Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van strategische plannen | Beste 11 hulpmiddelen voor effectieve strategische planning | Bijgewerkt in 2024

Presenteren

Jane Ng 14 januari, 2024 16 min gelezen

Op zoek naar voorbeelden van strategische plannen? Het hebben van een strategisch plan is essentieel voor de groei van elk bedrijf of organisatie. Een goed opgesteld plan kan het verschil maken in het succes van uw onderneming. Het helpt u een realistische visie voor de toekomst te hebben en het potentieel van het bedrijf te maximaliseren.

Dus als u moeite heeft om een ​​strategisch plan voor uw bedrijf of organisatie te ontwikkelen. In deze blogpost bespreken we a voorbeeld strategisch plan samen met enkele leuke ideeën voor strategische planning en hulpmiddelen die als leidraad kunnen dienen om u te helpen een succesvol plan te maken.

Inhoudsopgave

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is een strategisch plan?

Een strategisch plan is een plan dat de langetermijndoelen, doelstellingen en strategieën van een organisatie schetst om deze te bereiken. 

Het is een stappenplan dat uw organisatie helpt bij het voorbereiden en toewijzen van middelen, inspanningen en acties om haar visie en missie te bereiken.

Strategisch Plan Voorbeeld
Strategisch Plan Voorbeeld

Concreet duurt een strategisch plan gewoonlijk 3-5 jaar en kan het zijn dat de organisatie haar huidige positie moet evalueren met haar sterke en zwakke punten, potentieel en concurrentieniveau. Op basis van deze analyse zal de organisatie haar strategische doelen en doelstellingen definiëren (ze moeten SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden).

Daarna zal het plan een opsomming geven van de vereiste stappen en acties om deze doelen te bereiken, evenals de benodigde middelen, tijdlijnen en prestatiemaatstaven om de voortgang en het succes bij te houden.

Om succes te garanderen, heeft uw strategisch plan tools nodig die helpen bij planning, beheer, communicatie, samenwerking en verantwoording om de organisatie te helpen gefocust te blijven en zich aan de workflow te houden.

Voorbeelden van strategische plannen

Hier zijn enkele strategische planningsmodellen die uw bedrijf kan gebruiken:

1/ SWOT-analyse – Voorbeeld strategisch plan 

Het SWOT-analysemodel is ontwikkeld door Albert Humphrey. Dit model is een bekend bedrijfsanalysemodel voor organisaties die een strategisch plan willen maken door vier factoren te evalueren:

 • S – Sterke punten
 • W - Zwakke punten
 • O – Kansen
 • T - Bedreigingen
Afbeelding: freepik

Met deze factoren krijgt uw organisatie inzicht in de huidige situatie, voordelen en verbeterpunten. Daarnaast kan uw organisatie de externe dreigingen identificeren die haar kunnen treffen en de kansen die zij in het heden of de toekomst kan grijpen.

Na zo'n overzicht hebben organisaties een solide basis voor een effectieve planning en het vermijden van risico's later.

Strategisch Plan Voorbeeld: Om u te helpen beter te begrijpen hoe u SWOT-analyse kunt gebruiken om een ​​strategisch plan te ontwikkelen, zullen we een voorbeeld geven.

U heeft een klein bedrijf dat handgemaakte zeepproducten verkoopt. Hier is een SWOT-analyse van uw bedrijf:

Sterke punten:
– Hoogwaardige producten met natuurlijke ingrediënten
– Heb al een trouw klantenbestand met een sterk merkimago
– Beschikken over een certificaat van hoogwaardige productie en inkoop
- Klantenservice wordt op prijs gesteld
Zwakke punten:
– Beperkte marketing en reclame, zwakke online communicatiekanalen
– De meeste verkopen komen van één winkellocatie
– Weinig productsoorten, waarbij de meeste producten zich richten op één geur
Mogelijkheden:
– Groeiende marktvraag naar natuurlijke en biologische producten
– Klanten zijn meer geïnteresseerd in zelfzorg- en zorgproducten
– Potentieel om de distributie uit te breiden via e-commerce en partnerschappen met cadeauwinkels
Gevaren:
– Toegenomen concurrentie van andere fabrikanten van natuurlijke zeep
– Economische recessie kan de verkoop beïnvloeden
– Veranderingen in consumentenvoorkeuren of -trends kunnen van invloed zijn op de vraag
Strategisch Plan Voorbeeld

Op basis van deze SWOT-analyse kan uw bedrijf een strategisch plan ontwikkelen dat zich richt op

 • Breid de distributiekanalen voor producten uit
 • Ontwikkelen van nieuwe productlijnen
 • Verbeter online marketing en reclame

Met deze strategie kunt u gebruikmaken van uw sterke punten, zoals hoogwaardige producten en gepersonaliseerde klantenservice.

