Ben je een deelnemer?

Beste sjablonen voor strategische planning in 2024 | Gratis downloaden

Presenteren

Astrid Trans 22 april, 2024 9 min gelezen

Toegenomen concurrentie en onzekere economische factoren zijn de belangrijkste redenen om een ​​bedrijf te beëindigen. Om succesvol te zijn in de race van hun rivalen, moet elke organisatie dus doordachte plannen, roadmaps en strategieën hebben. In het bijzonder, Strategische planning is een van de belangrijkste processen in elk bedrijf. 

Op hetzelfde moment, Sjablonen voor strategische planning zijn handige hulpmiddelen voor organisaties om hun strategische plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Bekijk wat er in de Strategische planning-sjabloon zit en hoe u een goede Strategische planning-sjabloon maakt, plus gratis sjablonen om bedrijven te laten floreren. 

Sjabloon voor strategische planning
Sjablonen voor strategische planning

Inhoudsopgave

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is een sjabloon voor strategische planning?

Er is een sjabloon voor strategische planning nodig om de exacte stappen te schetsen om een ​​plan op te stellen voor de toekomst van het bedrijf op korte en lange termijn. 

Een typische sjabloon voor strategische planning kan secties bevatten over:

 • Samenvatting: Een korte samenvatting van de algemene introductie, missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Situatie analyse: Een analyse van de interne en externe factoren die van invloed zijn op het vermogen van de organisatie om haar doelen te bereiken, inclusief sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.
 • Visie- en missieverklaringen: Een duidelijke en overtuigende visie en missie die het doel, de waarden en de langetermijndoelen van de organisatie definieert.
 • Doelen en doelstellingen: Specifieke, meetbare doelstellingen en doelen die de organisatie nastreeft om haar visie en missie te realiseren.
 • Strategieën: Een reeks bruikbare stappen die de organisatie zal nemen om haar doelen en doelstellingen te bereiken.
 • Actieplan: Een gedetailleerd plan met de specifieke taken, verantwoordelijkheden en tijdlijnen die nodig zijn om de strategieën van de organisatie te implementeren.
 • Monitoring en Evaluatie: Een systeem voor het bewaken van de voortgang en het evalueren van de effectiviteit van de strategieën en acties van de organisatie.

Het belang van een sjabloon voor strategische planning

Een kader voor strategische planning is belangrijk voor elk bedrijf dat een alomvattend strategisch plan wil ontwikkelen om zijn langetermijndoelen en doelstellingen te bereiken. Het biedt een reeks richtlijnen, principes en hulpmiddelen om het planningsproces te begeleiden en ervoor te zorgen dat alle kritieke elementen worden behandeld.

Zorg er bij het maken van een sjabloon voor strategische planning voor dat u belangrijke delen van het raamwerk voor strategische planning behandelt, zodat het bedrijf onverwachte situaties kan overwinnen. 

En hier zijn enkele redenen waarom elk bedrijf een sjabloon voor strategische planning zou moeten hebben.

 • Consistentie: Het biedt een gestructureerd raamwerk voor het ontwikkelen en documenteren van een strategisch plan. Dit zorgt ervoor dat alle belangrijke elementen van het plan op een consistente en georganiseerde manier worden aangepakt.
 • Tijd besparen: Het vanaf nul ontwikkelen van een strategisch plan kan een tijdrovend proces zijn. Door een sjabloon te gebruiken, kunnen organisaties tijd besparen en zich concentreren op het aanpassen van het plan aan hun specifieke behoeften in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.
 • Beste praktijken: De sjablonen bevatten vaak best practices en industriestandaarden, die organisaties kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectievere strategische plannen.
 • Samenwerking: Het gebruik van een sjabloon voor strategische planning kan de samenwerking en communicatie tussen teamleden die betrokken zijn bij het planningsproces vergemakkelijken. Het biedt een gemeenschappelijke taal en structuur voor teamleden om samen te werken aan een gedeeld doel.
 • Flexibiliteit: Hoewel sjablonen voor strategische planning een gestructureerd kader bieden, zijn ze ook flexibel en kunnen ze worden aangepast aan de unieke behoeften en doelen van een organisatie. Sjablonen kunnen worden aangepast en aangepast om specifieke strategieën, statistieken en prioriteiten op te nemen
Hoe gebruik je een sjabloon voor strategische planning? | Bron: Strategieblok

Wat maakt een goede sjabloon voor strategische planning?

