образование

Ученето става чрез взаимодействие, а не чрез учебници и бели дъски. Оживете класната си стая и помогнете на учениците си да открият радостта от активното учене чрез анкети, облаци от думи, мозъчни бури и викторини.