Ben je een deelnemer?

Strategische denkvaardigheden ontwikkelen | 12 tips voor succesvol leiderschap in 2023

Strategische denkvaardigheden ontwikkelen | 12 tips voor succesvol leiderschap in 2023

Mijn werk

Astrid Trans 17 september 2023 7 min gelezen

Wat zijn strategisch denkvermogen? Zijn ze belangrijk voor effectief leiderschap?

Als u zich afvraagt ​​waarom effectief leiderschap een cruciaal onderdeel is van het succes en de winst van een bedrijf, moet u dieper ingaan op de oorsprong, wat inspirerend leiderschap definieert, of welk element bijdraagt ​​aan de invloed van een leider.

Het geheim schuilt in strategisch denken. Het beheersen van strategische denkvaardigheden is niet eenvoudig, maar er zijn altijd nobele manieren om dit te doen. Dus wat strategisch denken betekent, waarom het belangrijk is en hoe je het in een leiderschapspositie in de praktijk kunt brengen, laten we de sprong wagen. Laten we dus eens kijken naar enkele voorbeelden van strategische denkvaardigheden, zoals hieronder!

Overzicht

Wie heeft de term 'strategisch denken' uitgevonden?Generaal André Beaufre
Wanneer is de term 'strategisch denken' uitgevonden? 1963
Overzicht Strategische denkvaardigheden

Inhoudsopgave

strategisch denkvermogen
Word een ontzagwekkende leider met strategisch denkvermogen – Bron: Getty image

Meer tips met AhaSlides

Enquête 'Hoe goed gaat het met jou?' terwijl je een leidende positie bekleedt!

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat zijn strategische denkvaardigheden?

Strategisch denken is het proces van het analyseren van verschillende factoren die de resultaten van een plan of project kunnen beïnvloeden voordat een beslissing wordt genomen. Mensen denken strategisch wanneer ze een reeks mogelijkheden van zowel kansen als risico's moeten overwegen voordat ze een definitieve actie ondernemen. Het benadrukt ook het vermogen om een ​​plan te herzien en te optimaliseren om zich aan te passen aan de dynamische en voortdurende veranderingen van de omgeving, zowel intern als extern. 

Mensen verwarren soms het concept van strategisch denken met strategische planning. Strategische planning begint met strategisch denken voordat actie wordt ondernomen. Strategisch denken is het zoeken naar antwoorden op de waarom- en wat-vraag van het werk dat je wilt doen. Strategische planning daarentegen is een volgende stap in het beantwoorden van het 'hoe' en het 'wanneer' van het implementatieproces. 

Als het gaat om strategisch denken, is het noodzakelijk om zijn vaardigheden te vermelden. Er zijn vijf essentiële vaardigheden die uw strategisch denkproces ondersteunen.

#1. Analytische vaardigheid

Analytische vaardigheid beschrijft het vermogen om informatie te verzamelen en te analyseren om de crisis op te lossen en effectieve beslissingen te nemen. Analytische vaardigheid wordt gebruikt om problemen op te sporen, te brainstormen, te observeren, gegevens te verzamelen, te interpreteren en meerdere beschikbare factoren en opties te overwegen. Sterk analytisch denkvermogen wordt getoond wanneer de persoon mogelijke belangrijke prestaties en doorbraken kan bedenken. 

#2. Kritisch denken

Kritisch denken is vaak de essentiële stap in het strategisch denkproces en helpt bij het ontwikkelen van een strategische mindset. Het is een innovatieve techniek om problemen of verbeterpunten te identificeren door vragen te stellen en een oordeel te vellen over wat u leest, hoort, zegt of schrijft. Het dwingt je om helder en rationeel na te denken voordat je een feit of argument accepteert. 

#3. Probleemoplossing

Breed strategisch denken omvat probleemoplossende vaardigheden die individuen opleggen om problemen aan te pakken en een ultieme oplossing te vinden. Het is essentieel voor strategische denkers om een ​​probleem vanaf de wortel te zien en met anderen samen te werken om een ​​breed scala aan oplossingen te overwegen voordat ze naar de volgende stap gaan.

#4. Cognitieve flexibiliteit

Cognitieve flexibiliteit kan hun manier van denken veranderen, zich snel aanpassen aan een nieuwe omgeving, problemen vanuit meerdere perspectieven bekijken of meerdere concepten tegelijk bedenken. Strategisch denken begint met nieuwsgierigheid en flexibiliteit om nieuwe concepten te ontwikkelen en te leren van goede of slechte ervaringen. Strategische denkers stoppen zelden met het aanpassen van hun management en oude mindset en beschouwen veranderingen als positiviteit. Ze zullen waarschijnlijk hun respect tonen voor culturele diversiteit en er tegelijkertijd inspiratie uit halen.