2/ Balanced Scorecard-model – Voorbeeld van een strategisch plan 

Balanced Scorecard Model is een strategisch planningsmodel dat bedrijven helpt zich duurzaam en betrouwbaar te ontwikkelen via alle 4 de aspecten:

 • Financieel: Organisaties moeten financiële resultaten meten en bewaken, inclusief vaste kosten, afschrijvingskosten, rendement op investering, rendement op investering, omzetgroeipercentage, enz.
 • Klanten: Organisaties moeten de klanttevredenheid meten en evalueren, samen met hun vermogen om aan de behoeften van de klant te voldoen.
 • Intern proces: Organisaties moeten meten en evalueren hoe goed ze het doen.
 • Leren & Groei: Organisaties richten zich op het trainen en helpen van hun medewerkers bij de ontwikkeling, waardoor ze hun kennis en vaardigheden kunnen verbeteren om een ​​concurrentievoordeel in de markt te behouden.

Voorbeeld van een strategisch plan: Hier is een voorbeeld om u meer inzicht te geven in dit model:

Ervan uitgaande dat u de eigenaar bent van een beroemd koffiemerk, volgt u hoe u dit model toepast op uw strategisch plan.

FinancieelDoel: omzet verhogen met 45% in de komende 3 jaar
doelstellingen:
– Verhoog de gemiddelde bestelwaarde met 10% door middel van upselling en cross-selling
– Distributiekanalen en filialen uitbreiden om nieuwe klanten te bereiken en de omzet te verhogen
Afmetingen:
– Een omzetgroeipercentage
– Gemiddelde orderwaarde
– Aantal nieuwe distributiekanalen
– Aantal nieuw geopende filialen
 Doel: Klanttevredenheid en -loyaliteit verbeteren
doelstellingen: 
– Nieuwe smaken ontwikkelen om het productmenu uit te breiden
– Implementeer een loyaliteitsprogramma om herhalingsaankopen aan te moedigen
Maatregel:
– Klanttevredenheidsscore
- Klantbehoudpercentage
– Aantal nieuwe verkochte producten
Interne bedrijfsprocessenDoel: productie-efficiëntie verbeteren en kosten verlagen
doelstellingen: 
– Stroomlijn productieprocessen om arbeidskosten te verlagen
– Optimalisatie van supply chain management om materiaalkosten te verlagen
Maatregel:
– Productiecyclustijd
– Materiaalkosten per kopje
– Arbeidskosten per kopje
Leren en groeiDoel: vaardigheden en kennis van medewerkers ontwikkelen om groei te ondersteunen
doelstellingen: 
- Zorg voor doorlopende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
– Cultiveer een cultuur van innovatie en continue verbetering
Maatregel:
– Medewerkerstevredenheidsscore
– Aantal opleidingsuren per medewerker
– Aantal nieuwe productideeën gegenereerd door medewerkers
Strategisch Plan Voorbeeld

Het Balanced Scorecard-model zorgt ervoor dat een bedrijf alle aspecten van zijn activiteiten in overweging neemt en biedt een raamwerk voor het meten van de voortgang en het aanpassen van strategieën indien nodig.

3/ Blue Ocean-strategiemodel - Voorbeeld van een strategisch plan 

Blue Ocean-strategiemodel is een strategie om een ​​nieuwe markt te ontwikkelen en uit te breiden waarin geen concurrentie is of concurrentie niet nodig is.

Er zijn zes basisprincipes voor de succesvolle implementatie van een blauwe oceaanstrategie.

