Ben je een deelnemer?

Wat is kritisch denken | +11 Waardevolle tips om kritisch na te denken

Presenteren

Astrid Trans 17 september, 2023 10 min gelezen

Wat is kritisch denken? Waarom moeten we kritisch nadenken?

In een wereld die overloopt van een schat aan informatie en een veelheid aan perspectieven, schijnt de kunst van het kritisch denken als een leidend licht, dat wegen naar helderheid en wijsheid verlicht.

Dus, wat is kritisch denken en hoe kun je het verbeteren? Laten we in dit artikel duiken voor meer inzicht! Je zult verbaasd zijn hoe kritisch denken je helpt beter te leven, beter te werken en beter te spelen.

Wat is kritisch denken? | Afbeelding: Freepik

Inhoudsopgave

Wat is kritisch denken? 

Wat is kritisch denken? Het is een proces van systematische reflectie, onderzoek en geïnformeerde besluitvorming door middel van het stellen van vragen, het verzamelen van gegevens en het in overweging nemen van diverse standpunten, zowel gunstig als ongunstig. Het is bedoeld om ons tot gefundeerde conclusies en oordelen te leiden.

Kritisch denken is geen inherente eigenschap; het is niet iets waarmee we zijn geboren. Individuen kunnen verschillende niveaus van inherente nieuwsgierigheid en analytisch vermogen vertonen. 

In plaats daarvan evolueren deze vaardigheid en mentaliteit in de loop van de tijd, gevoed door opleiding, levenservaringen en betrouwbare praktijk. Hoewel het geen aangeboren kwaliteit is, beschikt iedereen over het potentieel om deze onschatbare vaardigheid te cultiveren en aan te scherpen. Het is een levenslange reis, die doelbewuste inspanningen en een voortdurende inzet om te leren vereist.

Wat is kritisch denken
Wat is kritisch denken | Afbeelding: Freepik

Meer tips van AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Waarom is kritisch denken belangrijk? 

Wat is volgens jou kritisch denken? Is het belangrijk om kritisch na te denken?

Kritisch denken is essentieel omdat het individuen in staat stelt effectief door de complexe en informatierijke wereld te navigeren. Het verbetert het probleemoplossend vermogen, helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en bevordert een dieper begrip van problemen. Het is een waardevolle vaardigheid in het onderwijs, carrièresucces en het dagelijks leven, waardoor individuen helderder en kritischer kunnen denken in verschillende contexten.

 • Kritische denkers worden in de professionele wereld zeer gewaardeerd. Of het nu in een leiderschapsrol of als teamlid is, kritisch denken speelt een sleutelrol bij het leveren van hoge werkprestaties en efficiëntie op de werkplek.
 • Op het gebied van onderwijs moedigt kritisch denken leerlingen aan om verder te gaan dan het uit het hoofd leren en zich actief bezig te houden met kennis. Het cultiveert een honger naar leren en een intellectuele nieuwsgierigheid die verder reikt dan het klaslokaal.
 • Kritisch denken beperkt zich niet tot de academische wereld of de werkvloer; het doordringt het dagelijks leven. Van het evalueren van nieuwsbronnen en het nemen van financiële beslissingen tot het navigeren door persoonlijke relaties: kritisch denken zorgt ervoor dat individuen alle aspecten van het leven met helderheid en onderscheidingsvermogen benaderen.
Wat zijn kritische denkvaardigheden? “Het hebben van geavanceerde vaardigheden op het gebied van kritisch denken leidt tot betere interpersoonlijke, zakelijke en financiële resultaten en is een beschermende factor tegen negatieve resultaten.” – Butler et al. (2012)
belang van kritisch denken
Wat is kritisch denken en de voordelen ervan | Afbeelding: tscfm

Hoe kritisch denken en voorbeelden toepassen? 