#5. Aandacht voor details

Strategisch denken begint met nauwgezette observatie, met andere woorden aandacht voor detail. Het verwijst naar het vermogen om zich te concentreren op alle betrokken gebieden, hoe triviaal het ook is, terwijl tijd en middelen efficiënt worden toegewezen. Het streeft ernaar de taken grondig en nauwkeurig uit te voeren.

strategisch denkvermogen
Wat is strategisch denken in leiderschap? Strategische denkvaardigheden helpen uw team effectiever te werken – Bron: Freepik

Wat betekenen strategische denkvaardigheden voor leiderschap?

Een enorme kloof tussen een normale werknemer en een managementniveau en zelfs een rol op directieniveau is de kwaliteit van uw strategisch denken. Aan effectief leiderschap en management kan het niet ontbreken aan strategisch denkvermogen. Je hebt misschien wel eens gehoord van strategisch leiderschap, het is het bredere gebied van strategisch denken, aangezien grote leiders vaak strategisch buiten de richting van externe factoren denken, zoals markt, concurrentie en ten slotte interne factoren van de organisatie.

FMI Strategisch Denkmodel

De FMI Strategisch Denkmodel bevordert 8 competenties die verantwoordelijk zijn voor succesvol strategisch leiderschap, waaronder:

 • Geestelijke flexibiliteit is het beste voor de veranderende context, het in twijfel trekken van de aanvankelijke middelen en ongericht denken.
 • Intellectuele nieuwsgierigheid kan worden gebruikt als een hulpmiddel om enkele nieuwe problemen of onderwerpen te onderzoeken en willekeurige facetten van de wereld in twijfel te trekken.
 • creativiteit kan worden gebruikt om expertise op te doen en risico's te nemen, maar ook om negatieve attitudes te elimineren.
 • Intuïtie kan worden geoefend om de kans te vergroten om diep leren over een probleem te verzamelen en snel denken te stimuleren
 • Analyse vereist het gebruik van analytische vaardigheden, zoals zeer strikte aandacht besteden aan gegevens en informatie, wat kan helpen om uw hersenen te trainen om logischer te denken.
 • Systeemdenken stimuleert het aanpakken van problemen in een holistische benadering en de oorzaak-gevolgrelatie tussen verschillende variabelen, hoe ze op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden.
 • Informatie verzamelen is het startpunt van het analyseren van het probleem. Het kan worden versterkt door te focussen op informatiebronnen en flexibel te blijven bij onverwachte uitkomsten. 
 • Besluitvorming proces kan effectiever zijn als het begint met het schetsen van mogelijke oplossingen of opties en het maken van evaluaties en het afwegen van de risico's van elke optie of oplossing voordat de definitieve beslissing wordt genomen. 

Voordelen van het ontwikkelen van strategische denkvaardigheden in een leidinggevende positie

Bij het toepassen van strategisch denken in een organisatie strategisch management proces kan het een concurrentievoordeel voor een bedrijf of organisatie bevorderen door nieuwe inzichten en opkomende kansen voor zakelijk succes te genereren. Een leider die over strategische denkvaardigheden beschikt, kan een nobele systeemdenkenbenadering bijbrengen en jezelf in staat stellen om innovatiever en out-of-the-box te denken, maar altijd verbonden met zakelijke doelen. 

Daarnaast zijn hier enkele extra voordelen van het ontwikkelen van strategische denkvaardigheden in een leidinggevende positie

 • Help het team bij het identificeren van verschillende mogelijkheden om dezelfde doelstellingen te bereiken
 • Verlaag het risico op inconsistenties of chaos
 • Grijp meer kansen om te leren van ervaringen en collega's
 • Maak constructief gebruik van feedback om tactieken te verbeteren en duurzamer te maken.
 • Pas je aan snel evoluerende contexten aan en pas je uitstekende ideeën toe
 • Help uw team flexibel en zelfverzekerd te blijven en wees actief om crisissen het hoofd te bieden met een back-upplan
 • Krijg je werk goed gedaan en krijg verdere promotie

Wat zijn de 5 belangrijkste elementen van strategisch denken?