 1. Marktgrenzen reconstrueren: Bedrijven moeten de marktgrenzen opnieuw opbouwen om de concurrentie te doorbreken en blauwe oceanen te vormen.
 2. Focus op het grote geheel, niet op de cijfers: Bedrijven moeten zich concentreren op het grote geheel bij het plannen van hun strategie. Verzand niet in details.
 3. Ga verder dan de bestaande eisen: In plaats van zich te concentreren op bestaande producten of diensten, moeten ze degenen identificeren die geen klanten of potentiële klanten zijn.
 4. Zorg voor de juiste strategische volgorde: Bedrijven moeten een waardevoorstel creëren dat hen onderscheidt en interne processen, systemen en mensen aanpassen.
 5. Organisatorische obstakels overwinnen. Om de Blue Ocean-strategie met succes te implementeren, heeft het bedrijf de steun van alle niveaus van de organisatie nodig en moet de strategie effectief worden gecommuniceerd.
 6. Strategie uitvoering. Bedrijven implementeren strategie terwijl ze operationele risico's minimaliseren en sabotage van binnenuit voorkomen.
Afbeelding: freepik

Strategisch Plan Voorbeeld: Het volgende is een voorbeeld van toepassingen van het Blue Ocean Model.

Laten we er nog steeds van uitgaan dat u eigenaar bent van een biologisch zeepbedrijf. 

 1. Marktgrenzen reconstrueren: Uw bedrijf kan een nieuwe marktruimte creëren door een lijn zeep te creëren die alleen voor de gevoelige huid is.
 2. Focus op het grote geheel, niet op de cijfers: In plaats van alleen te focussen op winst, kan uw bedrijf waarde creëren voor klanten door de nadruk te leggen op natuurlijke en biologische ingrediënten in zeepproducten.
 3. Ga verder dan de bestaande eisen: U kunt op nieuwe vraag inspelen door niet-klanten, zoals mensen met een gevoelige huid, te identificeren. Creëer vervolgens dwingende redenen voor hen om uw product te gebruiken.
 4. Zorg voor de juiste strategische volgorde: Uw bedrijf kan een waardevoorstel creëren waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie, in dit geval met natuurlijke en biologische ingrediënten. Breng vervolgens de interne processen, systemen en mensen op één lijn om die belofte waar te maken.
 5. Organisatorische obstakels overwinnen: Om deze strategie met succes te implementeren, heeft uw bedrijf voor dit nieuwe product ondersteuning nodig van alle niveaus van belanghebbenden. 
 6. Strategie uitvoering: Uw bedrijf kan prestatiestatistieken opstellen en de strategie in de loop van de tijd aanpassen om ervoor te zorgen dat ze effectief presteren.

Tools voor effectieve strategische planning

Hier zijn enkele populaire hulpmiddelen om u te helpen een effectief strategisch plan te maken:

Hulpmiddelen voor het verzamelen en analyseren van gegevens

#1 – PEST-analyse

PEST is een analysetool die uw bedrijf helpt het "grote plaatje" te begrijpen van de zakelijke omgeving (meestal macro-omgeving) waaraan u deelneemt, waardoor kansen en potentiële bedreigingen worden geïdentificeerd. 

Afbeelding: oprichters van ondernemingen

PEST-analyse zal deze omgeving evalueren aan de hand van de volgende 4 factoren:

 • Politiek: Institutionele en juridische factoren kunnen de levensvatbaarheid en ontwikkeling van elke bedrijfstak beïnvloeden.
 • Economie: Organisaties moeten aandacht besteden aan economische factoren op zowel de korte als de lange termijn en overheidsingrijpen om te beslissen in welke industrieën en gebieden ze willen investeren.
 • Sociaal: Elk land en gebied heeft zijn eigen unieke culturele waarden en sociale factoren. Deze factoren creëren de kenmerken van consumenten in die regio's, die een enorme impact hebben op alle producten, diensten, markten en consumenten.
 • Technologie: Technologie is een belangrijke factor omdat het een grote invloed heeft op producten, diensten, markten, leveranciers, distributeurs, concurrenten, klanten, productieprocessen, marketingpraktijken en de positie van organisaties.

PEST-analyse helpt uw ​​bedrijf de zakelijke omgeving te begrijpen. Van daaruit kunt u een duidelijk strategisch plan uitstippelen, de kansen benutten die op uw pad komen, de bedreigingen minimaliseren en de uitdagingen gemakkelijk overwinnen.