Het effectief toepassen van kritisch denken impliceert een doelgerichte en methodische benadering van het analyseren van informatie, het nemen van beslissingen en het aanpakken van problemen. Hieronder staan ​​enkele praktische stappen om kritisch denken op de juiste manier toe te passen:

 1. Definieer het probleem of de vraag: Begin met het nauwkeurig schetsen van het probleem of de vraag die uw aandacht vereist. Wees expliciet over de kwestie die u wilt oplossen of begrijpen.
 1. Verzamel relevante informatie: Verzamel relevante informatie, gegevens en ondersteunend bewijsmateriaal met betrekking tot het probleem of de vraag. Vertrouw op betrouwbare bronnen en overweeg verschillende perspectieven.
 1. Vraag veronderstellingen: Identificeer eventuele onderliggende aannames of vooroordelen die uw denkproces of de beschikbare informatie kunnen beïnvloeden. Onderwerp deze aannames aan nauwkeurig onderzoek om de objectiviteit te behouden.
 1. Analyseer informatie: Ontleed de informatie in kleinere componenten en onderzoek elk element grondig. Zoek naar patronen, verbanden en discrepanties.
 1. Overweeg meerdere perspectieven: Ontdek een verscheidenheid aan gezichtspunten en argumenten met betrekking tot het probleem of de vraag. Bedenk hoe anderen het probleem zouden kunnen aanpakken.
 1. Het beoordelen van het bewijsmateriaal: Evalueer de betrouwbaarheid, relevantie en kwaliteit van het bewijsmateriaal waarover u beschikt. Bevestig de betrouwbaarheid van uw informatiebronnen en de nauwkeurigheid van uw gegevens.
 1. Uw persoonlijke perspectief construeren: Formuleer op basis van uw analyse en evaluatie uw standpunt of hypothese. Formuleer uw standpunt of conclusie duidelijk. Formuleer uw standpunt of hypothese op basis van uw nauwgezette analyse en beoordeling. Formuleer duidelijk uw standpunt of eindoordeel.
 1. Zoek feedback en peer review: Deel uw ideeën met anderen en moedig constructieve kritiek en inbreng aan. Dit proces kan bijdragen aan het aanscherpen van uw denken en het blootleggen van eventuele verborgen tekortkomingen.
 1. Overweeg gevolgen: Denk na over de mogelijke uitkomsten en gevolgen van uw beslissingen of conclusies. Bedenk hoe deze verschillende belanghebbenden of scenario's kunnen beïnvloeden.
 1. Neem weloverwogen beslissingen: Gebruik uw kritische denkvaardigheden om goed geïnformeerde beslissingen te nemen of aanbevelingen te doen. Zorg ervoor dat uw keuzes gebaseerd zijn op bewijs en een goede redenering.
 1. Reflecteer en leer: Doe vervolgens aan introspectie over de procedure en de uitkomsten. Evalueer wat effectief is gebleken en wijs gebieden aan die baat zouden kunnen hebben bij verbetering. Houd altijd in gedachten dat kritisch denken een steeds evoluerende vaardigheid is die kan worden aangescherpt door voortdurende oefening.
stappen van kritisch denken
Wat zijn kritische denkvaardigheden? – 5 stappen van kritisch denken | Afbeelding: Inderdaad

Het is belangrijk op te merken dat kritisch denken aanpasbaar is en kan variëren afhankelijk van de context en de complexiteit van het probleem. Het cruciale aspect is om het systematisch, objectief en met de bereidheid om nieuwe informatie en perspectieven te omarmen, terwijl u kritisch denkt in uw besluitvorming en probleemoplossende inspanningen.

Scenario: Een universiteitsmajoor kiezen

Wat is kritisch denken in het echte leven? Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om kritisch na te denken voordat u beslissingen neemt.

Stel je voor dat je op de middelbare school zit en op het punt staat af te studeren, en dat je voor de beslissing staat om een ​​hoofdvak te kiezen. Dit is een belangrijke levenskeuze die bepalend zal zijn voor je academische en carrièrepad. Hier ziet u hoe kritisch denken in deze situatie kan worden toegepast:

1. Definieer het probleem: Het probleem is het selecteren van een studierichting die aansluit bij uw interesses, vaardigheden en toekomstige carrièredoelen.
2. Verzamel relevante informatie:Onderzoek verschillende majors, hun cursusvereisten, potentiële carrièremogelijkheden en de vraag van de arbeidsmarkt naar die majors.
3. Vraagaannames:Daag veronderstellingen uit als ‘Ik moet een studie kiezen die een goedbetaalde baan garandeert’ of ‘Ik moet kiezen wat mijn ouders willen dat ik studeer’. Denk aan uw persoonlijke interesses en passies.
4. Analyseer informatie:Bestudeer de gegevens die u heeft verzameld, zoals de baanvooruitzichten, de gemiddelde salarissen en het curriculum voor elke studierichting. Zoek naar patronen en verbanden.
5. Overweeg meerdere perspectieven:Praat met universiteitsadviseurs, professoren, professionals op verschillende gebieden en collega's die verschillende majors hebben gekozen. Krijg een gevarieerd scala aan gezichtspunten.
6. Evalueer het bewijsmateriaal:Beoordeel de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die u heeft verzameld. Controleer de nauwkeurigheid van statistieken en arbeidsmarktvoorspellingen.
7. Formuleer je eigen standpunt:Op basis van uw analyse kunt u uw opties beperken tot een paar hoofdrichtingen die u oprecht interesseren en die aansluiten bij uw langetermijnactiviteiten.
8. Zoek feedback en peer review:Bespreek uw alternatieven met vertrouwde vrienden, familieleden of mentoren die u inzichten en standpunten kunnen geven die u mogelijk hebt gemist.
9. Overweeg de gevolgen:Denk na over de mogelijke uitkomsten van het kiezen van elke hoofdrichting. Denk niet alleen aan de financiële aspecten, maar ook aan uw geluk en vervulling op de lange termijn.
10. Maak een weloverwogen beslissing:Gebruik uiteindelijk kritisch denken om een ​​goed geïnformeerde beslissing te nemen over uw hoofdvak, rekening houdend met uw interesses, vaardigheden, carrièrevooruitzichten en persoonlijke waarden.
11. Reflecteer en leer:Denk na het nemen van uw beslissing na over het kritische denkproces dat u hebt toegepast. Houd een open geest om je hoofdvak indien nodig aan te passen naarmate je meer ervaring en inzichten opdoet tijdens je studiereis.
Wat is kritisch denken? – Een voorbeeld van kritisch denken in een reëel scenario

In dit voorbeeld helpt kritisch denken je een doordachte en geïnformeerde beslissing te nemen over je hoofdvak, waarbij je verschillende factoren en perspectieven in overweging neemt. Deze toepassing van kritisch denken kan een waardevolle vaardigheid zijn gedurende uw hele educatieve en professionele leven.

Key Takeaways

🌟Kritisch denken gaat samen met brainstormen. Laten we meer leren over brainstormen met AhaDia's, hoe u een brainstormsessie kunt opzetten tijdens klasactiviteiten en zakelijke bijeenkomsten!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Waarom hebben we kritisch denken nodig in het leven?

Kritisch denken is essentieel voor het oplossen van problemen, besluitvorming, effectieve communicatie, conflictoplossing, voortdurend leren, het vermijden van vooroordelen, ethische keuzes, professioneel succes, persoonlijke groei en geïnformeerd burgerschap in een snel veranderende wereld. Het stelt individuen in staat om rationeel na te denken, weloverwogen keuzes te maken en een positieve bijdrage te leveren aan hun persoonlijke en maatschappelijke welzijn.  

Kan kritisch denken worden geleerd en verbeterd?

Ja, kritisch denken is een vaardigheid die in de loop van de tijd kan worden geleerd en verfijnd. Er zijn verschillende technieken en oefeningen, zoals het analyseren van argumenten, het oefenen van logisch redeneren en het zoeken naar diverse gezichtspunten, die individuen kunnen helpen hun kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Voortdurend oefenen en zelfreflectie zijn de sleutel tot verbetering.

Hoe kan ik kritisch denken bij kinderen en studenten stimuleren?

Het bevorderen van kritisch denken bij jonge leerlingen houdt in dat er een omgeving wordt gecreëerd die nieuwsgierigheid, openheid en verkenning stimuleert. Moedig ze aan om vragen te stellen, informatie te analyseren en meerdere standpunten in overweging te nemen. Neem deel aan discussies, debatten en probleemoplossende activiteiten. Moedig lezen, blootstelling aan verschillende perspectieven en praktische leerervaringen aan om hun kritische denkvaardigheden vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen.

*bron: hbr