Er moet een goed sjabloon voor strategische planning worden ontworpen om organisaties te helpen een alomvattend en effectief strategisch plan te ontwikkelen dat hen zal leiden naar het bereiken van hun langetermijndoelen en -doelstellingen. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van een goede sjabloon voor strategische planning:

 • Duidelijk en beknopt: De sjabloon moet gemakkelijk te begrijpen zijn, met duidelijke en beknopte instructies, vragen en aanwijzingen die het planningsproces begeleiden.
 • Voor informatie over passend onderwijs, zie: www.passendonderwijs.nl: Alle belangrijke elementen van strategische planning moeten aan bod komen, inclusief situatieanalyse, visie en missie, doelen en doelstellingen, strategieën, toewijzing van middelen, implementatie en monitoring en evaluatie.
 • Maatwerk: Om aan de unieke behoeften van de organisatie te voldoen, moeten sjablonen maatwerk en flexibiliteit bieden om naar behoefte secties toe te voegen of te verwijderen.
 • Gebruikersvriendelijk: De sjabloon moet gebruiksvriendelijk zijn, met een gebruiksvriendelijke indeling die samenwerking en communicatie tussen belanghebbenden vergemakkelijkt.
 • Actionable: Het is essentieel dat de sjabloon specifieke, meetbare en uitvoerbare doelen en strategieën levert die effectief kunnen worden geïmplementeerd.
 • Resultaatgericht: De sjabloon moet de organisatie helpen om de belangrijkste prestatie-indicatoren te identificeren en een systeem te ontwikkelen voor het bewaken van de voortgang en het evalueren van de effectiviteit van het strategisch plan.
 • Continu bijgewerkt: Periodiek herzien en updates zijn nodig om ervoor te zorgen dat het relevant en effectief blijft in het licht van veranderende interne en externe factoren.

Voorbeelden van sjablonen voor strategische planning

Er zijn verschillende niveaus van strategische planning, elk type heeft een uniek raamwerk en sjabloon. Om u een beter idee te geven van hoe dit soort sjablonen werken, hebben we enkele sjabloonvoorbeelden gemaakt waarnaar u kunt verwijzen.

Functionele strategische planning

Functionele strategische planning is het proces van het ontwikkelen van specifieke strategieën en tactieken voor individuele functionele gebieden binnen een bedrijf.

Deze aanpak stelt elke afdeling of functie in staat om haar doelen en doelstellingen af ​​te stemmen op de algemene strategie van het bedrijf.

Strategische bedrijfsplanning

Corporate strategische planning is het proces van het definiëren van de missie, visie, doelen en strategieën van een organisatie om deze te bereiken.

Het omvat het analyseren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf en het ontwikkelen van een plan dat de middelen, capaciteiten en activiteiten van het bedrijf afstemt op de strategische doelstellingen.

Sjabloon voor zakelijke strategische planning

Het primaire doel van zakelijke strategische planning is om zich te concentreren op de concurrentieaspecten van de organisatie.

Door de middelen en capaciteiten van de organisatie toe te wijzen, met haar algemene missie, visie en waarden, kan het bedrijf voorop blijven lopen in een snel veranderende en concurrerende zakelijke omgeving.

Tactische planning

Het richt zich op het ontwikkelen van specifieke actieplannen om kortetermijndoelen en -doelstellingen te bereiken. Het kan ook worden gecombineerd in zakelijke strategische planning.

In een tactische strategische planningssjabloon zijn er naast doelstellingen, doelen en actieplan enkele belangrijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Timeline: Stel een tijdlijn op voor de uitvoering van het actieplan, inclusief belangrijke mijlpalen en deadlines.
 • RISICO BEHEER: Evalueer potentiële risico's en ontwikkel noodplannen om deze te beperken.
 • Metriek: stel statistieken vast om de voortgang bij het bereiken van de doelstellingen en het doel te meten.
 • Communicatie plan: schets de communicatiestrategie en -tactieken om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang en eventuele wijzigingen in het plan.

Strategische planning op operationeel niveau

Dit type strategische planning is gericht op het ontwikkelen van strategieën voor de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief productie, logistiek en klantenservice. Zowel functionele strategische planning als zakelijke strategische planning kunnen dit type strategie als een belangrijk onderdeel aan hun planning toevoegen.

Bij het werken aan strategische planning op operationeel niveau moet uw bedrijf rekening houden met de volgende aanvullende factoren:

 • SWOT-analyse: Een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van de organisatie.
 • Kritieke succesfactoren (CSF's): De factoren die het meest cruciaal zijn voor het succes van de activiteiten van de organisatie.
 • Key Performance Indicators (KPI's): De statistieken die zullen worden gebruikt om het succes van de strategieën te meten.

Tot slot

Nadat u uw strategische planning hebt voltooid, moet u deze mogelijk voor de raad van bestuur presenteren. AhaDia's kan een krachtig hulpmiddel zijn om u te helpen een professionele en boeiende te hebben zakelijke presentatie. U kunt live peilingen en feedback aan uw presentatie toevoegen om de beste resultaten te behalen.

Feedback | AhaDia's

ref: SjabloonLab

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waar kan ik een gratis sjabloon voor een strategisch plan downloaden?

AhaSlides, Projectmanagement, Smartsheet, Cascade of Jotform…

Beste voorbeelden van strategische bedrijfsplannen?

Tesla, Hubspot, Apple, Toyota...

Wat is de RACE-strategiesjabloon?

RACE Strategie bestaat uit 4 fasen: Onderzoek, Actie, Communicatie en Evaluatie. De RACE-strategie is een cyclisch proces, waarbij het belang van voortdurende verbetering en verfijning wordt benadrukt. Na evaluatie van de resultaten van een communicatiecampagne worden de verkregen inzichten gebruikt om toekomstige strategieën en acties te informeren en aan te passen. Deze iteratieve aanpak helpt communicatieprofessionals zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en de impact te maximaliseren.