dat het HR-beleid en de procedures worden nageleefd.

Aan de andere kant zijn HRM-managers verantwoordelijk voor het toezicht op de algehele HR-functie en het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën die aansluiten bij de doelen en doelstellingen van de organisatie. Ze zijn betrokken bij besluitvorming op hoger niveau en kunnen verantwoordelijk zijn voor het aansturen van een team van HR-medewerkers.

Een ander belangrijk verschil is dat HRM-medewerkers doorgaans minder autoriteit en beslissingsbevoegdheid hebben dan managers. HRM-managers kunnen de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen met betrekking tot de beloning van werknemers, secundaire arbeidsvoorwaarden en prestatiebeheer. Daarentegen hebben HRM-medewerkers mogelijk minder macht en moeten ze goedkeuring vragen aan hogere managers.

Het belang van HRM in bedrijven/ondernemingen

Naast ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste mensen in de juiste rollen heeft, is Human Resource Management cruciaal voor het succes van elk bedrijf of elke onderneming. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom:

1/ Toptalent aantrekken en behouden

HRM is cruciaal bij het aantrekken en behouden van de beste werknemers door wervingsstrategieën te ontwikkelen, concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden en een positieve werkomgeving te creëren.

2/ Ontwikkel en onderhoud een geschoold personeelsbestand

HRM zorgt ervoor dat werknemers over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om hun werk effectief uit te voeren. Dit omvat opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, doorlopende coaching en mentoring en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

3/ Verbeter de prestaties van medewerkers

HRM biedt tools en processen voor prestatiebeheer die managers helpen prestatieproblemen te identificeren en aan te pakken, prestatiedoelen te stellen en regelmatige feedback van medewerkers te geven.

4/ Promoot een positieve werkcultuur

HRM bevordert een positieve werkcultuur die aansluit bij de waarden en doelen van de organisatie. Dit omvat het creëren van een ondersteunende en collaboratieve werkomgeving, het bevorderen van de balans tussen werk en privéleven en het erkennen en belonen van werknemers voor hun bijdragen.

5/ Zorgen voor naleving van wettelijke en reglementaire vereisten

HRM ziet erop toe dat de organisatie voldoet aan arbeidswet- en regelgeving, zoals gelijke kansen, loon- en werktijdenwetten en arboregels.

Over het algemeen is HRM cruciaal voor het succes van elk bedrijf of elke onderneming, omdat het ervoor zorgt dat de organisatie over de juiste mensen met de juiste vaardigheden en kennis beschikt en een positieve werkcultuur creëert die productiviteit, betrokkenheid en het welzijn van werknemers bevordert.

Foto: freepik

Samengevat

Kortom, human resource management is van cruciaal belang voor het succes van elk bedrijf of elke onderneming. Het omvat strategische planning, effectieve werving en selectie, voortdurende training en ontwikkeling, prestatiebeheer, vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, en werknemersrelaties.

Als u deel wilt uitmaken van HRM, moet u de 4 functie van human resource management begrijpen en een breed scala aan vaardigheden verbeteren. 

En vergeet niet te profiteren van de AhaSlides aangepaste sjabloonbibliotheek om uw trainingsplannen en -programma's interactiever, creatiever en leuker te maken!