#2 - De vijf krachten van Porter

Five Forces vertegenwoordigen 5 concurrentiekrachten die moeten worden geanalyseerd om de aantrekkelijkheid van een markt of een segment in een bepaalde branche op lange termijn te beoordelen, waardoor uw bedrijf een effectieve ontwikkelingsstrategie kan ontwikkelen. 

Afbeelding: Wikipedia

Hier zijn die 5 krachten

 • Dreiging van nieuwe tegenstanders
 • Macht van leveranciers
 • Bedreiging door vervangende producten en diensten
 • Kracht van klanten
 • De hevige concurrentie van concurrenten in dezelfde branche

Deze vijf factoren hebben een dialectische relatie met elkaar en laten de concurrentie in de branche zien. Daarom moet u deze factoren analyseren en strategieën ontwikkelen om vast te stellen wat bijzonder aantrekkelijk en uitstekend is voor het bedrijf. 

#3 – SWOT-analyse

SWOT is niet alleen een model voor strategische planning, het is ook een waardevol hulpmiddel voor het uitvoeren van marktanalyses. Door SWOT te gebruiken, kunt u de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van uw organisatie vaststellen voordat u een succesvolle strategie implementeert.

Hulpmiddelen voor strategieontwikkeling en -implementatie

#4 – Scenarioplanning 

Scenarioplanning is een tool voor strategische planning die rekening houdt met meerdere toekomstscenario's en hun potentieel voor een organisatie evalueert. 

Het scenarioplanningsproces bestaat uit twee fasen:

 • Identificatie van de belangrijkste onzekerheden en trends die de toekomst kunnen bepalen.
 • Het ontwikkelen van meerdere responsscenario's op basis van die factoren.

Elk scenario beschrijft een andere mogelijke toekomst, met zijn eigen unieke set aannames en uitkomsten. Door deze scenario's in overweging te nemen, kan uw organisatie verschillende mogelijke toekomsten beter begrijpen en strategieën ontwikkelen die veerkrachtiger en aanpasbaarder zijn.

Afbeelding: freepik

#5 – Waardeketenanalyse

Het Value Chain Analysis-model is een analytisch hulpmiddel om te begrijpen hoe de activiteiten binnen uw organisatie waarde creëren voor klanten.

Er zijn drie stappen om een ​​waardeketenanalyse voor een organisatie uit te voeren:

 • Verdeel de activiteiten van de organisatie in hoofdactiviteiten en ondersteunende activiteiten
 • Kostenverdeling per activiteit
 • Identificeer de fundamentele activiteiten die klanttevredenheid en organisatorisch succes creëren

Aan de hand van de drie bovenstaande stappen kan uw organisatie haar capaciteiten effectiever meten door elke activiteit te identificeren en te evalueren. Vervolgens wordt elke waardecreërende activiteit beschouwd als een hulpmiddel om een ​​concurrentievoordeel voor de organisatie te creëren.

#6 - Kritieke succesfactoren

Critical Success Factors (CSF) verwijzen naar de oorzaken die leiden tot het succes van een bedrijf of beschrijven wat werknemers moeten doen om hun bedrijf te helpen succes te behalen.

Enkele nuttige vragen voor het bepalen van de CSF van uw bedrijf zijn:

 • Welke factoren zullen waarschijnlijk leiden tot het gewenste resultaat van het bedrijf?
 • Welke vereisten moeten er zijn om dat resultaat te produceren?
 • Welke tools heeft het bedrijf nodig om dat doel te bereiken?
 • Welke vaardigheden heeft het bedrijf nodig om dat doel te bereiken?

Door de CSF te definiëren, kan uw bedrijf een gemeenschappelijk referentiepunt creëren voor wat het moet doen om zijn doelen te bereiken, waardoor het personeel wordt gemotiveerd om daar te komen.

Foto: freepik

#7 - Een gebalanceerde scorekaart

Een Balanced Scorecard is niet alleen een model voor strategische planning, maar ook een hulpmiddel voor prestatiebeheer waarmee u de voortgang van uw strategische doelstellingen kunt volgen. Het helpt u ook om uw voortgang te meten en te communiceren naar belanghebbenden.

#8 – Blue Ocean-strategiecanvas

Naast het functioneren als een strategisch planningsmodel, helpt het Blue Ocean Strategy Canvas bij het herkennen van nieuwe marktkansen door het aanbod van uw organisatie af te stemmen op dat van uw concurrenten. 