Vijf elementen van strategisch denken (Liedtka, 1998, p.122) – Bron: Matthijs Foster

Het concept van strategisch denken wordt goed uitgelegd in het onderzoek van Dr. Liedtka. Het bestaat uit 5 sleutelelementen die het strategisch denken volledig definiëren en een goede referentie kunnen zijn voor zakenmensen en leiders.

#1. Intentie gefocust is vastbesloten om het verband tussen individuen en strategische intentie te begrijpen, aangezien strategisch denken de concentratie kan verbeteren en afleiding met psychische energie kan voorkomen. 

#2. Hypothese gedreven geeft het testen van hypothesen aan als kernactiviteiten. Strategisch denken gaat gepaard met creatieve en kritische vooruitzichten. Om creatiever te denken, kan het proces van het opschorten van kritisch oordeel met het genereren van hypothesen en het onderzoeken van de follow-up met vragen, helpen bij het verkennen van nieuwe ideeën en benaderingen.

#3. Een systeemperspectief noemt mentale modellen die het gedrag van mensen bepalen. Perspectief kan zowel in een verticaal als in een horizontaal systeem worden begrepen, aangezien ze verwijzen naar het belang van persoonlijk niveau en hun relatie met het hele bedrijf via meerdere dimensies. 

#4. Intelligent opportunisme verwijst naar de manier waarop mensen nieuwe ervaringen tegemoet treden met een ruimdenkende mentaliteit, waardoor leiders gebruik kunnen maken van alternatieve strategieën van laaggeplaatste werknemers. Door alle mensen gelijkheid te geven om hun stem te laten horen, kan een snellere aanpassing aan een snel veranderende zakelijke omgeving worden bevorderd.

#5. Denken in de tijd is een herinnering dat er elke seconde nieuwe innovatie wordt bijgewerkt. U zult uw concurrenten nooit inhalen als u er niet in slaagt het gat te dichten tussen de huidige realiteit en de intentie voor de toekomst. In de gegeven beperkte middelen tonen leiders hun sterke strategische denkvaardigheden door middelen en ambities in evenwicht te brengen.

Hoe strategische denkvaardigheden in een leiderschapspositie te ontwikkelen?

strategisch denkvermogen
Oefen strategische denkvaardigheden - Bron: flywheelstrategic.com

Dus, wat zijn voorbeelden van strategische vaardigheden? Je kunt een set vaardigheden voor strategisch denken opbouwen met behulp van de volgende twaalf tips:

 • Identificeer realistische en haalbare doelen
 • Stel strategische vragen
 • Analyseer de kansen en risico's
 • Observeer en reflecteer
 • Omarm conflicten
 • Stel tijdlijnen in
 • Zoek naar trends
 • Overweeg altijd alternatieven
 • Strategisch denken professionele ontwikkeling of coach
 • Leer van de casestudy over strategisch denken
 • Bouw strategische denkscenario's op
 • Leer uit boeken over strategisch denken

The Bottom Line

Strategisch en tactisch denken is de beste manier om tot weloverwogen besluitvorming en uitvoerbare planimplementatie te komen. Leiders hebben tijd en moeite nodig om een ​​strategische mindset te cultiveren. Maar maak je geen zorgen als je moeilijkheden ondervindt wanneer je voor het eerst strategisch denken oefent.

AhaDia's is een interactief educatief hulpmiddel dat u een nieuwe manier kan bieden om te brainstormen en uw team aan te moedigen om strategisch te denken. Proberen AhaSlides beschikbare sjablonen meteen voor een effectiever trainingsprogramma voor strategische denkvaardigheden. 

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de vijf vaardigheden van Strategiedenken?

Analytisch vermogen, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, cognitieve flexibiliteit en aandacht voor details

Wie heeft 'strategische denkvaardigheden' nodig?

Iedereen! Deze vaardigheden zijn essentieel om zakelijke doelstellingen te bereiken, uitdagingen aan te pakken, obstakels te overwinnen en belangrijke resultaten te behalen.

Waarom is strategisch denken belangrijk voor leiders?

De vaardigheden op het gebied van strategisch denken zijn uiterst belangrijk voor leiders, omdat ze over de volgende vaardigheden moeten beschikken om hun team te kunnen managen, waaronder: langetermijnvisie, aanpassingsvermogen, toewijzing van middelen, probleemoplossing, innovatief zijn, risico kunnen nemen, zorgen voor afstemming … allemaal samen om vloeiende communicatie met een goede mening te garanderen tijdens het besluitvormingsproces.