Door deze tool te gebruiken, kunt u gebieden identificeren waarop uw organisatie zich kan onderscheiden en nieuwe vraag kan genereren.

Hulpmiddelen voor meting en evaluatie

#9 – Kernprestatie-indicatoren

Key Performance Indicators (KPI's) is een hulpmiddel om werkprestaties te meten en te evalueren. KPI's worden meestal uitgedrukt door middel van cijfers, ratio's en kwantitatieve indicatoren om de prestaties van groepen of divisies van het bedrijf weer te geven.

KPI's helpen bedrijven de prestaties van werknemers op een transparante, duidelijke, specifieke en eerlijke manier te volgen en te evalueren dankzij specifieke gegevens.

>> Meer informatie over KPI versus OKR

Hulpmiddelen om te brainstormen  

#10 - Mindmapping

Mindmapping is een visueel hulpmiddel dat tijdens het strategische planningsproces kan worden gebruikt om te helpen bij het brainstormen en het organiseren van ideeën. Het is een methode om informatie en ideeën visueel weer te geven door een diagram te tekenen. 

Naast het helpen ontdekken van nieuwe ideeën, helpt het om verbanden te leggen tussen verschillende strategische doelstellingen, wat ervoor kan zorgen dat het strategisch plan alomvattend en effectief is.

Hoe AhaSlides u helpen met strategische planning?

AhaDia's biedt meerdere functionaliteiten dat kan handig zijn voor uw strategische planning.

Met AhaSlides kunt u boeiende en interactieve presentaties maken die kunnen worden gebruikt om complexe ideeën over te brengen of feedback te verzamelen. Samen met vooraf gemaakte sjablonen, we hebben ook functies zoals live peilingenquizzen, en leef Q & A sessies die u helpen betrokkenheid te stimuleren. Evenals ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden een stem hebben en input kunnen leveren in het planningsproces.

Naast de word cloud stelt teamleden in staat om samen te werken en nieuwe ideeën te genereren tijdens strategische planning, wat kan helpen bij het identificeren van nieuwe kansen of oplossingen voor uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Over het algemeen is AhaSlides een waardevol hulpmiddel voor strategische planning, omdat het communicatie, samenwerking en gegevensgestuurde besluitvorming bevordert.

Key Takeaways

Het hebben van een goed gedefinieerd voorbeeld van een strategisch plan is van cruciaal belang voor elke organisatie om haar doelen en doelstellingen te bereiken. Daarom kan uw organisatie met de informatie in het artikel een compleet strategisch plan ontwikkelen dat in lijn is met haar visie en missie, resulterend in groei en succes op de lange termijn.

En vergeet niet door verschillende tools en modellen voor strategische planning te gebruiken, zoals SWOT-analyse, Balanced Scorecard en Blue Ocean Strategy,... uw organisatie kan haar sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen identificeren, de voortgang naar haar doelen volgen en innovatieve strategieën ontwikkelen. om zich te onderscheiden in de markt. 

Bovendien kunnen digitale tools zoals AhaSlides helpen bij de effectiviteit van het strategische planningsproces. 

Veelgestelde Vragen / FAQ

Beste voorbeeld van een IT-strategisch plan?

Het creëren van een alomvattend strategisch IT-plan is essentieel voor organisaties om hun technologie-initiatieven op één lijn te brengen met hun algemene bedrijfsdoelen. Hoewel er niet één enkel “beste” IT-strategisch plan bestaat dat geschikt is voor alle organisaties, moet u er rekening mee houden dat de belangrijkste initiatieven het volgende moeten omvatten: (1) Identificatie van belangrijke IT-initiatieven en -projecten voor de planningsperiode. (2) Gedetailleerde beschrijvingen van elk initiatief, inclusief doelstellingen, reikwijdte en verwachte resultaten. en (3) Afstemming van elk initiatief op specifieke strategische doelen.

Wat is effectieve strategische planning?

Effectieve strategische planning is een gestructureerd en vooruitstrevend proces dat organisaties gebruiken om hun langetermijnvisie te definiëren, duidelijke doelstellingen te stellen en de acties te bepalen die nodig zijn om hun doelen te bereiken. Effectieve strategische planning gaat verder dan het creëren van een document; het gaat om het betrekken van belanghebbenden, het afstemmen van middelen en het voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden.